ProteqFlu-Te

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Tetani клостридия вирус анатоксин / PDS 2242 вирусът / вирус Vcp1529 / Vcp1533 вирус / vCP3011

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI05AI01

INN (Международно Name):

equine influenza (live recombinant) and tetanus vaccine

Терапевтична група:

Коне

Терапевтична област:

Immunologicals for equidae, Live viral and inactivated bacterial vaccines, equine influenza virus + clostridium

Терапевтични показания:

Активна имунизация на коне на възраст 4 месеца и повече срещу конски грип за намаляване на клиничните признаци и екскреция на вирусите след инфекция и срещу тетанус за предотвратяване на смъртността.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2003-03-06

Листовка

                13
B. ЛИСТОВКА
14
ЛИСТОВКА:
PROTEQFLU-TE ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest
FRANCE
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ProteqFlu-Te инжекционна суспензия за коне.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Influenza A/eq/Ohio/03 [H
3
N
8
] рекомбинантен Canarypox вирус (vCP2242) .... ≥
5.3 log10 FAID
50
*
Influenza A/eq/Richmond/1/07 [H
3
N
8
] рекомбинантен Canarypox вирус ........... ≥ 5.3
log10 FAID
50
*
_Clostridium tetani_
токсоид
......................................................................................................
≥ 30 IU**
* vCP съдържание проверено чрез общия FAID
50
( отчетени по флуоресцентен метод
инфекциозни дози 50%) и qPCR съотношение
между vCP.
** титър на антитоксични антитела в
серум на морски свинчета установен
след повторна
ваксинация според Европейската
Фармакопеа.
АДЖУВАНТ:
Carbomer
..........................................................................................................................................
4 mg.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ProteqFlu-Te инжекционна суспензия за коне.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Influenza A/eq/Ohio/03[H
3
N
8
] рекомбинантен Canarypox вирус (vCP2242) ..... ≥
5.3 log10 FAID
50
*
Influenza A/eq/Richmond/1/07 [H
3
N
8
] рекомбинантен
Canarypox вирус (vCP3011)
...................................................................................
≥ 5.3 log10 FAID
50
*
_Clostridium tetani_
токсоид
......................................................................................................
≥ 30 IU**
* vCP съдържание проверено чрез общия FAID
50
(флуоресцентен анализ на инфекциозна
доза 50%) и съотношение между qPCR и vCP
** титър на антитоксични антитела в
серум на морски свинчета установен
след повторна
ваксинация според Европейската
Фармакопеа.
АДЖУВАНТ:
Carbomer
..........................................................................................................................................
4 mg.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пъления списък на ексципиентите,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
И
нжекционна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1.
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на коне след 4
месечна възраст срещу грип за
ре
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-09-2021
Листовка Листовка чешки 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-09-2021
Листовка Листовка датски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-09-2021
Листовка Листовка немски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-09-2021
Листовка Листовка естонски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-09-2021
Листовка Листовка гръцки 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-09-2021
Листовка Листовка английски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-11-2014
Листовка Листовка френски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-09-2021
Листовка Листовка италиански 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-11-2014
Листовка Листовка латвийски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-11-2014
Листовка Листовка литовски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-09-2021
Листовка Листовка унгарски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-09-2021
Листовка Листовка малтийски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-11-2014
Листовка Листовка нидерландски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-11-2014
Листовка Листовка полски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-09-2021
Листовка Листовка португалски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-11-2014
Листовка Листовка румънски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-09-2021
Листовка Листовка словашки 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-09-2021
Листовка Листовка словенски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-11-2014
Листовка Листовка фински 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-09-2021
Листовка Листовка шведски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-09-2021
Листовка Листовка норвежки 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-09-2021
Листовка Листовка исландски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-09-2021
Листовка Листовка хърватски 03-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-11-2014

Преглед на историята на документите