Pexion

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

imepitoin

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QN03AX90

INN (Международно Name):

imepitoin

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Други противоэпилептические средства, противоэпилептические средства

Терапевтични показания:

За намаляване на честотата на генерализирани припадъци, дължащи се на идиопатична епилепсия при кучета за употреба след внимателна оценка на алтернативните възможности за лечение.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-02-25

Листовка

                19
B. ЛИСТОВКА
20
ЛИСТОВКА:
PEXION 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PEXION 400 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Pexion 100 mg таблетки за кучета
Pexion 400 mg таблетки за кучета
imepitoin
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Бели, продълговати, с делителна черта
и с щамповано лого “I 01” (100 mg) или “I
02” (400 mg) от
едната страна. Таблетката може да бъде
разделена на равни половини.
Една таблетка съдържа:
Imepitoin
100 mg
Imepitoin
400 mg
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За намаляване на честотата на
генерализираните гърчове, дължащи се
на идиопатична епилепсия
при кучета, за употреба след
внимателна преценка на възможните
алтернативни лечения.
За намаляване на безпокойството и
страха, свързани с фобия към шум, при
кучета.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
Да не се използва при кучета със силно
увредена 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Pexion 100 mg таблетки за кучета
Pexion 400 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Imepitoin
100 mg
Imepitoin
400 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетка.
Бели, продълговати, с делителна черта
и с щамповано лого “I 01” (100 mg) или “I
02” (400 mg) от
едната страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни половини.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За намаляване на честотата на
генерализираните гърчове, дължащи се
на идиопатична епилепсия
при кучета, за употреба след
внимателна преценка на възможните
алтернативни лечения.
За намаляване на безпокойството и
страха, свързани с фобия към шум, при
кучета.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
Да не се използва при кучета със силно
увредена чернодробна функция, тежки
бъбречни или тежки
сърдечно-съдови за
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-08-2018
Листовка Листовка чешки 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-08-2018
Листовка Листовка датски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-08-2018
Листовка Листовка немски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-08-2018
Листовка Листовка естонски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-08-2018
Листовка Листовка гръцки 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-08-2018
Листовка Листовка английски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-08-2018
Листовка Листовка френски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-08-2018
Листовка Листовка италиански 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-08-2018
Листовка Листовка латвийски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-08-2018
Листовка Листовка литовски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-08-2018
Листовка Листовка унгарски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-08-2018
Листовка Листовка малтийски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-08-2018
Листовка Листовка нидерландски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-08-2018
Листовка Листовка полски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-08-2018
Листовка Листовка португалски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-08-2018
Листовка Листовка румънски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-08-2018
Листовка Листовка словашки 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-08-2018
Листовка Листовка словенски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-08-2018
Листовка Листовка фински 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-08-2018
Листовка Листовка шведски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-08-2018
Листовка Листовка норвежки 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-08-2018
Листовка Листовка исландски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-08-2018
Листовка Листовка хърватски 15-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-08-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите