Onglyza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Саксаглиптин

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

A10BH03

INN (Международно Name):

saxagliptin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Add-on combination therapyOnglyza is indicated in adult patients aged 18 years and older with type-2 diabetes mellitus to improve glycaemic control:as monotherapy:in patients inadequately controlled by diet and exercise alone and for whom metformin is inappropriate due to contraindications or intolerance;as dual oral therapy:in combination with metformin, when metformin alone, with diet and exercise, does not provide adequate glycaemic control;in combination with a sulphonylurea, when the sulphonylurea alone, with diet and exercise, does not provide adequate glycaemic control in patients for whom use of metformin is considered inappropriate;in combination with a thiazolidinedione, when the thiazolidinedione alone with diet and exercise, does not provide adequate glycaemic control in patients for whom use of a thiazolidinedione is considered appropriate;as triple oral therapy:in combination with metformin plus a sulphonylurea when this regimen alone, with diet and exercise, does not provide adequate glycaemic control;as combination therapy with insulin (with or without metformin), when this regimen alone, with diet and exercise, does not provide adequate glycaemic control.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-09-30

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ONGLYZA 2,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
cаксаглиптин (saxagliptin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.

Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Onglyza и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Onglyza
3.
Как да приемате Onglyza
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Onglyza
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ONGLYZA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Onglyza съдържа активната съставка
саксагли
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Onglyza 2,5 mg филмирани таблетки.
Onglyza 5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Onglyza 2,5 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg
саксаглиптин (_saxagliptin_) (като
хидрохлорид).
Onglyza 5 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg
саксаглиптин (_saxagliptin_) (като
хидрохлорид).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка таблетка съдържа 99 mg лактоза
(като монохидрат).
Onglyza съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23
mg) на доза, т.е практически не съдържа
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Onglyza 2,5 mg филмирани таблетки
Таблетките Onglyza 2,5 mg са бледожълти до
светложълти, двойно изпъкнали, кръгли,
филмирани таблетки с надпис “2,5” от
едната страна и “4214” от другата,
отпечатани със синьо
мастило.
Onglyza 5 mg филмирани таблетки
Таблетките Onglyza 5 mg са розови, двойно
изпъкнали, кръгли, филмирани таблетки
с надпис
“5”от едната страна и “4215”от
другата, отпечатани със синьо мастило.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
При възрастни пациенти със захарен
диабет тип 2, Onglyz
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-04-2023
Листовка Листовка чешки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-04-2023
Листовка Листовка датски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-04-2023
Листовка Листовка немски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-04-2023
Листовка Листовка естонски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-04-2023
Листовка Листовка гръцки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-04-2023
Листовка Листовка английски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-07-2017
Листовка Листовка френски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-04-2023
Листовка Листовка италиански 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-07-2017
Листовка Листовка латвийски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-07-2017
Листовка Листовка литовски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-04-2023
Листовка Листовка унгарски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-04-2023
Листовка Листовка малтийски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-07-2017
Листовка Листовка полски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-04-2023
Листовка Листовка португалски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-07-2017
Листовка Листовка румънски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-04-2023
Листовка Листовка словашки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-04-2023
Листовка Листовка словенски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-07-2017
Листовка Листовка фински 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-04-2023
Листовка Листовка шведски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-04-2023
Листовка Листовка норвежки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-04-2023
Листовка Листовка исландски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-04-2023
Листовка Листовка хърватски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите