Plenadren

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

хидрокортизон

Предлага се от:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

АТС код:

H02AB09

INN (Международно Name):

hydrocortisone

Терапевтична група:

Кортикостероиди за системна употреба

Терапевтична област:

Надбъбречна недостатъчност

Терапевтични показания:

Лечение на надбъбречната недостатъчност при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-11-03

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PLENADREN 5 MG ТАБЛЕТКИ С ИЗМЕНЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
PLENADREN 20 MG ТАБЛЕТКИ С ИЗМЕНЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
хидрокортизон (hydrocortisone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ, ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Plenadren и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Plenadren
3.
Как да приемате Plenadren
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Plenadren
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PLENADREN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Plenadren съдържа вещество, наречено
хидрокор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Plenadren 5 mg таблетки с изменено
освобождаване
Plenadren 20 mg таблетки с изменено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Plenadren 5 mg таблетки с изменено
освобождаване
Всяка таблетка с изменено
освобождаване съдържа 5 mg
хидрокортизон (hydrocortisone)
Plenadren 20 mg таблетки с изменено
освобождаване
Всяка таблетка с изменено
освобождаване съдържа 20 mg
хидрокортизон (hydrocortisone)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка с изменено освобождаване
Plenadren 5 mg таблетки с изменено
освобождаване
Таблетките са кръгли (с диаметър 8 mm),
изпъкнали и розови.
Plenadren 20 mg таблетки с изменено
освобождаване
Таблетките са кръгли (с диаметър 8 mm),
изпъкнали и бели.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на надбъбречна
недостатъчност при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Plenadren се прилага като поддържаща
терапия. Пероралните дози при
заместваща терапия
трябва да се индивидуализират в
зависимост от клиничния отговор.
Обичайната поддържаща
доза е 20 - 30 mg на ден, която се прилага
веднъж дневно сутрин. П
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-12-2022
Листовка Листовка чешки 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-12-2022
Листовка Листовка датски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-12-2022
Листовка Листовка немски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-12-2022
Листовка Листовка естонски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-12-2022
Листовка Листовка гръцки 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-12-2022
Листовка Листовка английски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-01-2017
Листовка Листовка френски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-12-2022
Листовка Листовка италиански 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-01-2017
Листовка Листовка латвийски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-01-2017
Листовка Листовка литовски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-12-2022
Листовка Листовка унгарски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-12-2022
Листовка Листовка малтийски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-01-2017
Листовка Листовка нидерландски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-01-2017
Листовка Листовка полски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-12-2022
Листовка Листовка португалски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-01-2017
Листовка Листовка румънски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-12-2022
Листовка Листовка словашки 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-12-2022
Листовка Листовка словенски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-01-2017
Листовка Листовка фински 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-12-2022
Листовка Листовка шведски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-12-2022
Листовка Листовка норвежки 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-12-2022
Листовка Листовка исландски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-12-2022
Листовка Листовка хърватски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-01-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите