Paxene

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

паклитаксел

Предлага се от:

Norton Healthcare Ltd.

АТС код:

L01CD01

INN (Международно Name):

paclitaxel

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Sarcoma, Kaposi; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Ovarian Neoplasms; Breast Neoplasms

Терапевтични показания:

Paxene е показан за лечение на пациенти с:• разширен, свързани със Спин сарком на Капоши (СПИН-ЧЕНГЕ), които не по-рано от липосомальных антрациклинов терапия;• метастатический рак на млечната жлеза (ICB), които не са успели или не са кандидати за стандартни антрациклин-съдържаща терапия;• карцином на яйчника (AIO) или с остатъчна болест (> 1 cm) след първична лапаротомии в комбинация с цисплатином на първа линия на лечение;• метастатический рак на яйчниците (Mos), след неуспех platino-съдържаща комбинирана терапия без Таксанов като втора линия терапия;• немелкоклеточным рак на белия дроб (НМРЛ), които не са кандидати за потенциално лечебната хирургия и/или лъчетерапия в съчетание с цисплатином. Ограничените данни за ефикасността подкрепят това показание (вж. Раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1999-07-19

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
Б. ЛИСТОВКА
34
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PAXENE 6 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
ПАКЛИТАКСЕЛ (PACLITAXEL)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани
в
тази
листовка
нежелани
реакции,
моля
уведомете
Вашия
лекар
или
фармацевт
.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Paxene и за какво се
използва
2.
Преди да използвате Paxene
3.
Как да използвате Paxene
4.
Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате Paxene
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PAXENE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Paxene принадлежи към група лекарства
наречени антинеопластични лекарства.
Те се използват
за леч
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Paxene 6 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон съдържа 6 mg/ml паклитаксел (
_paclitaxel_
) (30 mg паклитаксел в 5 ml или 100 mg
паклитаксел в 16,7 ml, или 150 mg
паклитаксел в 25 ml, или 300 mg паклитаксел
в 50 ml).
_ _
Помощни вещества:
Един флакон съдържа макроглицерол
рицинолеат: 527 mg/ml и 49,7 v/v% етанол,
безводен.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор.
Бистър, безцветен до бледо жълт
вискозен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Paxene
е показан за лечение на пациенти с:
–
напреднал асоцииран със СПИН сарком
на Kaposi’s (AIDS-KS) след неуспешно лечение
с
антрациклин в липозомална форма;
–
метастатичен карцином на гърдата (MBC)
при пациенти, които не са отговорили
или
няма да бъдат подлагани на стандартно
лечение, включващо антрациклин;
–
напреднал карцином на яйчниците (AOC)
или остатъчен тумор (
>
1 cm) след
първоначална лапаротомия, в
комбинац
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-03-2010
Листовка Листовка чешки 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-03-2010
Листовка Листовка датски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-03-2010
Листовка Листовка немски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-03-2010
Листовка Листовка естонски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-03-2010
Листовка Листовка гръцки 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-03-2010
Листовка Листовка английски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-03-2010
Листовка Листовка френски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-03-2010
Листовка Листовка италиански 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-03-2010
Листовка Листовка латвийски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-03-2010
Листовка Листовка литовски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-03-2010
Листовка Листовка унгарски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-03-2010
Листовка Листовка малтийски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-03-2010
Листовка Листовка нидерландски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-03-2010
Листовка Листовка полски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-03-2010
Листовка Листовка португалски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-03-2010
Листовка Листовка румънски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-03-2010
Листовка Листовка словашки 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-03-2010
Листовка Листовка словенски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-03-2010
Листовка Листовка фински 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-03-2010
Листовка Листовка шведски 22-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-03-2010

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите