Paxene

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
22-03-2010
Активна съставка:
паклитаксел
Предлага се от:
Norton Healthcare Ltd.
АТС код:
L01CD01
INN (Международно Name):
paclitaxel
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Sarcoma, Kaposi; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Ovarian Neoplasms; Breast Neoplasms
Терапевтични показания:
Paxene е показан за лечение на пациенти с:• разширен, свързани със Спин сарком на Капоши (СПИН-ЧЕНГЕ), които не по-рано от липосомальных антрациклинов терапия;• метастатический рак на млечната жлеза (ICB), които не са успели или не са кандидати за стандартни антрациклин-съдържаща терапия;• карцином на яйчника (AIO) или с остатъчна болест (> 1 cm) след първична лапаротомии в комбинация с цисплатином на първа линия на лечение;• метастатический рак на яйчниците (Mos), след неуспех platino-съдържаща комбинирана терапия без Таксанов като втора линия терапия;• немелкоклеточным рак на белия дроб (НМРЛ), които не са кандидати за потенциално лечебната хирургия и/или лъчетерапия в съчетание с цисплатином. Ограничените данни за ефикасността подкрепят това показание (вж. Раздел 5.
Каталог на резюме:
Revision: 14
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000216
Дата Оторизация:
1999-07-19
EMEA код:
EMEA/H/C/000216

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
испански 22-03-2010
Листовка Листовка
чешки 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 22-03-2010
Листовка Листовка
датски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
датски 22-03-2010
Листовка Листовка
немски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
немски 22-03-2010
Листовка Листовка
естонски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 22-03-2010
Листовка Листовка
гръцки 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 22-03-2010
Листовка Листовка
английски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
английски 22-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 22-03-2010
Листовка Листовка
френски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
френски 22-03-2010
Листовка Листовка
италиански 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 22-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 22-03-2010
Листовка Листовка
латвийски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 22-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 22-03-2010
Листовка Листовка
литовски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 22-03-2010
Листовка Листовка
унгарски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 22-03-2010
Листовка Листовка
малтийски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 22-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 22-03-2010
Листовка Листовка
нидерландски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 22-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 22-03-2010
Листовка Листовка
полски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
полски 22-03-2010
Листовка Листовка
португалски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 22-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 22-03-2010
Листовка Листовка
румънски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 22-03-2010
Листовка Листовка
словашки 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 22-03-2010
Листовка Листовка
словенски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 22-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 22-03-2010
Листовка Листовка
фински 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
фински 22-03-2010
Листовка Листовка
шведски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 22-03-2010

Прочетете целия документ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Paxene 6 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

Паклитаксел (Paclitaxel)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,

неописани

тази

листовка

нежелани

реакции,

моля

уведомете

Вашия

лекар

или

фармацевт

В тази листовка:

Какво представлява Paxene и за какво се използва

Преди да използвате Paxene

Как да използвате Paxene

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Paxene

Допълнителна информация

1.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PAXENE И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Paxene принадлежи към група лекарства наречени антинеопластични лекарства. Те се използват

за лечение на рак.

Paxene концентрат за инфузионен разтвор се използва за лечение на:

свързан

със

СПИН

напреднал

сарком

на

Капоши,

след

неуспех

на

друго

лечение

(липозомни антрациклини). Това е тумор, който възниква от кръвоносните съдове в

кожата или вътрешните органи и обикновено се проявява като плоски или релефни,

пурпурни до тъмнокафяви петна по кожата.

напреднал рак на гърдата след като друго лечение (стандартно лечение, включващо

антрациклин), което е било прилагано е било неуспешно или когато пациентката е

неподходяща за такова лечение.

напреднал рак на яйчниците или остатъчен тумор (> 1 cm) след първоначална оперативна

намеса, в комбинация с цисплатин като първа линия на лечение.

напреднал рак на яйчниците, когато друго лечение (съдържаща платина комбинирана

терапия без таксани) , което е било прилагано е било неуспешно (като втора линия на

лечение).

напреднал не-дребноклетъчен рак на белия дроб, ако потенциално оперативно лечение

и/или лъчетерапия не са възможни, в комбинация с цисплатин.Липсват достатъчно данни

в подкрепа на лечението на това състояние.

2.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ PAXENE

Не използвайте Paxene:

ако сте свръхчувствителни (алергични) към паклитаксел или към някоя от останалите

съставки на Paxene

ако някога сте имали проблеми с черния дроб

ако са Ви казали, че броят на левкоцитите Ви е много нисък

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ако имате сериозна, нелекувана инфекция

ако сте бременна, ако очаквате да забременеете или ако кърмите.

Обърнете специално внимание при употребата на

Paxene:

Преди да започнете лечението и по време на лечението с Paxene ще Ви бъдат провеждани

редовни

кръвни

изследвания,

за

да

се

провери

дали

безопасно

да

се

продължи

лечението.

Paxene не се препоръчва за употреба при деца и юноши под 18 годишна възраст.

Информирайте незабавно Вашия лекар, ако развиете тежка или продължителна диария

или диария с примеси на кръв по време на или след лечението с Paxene. Това може да е

признак за сериозно чревно възпаление (псевдомембранозен колит).

Ако почувствате неравномерен пулс, замаяност или слабост по време на лечението.

Ако сте получавали лъчетерапия на гръдния кош (вижте точка 4: Възможни нежелани

реакции).

Ако взимате други лекарствени продукти, които може да влязат във взаимодействие с

паклитаксел (вижте Употреба на други лекарства).

Употреба на други лекарства:

Моля, информирайте Вашия лекар преди да Ви приложи Paxene, ако Вие:

Приемате ритонавир, нелфинавир, ефавиренц, невирапин (за лечение на СПИН) или

други предписани Ви лекарства за Вашето състояние;

Примате

други

лекарства

предписани

от

лекар

за

каквото

да

състояние

(напр.

еритромицин,

флуоксетин,

гемфиброзил,

имидазолови

противогъбични

лекарства,

рифампицин, карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал)

Приемате други лекарства, които сте купили сами, без рецепта.

Ако вече сте били лекувани с доксорубицин за Вашето заболяване, тогава първата доза

паклитаксел трябва да се приложи 24 часа след доксорубицин.

Paxene може да промени ефекта на други лекарства поради високото си съдържание на алкохол.

Ако

отидете

при

друг

лекар

или

посетите

болница,

не

забравяйте

да

ги

уведомите

за

лекарствата, които приемате.

Бременност и кърмене:

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, ако мислите, че сте бременна или ако кърмите

преди да започнете лечение с Paxene. Paxene не може да се употребява по време на бременност

и жените, получаващи Paxene, не трябва да кърмят. Когато се приема Paxene, трябва да се

използват подходящи противозачатъчни средства.

Пациентите от мъжки пол лекувани с Paxene се съветват да не създават деца по време на и до

6 месеца след лечението.

Шофиране и работа с машини:

Paxene съдържа алкохол. Ето защо може да не е безопасно да шофирате или да работите с

машини

до

няколко

часа

след

инфузията.

Консултирайте

се

Вашия

лекар.

Можете

да

шофирате и да работите с машини в интервалите между вливанията на Paxene освен, ако не се

чувствате изморени или замаяни

Важна информация относно някои от съставките на Paxene

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Това лекарство съдържа около 50 % алкохол в даден обем. Всяка инфузия съдържа до 21 g

алкохол. Количеството на алкохола в това лекарство може да промени ефектите на други

лекарства и трябва да се има предвид при пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия.

След инфузия на Paxene количеството на алкохола може да наруши способността Ви за

шофиране или работа с машини.

Paxene съдържа полиоксил рициново масло, което може да причини алергична реакция.

3.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ PAXENE

Този концентрат за инфузионен разтвор се разрежда и влива бавно, венозно, за около 3 часа

освен, ако не е посочено друго. Количеството (дозата) Paxene ще бъде определено в зависимост

от Вашата телесна повърхност в квадратни метри (m

), като ще се вземат предвид и резултатите

Ви от кръвните тестове и здравословното Ви състояние. Ако е необходимо, Вашият лекар ще

коригира дозата по време на лечението.

Свързан със СПИН сарком на Капоши

Обичайната доза Paxene е 100 mg/m

телесна повърхност. Ще получавате Paxene на всеки две

седмици докато резултатите от кръвните Ви тестове показват, че е безопасно да продължавате с

лечението.

Напреднал рак на гърдата и рак на яйчниците (втора линия на лечение)

Обичайната доза Paxene е 175 mg/m

телесна повърхност. Ще получавате Paxene на всеки три

седмици докато резултатите от кръвните Ви тестове показват, че е безопасно да продължавате с

лечението.

Напреднал рак на яйчниците (първа линия на лечение)

Може да се дават две дози Paxene: Paxene 175 mg/m

телесна повърхност като 3 часова венозна

инфузия,

последван

от

друго

лекарство,

цисплатин,

на

всеки

три седмици;

или

Paxene

135 mg/m

като

24 часова

инфузия,

последван

от

цисплатин,

на

всеки

три седмици.

Продължаването

на

лечението

ще

зависи

от

това

дали

резултатите

от

кръвните

тестове

показват, че това е безопасно.

Напреднал не-дребноклетъчен рак на белия дроб

Обичайната доза Paxene е 175 mg/m

телесна повърхност, последван от цисплатин, на всеки

три седмици. Ще получавате тази терапия докато резултатите от кръвните Ви тестове показват,

че е безопасно да продължавате с лечението.

За да се предотвратят алергичните реакции по време на инфузията, ще ви бъдат дадени

лекарства преди започване на лечението. Дванадесет и след това шест часа преди инфузията ще

получите дексаметазон (стероид) или под формата на таблетка за гълтане, или като инжекция.

Половин до един

час

преди

инфузията

ще

получите

два

различни

вида

инжекции

(антихистамин и H

антагонист).

Инфузията ще се проведе само под лекарско наблюдение и по време на инфузията реакцията на

организма Ви ще бъде проверявана редовно. Ако сте имали сърдечни проблеми, ще бъде

следена сърдечната Ви честота. Ако възникнат проблеми по време на инфузията, медицинският

екип ще бъде в готовност да предприеме съответните действия.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Както всички лекарства, Paxene може да предизвика нежелани реакции въпреки, че не всеки ги

получава.

По време на лечение с Paxene или последващо лечение може да възникнат нежелани ефекти. По

време на лечението трябва да уведомите медицинския персонал, ако се почувствате зле. Ако се

почувствате зле между курсовете на лечение или след края на лечението, уведомете Вашия

лекар или фармацевт възможно най-скоро.

Честотата на възможните нежелани реакции описана по-долу е определена въз основа на

следната конвенция:

Много чести (засягат повече от 1 потребител на 10)

Чести (засягат 1 до 10 потребители на 100)

Нечести (засягат 1 до 10 потребители на 1 000)

Редки (засягат 1 до 10 потребители на 10 000)

Много редки (засягат по-малко от 1 потребител на 10 000)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата)

Много чести нежелани реакции, описани по-долу:

Инфекции – могат да са свързани с усещане за топлина (повишена температура) или

студ (втрисане), възпалено гърло и гъбична инфекция в устата (орална кандидоза)

Леки алергични реакции, включващи зачервяване и кожен обрив

Ниско кръвно налягане, което може да предизвика замайване при изправяне

Хранителни нарушения, включително анорексия

Нервни нарушения, включващи изтръпване и мравучкане на дланите и стъпалата

Прилошаване и повръщане

Лекостепенна диария, запек и стомашна болка

Косопад

Слабост в ставите или мускулите, болка или загуба на чувствителност в долните

крайници

Болка и оток около мястото на инжекцията.

Честите нежелани реакции са описани по-долу:

Грипо-подобен синдром

Преходно понижаване на броя на белите кръвни клетки, което може да доведе до

развитие на инфекция

Нисък брой на тромбоцитите може да предизвика необичайно кървене (напр. от носа)

или необясними синини

Болезнени усещания по тялото

Световъртеж

Тревожност

Безсъние

Лош вкус в устата

Загуба на равновесие или клатушкане

Главоболие

Звънене в ушети

Неравномерен сърдечен ритъм

Чувство за слабост

Побледняване или зачервяване на кожата

Скъсяване на дишането

Кръвоизлив от носа

Сухота и язви в устата

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Нарушено храносмилане

Промяна в цвета на изпражненията

Промяна в кожата и ноктите

Изтъняване на кожата придружено от сухота, обрив, акне

Болка в костите и гърба, както и крампи на долните крайници

Болка по време на уриниране

Реакции на инжекционното място, протичащи с болка, оток и втвърдяване на кожата

около мястото на приложение. Paxene може да се процеди извън вената и да предизвика

инфекция или разраняване на околната кожа.

Нивата на някои ензими в кръвта Ви може да се повишат.

Нечестите нежелани реакции са описани по-долу:

Тежки инфекции като пневмония

Тежка анемия

Чувство за изтощение

Бледа кожа

Дехидратация, загуба или нарастване на тегло

Силна болка в гърдите, неравномерно биене на сърцето, прилошаване и сърдечен

пристъп

Високо кръвно налягане, крънви съсиреци и възпаление на вени

Пожълтяване на кожата и ноктите

Редките нежелани реакции са описани по-долу:

Инфекции като пневмония

Локален оток на кожата

Тежки алергични реакции (анафилактична реакция) – може да получите сърбеж на

определено място и оток на ръцете, стъпалата, глезените, лицето, устните, устата, езика

или гърлото

Ефекти върху нервите, контролиращи Вашите мускули, водещи до слабост на раменете

и краката

Сърбеж, червен кожен обрив

Проблеми с белите дробове, включващи оток и задържане на течност, което може да

причини дихателни проблеми

Много редките нежелани реакции са изброени по-долу:

Остра левкемия (рак на кръвта)

Живото-застрашаващи алергични реакции (анафилактичен шок)

Поява на психотично състояние

Мозъчно нарушение

Продължителна диария

Припадъци (гърчове)

Зрителни нарушения

Загуба на слуха

Проблеми с равновесието

Ускорено биене на сърцето

Шок

Запек

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Коремна болка, предизвикана от задържане на течност в корема (асцит), възпаление или

запушване

на

червата,

поява

на

съсиреци

кръвносните

съдове

на

червата

перфорация на чревната стена

Заболяване на задстомашната жлеза

Заболяване на хранопровода (тръбата, през която преминава храната за да стигне

стомаха)

Загуба на апетит

Тежко кожно възпаление, лезии и обрив

Загуба на ноктите на ръцете и краката – трябва да защитите дланите и стъпалата си при

излагане на слънце

Чернодробно увреждане – пожълтяване на кожата и променени стойности на някои

чернодробни ензими.

Ако забележите други, неописани в тази листовка нежелани ефекти, моля, уведомете Вашия

лекар или фармацевт.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите някаква неописана в тази

листовка нежелана реакция, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5.

КАК ДА

СЪХРАНЯВЯТЕ PAXENE

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не

използвайте

Paxene

след

срока

на

годност

отбелязан

върху

етикета

на

флакона

картонената опаковка след ”Използвайте преди:” Срокът на годност отговаря на последния ден

от посочения месец.

Да се съхранява под 25

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Този концентрат за инфузионен разтвор се съхранява в аптеката и ще бъде подготвен за

прилагане от лекар или медицинска сестра. След разреждане химическата и физическата

стабилност по време на употреба е демонстрирана за 24 часа при съхранение под 25 ºC. От

микробиологична гледна точка, веднъж отворен продукта трябва да се използва незабавно.

Потребителят носи отговорност за времето и условията на съхранение след разреждане, като те

обикновено не трябва да са повече от 24 часа при температура от 2 до 8 ºC.

Не използвайте Paxene, ако забележите видими частици или промяна на цвета на разтвора.

Приготвеният разтвор може да изглежда леко мътен.

Само за единично приложение. След първа употреба, всяко неизползвано количество да бъде

унищожено.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Paxene

Активното

вещество е

паклитаксел 6 mg/ml (30 mg/5 ml, 100 mg/16.7 ml, 150 mg/25 ml или

300 mg/50 ml)..

Другите съставки са: полиоксил рициново масло, лимонена киселина (безводна) и етанол.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Как изглежда Paxene и какво съдържа опаковката

Paxene е бистър, безцветен до леко жълт плътен разтвор, който се предлага във флакони,

съдържащи 5 ml, 16.7 ml, 25 ml и 50 ml концентрат.

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Norton Healthcare Limited

Albert Basin

Royal Docks

London E16 2QJ

Великобритания

Производител:

IVAX Pharmaceuticals s.r.o.

Ostravská 29/305

747 70 Opava

Komárov

Чешка република

IVAX Pharmaceuticals UK

Runcorn

Cheshire

Великобритания

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

S.A. Mayne Pharma (Benelux) N.V.

Тел: + 32 2 332 0315

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Mayne Pharma (Benelux) N.V.

Тел: + 32 2 332 0315

Бълґария

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Tel: +420 553 641 111

Magyarország

IVAX Drug Research Institute Ltd

Тел: +36 1399 3343

Česká republika

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Тел: +420 553 641 111

Malta

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Тел: +44 8705 02 03 04

Danmark

IVAX Scandinavia AB

Тел: +46 850 666 300

Nederland

S.A. Mayne Pharma (Benelux) N.V.

Тел: + 32 2 332 0315

Deutschland

Mayne Pharma (Deutschland) GmbH

D-85540 Haar

Тел: +49 89 43 77 770

Norge

Mayne Pharma (Nordic) AB, Sverige

Тел: + 46 8 672 85 00

Eesti

Österreich

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Тел: +420 553 641 111

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Тел: +44 8705 02 03 04

Ελλάδα

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Тел: +44 8705 02 03 04

Polska

IVAX Pharma Poland Sp. z.o.o.

Тел: +48 22 742 04 25

España

Combino Pharm, S.L.

Тел: +34 93 480 88 33

Portugal

Mayne Pharma (Portugal) Lda

Тел: + 351 21 485 7430

France

Mayne Pharma (France) SAS

Тел: + 33 1 41 11 28 50

România

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Tel: +420 553 641 111

Ireland

Mayne Pharma Plc

Тел: + 44 1926 821 010

Slovenija

Medis, d.o.o

Тел: + 386 1 589 69 00

Ísland

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Тел: +44 8705 02 03 04

Slovenská republika

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Тел: +420 553 641 111

Italia

Mayne Pharma (Italia) s.r.l.

Тел: +39 0 81 24 05 911

Suomi/Finland

Mayne Pharma (Nordic) AB, Ruotsi/Sverige

Тел: + 46 8 672 85 00

Κύπρος

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Тел: +44 8705 02 03 04

Sverige

Mayne Pharma (Nordic) AB, Sverige

Тел: + 46 8 672 85 00

Latvija

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Тел: +420 553 641 111

United Kingdom

Mayne Pharma Plc

Тел: + 44 1926 821 010

Lietuva

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Тел: +370 525 26490

Дата на последно одобрение на листовката:

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

агенция по лекарствата (ЕМЕА) http://www.emea.europa.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Допълнителни инструкции за подготовка на инфузионния разтвор

Предупреждения за работа и приложение

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Paxene е цитотоксичен противораков препарат и, както и при другите потенциално токсични

вещества, трябва да се внимава при работа с Paxene.Препоръчва се използване на ръкавици,

очила и защитно облекло. Ако разтвор на Paxene попадне върху кожата, измийте незабавно и

обилно с вода и сапун. Ако Paxene попадне върху лигавица, трябва да се промие обилно с

вода.Paxene трябва да се подготвя и прилага само от персонал съответно обучен за работа с

цитотоксични вещества. Бременни жени не трябва да работят с Paxene.

Подготовка за интравенозна инфузия

Paxene трябва да се разреди при асептични условия преди инфузията.Paxene трябва да се

разреди с 9 mg/ml (0.9%) инжекционен разтвор на натриев хлорид, 50 mg/ml (5%) инжекционен

разтвор на глюкоза или 50 mg/ml (5%) разтвор на глюкоза в инжекционен разтвор на Ringer до

крайна концентрация от 0,3 до 1,2 mg/ml.

След разреждане химическата и физическата стабилност в полипропиленовите инфузионни

сакове е демонстрирана за поне 24 часа при температура под 25 C.

От микробиологична гледна точка разтвореният продукт трябва да се използва незабавно. Ако

не се използва незабавно, потребителят носи отговорност за времето и условията на съхранение

след разреждане, като те обикновено не трябва да са повече от 24 часа при температура от 2

до 8 C освен, ако разреждането не е извършено при контролирани и валидирани асептични

условия.

Химическата, физическата и микробната стабилност на неизползвания, неразреден продукт

останал във флакона са демонстрирани за 28 дни, при температура под 25 C. Всяко друго време

и условия на съхранение на неизползвания продукт са отговорност на потребителя.

Парентералните лекарствени продукти трябва да се проверят визуално за видими частици и

промяна на цвета преди прилагане. При подготовката разтворът може да изглежда леко мътен,

което се приписва на вехикулума на препарата.

Нивата на извлечимия фталат DEHP [ди-(2-етилхексил)фталат] се увеличават с времето и

концентрацията, когато разтворите се приготвят в PVC съдове. Съответно, употребата на

пластифицирани PVC съдове и набори за интравенозна инфузия не се препоръчва.

Разтворите на Paxene трябва да се приготвят и съхраняват в стъклени, полипропиленови или

полиолефинови съдове.

Трябва да се използват несъдържащи PVC набори за интравенозна инфузия, като тези с

вътрешно полиетиленово покритие.

Paxene

трябва

да

се

прилага

през

филтър

микропорьозна

мембрана,

не

по-голяма

от

0,22 µm.Употребата на филтърни устройства като тези, които включват къси входни и изходни

проводи с PVC покритие, не води до значително извличане на DEHP.

Работа и изхвърляне

Трябва да се спазват процедурите за правилна работа с цитотоксични лекарствени продукти и

изхвърлянето им.

Прочетете целия документ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Paxene 6 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един флакон съдържа 6 mg/ml паклитаксел (

paclitaxel

) (30 mg паклитаксел в 5 ml или 100 mg

паклитаксел в 16,7 ml, или 150 mg паклитаксел в 25 ml, или 300 mg паклитаксел в 50 ml).

Помощни вещества:

Един флакон съдържа макроглицерол рицинолеат: 527 mg/ml и 49,7 v/v% етанол, безводен.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор.

Бистър, безцветен до бледо жълт вискозен разтвор.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Paxene

е показан за лечение на пациенти с:

напреднал асоцииран със СПИН сарком на Kaposi’s (AIDS-KS) след неуспешно лечение с

антрациклин в липозомална форма;

метастатичен карцином на гърдата (MBC) при пациенти, които не са отговорили или

няма да бъдат подлагани на стандартно лечение, включващо антрациклин;

напреднал карцином на яйчниците (AOC) или остатъчен тумор (

>

1 cm) след

първоначална лапаротомия, в комбинация с цисплатин като първа линия на лечение;

метастатичен карцином на яйчниците (MOC) след неуспех на съдържаща платина

комбинирана терапия, без таксани като втора линия на лечение;

недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC) при пациенти, които няма да бъдат

подлагани на оперативно лечение и/или лъчетерапия в комбинация с цисплатин.Данните

за ефикасност относно това показание са ограничени (вж. точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка и приложение

Paxene трябва да се прилага само под наблюдението на квалифициран онколог в звена

специализирани в приложението на цитотоксични агенти (вж. точка 6.6).

Преди прилагане на Paxene всички пациенти трябва да бъдат премедицирани с

кортикостероиди, антихистамини и H

антагонисти.Препоръчителен режим за премедикация:

дексаметазон (8 – 20 mg) перорално (12 и 6 часа) или интравенозно (30 - 60 минути) преди

Paxene, хлорфенирамин 10 mg интравенозно или еквивалентен антихистамин 30 до 60 минути

преди Paxene и циметидин (300 mg) или ранитидин (50 mg) интравенозно, 30 до 60 минути

преди Paxene.Трябва да бъдат осигурени възможности за подходящи подържащи лекарствени

продукти в случай на тежка свръхчувствителност.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Относно приложението на цисплатин при лечение на напреднал карцином на яйчниците и не-

дребноклетъчен карцином на белия дроб моля, консултирайте се с Кратката характеристика на

продукта цисплатин.

Асоцииран със СПИН сарком на

Kaposi’s

:

Препоръчваната доза Paxene е 100 mg/m

, приложена като 3 часова интравенозна инфузия на

всеки две седмици.

Метастатичен рак на гърдата и яйчниците (втора линия на лечение):

Препоръчваната доза Paxene е 175 mg/m

, приложена като 3 часова интравенозна инфузия на

всеки три седмици.

Напреднал карцином на яйчниците (първа линия на лечение):

Въпреки, че други схеми на приложение/комбинации са в процес на проучване, комбинираното

приложение на Paxene и цисплатин се препоръчва. В зависимост от продължителността на

инфузията се препоръчват две схеми на приложение на Paxene: Paxene 175 mg/m

приложен

като 3 часова интравенозна инфузия, последван от цисплатин 75 mg/m

на всеки три седмици,

или Paxene 135 mg/m

като 24 часова инфузия, последван от цисплатин 75 mg/m

на всеки три

седмици.

Напреднал не-дребноклетъчен карцином на белия дроб:

Препоръчваната доза Paxene е 175 mg/m

приложен като 3 часова интравенозна инфузия,

последван от цисплатин в доза от 80 mg/m

на всеки три седмици.

Адаптиране на дозата по време на лечение

Метастатичен карцином на гърдата, карцином на яйчниците и не-дребноклетъчен карцином

на белия дроб:

Лечебните курсове с Paxene не трябва да се повтарят преди броят на неутрофилните

гранулоцити да достигне минимум 1 500 клетки/mm

и броят на тромбоцитите минимум

100 000 клетки/mm

. Пациенти с тежка неутропения (неутрофили < 500 клетки/mm

в рамките

на седмица или повече) или тежка периферна невропатия по време на лечение с Paxene трябва

да намалят дозата с 20 % в следващите курсове (NSCLC и първа линия на лечение при рак на

яйчниците) или 25 % (MBC и MOC).Пациенти с мукозит (втора или по-висока степен) по време

на лечение с Paxene трябва да намалят дозата с 25 % в следващите курсове.

Асоцииран със СПИН сарком на Капоши:

Лечебните курсове с Paxene не трябва да се повтарят преди броят на неутрофилните

гранулоцити да достигне минимум 1 000 клетки/mm

и броят на тромбоцитите минимум

75 000 клетки/mm

.Пациенти с тежка неутропения (неутрофили < 500 клетки/mm

в рамките на

седмица или повече), тежка периферна невропатия или мукозит (трета или по-висока степен) по

време на лечение с Paxene трябва да намалят дозата с 25 % до 75 mg/m

в следващите курсове.

Специални популации

Пациенти с увредена чернодробна функция:

Няма достатъчно данни за препоръчване на промяна на дозата у пациенти с леко до умерено

чернодробно увреждане (вж. точки 4.4 и 5.2).Пациенти с тежко чернодробно увреждане не

трябва да се лекуват с паклитаксел.

Пациенти с увредена бъбречна функция:

Не са извършвани проучвания у пациенти с увредена бъбречна функция и не са налице

достатъчни данни за дозови препоръки (вж. Точка 5.2).

Употреба при педиатрични пациенти:

Липсват данни за безопасност и ефикасност при деца и юноши (под 18 години).Следователно

паклитаксел е противопоказан при деца.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Paxene трябва да се прилага чрез устройство за контролирана инфузия (инфузионна помпа),

като се използват система и конектори, които не са от PVC. По време на инфузията с Paxene,

към венозната система трябва да се прикрепи филтър от микропорьозна мембрана, не по-

голяма от 0,22 µm (вж. Точка 6.6).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към паклитаксел или към някое от помощните вещества.

Тежко чернодробно увреждане.

Изходен брой на неутрофилните гранулоцити < 1 500 клетки/mm

(<1 000 клетки/mm

за

AIDS-KS).

Съпътстващи, тежки, нелекувани инфекции.

Бременност и кърмене.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациентите трябва рутинно да бъдат премедицирани с кортикостероид, антихистамин и H

рецепторен антагонист преди приложението на Paxene, за да се избегнат тежки реакции на

свръхчувствителност (вж. точка 4.2).

Paxene трябва да се прилага преди цисплатин, когато се използват в комбинация (вж. точка 4.5).

Реакции на свръхчувствителност

Второстепенни симптоми като зачервяване или кожни реакции не налагат спиране на

лечението.Въпреки това, тежки реакции като изискваща лечение хипотония, диспнея,

изискваща бронходилататори, ангиоедем или генерализирана уртикария налагат незабавно

спиране на лечението с паклитаксел и агресивна симптоматична терапия. При пациенти с

тежки реакции продуктът не трябва да се прилага отново.

Пациентите трябва да бъдат наблюдавани внимателно през първите цикли от лечението.Трябва

да бъдат осигурени възможности за подходящо поддържащо лечение в случай на тежка

свръхчувствителност.

Хематология

Паклитаксел предизвиква супресия на костния мозък (особено неутропения). Следователно по

време на лечението при всеки пациент често трябва да се извършва пълно проследяване на броя

на кръвните клетки. Пациенти с изходен брой на неутрофилните гранулоцити

< 1 500 клетки/mm

(< 1 000 клетки/mm

за AIDS-KS) не трябва да получават паклитаксел.

Пациентите не трябва да получават допълнителни курсове на лечение с паклитаксел, докато

броят на неутрофилите достигне ≥ 1 500 клетки/mm

(≥ 1 000 клетки/mm

за пациенти с

AIDS-KS) и броят на тромбоцитите достигне ≥ 100 000 клетки/mm

(≥ 75 000 клетки/mm

за

пациенти с AIDS-KS).

Пациенти с тежка неутропения (< 500 клетки/mm

в рамките на 7 дни или по-дълго) по време на

курс с паклитаксел или със сепсис в резултат на неутропения трябва да намалят дозата

паклитаксел при следващи курсове на лечение с Paxene (вж. точка 4.2).

Мукозит

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Умереният до тежък мукозит е рядкост при прилагане на препоръчваните доза и схема на

лечение с Paxene. Въпреки това, ако лечението трябва да продължи при проявата на умерени до

тежки реакции, то дозата на паклитаксел трябва да се намали при следващи курсове на лечение

с Paxene (вж. точка 4.2).

Невропатия

Невропатия, главно периферна сензорна невропатия се наблюдава много често и обикновено е

с лека до умерена интензивност. Тежка периферна невропатия се наблюдава при 3 % от

пациентите на лечение с препоръчваните доза и схема на Paxene. При лечение на

недребноклетъчен рак на белия дроб и при първа линия лечение на карцином на яйчниците,

приложението на паклитаксел като 3 часова инфузия в комбинация с цисплатин води до по-

висока честота на случаите на тежка невротоксичност, отколкото самостоятелното лечение с

паклитаксел и циклофосфамид, последвано от цисплатин.

В случай на тежка периферна невротоксичност трябва да се прецени ползата от продължаване

на лечението спрямо рисковете. Все пак, ако е необходимо продължаване на лечението, дозата

на паклитаксел трябва да се намали при всички следващи курсове на лечение с Paxene (вж.

точка 4.2).

Нарушения в сърдечната проводимост и аритмии

При пациенти на лечение с паклитаксел тежките нарушения на проводимостта са рядкост.

Наблюдавани са леки промени в електрокардиограмата по време на лечение с паклитаксел.

Сърдечно мониториране не се препоръчва освен при пациенти с тежки нарушения в

проводимостта или аритмии. В редките случаи на тежки нарушения в проводимостта или

аритмии се препоръчва подходящо лечение и продължително сърдечно мониториране при

следващи цикли на лечение. По време на приложение на паклитаксел са наблюдавани

хипотония, хипертония и брадикардия, но пациентите обикновено не проявяват симптоми и не

се нуждаят от лечение.

В клинични проучвания на Paxene при пациенти с MBC и MOC са наблюдавани тахикардия,

палпитация и синкоп.Следователно, по време на първите часове на инфузия с Paxene се

препоръчва често мониториране на виталните показатели.

В клинични проучвания на MBC и MOC общо двама пациенти са развили степен 4 на застойна

сърдечна недостатъчност. Единствен случай на сърдечна недостатъчност, свързан с лечение с

Paxene, е наблюдаван в клиничното проучване на пациенти с AIDS-KS.

Тежки сърдечносъдови усложнения са наблюдавани по-често при пациенти с не-

дребноклетъчен карцином на белия дроб в сравнение с пациенти с рак на гърдата или

яйчниците.

Чернодробно увреждане

Пациентите с чернодробно увреждане могат да бъдат изложени на повишен риск от

токсичност, в частност миелосупресия 3-4 степен.Няма данни, че токсичността на паклитаксел

се увеличава при приложението му като 3 часова инфузия при пациенти с леко чернодробно

увреждане.Повишена миелосупресия е наблюдавана при пациенти с умерено до тежко

чернодробно увреждане, които са на по-продължителна инфузия. Пациентите трябва да бъдат

внимателно следени за развитие на тежка миелосупресия (вж. точка 4.2).Няма достатъчно

данни за препоръчване на промяна на дозата при пациенти с леко до умерено чернодробно

увреждане (вж. точка 4.2).Няма данни за пациенти с тежка изходна холестаза. Пациенти с

тежко чернодробно увреждане не трябва да бъдат лекувани с паклитаксел.

Храносмилателен тракт

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Отбелязани са редки случаи на псевдомембранозен колит, в това число при пациенти, които не

са лекувани едновременно с антибиотици. Тази реакция трябва да се взима под внимание при

диференциалната диагноза на случаите на тежка или персистираща диария, наблюдавани по

време на или веднага след лечение с паклитаксел.

Други

Тъй като Paxene съдържа етанол (392 mg/ml), са възможни ефекти върху ЦНС и други ефекти

(вж. точка 4.7).

Паклитаксел, особено в комбинация с лъчетерапия на белия дроб и/или гемцитабин,

независимо от последователността на тяхното приложение, може да допринесе за развитието на

интерстициален пневмонит.

Подобно на други генотоксични цитостатици паклитаксел може да има генотоксични ефекти.

Пациентите от мъжки пол лекувани с Paxene, се съветват да не създават деца по време на и до

6 месеца след лечението.

Paxene съдържа полиетоксилирано рициново масло, което може да причини алергична реакция.

Тъй като Paxene съдържа етанол, трябва да се имат предвид възможни реакции от страна на

централната нервна система и други ефекти. Количеството на алкохола в този лекарствен

продукт може да промени ефектите на други лекарства.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани системни клинични проучвания относно взаимодействието на Paxene с други

лекарствени продукти.

При комбинирана схема на лечение с цисплатин е препоръчително Paxene да се прилага преди

цисплатин.Когато паклитаксел се прилага преди цисплатин, профилът на безопасност на

паклитаксел е сравним с този на самостоятелното му приложение. Когато паклитаксел се

прилага след цисплатин, пациентите реагират с по-тежка миелосупресия и около 20 %-но

намаление на клирънса на паклитаксел.

Тъй като елиминирането на доксорубицин и неговите активни метаболити може да бъде

забавено, когато паклитаксел и доксорубицин се използват в комбинация, паклитаксел трябва

да се прилага 24 часа след доксорубицин.

Тъй като паклитаксел се метаболизира чрез изоензимите от групата на цитохром

P450 - CYP3A4 и 2C8, е необходимо особено внимание при прилагането на други лекарствени

продукти, които инхибират (напр. еритромицин, флуоксетин, гемфиброзил, имидазолови

антигъбични продукти) или активират (напр. рифампицин, карбамазепин, фенитоин,

фенобарбитал, ефавиренц, невирапин) тези ензими, защото това може да повлияе на

фармакокинетиката на паклитаксел.Съвместното приложение на кетоконазол, който е познат

мощен инхибитор на CYP3A4, не инхибира елиминирането на паклитаксел при пациентите,

така че двете лекарства може да се прилагат съвместно без адаптиране на

дозата.Допълнителните данни за възможните лекарствени взаимодействия между паклитаксел

и други субстрати/инхибитори на CYP3A4 са оскъдни.

Клинични проучвания при пациенти с асоцииран със СПИН сарком на Kaposi’s, които са

приемали Paxene и много други съпътстващи лекарствени продукти, са показали, че клирънсът

на паклитаксел е значително по-нисък (p < 0,05) при наличието на нелфинавир и ритонавир, но

не и на индинавир. Информацията за взаимодействия с други протеазни инхибитори е

оскъдна.Следователно Paxene трябва да се прилага с внимание при пациенти лекувани с

протеазни инхибитори като съпътстваща терапия.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.6

Бременност и кърмене

Проучванията при животни са показали репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3).

Paxene не трябва да се използва по време на бременност. Жените трябва да бъдат съветвани да

използват ефективни контрацептивни средства с цел предотвратяване на бременност по време

на лечение с Paxene, а в случай на бременност, веднага да уведомят своя лекуващ лекар.

Paxene е противопоказен по време на кърмене. Няма данни дали паклитаксел се отделя с

майчиното мляко.Следователно, кърменето трябва да бъде преустановено по време на лечение

с Paxene.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

След инфузия на Paxene, способността на пациентите за действия изискващи сръчност като

шофиране и управление на машини може да бъде нарушена, поради наличния в Paxene алкохол

(вж. точки 4.4).

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Монотерапия

Следните нежелани ефекти засягат 166 пациенти с MBC и 120 пациенти с MOC, лекувани със

175 mg/m

Paxene приложен като 3 часова инфузия като втора линия химиотерапия в две

клинични проучвания и се счита, че е възможно или вероятно да са предизвикани от

Paxene.Тъй като популацията пациенти със СПИН-асоцииран сарком на Капоши е много

специфична, данните за безопасност от клинично проучване върху 107 пациенти с асоцииран

със СПИН сарком на Kaposi’s е поместена отделно в края на тази точка.

Супресия на костния мозък е основният токсичен ефект на Paxene, който налага ограничаване

на дозата.Тежка неутропения (< 500 клетки/mm

) е била наблюдавана при 26 % от пациентите

лекувани с Paxene, по време на целия период на лечение. 19 % от пациентите са развили тежка

неутропения за повече от 7 дни. Тромбоцитопения е била наблюдавана при 6 % от пациентите.

Два процента от пациентите са имали брой на тромбоцитите под < 50 000 клетки/mm

. Анемия

(Hb < 11 g/dl) е била наблюдавана при около 9 % от лекуваните пациенти, но тежка анемия са

развили по-малко от 1 % (Hb < 8 g/dl).

Невропатия са развили 18 % от пациентите на лечение с Paxene.Парестезия е била наблюдавана

при 48 % от пациентите. Тежка невропатия и тежка парестезия са възникнали съответно при

3 % и 5 % от пациентите. Периферна невропатия може да възникне след първия курс на

лечение и може да се влоши с увеличаване на експозицията на паклитаксел.Периферна

невропатия е причината за спиране на лечението с паклитаксел в няколко случая.Подобряване

или отзвучаване на сетивните симптомите обикновено се наблюдава в рамките на месеци след

преустановяване на лечението с паклитаксел.Вече съществуващи невропатии в резултат на

предшестваща терапия не са противопоказание за лечение с паклитаксел.

Сомнолентност е другото най-често съобщавано нарушение на нервната система, засягащо

14 % от пациентите.

Артралгия е била съобщена при 32 % от всички пациенти (5 % тежка) и миалгия при 47 % (6 %

тежка).

Реакциите на мястото на инжектиране, включващи реакции в резултат на екстравазация са били

обикновено леки и са включвали еритем, болезненост, промяна в оцветяването на кожата или

оток на мястото на инжектиране, но могат да причинят целулит. Повторна поява на кожните

реакции на мястото на предишна екстравазация в резултат на прилагане на паклитаксел на

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

различно място, т.е вид "памет", са рядкост. Не е известно специфично лечение на реакциите на

екстравазация.

Таблицата по-долу изброява нежеланите ефекти свързани със самостоятелното приложение на

паклитаксел като 3 часова инфузия при пациенти с метастази (286 пациенти лекувани с Paxene

в клинични проучвания и 812 пациенти лекувани с паклитаксел в други клинични проучвания)

и реакциите, публикувани от постмаркетинговото наблюдение на паклитаксел*.При разлика в

честотата на възникване на реакциите между Paxene и други клинични проучвания с

паклитаксел се представя най-високата честота.

Честотата на изброените по-долу нежелани ефекти е дефинирана съгласно следната конвенция:

Много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000

до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000), неизвестни (от наличните данни не може да бъде

направена оценка). При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени

реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност

Инфекции и инфестации:

Много чести:

инфекции (включително херпес симплекс,

орална кандидоза, фарингит, ринит)

Чести:

грипен синдром

Нечести:

тежки инфекции, септичен шок

Редки*:

пневмония

Нарушения

на

кръвта

лимфната системи:

Много

чести:

тежка

неутропения,

тежка

левкопения,

тромбоцитопения, анемия, миелосупресия

Чести:

фебрилна неутропения

Нечести:

тежка анемия

Много

редки*:

остра

миелоидна

левкемия,

миелодиспластичен синдром

Нарушения

на

имунната

система:

Много

чести:

второстепенни

реакции

на

свръхчувствителност (главно зачервяване и обрив)

Нечести:

(забавена)

свръхчувствителност,

тежки

реакции

на

свръхчувствителност,

изискващи

лечение

(напр. хипотония, ангионевротичен едем, респираторен

дистрес, генерализирана уртикария)

Редки*:

анафилактични реакции

Много

редки*:

анафилактичен

шок

(включително

фатална свръхчувствителност)

Нарушения

на

метаболизма

храненето:

Много чести:

анорексия

Нечести:

дехидратация, загуба и повишаване на тегло

Психични нарушения:

Много редки*:

психоза

Нарушения

на

нервната

Много

чести:

невропатия

(главно

периферна),

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

система:

парестезии, сомнолентност

Чести:

тежка невропатия (главно периферна), замаяност,

напрегнатост,

безсъние,

депресия,

нарушено

мислене,

хипокинезия,

нарушения

походката,

хипестезия,

промяна във вкуса, главоболие

Редки*:

моторна

невропатия

(предизвикваща

лека

дистална слабост)

Много

редки*:

остра

енцефалопатия,

автономна

невропатия

(предизвикваща

паралитичен

илеус

ортостатична хипотония), припадъци

Нарушения на окото:

Нечести:

сухота

очите,

амблиопия,

нарушения

зрителното поле

Много

редки*:

нарушения

на

зрителния

нерв

и/или

зрителни нарушения (сцинтилиращи скотоми), особено

при пациенти, получили по-високи от препоръчваните

дози

Нарушения

на

ухото

лабиринта:

Чести:

тинитус

Много

редки*

:невросензорна

загуба

на

слуха,

световъртеж

Сърдечни нарушения:

Чести:

тахикардия, палпитации, брадикардия, синкоп

Нечести:

застойна

сърдечна

недостатъчност,

кардиомиопатия,

асимптоматична

камерна

тахикардия,

тахикардия с бигеминия, AV блок и синкоп, миокарден

инфаркт

Много редки*

:предсърдно мъждене

Съдови нарушения:

Много чести:

хипотония

Чести:

вазодилатация (зачервяване)

Нечести:

тромбофлебит, хипертония, тромбоза

Много редки*:

шок

Респираторни,

гръдни

медиастинални нарушения:

Чести:

диспнея, епистаксис

Редки:

плеврален излив, белодробна фиброза

Много редки*

: кашлица, белодробна хипертония

Стомашно-чревни нарушения:

Много чести

: гадене, повръщане, диария, възпаление на

лигавиците, запек, стоматит, коремна болка

Чести:

сухота в устата, улцерации на устната лигавица,

мелена, диспепсия

Много

редки*:

чревна

обструкция,

чревна

перфорация,

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

псевдомембранозен

колит,

исхемичен

колит,

мезентериална

тромбоза,

некротизиращ

ентероколит,

езофагит, асцит, остър панкреатит

Хепатобилиарни нарушения:

Много

редки*

чернодробна

некроза,

чернодробна

енцефалопатия

Нарушения

на

кожата

подкожната тъкан:

Много чести:

алопеция

Чести

:преходни

кожни

промени,

суха

кожа,

ексфолиативен

дерматит,

пруритус,

обрив,

акне,

преходни и леки промени по ноктите

Нечести:

промени

пигментацията

на

ноктите

или

обезцветяване на нокътното легло

Редки*:

еритем

Много

редки*

:синдром

на

епидермална

некролиза,

еритема мултиформе, уртикария, онихолиза (лекуващите

се пациенти трябва да носят слънцезащитни средства на

ръцете и краката)

Нарушения

на

мускулно-

скелетната

система

съединителната тъкани:

Много чести

: артралгия, миалгия

Чести

: болки в костите, крампи в долните крайници,

миастения, болки в гърба

Нарушения

на

бъбреците

пикочните пътища:

Чести

: дизурия

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение :

Много

чести:

астения,

болка,

оток,

включително

периферен и по лицето

Чести:

леко изразени реакции на инжекционното място

(еритем, болезненост, променено оцветяване на кожата

или

оток,

болка,

екстравазация,

могат

да

причинят

целулит и кожни улцерации), неразположение, болка в

гърдите, втрисане, висока температурa

Изследвания:

Чести:

силно

увеличение

на

трансаминазите,

силно

увеличение на алкалната фосфатаза

Нечести:

силно увеличение на билирубина

* Докладвано от пост-маркетинговите наблюдения за паклитаксел.

Комбинирана терапия

Следната дискусия касае две основни клинични проучвания за първата линия химиотерапия за

лечение на рак на яйчниците (паклитаксел плюс цисплатин: над 1 050 пациенти) и две

клинични проучвания във Фаза III за лечение на напреднал NSCLC (паклитаксел плюс

цисплатин: над 360 пациенти) (вж. точка 5.1).

При приложение като 3 часова инфузия като първа линия химиотерапия за лечение на

карцином на яйчниците при пациентки, лекувани с паклитаксел, последван от цисплатин, са

били наблюдавани по-често и по-тежки реакции като невротоксичност, артралгия/миалгия и

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

свръхчувствителност, отколкото при пациентките лекувани с циклофосфамид, последван от

цисплатин. Наблюдаваната миелосупресия е била по-рядка и по-лека при приложението на

паклитаксел като 3 часова инфузия, последван от цисплатин, в сравнение с циклофосфамид,

последван от цисплатин.

Невротоксичност, предимно периферна невротоксичност е била наблюдавана по-често и е била

по-тежка при 175 mg/m

3 часова инфузия (85 % невротоксичност, 15 % тежка), отколкото при

135 mg/m

24 часова инфузия (25 % периферна невропатия, 3 % тежка), когато паклитаксел е

бил комбиниран с цисплатин. Припациенти с NSCLC и карцином на яйчниците лекувани с

паклитаксел за 3 часа, последван от цисплатин е било регистрирано явно увеличение на

честотата на възникване на невротоксичност. Периферна невропатия може да възникне след

първия курс на лечение и може да се влоши с увеличаване на експозицията на

паклитаксел.Периферна невропатия е била причината за спиране на лечението с паклитаксел в

няколко случая. Подобряване или отзвучаване на сетивните симптоми обикновено е била

наблюдавана в рамките на месеци след преустановяване на лечението с паклитаксел. Вече

съществуващи невропатии в резултат на предшестващо лечение не са противопоказание за

лечение с паклитаксел.

В осем публикувани клинични проучвания (8 клинични проучвания във Фаза III), включващи

4 735 пациентки с напреднал карцином на яйчниците и в дванадесет публикувани клинични

проучвания (едно голямо клинично проучване във Фаза II и единадесет клинични проучвания

във Фаза III), включващи 4 315 пациенти с NSCLC лекувани с паклитаксел и схеми на лечение,

съдържащи платина, са наблюдавани подобни нежелани ефекти в сравнение със

самостоятелното лечение с паклитаксел.В допълнение на това, рядко са наблюдавани илеус,

ефекти върху креатининовия клирънс, отклонения в стойностите на електролитите (напр.

хипонатриемия, хипомагнезиемия), хипергликемия, кашлица и пневмония.

При пациенти на съпътстваща лъчетерапия и/или гемцитабин много рядко е бил съобщаван

пневмонит.

Асоцииран със СПИН сарком на Капоши:

Следните нежелани ефекти са засегнали 107 пациенти с асоцииран със СПИН сарком на

Kaposi’s, лекувани със 100 mg/m

Paxene приложен като 3 часова инфузия като втора линия

химиотерапия в едно клинично проучване и се счита, че вероятно са били предизвикани от

Paxene.Освен хематологичните и чернодробните изменения (вж. по-долу), честотата и тежестта

на нежеланите ефекти при пациенти със СПИН-асоцииран сарком на Капоши, като цяло са

били сходни с тези наблюдавани при пациенти с друг вид солиден тумор, които са лекувани с

паклитаксел като монотерапия.

Супресия на костния мозък е била основният токсичен ефект на Paxene, който налага

ограничаване на дозата.Тежка неутропения (< 500 клетки/mm

) е била наблюдавана съответно

при 20 % и 39 % от пациентите по време на първия курс на лечение и по време на целия период

на лечение.Неутропения е наблюдавана за повече от 7 дни при 41 % и за 30 - 35 дни при 8 % от

пациентите. Неутропенията е отзвучала в рамките на 35 дни при всички проследявани

пациенти.Честотата на възникване на неутропения 4 та степен, продължаваща 7 или повече

дни, е била 22 %.Свързаната с Paxene фебрилна неутропения е била наблюдавана при 14 % от

пациентите.По време на приложението на Paxene са били наблюдавани три свързани с

лекарствения продукт случая на сепсис (2,8 %), завършили фатално.Тромбоцитопения е била

наблюдавана при 50 % от пациентите и е била тежка (< 50 000 клетки/mm

) при 9 %.Свързано с

Paxene кървене е било наблюдавано при < 3 % от пациентите и е било локализирано.Анемия

(Hb < 11 g/dL) е била наблюдавана при 61 % от пациентите и е била тежка (Hb < 8 g/dL) при

10 %.При 21 % от пациентите са били необходими кръвопреливания.

Сред пациентите (повече от 50 % от които са на лечение с протеазни инхибитори) с нормална

изходна чернодробна функция съответно 28 %, 43 % и 44 % са показали повишение на

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

билирубина, алкалната фосфатаза и AST (SGOT).За всеки от тези параметри тежките случаи са

били 1 %.

4.9

Предозиране

Не съществува известен антидот при предозиране с Paxene.В случай на предозиране пациентът

трябва да бъде следен много внимателно. Лечението трябва да бъде насочено срещу очакваните

основни токсични ефекти, които са супресия на костния мозък, мукозит и периферна

невропатия.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група:

таксани,

ATC код:

L01CD01.

Активното вещество на Paxene е паклитаксел. Точният механизъм на антитуморно действие на

паклитаксел е неизвестен. По принцип се счита, че паклитаксел допринася за събиране на

микротубулите от димери на тубулина и възпрепятства деполимеризацията.Стабилизацията

води до инхибиране на нормалното динамично реорганизиране на микротубулната мрежа,

което е жизнено важно за интерфазата и митотичните клетъчни функции. Освен това

паклитаксел предизвиква образуване на снопове от микротубули по време на клетъчния цикъл

и множество астерни образувания от микротубули по време на митозата.

Метастатичен карцином на гърдата

Ефикасността и безопасността на Paxene (175 mg/m² за 3 часа на 3-седмични интервали) при

лечение на рефрактерен метастатичен карцином на гърдата са били изследвани при 172 жени в

многоцентрово, отворено клинично проучване във Фаза III. Степента на клиничен отговор е

била 18,5%, медианното време за прогресия - 2,8 месеца (доверителен интервал: 2,1 –

3,3 месеца), а медианното време на преживяемост е било 9,9 месеца (доверителен интервал:

7,8 – 13,1 месеца).Резултатите от Paxene са много сходни с тези публикувани в клинични

проучвания на паклитаксел във Фаза III.

Напреднал карцином на яйчниците (първа линия на лечение):

Ефикасността и безопасността на паклитаксел са били оценени в две основни, рандомизирани,

контролирани клинични проучвания (в сравнение с циклофосфамид 750 mg/m

/ цисплатин

75 mg/m

). В първото клинично проучване повече от 650 пациенти в стадий IIb-c, III или IV на

първичен карцином на яйчниците са получили максимум 9 курса на лечение с паклитаксел

(175 mg/m

за 3 часа), последвани от цисплатин (75 mg/m

) или контрола. Второто основно

клинично проучване е оценило максимум 6 курса или паклитаксел (135 mg/m² за 24 часа),

последван от цисплатин, или контролиране, на повече от 400 пациенти в стадий III/IV на

първичен карцином на яйчниците с остатъчен тумор, по-голям от 1 cm, след стадираща

лапаротомия или с далечни метастази. Въпреки, че двете различни схеми на дозиране не са

били сравнявани директно една с друга и в двете клинични проучвания при лекуваните с

паклитаксел в комбинация с цисплатин пациенти е било наблюдавано значително по-дълго

време за прогресия (Клинично проучване 1: медианно 15,3 месеца срещу 11,5 месеца, p< 0,001;

Проучване 2:медианно 17 месеца срещу 13 месеца, p < 0,001), и по-дълга преживяемост

(Клинично проучване 1: медианно 36 месеца срещу 26 месеца, p< 0,0016; Клинично

проучване 2: медианно 36 месеца срещу 24 месеца, p< 0,001), и в Клинично проучване

1 значително по-висока степен на отговор (Клинично проучване 1: 59 % срещу 45 %, p= 0,014;

Клинично проучване 2:60 % срещу 50 %, няма извадка), при сравнение със стандартно

лечение.Повишена невротоксичност, артралгия/миалгия, но намалена миелосупресия са били

наблюдавани при пациентки с напреднал карцином на яйчниците, които са получили

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

паклитаксел/цисплатин като 3 часова инфузия, в сравнение с пациенти получили

циклофосфамид/цисплатин.

Метастатичен карцином на яйчниците (втора линия на лечение):

Ефикасността и безопасността на Paxene (175 mg/m² за 3 часа на 3-седмични интервали) при

лечение на напреднал метастатичен карцином на яйчниците са били изследвани при 120 жени в

многоцентрово, отворено, разширено клинично проучване във Фаза II.Степента наклиничен

отговор е била 21,7 % (CI: 14,7 – 31,1 %,: медианното време за прогресия е 4,1 месеца

(доверителен интервал:3,3 – 4,9 месеца) и медианното време на преживяемост е 13,4 месеца

(доверителен интервал: 11,5 – 15,0 месеца). Получените резултати с Paxene са били много

сходни с тези, публикувани в клинични проучвания на паклитаксел във Фаза III.

Напреднал не-дребноклетъчен карцином на белия дроб:

Ефикасността на комбинацията паклитаксел/цисплатин е била демонстрирана в две

рандомизирани, контролирани клинични проучвания при пациенти с локално напреднал или

метастатичен не-дребноклетъчен карцином на белия дроб.

В първото проучване 322 пациенти с локално напреднал или метастатичен не-дребноклетъчен

карцином на белия дроб са били рандомизирани да получатцисплатин (80 mg/m

) в комбинация

с тенопозид (100 mg/m

; n = 166), или цисплатин (80 mg/m

) и паклитаксел (175 mg/m

; n = 166).

При цисплатин/паклитаксел не е имал предимство срещу цисплатин/тенопозид в

преживяемостта (9,5 срещу 9,9 месеца) или в преживяемостта без прогресия (5,1 срещу

5,0 месеца).Въпреки това по-високата степен на отговор (37 % срещу 26 %), по-малкото

нежелани ефекти и краткосрочното подобрение на качеството на живот с

цисплатин/паклитаксел срещу цисплатин/тенопозид се смятат за важни резултати в

палиативната популация.Степен 2 или 3 на периферна невротоксичност са били наблюдавани

по-често при комбинацията цисплатин/паклитаксел (29 % срещу 6 %).

Във второто проучване 599 пациенти в стадий IIIB или IV на болестта са били рандомизирани

да получат цисплатин (75 mg/m

) и тенопозид(100 mg/m

; n = 200), или цисплатин (75 mg/m

) и

ниска доза паклитаксел (135 mg/m

; n = 198), или цисплатин (75 mg/m

) и висока доза

паклитаксел (250 mg/m

) с G-CSF (n = 201). Медианният период на преживяемост при

пациентите от всяко рамо с приложение на паклитаксел не е бил значително по-различен в

сравнение с групите с приложение на етопозид/цисплатин (p= 0,097 и 0,090 съответно при

високи и ниски дози на паклитаксел). По отношение на преживяемостта без прогресия,

статистически значими резултати са били наблюдавани при рамото с прилагане на висока доза

паклитаксел в сравнение с eтопозид/цисплатин (p= 0,007). Степента на отговор е много по-

благоприятна при рамената с прилагане на паклитаксел [съответно 13 %, 30 % и 26 % за

етопозид/цисплатин, висока доза паклитаксел (p < 0,001 срещу eтопозид/цисплатин) и схемите

на лечение с ниски дози паклитаксел (p = 0,003 срещу eтопозид/цисплатин)]. При по-голяма

част от пациентите лекувани с паклитаксел е било наблюдавано подобрение в качеството на

живот в краткосрочен план.Но при рамото с прилагане на високи дози паклитаксел значително

по-често е била наблюдавана невротоксичност от степен 3 в сравнение с eтопозид/цисплатин

(40 % срещу 21 %).

Асоцииран със СПИН сарком на Капоши

Ефикасността и безопасността на Paxene са били изследвани в единично, несравнително

проучване при 107 пациенти със сарком на Капоши в напреднал стадий, лекувани преди това

със системна химиотерапия.При проучването на по-голяма част от пациентите е бил приложен

гранулоцитен колони-стимулиращ фактор (G-CSF). Първичната крайна точка е била най-добър

отговор на тумора. На пациентите са били направени 3 часови инфузии на Paxene 100 mg/m² на

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

всеки 14 дни.При 63 от 107 пациенти се счита, че има резистентност към терапията с липозомен

антрациклин.Тази подгрупа пациенти се приема за основна популация на ефикасност.

Общият процент на успешност (пълен или частичен отговор) след 15 курса на лечение е бил

57 % (доверителен интервал 44-70 %) при пациентите с резистентност към терапията с

липозомен антрациклин.Повече от половината от отговорите са били наблюдавани ясно след

първите три курса на лечение.При пациентите с резистентност към липозомен антрациклин

степента на отговор е била сравнима при пациенти, на които никога не е бил прилаган

протеазен инхибитор (55,6 %) и такива, които са приемали протеазен инхибитор най-малко

2 месеца преди лечението с Paxene (60,9 %).

Медианното време за прогресия при основната популация е било 468 дни (95 % доверителен

интервал 257-NE). Медианната преживяемост за Paxene не би могла да бъде изчислена, но по-

ниската 95 % граница е била 617 дни при основната популация.

5.2

Фармакокинетични свойства

След интравенозно приложение плазмените концентрации се понижават двуфазно или

трифазно. Разпределението на паклитаксел е нелинейно (взависимост от концентрацията), като

системната експозиция се увеличава повече от очакваното след увеличаване на дозата.

На базата на

in vitro

проучвания

степента на свързване с плазмените протеини е отчетена в

граници от 88 до 98 %.Независимо от тази висока степен на свързване с протеините,

паклитаксел значително се разпространява в тъканите.

Метастатичен карцином на гърдата

Фармакокинетичните параметри на паклитаксел при доза от 175 mg/m

, прилагана в

продължение на 3 часа при 13 пациентки с рак на гърдата, са както следва:максималната

концентрация (C

) е 3890 ng/ml, площта под кривата плазмена концентрация/време (AUC

last

) е

14 090 ng/час/ml и клирънсът (CL) е бил 13,3 l/час/m

Метастатичен рак на гърдата или яйчниците

Фармакокинетичните параметри на паклитаксел при доза от 175 mg/m

, прилагана в

продължение на 3 часа при 5 пациентки с рак на гърдата и 3 пациентки с рак на яйчниците са

както следва:максималната концентрация (C

) е 4 213 ng/ml, площта под кривата плазмена

концентрация/време (AUC

last

) е 12 603 ng·час/ml и клирънсът (CL) е 20,4 l/час/m

Бъбречната екскреция играе второстепенна роля при отделянето на паклитаксел, съобщена е

екскреция с урината на по-малко от 10 % от дозата като непроменено лекарство. Основният път

за отделяне е метаболизъм, последван от жлъчна екскреция; при шест пациенти от 39 % до

87 % от интравенозната доза (175 mg/m

) се екскретират с изпражненията и средно само 10% от

дозата се екскретират като непроменен паклитаксел.Открити са няколко метаболита, но само

три от тях са идентифицирани:6 алфа-хидроксипаклитаксел, 3’-пара-хидроксипаклитаксел и

6 алфа, 3’-пара-дихидроксипаклитаксел.6 алфа-хидроксипаклитаксел е основното съединение,

което се екскретира с изпражненията.

In vitro

проучванията сочат, че CYP2C8 и 3A4 участват в

образуването съответно на 6 алфа-хидроксипаклитаксел и 3’-пара-дихидроксипаклитаксел.

Асоцииран със СПИН сарком на Капоши

След интравенозно приложение на доза от 100 mg/m

под формата на 3-часова инфузия при

19 пациенти със СПИН-асоцииран сарком на Капоши максималните концентрации варират от

761 до 2 860 ng/ml (средно 1 530) и средната площ под кривата плазмена концентрация/време

(AUC) е 5 619 ng·час/ml (граници 2 609–9 428). Клирънсът е 20,6 l/час/m

(в граници 11 – 38), а

обемът на разпространение е 291 l/m

(в граници 121 – 638). Терминалният елиминационен

полуживот е бил средно 23,7 часа (граници 12 – 33).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

5.3

Предклинични данни за безопасност

Канцерогенност, мутагенност, нарушение на фертилитета:

Показано е, че паклитаксел е генотоксичен

in vivo

(микроядрен тест при мишки), но не

предизвиква мутагенеза при теста на Ames или анализа на генните мутации при яйчници от

китайски хамстер/хипоксантин-гуанин фосфорибозил трансфераза

(CHO/HGPRT).Карциногенният потенциал на паклитаксел не е изследван.Паклитаксел обаче,

принадлежи към група вещества, които на базата на своя механизъм на действие са

потенциално карциногенни.Паклитаксел в ниски дози от 0,6 mg/kg/ден при плъхове се

асоциира с лека токсичност по отношение на фертилитета и фетуса. Проучванията при животни

показват необратими токсични ефекти върху мъжките репродуктивни органи при клинично

значими нива на експозиция.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Макроглицерол рицинолеат

Лимонена киселина (безводна),

Етанол.

6.2

Несъвместимости

Поради липса на проучвания за съвместимост, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с

други лекарствени продукти.

Не се препоръчва контакт на неразреден концентрат с принадлежности или уреди от PVC,

които се използват за приготвяне на инфузионните разтворите. С цел намаляване експозицията

на пациентите на фталат DEHP [ди-(2-етилхексил)фталат, който може да бъде извлечен от

инфузионните PVC сакове или наборите за тях, разредените разтвори на Paxene трябва да се

съхраняват в бутилки (стъкло, полипропилен) или в пластмасови сакове (полипропилен,

полиолефин) и да се прилагат чрез инфузионни набори с вътрешно полиетиленово покритие.

6.3

Срок на годност

Неотворен флакон: 2 години.

Химическата, физическата и микробиалната стабилност на неизползвания, неразреден продукт,

останал във флакона е демонстрирана до 28 дни, когато се съхранява при температура под

25 ºC.Други периоди и условия на съхранение по време на употреба са отговорност на

потребителя.

След разреждане химическата и физическата стабилност по време на употреба в

полипропиленовите инфузионни сакове е демонстрирана за 24 часа при съхранение под 25 ºC.

От микробиологична гледна точка разтвореният продукт трябва да се използва незабавно.Ако

не се използва незабавно, потребителят носи отговорност за времето и условията на съхранение

след разреждане, като те обикновено не трябва да са повече от 24 часа при температура от 2 до

8 °C освен, ако разреждането не е извършено при контролирани и валидирани асептични

условия.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

6.4

Специални условия на съхранение

Да не се съхранява над 25 °C.

Съхранявайте флакона в картонената кутия, за да се предпази от светлина

За условията на съхранение на разредения лекарствен продукт вижте точка 6.3.

6.5

Данни за опаковката

Флакон 5 ml от прозрачно стъкло (тип І) с flip-off капачка, съдържащ 30 mg концентрат.

Флакон 20 ml от прозрачно стъкло (тип І) с flip-off капачка, съдържащ 100 mg концентрат.

Флакон 30 ml от прозрачно стъкло (тип І) с flip-off капачка, съдържащ 150 mg концентрат.

Флакон 50 ml от прозрачно стъкло (тип І) с flip-off капачка, съдържащ 300 mg концентрат.

Предлагат се четири размера опаковки: флакон 30 mg/5 ml, флакон 100 mg/16,7 ml,

150 mg/25 ml и флакон 300 mg/50 ml в картонена кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Само за еднократна употреба. След първа употреба всяко неизползвано количество трябва да се

изхвърли.

Предупреждения за подготовка и приложение

Паклитаксел е цитотоксичен противораков препарат и както и при другите потенциално

токсични вещества, трябва да се внимава при работа с Paxene.Препоръчва се използване на

ръкавици, очила и защитно облекло.Ако разтвор на Paxene попадне върху кожата, измийте

незабавно и обилно с вода и сапун.Ако Paxene попадне върху .лигавица, трябва да се промие

обилно с вода.Paxene трябва да се подготвя и прилага само от персонал съответно обучен за

работа с цитотоксични вещества.Бременни жени не трябва да работят с Paxene.

Подготовка за интравенозна инфузия

Концентратът за инфузионен разтвор Paxene трябва да бъде разреден преди инфузията. Paxene

трябва да се разреди с 9 mg/ml (0,9 %) инфузионен разтвор на натриев хлорид, 50 mg/ml (5 %)

инжекционен разтвор на глюкоза или 50 mg/ml (5 %) глюкоза в инжекционен разтвор на Ringer

до крайна концентрация от 0,3 до 1,2 mg/ml.След разреждане химическата и физическата

стабилност в полипропиленовите инфузионни сакове е демонстрирана за поне 24 часа под

25 ºC.От микробиологична гледна точка разтвореният продукт трябва да се използва незабавно.

Ако не се използва незабавно, потребителят носи отговорност за времето и условията на

съхранение след разреждане, като те обикновено не трябва да са повече от 24 часа при

температура от 2

С до 8 ºC освен, ако разреждането не е извършено при контролирани и

валидирани асептични условия.

Парентералните лекарствени продукти трябва да се проверят визуално за видими частици и

промяна на цвета преди приложение. При подготовката разтворът може да изглежда леко

мътен, което се приписва на вехикулума на препарата.

Разтворите на Paxene трябва да се приготвят и съхраняват в стъклени, полипропиленови или

полиолефинови съдове. Трябва да се използват несъдържащи PVC набори за интравенозна

инфузия, като тези с вътрешно полиетиленово покритие.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Paxene трябва да се прилага през филтър с микропорьозна мембрана, не по-голяма от

0,22 µm.Употребата на филтърни устройства, като тези, които включват къси входни и изходни

проводи с PVC покритие, не води до значително извличане на DEHP.

Работа и изхвърляне

Трябва да се спазват процедурите за правилна работа с цитотоксични лекарствени продукти и

изхвърлянето им.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Norton Healthcare Limited

Albert Basin

Royal Docks

London E16 2QJ

Великобритания

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/99/113/001 за 30 mg/5 ml

EU/1/99/113/002 за 150 mg/25 ml

EU/1/99/113/003 за 100 mg/16.7 ml

EU/1/99/113/004 за 300 mg/50 ml

9.

ДАТА

НА

ПЪРВО

РАЗРЕШЕНИЕ/ПОДНОВЯВАНЕ

НА

РАЗРЕШЕНИЕТОЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване за употреба: 19 юли 1999 г.

Дата на последно подновяване на разрешението за употреба: 19 юли 2009 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

агенция по лекарствата (ЕМЕА): http://www.emea.europa.eu

Прочетете целия документ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Документ за справка: EMEA/320256/2009

EMEA/H/C/216

Paxene

paclitaxel

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена

оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за

хуманна употреба (CHMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите

препоръки как да се използва лекарството.

Ако се нуждаете от повече информация за Вашето медицинско състояние или лечение,

прочетете лис

товката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или

фармацевт. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CHMP,

прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво е Paxene?

Paxene е концентрат, от който се приготвя инфузионен разтвор (капково вливане във вена).

Съдържа активното вещество паклитаксел.

За ка

кво се изпо

лзва Paxene?

Paxene е противораково лекарство. Използва се за лечение на следните видове рак:

напреднал СПИН-асоцииран сарком на Капоши (рак на кожата, който често се открива при

пациенти със СПИН) след неуспешно лечение с антрациклини (друг тип противораково

лекарство);

метастатичен карцином на гърдата, когато други лечения са неу

спешни или не могат да

бъдат прилагани

. „Метастатичен“ означава, че ракът се е разпространил в други части на

тялото;

напреднал карцином на яйчниците (когато ракът е започнал да се разпространява извън

яйчниците) в комбинация с цисплатин (друго противораково лекарство);

метастатичен карцином на яйчниците след неуспех на други лечения като съдържаща

платин

а комбинирана терапия;

недребноклетъчен карцином на бели

я дроб в комбинация с цисплатин, когато пациентите

не могат да бъдат подложени на операция или лъчетерапия.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Как се из

ползва Paxene?

Лечението с Paxene трябва да се прилага от онколог (специа

лист по ракови заболявания) в

специализирано отделение за ракови заболявания. За да се предотвратят тежки алергични

реакции, всички пациенти трябва първо да бъдат лекувани с кортикостероиди за намаляване на

възпалението, с антихистамини за намаляване на отока и сърбежа и с H

антагонисти за

намаляване на стомашната киселинност. Paxene се прилага като инфузия с продължителност

три или понякога 24 часа. Прилага се с инфузионна помпа на всеки две до три седмици. Дозата

Paxene, честотата на приема и продължителността на лечението зависят от вида на лекувания

рак и от противораковите лекарства, давани с Paxene. За повече информация – вижте

листовк

ата.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Как действа Paxene?

Активното вещество в Paxene, паклитаксел, принадлежи към групата на противораковите

лекарства, познати като таксани. Паклитаксел блокира способността на клетката да разбива

„скелета“, което позволява на клетките да се делят и размножават. При условие че се запази

целостта на скелета, клетките не могат да се делят и накрая умират. Paxene влияе също на

неракови клетки, напри

мер кръвните клетки, което причинява нежелани ефекти.

Как е проучен Paxene?

Тъй като Paxene е много подобен на друго одобрено лекарство, съдържащо паклитаксел, под

името Taxol, проучванията, подкрепящи употребата на Taxol, са използвани в подкрепа на

употребата на Paxene. Компанията е използвала също данни, публикувани в научните списания.

Paxene е изследван при 107 пациенти със сарком на Капоши, 312 пациенти с метастатичен

карцином на гърдата, 120 пациенти с метаст

атиче

н карцином на яйчниците, над 900 пациенти с

напреднал карцином на яйчниците и над 1000 пациенти с карцином на белия дроб. В

проучванията Paxene е прилаган с други противоракови лекарства и сравняван с други лечения.

Основните мерки за ефективност са броят на пациентите, при които ракът се повлиява от

лечението, времето до прогресиране на забол

яването и преживяемостта на пациентите.

Какви по

лзи от Paxene са ус

тановени в проучванията?

Лечението с Paxene подобрява повлияването при различни видове рак, като в някои случаи това

е значително повече, отколкото при стандартната противоракова терапия. При някои видове

рак Paxene увеличава също преживеямостта на пациентите. Резултатите от тези проучвания са

използвани за изготвяне на препоръки за начина на употреба на лек

арството.

Какви са рисковете, свързани с Paxene?

Най-честите нежелани

реакции при Paxene (наблюдавани при повече от 1 на 10 пациенти) са

инфекции, тежка неутропения (много ниски нива на неутрофилите, вид бели кръвни клетки), тежка

левкопения (много нисък брой на белите кръвни клетки), тромбоцитопения (нисък брой на

тромбоцитите), анемия (нисък брой на червените кръвни клетки), миелосупресия (заболяване, пр

коет

о костният мозък не може да произвежда достатъчно кръвни клетки), второстепенни реакции

на свръхчувствителност (алергични реакции), загуба на апетит, невропатия (увреждане на нервите),

парестезии (необичайни усещания, например изтръпване на крайниците), сомнолентност

(сънливост), хипотония (ниско кръвно налягане), гадене (позиви за повръщане), повръщане, диария,

мукозни възпаления (възпаление на влажните телесни по

върхности), запек, стоматит (възпаление

на лигавицата на устата), коремна болка, алопеция (загуба на коса), артралгия (болка в ставите),

миалгия (болка в мускулите), астения (слабост), болка и едем (подуване). За пълния списък на

всички наблюдавани при Paxene нежелани реакции – вижте листовката.

Paxene е противопоказен за хора, които биха могли да проявят свръхчувствителност (алергични

реакции) къ

м паклитаксел или ня

коя от другите съставки. Paxene не трябва да се прилага при

пациенти с тежки чернодробни заболявания, тежки неконтролируеми инфекции или ниски нива

на неутрофилите. Не трябва да се прилага при бременни жени или кърмачки.

Основания за од

обряван

е на Paxene?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) решава, че ползите от

Paxene са по-големи от рисковете за лечение на напреднал СПИН-асоцииран сарком на Капоши,

метастатичен карцином на гърдата, напреднал карцином на яйчниците в комбинация с

цисплатин, метастатичен карцином на яйчниците след неуспех на комбинирана терапия,

съдържаща платин

а, и

недребноклетъчен карцином на белия дроб. Комитетът препоръчва на

Paxene да бъде издадено разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Paxene:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз,

за Paxene, на Norton Healthcare Limited на 19 юли 1999 г. Разрешението за употреба е подновено

на 19 юли 2004 г. и на 19 юли 2009 г.

Пълният текст на EPAR относно Paxene може да се намери тук

Дата на последно акт

уализиране на текста 07-2009.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация