Regranex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бекаплермин

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

D03AX06

INN (Международно Name):

becaplermin

Терапевтична група:

Препарати за лечение на рани и язви

Терапевтична област:

Wound Healing; Skin Ulcer

Терапевтични показания:

Regranex е посочено, във връзка с други добри рана грижи мерки, да насърчават гранулиране и по този начин на лечение на пълен-дебелина, невропатична, хронична, диабетични язви по-малко от или равно на 5 см2.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1999-03-29

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
14
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
REGRANEX 0,01 % гел
бекаплермин (
_becaplermin) _
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява REGRANEX и за какво се
използва
2.
Преди да използвате REGRANEX
3.
Как да използвате REGRANEX
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате REGRANEX
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REGRANEX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Името на Вашето лекарство е REGRANEX. То
съдържа вещество, наречено
бекаплермин.
Бекаплермин е човешки рекомбинантен
тромбоцитен растежен фактор (rhPDGF).
REGRANEX се прилага, за да
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
REGRANEX 0,01 % гел
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гел съдържа 100 μg бекаплермин
(
_becaplermin_
*
_). _
* човешки растежен фактор BB,
произлизащ от тромбоцитите (rhPDGF-BB)
произведен от
_Saccharomyces cerevisiae _
чрез технология на рекомбинантна ДНК.
Помощни вещества:
Всеки грам съдържа E218 (метил
парахидроксибензоат) и Е216 (пропил
парахидроксибензоат),
вж. точка 4.4.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гел
REGRANEX представлява бистър, безцветен
до сламеножълт гел.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
В комбинация с други средства за добра
грижа за раните, REGRANEX е показан за
подпомагане на гранулацията, а оттам и
за зарастването на невропатични,
хронични
диабетни язви, обхващащи всички
слоеве на кожата, които са с размер
по-малък или равен
на 5 cm
2
.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с REGRANEX трябва да бъде
предписвано и контролирано от лекари
(специалисти
или общопрактикуващи), които имат опит
при лечението на диабетни рани.
REGRANEX трябва винаги да бъде 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-08-2012
Листовка Листовка чешки 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-08-2012
Листовка Листовка датски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-08-2012
Листовка Листовка немски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-08-2012
Листовка Листовка естонски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-08-2012
Листовка Листовка гръцки 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-08-2012
Листовка Листовка английски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-08-2012
Листовка Листовка френски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-08-2012
Листовка Листовка италиански 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-08-2012
Листовка Листовка латвийски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-08-2012
Листовка Листовка литовски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-08-2012
Листовка Листовка унгарски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-08-2012
Листовка Листовка малтийски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-08-2012
Листовка Листовка нидерландски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-08-2012
Листовка Листовка полски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-08-2012
Листовка Листовка португалски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-08-2012
Листовка Листовка румънски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-08-2012
Листовка Листовка словашки 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-08-2012
Листовка Листовка словенски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-08-2012
Листовка Листовка фински 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-08-2012
Листовка Листовка шведски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-08-2012
Листовка Листовка норвежки 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-08-2012
Листовка Листовка исландски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-08-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите