Rasagiline Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

разагилин тартрат

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

N04BD02

INN (Международно Name):

rasagiline

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Паркинсонова болест

Терапевтични показания:

Разагилин Mylan е показан за лечение на идиопатична Паркинсонова болест (Пд) като монотерапия (без леводопа) или като съпътстваща терапия (с леводопа) при пациенти с края на доза колебания.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-04-04

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
РАЗАГИЛИН MYLAN 1 MG ТАБЛЕТКИ
разагилин (rasagiline)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Разагилин Mylan и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Разагилин Mylan
3.
Как да приемате Разагилин Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Разагилин Mylan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
РАЗАГИЛИН MYLAN 1 MG ТАБЛЕТКИ
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Разагилин Mylan съдържа активното
вещество разагилин и се използва за

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Разагилин Mylan 1 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа разагилин
тартарат, съответстващо на 1 mg
разагилин (
_rasagiline_
).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бели до почти бели, продълговати
(приблизително 11,5 mm x 6 mm), двойно
изпъкнали
таблетки с вдлъбнато релефно
означение “R9SE“ от едната страна и
“1“ от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Разагилин Mylan е показан при възрастни
за лечение на идиопатична болест на
Parkinson (ПБ)
като монотерапия (без леводопа) или
като допълваща терапия (с леводопа)
при пациенти с
флуктуации в симптоматиката в края на
междудозовия интервал.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза разагилин е 1 mg
(една таблетка Разагилин Mylan) веднъж
дневно,
която да се приема със или без
леводопа.
_ _
_Старческа възраст _
При пациенти в старческа възраст не се
изисква промяна на дозата (вж. точка
5.2).
_Увреждане на черния дроб _
Разагилин е противопоказан при
пациенти с тежко чернодробно
увреждане (вж. точка 4.3
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-02-2023
Листовка Листовка чешки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-02-2023
Листовка Листовка датски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-02-2023
Листовка Листовка немски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-02-2023
Листовка Листовка естонски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-02-2023
Листовка Листовка гръцки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-02-2023
Листовка Листовка английски 25-05-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-05-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-04-2016
Листовка Листовка френски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-02-2023
Листовка Листовка италиански 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-04-2016
Листовка Листовка латвийски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-04-2016
Листовка Листовка литовски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-02-2023
Листовка Листовка унгарски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-02-2023
Листовка Листовка малтийски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-04-2016
Листовка Листовка нидерландски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-04-2016
Листовка Листовка полски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-02-2023
Листовка Листовка португалски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-04-2016
Листовка Листовка румънски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-02-2023
Листовка Листовка словашки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-02-2023
Листовка Листовка словенски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-04-2016
Листовка Листовка фински 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-02-2023
Листовка Листовка шведски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-02-2023
Листовка Листовка норвежки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-02-2023
Листовка Листовка исландски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-02-2023
Листовка Листовка хърватски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-04-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите