Poulvac Flufend H5N3 RG

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

рекомбинантен инактивиран вирус на инфлуенцата по птиците

Предлага се от:

Pfizer Limited

АТС код:

QI01AA23

INN (Международно Name):

recombinant inactivated avian influenza virus

Терапевтична група:

Chicken; Ducks

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

За активна имунизация на пилета и патици срещу вируса на инфлуенцата по птиците тип А, подтип H5. Пилета: Намаляване на смъртността и екскреция на вирусите след предизвикване. Началото на имунитета е 3 седмици след втората инжекция. Продължителността на имунитета при пилетата все още не е установена. Патица: намаляване на клиничните прояви и отделянето на вируса след повикване. Началото на имунитета е 3 седмици след втората инжекция. Продължителност на имунитета при патици: 14 седмици след втората инжекция.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-09-01

Листовка

                В. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
20
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
POULVAC FLUFEND H5N3 RG
ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ ЗА ПИЛЕТА И
ПАТИЦИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лицен
з
а за употреба:
Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich, Kent
CT13 9NJ
United Kingdom
Производител, отговорен за
освобождаван
е на партидата:
Pfizer Global Manufacturing Weesp
CJ van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp
Холандия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Poulvac FluFend H5N3 RG
Инжекционна емулсия
за пилета и патици
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Една доза от 0,5 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Инактивиран рекомбинантен птичи
грипен вирус
подтип H5N3 (щам rg-A/ck/VN/C58/04) - > 1:40 HA eдиници
АДЖУВАНТ(И):
Бяло минерално масло
Сорбитан сесквиолеат
Полисорбат 80
ПОМОЩНО ВЕЩЕСТВО(А):
Тио
мерсал
Солеви фосфатен буфер
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация срещу птичи
грипен вирус тип А, подтип Н5, при
пилета и патици.
ПИЛЕТА:
Понижаване на смъртността и вирусното
излъчителство след провокиране.
Начало на имунитета: 3 седмици след
повторното инжектиране.
21
Лекар
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Poulvac FluFend H5N3 RG инжекционна емулсия за
пилета и патици
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза от 0,5 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Инактивиран рекомбинантен птичи
грипен вирус
подтип H5N3 (щам rg-A/ck/VN/C58/04) >1:40 HA eдиници
за една доза
АДЖУВАНТ(И):
Бяло минерално масло
Сорбитан сесквиолеат
Полисорбат 80
ПОМОЩНО ВЕЩЕСТВО(А):
Тиомерсал
Солеви фосфатен бу
фер
За пълен спи
сък на помощните вещества, виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна емулсия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Пилета и патици.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация срещу птичи
грипен вирус тип А, подтип Н5 при
пилета и патици.
Пиле
та: понижаване на смъртността и
вирусното излъчителство след
провокиране.
Начало на имунитета: 3 седмици след
повторното инжектиране.
Продължителността на имунитета при
пилета все още не е установена.
Патици: намаляване на клиничните
прояви и вирусното излъчителство след
провокиране.
Начало на и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-05-2012
Листовка Листовка чешки 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-05-2012
Листовка Листовка датски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-05-2012
Листовка Листовка немски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-05-2012
Листовка Листовка естонски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-05-2012
Листовка Листовка гръцки 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-05-2012
Листовка Листовка английски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-05-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-05-2012
Листовка Листовка френски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-05-2012
Листовка Листовка италиански 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-05-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-05-2012
Листовка Листовка латвийски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-05-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-05-2012
Листовка Листовка литовски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-05-2012
Листовка Листовка унгарски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-05-2012
Листовка Листовка малтийски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-05-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-05-2012
Листовка Листовка нидерландски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-05-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-05-2012
Листовка Листовка полски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-05-2012
Листовка Листовка португалски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-05-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-05-2012
Листовка Листовка румънски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-05-2012
Листовка Листовка словашки 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-05-2012
Листовка Листовка словенски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-05-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-05-2012
Листовка Листовка фински 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-05-2012
Листовка Листовка шведски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-05-2012
Листовка Листовка норвежки 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-05-2012
Листовка Листовка исландски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-05-2012

Преглед на историята на документите