Pemetrexed Fresenius Kabi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пеметрексед

Предлага се от:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

АТС код:

L01BA04

INN (Международно Name):

pemetrexed

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma

Терапевтични показания:

Злокачественный плеврален mesotheliomaPemetrexed Фрезениус Каби в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Немелкоклеточного на белите дробове cancerPemetrexed Фрезениус Каби в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией. Пеметрексед Фрезениус Каби е показан като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Пеметрексед Фрезениус Каби е показан като монотерапии за втора линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-07-22

Листовка

                80
Б. ЛИСТОВКА
81
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПЕМЕТРЕКСЕД FRESENIUS KABI 100 MG ПРАХ ЗА
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ПЕМЕТРЕКСЕД FRESENIUS KABI 500 MG ПРАХ ЗА
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
пеметрексед (pemetrexed)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Пеметрексед Fresenius
Kabi и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Пеметрексед Fresenius Kabi
3.
Как да използвате Пеметрексед Fresenius Kabi
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Пеметрексед Fresenius
Kabi
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЕМЕТРЕКСЕД FRESENIUS
KABI И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Пеметрексед Fresenius Kabi е лекарство,
използвано за лечение на рак.
Пеметрексед Fresenius Kabi се 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ
I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Пеметрексед Fresenius Kabi 100 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон с прах съдържа 100 mg
пеметрексед (pemetrexed) (като пеметрексед
диацид).
След реконституиране (вж. точка 6.6)
всеки флакон съдържа 25 mg/ml
пеметрексед.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Бял до почти бял лиофилизиран прах или
твърда маса.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Малигнен плеврален мезотелиом
Пеметрексед Fresenius Kabi в комбинация с
цисплатин е показан за лечение на
неподлежащ
на резекция малигнен плеврален
мезотелиом при пациенти, на които до
момента не е
прилагана химиотерапия.
Недребноклетъчен рак на белия дроб
Пеметрексед Fresenius Kabi в комбинация с
цисплатин е показан за лечение от
първа линия
на пациенти с локално авансирал или
метастатичен недребноклетъчен рак на
белия дроб с
различна от предимно
сквамозноклетъчна хистология (вж.
точка 5.1).
Пеметрексед Fresenius Kabi е показан за
монотерапия при поддържащо лечение на
локално
авансирал и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-02-2024
Листовка Листовка чешки 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-02-2024
Листовка Листовка датски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-02-2024
Листовка Листовка немски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-02-2024
Листовка Листовка естонски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-02-2024
Листовка Листовка гръцки 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-02-2024
Листовка Листовка английски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-07-2016
Листовка Листовка френски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-02-2024
Листовка Листовка италиански 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-07-2016
Листовка Листовка латвийски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-07-2016
Листовка Листовка литовски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-02-2024
Листовка Листовка унгарски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-02-2024
Листовка Листовка малтийски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-07-2016
Листовка Листовка полски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-02-2024
Листовка Листовка португалски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-07-2016
Листовка Листовка румънски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-02-2024
Листовка Листовка словашки 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-02-2024
Листовка Листовка словенски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-07-2016
Листовка Листовка фински 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-02-2024
Листовка Листовка шведски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-02-2024
Листовка Листовка норвежки 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-02-2024
Листовка Листовка исландски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-02-2024
Листовка Листовка хърватски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите