Olanzapine Glenmark Europe

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оланзапин

Предлага се от:

Glenmark Arzneimittel GmbH

АТС код:

N05AH03

INN (Международно Name):

olanzapine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

AdultsOlanzapine е показан за лечение на шизофрения. Оланзапин е ефективен за поддържане на клиничното подобрение в рамките на продължаване на терапията при пациенти, които са показали отговор към лечението . Оланзапин е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания. При пациенти епизод, чиято мания е отговорил на лечение с Оланзапин, Оланзапин е показан за предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярно разстройство.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-12-03

Листовка

                90
Б. ЛИСТОВКА
91
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Olanzapine Glenmark Europe 5 mg таблетки,
диспергиращи се в устата
Olanzapine Glenmark Europe 10 mg таблетки,
диспергиращи се в устата
Olanzapine Glenmark Europe 15 mg таблетки,
диспергиращи се в устата
Olanzapine Glenmark Europe 20 mg таблетки,
диспергиращи се в устата
Оланзапин (Оlanzapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
, че признаците на тяхното
заболяванеса същите като
Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани реакции
уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка
вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Olanzapine Glenmark Europe и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Olanzapine Glenmark Europe
3.
Как да приемате Olanzapine Glenmark Europe
4.
Възможни нежелани реакции
5. Как да с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Olanzapine Glenmark Europe 5 mg таблетки,
диспргиращи се в устата
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка, диспергираща се в
устата, съдържа 5 mg оланзапин (olanzapine).
Помощно вещество с известно действие:
всяка таблетка, диспергираща се в
устата, съдържа
0,23 mg аспартам.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка, диспергираща се в устата
Жълти, кръгли, плоски таблетки, със
скосени ръбове и вдлъбнато релефно
означение „B” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_ _
Възрастни
Оланзапин е показан за лечение на
шизофрения.
Оланзапин е ефективен за поддържане
на клиничното подобрение по време на
продължително
лечение при пациенти, показали
начален терапевтичен отговор.
Оланзапин е показан за лечение на
умерен до тежък маниен епизод.
Оланзапин е показан за профилактика
на рецидиви на маниен епизод при
пациенти с биполарно
разстройство, при които по време на
маниен епизод е бил постигнат
клиничен отговор с
оланзапин (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Възрастни
Шиз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-12-2022
Листовка Листовка чешки 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-12-2022
Листовка Листовка датски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-12-2022
Листовка Листовка немски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-12-2022
Листовка Листовка естонски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-12-2022
Листовка Листовка гръцки 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-12-2022
Листовка Листовка английски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-01-2010
Листовка Листовка френски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-12-2022
Листовка Листовка италиански 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-01-2010
Листовка Листовка латвийски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-01-2010
Листовка Листовка литовски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-12-2022
Листовка Листовка унгарски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-12-2022
Листовка Листовка малтийски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-01-2010
Листовка Листовка нидерландски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-01-2010
Листовка Листовка полски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-12-2022
Листовка Листовка португалски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-01-2010
Листовка Листовка румънски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-12-2022
Листовка Листовка словашки 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-12-2022
Листовка Листовка словенски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-01-2010
Листовка Листовка фински 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-12-2022
Листовка Листовка шведски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-12-2022
Листовка Листовка норвежки 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-12-2022
Листовка Листовка исландски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-12-2022
Листовка Листовка хърватски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-01-2010

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите