Pergoveris

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

follitropin alfa, lutropin alfa

Предлага се от:

Merck Europe B.V. 

АТС код:

G03GA30

INN (Международно Name):

follitropin alfa, lutropin alfa

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Безплодие, Женски

Терапевтични показания:

Pergoveris е показан за стимулиране на развитието на фоликулите при жени с тежка лутеинизиращ хормон (LH) и фоликулостимулиращия хормон дефицит. В клинични проучвания, при тези пациенти са били идентифицирани ендогенен нивото на серумните нива на LH < 1. 2 IU / l.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-06-25

Листовка

                60
Б. ЛИСТОВКА
61
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PERGOVERIS
150 IU/75 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
фолитропин алфа/лутропин алфа (follitropin
alfa/lutropin alfa)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pergoveris и за какво се
използва
2.
Kакво трябва да знаете, преди да
използвате Pergoveris
3.
Как да използвате Pergoveris
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pergoveris
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PERGOVERIS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pergoveris 150 IU/75 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон съдържа 150 IU (еквивалентни
на 11 микрограма) фолитропин алфа*
(follitropin
alfa) (r-hFSH) и 75 IU (еквивалентни на 3
микрограма) лутропин алфа* (lutropin alfa)
(r-hLH).
След реконституиране всеки милилитър
от разтвора съдържа 150 IU r-hFSH и 75 IU r-hLH на
милилитър.
_ _
* получени в генетично модифицирани
овариални клетки на китайски хамстер
(CHO).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор.
Прах: бели до почти бели лиофилизирани
пелети.
Разтворител: бистър, безцветен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
TЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Pergoveris е показан за стимулиране на
фоликулното развитие при възрастни
жени с тежък
дефицит на LH и FSH.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията с Pergoveris трябва да започне
под наблюдение на лекар, с опит в
лечението на
нарушения на фертилитета.
Дозировка
При жени с дефицит на LH и FSH целта на
терапията с Pergoveris е да се стимулира
фоликулното развитие, последвано от
окончателна матурация сл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-05-2023
Листовка Листовка чешки 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-05-2023
Листовка Листовка датски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-05-2023
Листовка Листовка немски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-05-2023
Листовка Листовка естонски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-05-2023
Листовка Листовка гръцки 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-05-2023
Листовка Листовка английски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-05-2017
Листовка Листовка френски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-05-2023
Листовка Листовка италиански 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-05-2017
Листовка Листовка латвийски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-05-2017
Листовка Листовка литовски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-05-2023
Листовка Листовка унгарски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-05-2023
Листовка Листовка малтийски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-05-2017
Листовка Листовка нидерландски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-05-2017
Листовка Листовка полски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-05-2023
Листовка Листовка португалски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-05-2017
Листовка Листовка румънски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-05-2023
Листовка Листовка словашки 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-05-2023
Листовка Листовка словенски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-05-2017
Листовка Листовка фински 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-05-2023
Листовка Листовка шведски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-05-2023
Листовка Листовка норвежки 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-05-2023
Листовка Листовка исландски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-05-2023
Листовка Листовка хърватски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-05-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите