Pylobactell

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

urea (13C)

Предлага се от:

Torbet Laboratories Ireland Limited

АТС код:

V04CX

INN (Международно Name):

13C-urea

Терапевтична група:

Диагностични агенти

Терапевтична област:

Breath Tests; Helicobacter Infections

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. За прижизненной диагностика гастродуоденальных Хеликобактер пилори (h.. pylori) инфекции на.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-05-07

Листовка

                16
Б.
ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PYLOBACTELL 100 MG РАЗТВОРИМА ТАБЛЕТКА
13
C-urea (Урея с
13
C)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите, като
Вашите.Ако
получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
Вашата лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4..
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pylobactell и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използватеPylobactell
3.
Как да използвате Pylobactell
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pylobactell
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PYLOBACTELL И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Pylobactell е дихателен тест. Той е
предназначе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pylobactell, 100 mg, разтворима таблетка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка
разтворима таблетка съдържа 100 mg урея
с
13
C (
_13_
_C-urea_
)
За пълен спесък на помощните
веществавижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Разтворима таблетка
Бяла, двойно изпъкнала таблетка.
4
.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
За
_in vivo_
диагностика на гастродуоденална
инфекция с
_Helicobacter_
_pylori_
.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблетката Pylobactell е предназначена за
перорално приложение.
_ _
_Възрастни:_
Таблетката се разтваря във вода и се
приема 10 минути след започване на
дихателния тест.
Пациентът трябва да гладува най-малко
4 часа преди теста, така че тестът да се
проведе на
празен стомах. Ако пациентът е приел
тежка храна, тогава се налага да
гладува в продължение
на 6 часа преди теста.
_Педиатрични пациенти_
: Pylobactell не се препоръчва за употреба
при деца и юноши
_под_
18
години поради недостатъчни данни за
ефикасността.
Важно е да се следват точно указанията
за употреба, дадени в точка 6.6, в
противен слу
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-02-2020
Листовка Листовка чешки 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-02-2020
Листовка Листовка датски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-02-2020
Листовка Листовка немски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-02-2020
Листовка Листовка естонски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-02-2020
Листовка Листовка гръцки 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-02-2020
Листовка Листовка английски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-08-2008
Листовка Листовка френски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-02-2020
Листовка Листовка италиански 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-08-2008
Листовка Листовка латвийски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-08-2008
Листовка Листовка литовски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-02-2020
Листовка Листовка унгарски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-02-2020
Листовка Листовка малтийски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-08-2008
Листовка Листовка нидерландски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-08-2008
Листовка Листовка полски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-02-2020
Листовка Листовка португалски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-08-2008
Листовка Листовка румънски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-02-2020
Листовка Листовка словашки 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-02-2020
Листовка Листовка словенски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-08-2008
Листовка Листовка фински 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-02-2020
Листовка Листовка шведски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-02-2020
Листовка Листовка норвежки 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-02-2020
Листовка Листовка исландски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-02-2020
Листовка Листовка хърватски 04-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-02-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите