Procysbi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

меркаптаминов битартарат

Предлага се от:

Chiesi Farmaceutici S.p.A

АТС код:

A16AA04

INN (Международно Name):

mercaptamine

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Цистинозата

Терапевтични показания:

Procysbi е показан за лечение на доказана нефропатна цистина. Цистеаминът намалява натрупването на цистеин в някои клетки (напр. левкоцити, мускулни и чернодробни клетки) на пациенти с нефропатична цистиноза и, когато лечението започне рано, забавя развитието на бъбречна недостатъчност.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-09-05

Листовка

                46
Б. ЛИСТОВКА
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PROCYSBI 25 MG ТВЪРДИ СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ
КАПСУЛИ
PROCYSBI 75 MG ТВЪРДИ СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ
КАПСУЛИ
цистеамин (меркаптаминов битартарат)
(cysteamine (mercaptamine bitartrate))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
–
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява PROCYSBI и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PROCYSBI
3.
Как да приемате PROCYSBI
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PROCYSBI
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PROCYSBI И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PROC
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PROCYSBI 25 mg твърди стомашно-устойчиви
капсули
PROCYSBI 75 mg твърди стомашно-устойчиви
капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
PROCYSBI 25 mg твърда стомашно-устойчива
капсула
Всяка твърда стомашно-устойчива
капсула съдържа 25 mg цистеамин (cysteamine)
(под
формата на меркаптаминов битартарат).
PROCYSBI 75 mg твърда стомашно-устойчива
капсула
Всяка твърда стомашно-устойчива
капсула съдържа 75 mg цистеамин (cysteamine)
(под
формата на меркаптаминов битартарат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда стомашно-устойчива капсула
PROCYSBI 25 mg стомашно-устойчива твърда
капсула
Светлосини твърди капсули размер 3 (15,9
x 5,8 mm) с отпечатан с бяло мастило
надпис
„25 mg“ и светлосиньо капаче с
отпечатано с бяло мастило лого „PRO“.
PROCYSBI 75 mg стомашно-устойчива твърда
капсула
Светлосини твърди капсули размер 0 (21,7
x 7,6 mm) с отпечатан с бяло мастило
надпис
„75 mg“ и тъмносиньо капаче с
отпечатано с бяло мастило лого „PRO“.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PROCYSBI
е показан за лечение на доказана
нефропатична цистиноза. Цистеамин
намалява

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-05-2023
Листовка Листовка чешки 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-05-2023
Листовка Листовка датски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-05-2023
Листовка Листовка немски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-05-2023
Листовка Листовка естонски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-05-2023
Листовка Листовка гръцки 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-05-2023
Листовка Листовка английски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-10-2013
Листовка Листовка френски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-05-2023
Листовка Листовка италиански 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-10-2013
Листовка Листовка латвийски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-10-2013
Листовка Листовка литовски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-05-2023
Листовка Листовка унгарски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-05-2023
Листовка Листовка малтийски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-10-2013
Листовка Листовка нидерландски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-10-2013
Листовка Листовка полски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-05-2023
Листовка Листовка португалски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-10-2013
Листовка Листовка румънски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-05-2023
Листовка Листовка словашки 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-05-2023
Листовка Листовка словенски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-10-2013
Листовка Листовка фински 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-05-2023
Листовка Листовка шведски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-05-2023
Листовка Листовка норвежки 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-05-2023
Листовка Листовка исландски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-05-2023
Листовка Листовка хърватски 26-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-10-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите