Noxafil

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

29-09-2020

Активна съставка:
позаконазол
Предлага се от:
Merck Sharp and Dohme B.V
АТС код:
J02AC04
INN (Международно Name):
posaconazole
Терапевтична група:
Антимикотици за системна употреба
Терапевтична област:
Кандидоза, Гъбички, Кокцидиомикоз, Аспергиллез
Терапевтични показания:
Ноксафил се предписват за лечение на следните гъбични инфекции при възрастни:инвазивен аспергиллез при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину В или итраконазолу, или при пациенти с непоносимост към тези лекарства;fusarium при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину В или при пациенти, които имат непоносимост амфотерицин В, chromoblastomycosis и мицетома при пациенти с болестта, рефрактерного до итраконазолу или при пациенти с непоносимост итраконазола;кокцидиомикоз при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину в Итраконазол или Флуконазол или при пациенти с непоносимост към тези лекарства;орофарингеальный кандидоза: като първа линия терапия при пациенти, страдащи от тежки заболявания или са имунно-компрометирани, в които отговор на актуални терапия, както се очаква, ще бъде лошо. Огнеупорность се определя като прогресията на инфекция или липса на подобрение след минимум 7 дни преди терапевтични дози ефективна терапия противогрибковой. Ноксафил също така е показан за профилак
Каталог на резюме:
Revision: 27
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000610
Дата Оторизация:
2005-10-25
EMEA код:
EMEA/H/C/000610

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

29-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

19-11-2014

Листовка Листовка - чешки

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

29-09-2020

Листовка Листовка - датски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

29-09-2020

Листовка Листовка - немски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

29-09-2020

Листовка Листовка - естонски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

29-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

19-11-2014

Листовка Листовка - гръцки

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

29-09-2020

Листовка Листовка - английски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

29-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

19-11-2014

Листовка Листовка - френски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

29-09-2020

Листовка Листовка - италиански

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

29-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

19-11-2014

Листовка Листовка - латвийски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

29-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

19-11-2014

Листовка Листовка - литовски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

29-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

19-11-2014

Листовка Листовка - унгарски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

29-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

19-11-2014

Листовка Листовка - малтийски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

29-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

19-11-2014

Листовка Листовка - нидерландски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

29-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

19-11-2014

Листовка Листовка - полски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

29-09-2020

Листовка Листовка - португалски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

29-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

19-11-2014

Листовка Листовка - румънски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

29-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

19-11-2014

Листовка Листовка - словашки

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

29-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

19-11-2014

Листовка Листовка - словенски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

29-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

19-11-2014

Листовка Листовка - фински

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

29-09-2020

Листовка Листовка - шведски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

29-09-2020

Листовка Листовка - норвежки

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

29-09-2020

Листовка Листовка - исландски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

29-09-2020

Листовка Листовка - хърватски

29-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

29-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

19-11-2014

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: Информация за потребителя

Noxafil 40 mg/ml перорална суспензия

позаконазол (posaconazole)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като

Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Noxafil и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Noxafil

Как да приемате Noxafil

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Noxafil

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Noxafil и за какво се използва

Noxafil съдържа лекарство, наречено позаконазол. Той принадлежи към група лекарства,

наричани „противогъбични“. Прилага се за профилактика и лечение на множество различни

гъбични инфекции.

Това лекарството действа като убива или спира развитието на някои видове гъбички, които

могат да причинят инфекции.

Noxafil може да се използва при възрастни за лечение на следните гъбични инфекции, в случай

че други противогъбични лекарства не са подействали или е трябвало да преустановите приема

им:

инфекции, причинени от гъбички от семейство Aspergillus, които не са показали

подобрение по време на лечение с противогъбичните лекарства амфотерицин Б или

итраконазол, или когато приемът на тези лекарства е бил преустановен;

инфекции, причинени от гъбички от семейство Fusarium, които не са показали

подобрение по време на лечение с амфотерицин Б или се е наложило лечението с

амфотерицин Б да бъде преустановено;

инфекции, причинени от гъбички, които причиняват болести, познати като

хромобластомикоза и мицетома, които не са се подобрили при лечение с итраконазол или

когато лечението с итраконазол е трябвало да бъде преустановено;

инфекции, причинени от гъбичка, наречена Coccidioides, които не са показали

подобрение при лечение с едно или повече от следните лекарства: амфотерицин Б,

итраконазол или флуконазол, или когато лечението с тези лекарства е трябвало да бъде

преустановено;

инфекции на устата и гърлото („кандидоза”), причинени от гъбички, наречени Candida,

които не са били лекувани преди това.

Това лекарство може да се използва също за предотвратяване развитието на гъбични инфекции

при възрастни, които са с висок риск от развитие на гъбични инфекции, като:

пациенти, чиято имунна система е потисната в резултат на химиотерапия за остра

миелогенна левкемия (ОМЛ) или миелодиспластични синдроми (МДС)

пациенти, които са на имуносупресивно лечение с висока доза след трансплантация на

хемопоетични стволови клетки (ТХСК).

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Noxafil

Не приемайте Noxafil

ако сте алергични към позаконазол или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако приемате терфенадин, астемизол, цизаприд, пимозид, халофантрин, хинидин,

лекарства, които съдържат ергоалкалоиди, като ерготамин или дихидроерготамин, или

статини, като симвастатин, аторвастатин или ловастатин.

Не приемайте Noxafil, ако някое от гореизброените се отнася до Вас. Ако не сте сигурни,

говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Noxafil.

Вижте „Други лекарства и Noxafil“ по-долу за повече информация, включително информация

относно други лекарства, които могат да взаимодействат с Noxafil.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Noxafil, ако:

някога сте имали алергична реакция към други противогъбични лекарства, като

кетоконазол, флуконазол, итраконазол и вориконазол

имате или сте имали проблеми с черния дроб. Може да се наложи да Ви се направят

кръвни тестове докато приемате това лекарство

развиете тежка диария или повръщане, тъй като тези състояния могат да намалят

ефективността на това лекарство

имате нарушен сърдечен ритъм, маркиран в електрокардиограма (EКГ), която показва

проблем, наречен удължен QTc интервал

имате отслабен сърдечен мускул или сърдечна недостатъчност

имате много бавен сърдечен пулс

имате смущения в сърдечния ритъм

имате проблеми с нивата на калий, магнезий или калций в кръвта.

приемате винкристин, винбластин и други “винка алкалоиди“ (лекарства, използвани за

лечение на рак).

Ако някое от гореизброените се отнася до Вас (или ако не сте сигурни), говорете с Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Noxafil.

Ако развиете тежка диария или повръщане докато приемате Noxafil, свържете се незабавно с

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, тъй като тези състояния може да попречат на

лекарството да действа правилно. За повече информация вижте точка 4.

Деца

Noxafil не трябва да се прилага при деца (на възраст 17 години и по-малки).

Други лекарства и Noxafil

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства.

Не приемайте Noxafil, ако приемате някое от следните лекарства:

терфенадин (използван за лечение на алергии)

астемизол (използван за лечение на алергии)

цизаприд (използван за лечение на стомашни проблеми)

пимозид (използван за лечение на симптоми на Турет и психични заболявания)

халофантрин (използван за лечение на малария)

хинидин (използван за лечение на нарушен сърдечен ритъм).

Noxafil може да повиши количеството на тези лекарства в кръвта, което може да доведе до

много сериозни промени във Вашия сърдечен ритъм.

всякакви лекарства, които съдържат ергоалкалоиди, като ерготамин или

дихидроерготамин, използвани за лечение на мигрена. Noxafil може да повиши

количеството на тези лекарства в кръвта, което може да доведе до тежко понижаване на

кръвоснабдяването към пръстите на ръцете или краката, и може да ги увреди.

статини, като симвастатин, аторвастатин или ловастатин, използвани за лечение на висок

холестерол.

Не приемайте Noxafil, ако някое от гореизброените се отнася до Вас. Ако не сте сигурни,

говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Други лекарства

Вижте по-горе списъка с лекарства, които не трябва да вземате, докато приемате Noxafil. Освен

горепосочените, съществуват и други лекарства, които носят риск за проблеми със сърдечния

ритъм, като рискът може да се увеличи, ако тези лекарства се приемат заедно с Noxafil.

Задължително уведомете Вашия лекар за всички лекарства, които вземате (по лекарско

предписание или не).

Някои лекарства могат да повишат риска от развитие на нежелани реакции към Noxafil като

увеличават количеството на Noxafil в кръвта.

Следните лекарства могат да понижат ефективността на Noxafil, като намаляват количеството

на Noxafil в кръвта.

рифабутин и рифампицин (използвани за лечение на някои инфекции). Ако вече приемате

рифабутин, ще трябва да си направите кръвна картина и да следите за някои възможни

нежелани реакции на рифабутин.

някои лекарства, използвани за лечение или предотвратяване на гърчове като фенитоин,

карбамазепин, фенобарбитал и примидон.

ефавиренц и фозампренавир, които се използват за лечение на ХИВ инфекция.

лекарства, използвани за намаляване на стомашната киселинност, като циметидин,

ранитидин или омепразол и подобни лекарства, които се наричат инхибитори на

протонната помпа.

Възможно е Noxafil да повиши риска от развитие на нежелани реакции към някои други

лекарства като увеличи количеството на тези лекарства в кръвта. Тези лекарства включват:

винкристин, винбластин и други винка алкалоиди (използвани при лечение на рак)

циклоспорин (използван по време на или след трансплантационна хирургия)

такролимус и сиролимус (използвани по време на или след трансплантационна хирургия)

рифабутин (използван при лечение на определени инфекции)

лекарства, използвани при лечение на ХИВ, наречени протеазни инхибитори (включват

лопинавир и атазанавир, които се приемат заедно с ритонавир)

мидазолам, триазолам, алпразолам или други бензодиазепини (използвани като

успокоителни или миорелаксанти)

дилтиазем, верапамил, нифедипин, низолдипин или други калциеви антагонисти

(използвани за лечение на високо кръвно налягане)

дигоксин (използван при сърдечна недостатъчност)

глипизид или други сулфонилурейни лекарства (използван за лечение на висока кръвна

захар).

Ако някое от гореизброените се отнася до Вас (или ако не сте сигурни), говорете с Вашия

лекар или фармацевт, преди да приемете Noxafil.

Прием на Noxafil с храна и напитки

За да се подобри абсорбцията на позаконазол, когато е възможно, той трябва да се приема

едновременно с храна или с калорична напитка, или веднага след това (вижте точка 3 „Как да

приемате Noxafil”). Няма информация за ефекта на алкохола върху позаконазол.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна, посъветвайте се с Вашия лекар преди

употребата на Noxafil. Не приемайте Noxafil, ако сте бременна, освен ако лекарят не Ви е казал

да го приемате. Ако сте жена с детероден потенциал, използвайте ефективен контрацептивен

метод, докато приемате това лекарство. Ако забременеете по време на терапията с Noxafil,

свържете се с Вашия лекар незабавно.

Недейте да кърмите, докато се лекувате с Noxafil, тъй като е възможно малки количества да

преминат в кърмата.

Шофиране и работа с машини

Може да почувствате замайване, сънливост или замъглено виждане, докато се лекувате с

Noxafil, което може да повлияе Вашата способност за шофиране или работа с инструменти или

машини. Ако това се случи, не шофирайте, не използвайте никакви инструменти или машини,

и се свържете с Вашия лекар.

Noxafil съдържа глюкоза

5 ml от пероралната суспензия Noxafil съдържат приблизително 1,75 g глюкоза. Ако Вашият

лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да

приемете този лекарствен продукт.

Noxafil съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 5 ml от суспензията, т.е. може

да се каже, че практически не съдържа натрий.

Noxafil съдържа натриев бензоат

Това лекарство съдържа 10 mg натриев бензоат (E211) на 5 ml от суспензията.

Noxafil съдържа бензилов алкохол

Това лекарство съдържа до 1,25 mg бензилов алкохол на 5 ml от суспензията. Бензиловият

алкохол може да причини алергични реакции.

Noxafil съдържа пропиленгликол

Това лекарство съдържа до 24,75 mg пропиленгликол (E1520) на 5 ml от суспензията.

3.

Как да приемате Noxafil

Не заменяйте приема на Noxafil таблетки с Noxafil перорална суспензия, без преди това да сте

говорили с Вашия лекар или фармацевт, тъй като това може да доведе до липса на ефикасност

или повишен риск от нежелани реакции.

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Вашият лекар ще следи клиничния

отговор и състоянието Ви, за да определи колко дълго е необходимо да приемате Noxafil и

дали се налага промяна в дневната Ви доза.

Таблицата по-долу показва препоръчителната доза и продължителност на лечението, които

зависят от вида на инфекцията, която имате и могат да бъдат индивидуално адаптирани за Вас

от Вашия лекар. Недейте да коригирате сами Вашата доза или да променяте Вашата схема на

лечение преди да се консултирате с Вашия лекар.

Когато е възможно, трябва да приемате позаконазол по време на хранене или с калорична

напитка, или веднага след това.

Показание

Препоръчителна доза и продължителност на лечението

Лечение на рефрактерна

инвазивна гъбична инфекция

(Инвазивна аспергилоза,

фузариоза,

хромобластомикоза/мицетома,

кокцидиоидомикоза)

Препоръчителната доза е 200 mg (една лъжичка от 5 ml)

приета четири пъти дневно.

Ако Вашият лекар Ви препоръча, може да приемате 400 mg

(две лъжички от 5 ml) два пъти дневно, при условие, че

можете да приемете и двете дози по време на приема на

храна или калорична напитка, или веднага след това.

Първо лечение на кандидоза на

устната кухина

През първия ден от лечението приемете 200 mg (една

лъжичка от 5 ml) еднократно. След първия ден приемайте

по 100 mg (2,5 ml) еднократно дневно.

Профилактика на тежки гъбични

инфекции

Приемайте по 200 mg (една лъжичка от 5 ml) три пъти

дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Noxafil

Ако се притеснявате, че може да сте приели прекалено голяма доза Noxafil, незабавно се

свържете с Вашия лекар или медицински специалист.

Ако сте пропуснали да приемете Noxafil

Ако сте пропуснали доза, вземете я веднага щом си спомните и продължете, както преди това.

Все пак, ако наближава време за следващата доза, вземете дозата тогава, когато трябва да я

вземете. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции

Уведомете веднага Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако забележите

някоя от следните сериозни нежелани реакции – може да се нуждаете от спешно

медицинско лечение:

гадене или повръщане, диария

признаци за проблеми с черния дроб, които включват пожълтяване на кожата или

склерите на очите, необичайно тъмна урина или светли изпражнения, прилошаване без

причина, стомашни проблеми, загуба на апетит или необичайна умора или слабост,

кръвни тестове, които показват повишени нива на ензимите в черния дроб

алергична реакция

Други нежелани реакции

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако забележите някоя от

следните нежелани лекарствени реакции:

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души

кръвни изследвания, които показват промени в нивата на солите в кръвта – признаците

включват чувство на обърканост или слабост

нарушена чувствителност на кожата, като мравучкане, изтръпване, сърбеж, усещане за

пълзене, боцкане или парене

главоболие

понижени нива на калий – отразени в кръвните изследвания

понижени нива на магнезий – отразени в кръвните изследвания

високо кръвно налягане

загуба на апетит, болки в стомаха или разстроен стомах, отделяне на газове, сухота в

устата, промени във вкусовите Ви възприятия

киселини в стомаха (усещане за парене зад гръдната кост, което преминава към гърлото)

ниски нива на „неутрофилите“, вид бели кръвни клетки (неутропения) –възможно е това

да Ви направи по-податливи на инфекции и да се отрази в кръвните изследвания

повишена температура

чувство на слабост, замайване, умора или сънливост

обрив

сърбеж

запек

ректален дискомфорт

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души

анемия – признаците включват главоболие, чувство на умора или замайване, задух или

пребледняване и кръвни изследвания, които показват ниско ниво на хемоглобин

кръвни изследвания, които показват ниски нива на тромбоцити (тромбоцитопения) –

състояние, което може да причини кървене

кръвни изследвания, които показват ниски нива на „левкоцитите“, вид бели кръвни

клетки (левкопения) – състояние, което може да Ви направи по-предразположени към

инфекции

повишен брой на „еозинофилите“, вид бели кръвни клетки (еозинофилия) – това може да

се случи, ако имате възпаление

възпаление на кръвоносните съдове

проблеми със сърдечния ритъм

припадъци (гърчове)

увреждане на нервите (невропатия)

неравномерен сърдечен ритъм – отразен в диаграмата, отчитаща сърдечната дейност

(ЕКГ), сърцебиене, забавен или ускорен сърдечен пулс, високо или ниско кръвно

налягане

ниско кръвно налягане

възпаление на панкреаса (панкреатит) – това може да причини остра болка в стомаха

притокът на кислород към далака е прекъснат (инфаркт на далака) – това може да

причини остра болка в стомаха

тежки бъбречни проблеми – признаците включват увеличено или намалено количество

на отделената урина, промяна в обичайния цвят на урината

кръвни изследвания, които показват високи нива на креатинин в кръвта

кашлица, хълцане

кървене от носа

остра внезапна болка в областта на гръдния кош при дишане (плеврална болка)

подуване на лимфните възли (лимфаденопатия)

намалена чувствителност, особено на кожата

тремор

високи или ниски нива на кръвна захар

замъглено виждане, чувствителност към светлина

косопад (алопеция)

язви в устата

треперене, чувство за общо неразположение

болка, болка в гърба или врата, болка в ръцете или краката

задържане на течности (оток)

менструални проблеми (необичайно вагинално кървене)

нарушен сън (безсъние)

пълно или частично нарушение на говора

подуване на устата

необичайни сънища или трудност при заспиване и поддържане на съня

проблеми с координацията или равновесието

възпаление на лигавицата

запушен нос

затруднено дишане

дискомфорт в гърдите

чувство на подуване

умерено до силно гадене, повръщане, спазми и диария, обикновено причинени от вирус,

стомашна болка

оригване

чувство на паника

Редки: може да засегнат до 1 на 1 000 души

пневмония – признаците включват задух и храчки с променен цвят

високо кръвно налягане в кръвоносните съдове на белите дробове (белодробна

хипертония), което може сериозно да увреди белия дроб и сърцето

нарушения на кръвта, такива като променено кръвосъсирване, удължено време на

кръвосъсирване,

тежки алергични реакции, включително разпространени обриви с мехури и лющене на

кожата,

психични проблеми, като например чуване на гласове или виждане на неща, които не

съществуват

припадане

затруднено мислене или говор, неволеви резки движения, особено на ръцете, които не

можете да контролирате

инсулт – признаците включват болка, слабост, скованост или изтръпване в крайниците

поява на сляпо или тъмно петно в зрителното поле

сърдечна недостатъчност или инфаркт, което може да доведе до прекъсване на

сърдечната дейност и смърт, нарушения на сърдечния ритъм, внезапна смърт

кръвни съсиреци в крайниците (дълбока венозна тромбоза) – признаците включват силна

болка или отичане на краката

кръвни съсиреци в белия дроб (белодробна емболия) – признаците включват задух или

болка при дишане

кръвоизлив в стомаха или в червата – признаците включват повръщане на кръв или кръв

в изпражненията

запушване на червата (чревна обструкция), особено в последния отдел на тънките черва.

Запушването ще попречи съдържанието в червата да премине в долната им част –

признаците включват усещане на подуване, повръщане, остър запек, загуба на апетит и

спазми

„хемолитичен уремичен синдром“ - състояние, което се характеризира с разрушаване на

червените кръвни клетки (хемолиза) със или без бъбречна недостатъчност

„панцитопения“ - намаляване на всички видове кръвни клетки под нормата (червени

кръвни клетки, бели кръвни клетки и тромбоцити), отразена в кръвните изследвания

големи пурпурни петна по кожата (тромбозна тромбоцитопенична пурпура)

подуване на лицето или езика

депресия

двойно виждане

болка в гърдите

нарушена функция на надбъбречните жлези – това може да причини слабост, умора,

загуба на апетит, промяна в цвета на кожата

нарушена функция на хипофизата - това може да намали нивата на някои хормони в

кръвта, което да се отрази на функцията на мъжките и женските полови органи

проблеми със слуха

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

псевдоалдостеронизъм, който води до високо кръвно налягане с ниски нива на калий

(показани в кръвни изследвания)

някои пациенти съобщават също за чувство на обърканост след прием на Noxafil.

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако забележите някои от

нежеланите леакции, изброени по-горе.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Noxafil

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на

годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се замразява.

Ако в бутилката е останала суспензия повече от четири седмици след като сте я отворили

за пръв път, не трябва да използвате лекарството. Моля, върнете бутилката с останалото

в нея количество суспензия на Вашия фармацевт.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Noxafil

Активното вещество в Noxafil е позаконазол. Всеки милилитър от пероралната суспензия

съдържа 40 mg позаконазол.

Другите съставки в суспензията са полисорбат 80, симетикон, натриев бензоат (E211),

натриев цитрат дихидрат, лимонена киселина монохидрат, глицерол, ксантанова гума,

течна глюкоза, титанов диоксид (E171), изкуствен черешов аромат, съдържащ бензилов

алкохол, пропиленгликол (E1520) и пречистена вода.

Как изглежда Noxafil и какво съдържа опаковката

Noxafil е бяла на цвят перорална суспензия, с вкус на череши и обем 105 ml в бутилка от

кафяво стъкло. Към всяка бутилка има мерителна лъжичка за измерване на дози от 2,5 и 5 ml от

пероралната суспензия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Нидерландия

Производител

Cenexi HSC

2, rue Louis Pasteur

F-14200 Hérouville St Clair

Франция

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel : +32 (0)2 776 62 11

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel : +32 (0)2 776 62 11

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 44 82 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel.: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+ 49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: + 372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Noxafil 40 mg/ml перорална суспензия

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml от пероралната суспензия съдържа 40 mg позаконазол (posaconazole).

Помощно(и) вещество(а) с известно действие

Този лекарствен продукт съдържа приблизително 1,75 g глюкоза на 5 ml от суспензията.

Този лекарствен продукт съдържа 10 mg натриев бензоат (E211) на 5 ml от суспензията.

Този лекарствен продукт съдържа до 1,25 mg бензилов алкохол на 5 ml от суспензията.

Този лекарствен продукт съдържа до 24,75 mg пропиленгликол (E1520) на 5 ml от суспензията.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Перорална суспензия

Бяла суспензия

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Noxafil перорална суспензия e показан за лечение на следните гъбични инфекции при

възрастни (вж. точка 5.1):

Инвазивна аспергилоза при пациенти, рефрактерни на лечение с амфотерицин Б или

итраконазол, или при пациенти, които имат непоносимост към тези лекарствени

продукти;

Фузариоза при пациенти, рефрактерни на лечение с амфотерицин Б или пациенти, които

имат непоносимост към амфотерицин Б;

Хромобластомикоза и мицетома при пациенти, които са рефрактерни на лечение с

итраконазол или при пациенти, които имат непоносимост към итраконазол;

Кокцидиоидомикоза при пациенти, рефрактерни на лечение с амфотерицин Б,

итраконазол или флуконазол, или при пациенти, които имат непоносимост към тези

лекарствени продукти;

Орофарингеална кандидоза: като средство на първи избор при пациенти с тежко

заболяване или имунокомпрометирани пациенти, при които се очаква незадоволителен

отговор на лечението с локални средства.

Рефрактерност се дефинира като прогресиране на инфекцията или липса на подобрение след

минимум 7 дни предхождащо лечение с ефективна противогъбична терапия.

Noxafil перорална суспензия е показан и за профилактика на развитието на инвазивни гъбични

инфекции при следните групи пациенти:

Пациенти на индукционна химиотерапия за остра миелогенна левкемия (AML) или

миелодиспластичен синдром (MDS), при които се очаква лечението да доведе до

развитие на протрахирана неутропения и които са с висок риск от развитие на инвазивни

гъбични инфекции;

Пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (HSCT), които са на

високодозова имуносупресивна терапия с цел профилактика на развитие на реакция на

присадката срещу приемника и които са с висок риск от развитие на инвазивни гъбични

инфекции.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Невзаимозаменяемост между Noxafil таблетки и Noxafil перорална суспензия

Таблетката и пероралната суспензия не трябва да се използват взаимозаменяемо поради

разликите в честотата на дозиране, прилагане с храна и достигната плазмена концентрация на

лекарството при двете лекарствени форми. Поради това, следвайте специфичните препоръки за

дозиране за всяка от лекарствените форми.

Лечението трябва да бъде назначено от лекар с опит в лечението на гъбични инфекции или в

поддържащото лечение на високорискови пациенти, при които позаконазол е показан за

профилактика.

Дозировка

Noxafil се предлага също под формата на 100 mg стомашно-устойчива таблетка и 300 mg

концентрат за инфузионен разтвор. Noxafil таблетки е предпочитаната лекарствена форма, с

която се постига оптимална плазмена концентрация и в повечето случаи се осигурява

по-висока плазмена експозиция на лекарствения продукт, отколкото Noxafil перорална

суспензия.

Препоръчителната доза е посочена в Таблица 1.

Таблица 1. Препоръчителна доза в зависимост от показанието

Показание

Доза и продължителност на лечението

(вж. точка 5.2)

Рефрактерни инвазивни

гъбични инфекции

(ИГИ)/Пациенти с ИГИ и

непоносимост към

лекарствата за 1-ва линия на

лечение

200 mg (5 ml) четири пъти дневно. При пациенти, които могат

да приемат храна или хранителна добавка, дозата от 400 mg

(10 ml) може да се приема два пъти дневно по време на приема

на храна или хранителна добавка, или веднага след това.

Продължителността на лечението трябва да се определя от

тежестта на подлежащата болест, възстановяването от

имуносупресията и клиничния отговор.

Орофарингеална кандидоза

Натоварваща доза 200 mg (5 ml) веднъж дневно през първия

ден, след което 100 mg (2,5 ml) веднъж дневно в продължение

на 13 дни.

Всяка доза Noxafil трябва да се прилага по време на приема на

храна или хранителна добавка, или веднага след това, при

пациенти, които не могат да приемат храна, за да се подобри

резорбцията му и да се осигури достатъчна експозиция.

Профилактика на инвазивни

гъбични инфекции

200 mg (5 ml) три пъти дневно. Всяка доза Noxafil трябва да се

прилага по време на приема на храна или хранителна добавка,

или веднага след това, при пациенти, които не могат да

приемат храна, за да се подобри резорбцията му и да се

осигури достатъчна експозиция. Продължителността на

лечението зависи от възстановяването от неутропенията или

имуносупресията. При пациенти с остра миелогенна левкемия

или с миелодиспластичен синдром, профилактиката с Noxafil

трябва да започне няколко дни преди очакваното развитие на

неутропения и да продължи 7 дни след повишаване на

неутрофилния брой над 500 клетки/mm3.

Специални популации

Бъбречно увреждане

Не се очаква бъбречно увреждане да повлияе върху фармакокинетиката на позаконазол и не се

препоръчва коригиране на дозата (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Ограничените данни относно въздействието на чернодробно увреждане (включително и клас C

по класификацията на Child-Pugh за хронично чернодробно увреждане) върху

фармакокинетиката на позаконазол показват повишаване на плазмената концентрация в

сравнение с пациенти с нормална чернодробна функция, но не предполагат необходимост от

корекция на дозата (вж. точки 4.4 и 5.2). Препоръчва се особено внимание поради

възможността за повишена плазмена концентрация.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Noxafil при децана възраст под 18 години не са установени.

Наличните понастоящем данни са описани в точки 5.1 и 5.2, но препоръки за дозировката не

могат да бъдат дадени.

Начин на приложение

За перорално приложение

Преди употреба, пероралната суспензия трябва да се разклати добре.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Едновременно приложение с ергоалкалоиди (вж. точка 4.5).

Едновременно приложение със субстратите на CYP3A4 терфенадин, астемизол, цизаприд,

пимозид, халофантрин или хинидин, тъй като то може да доведе до повишена плазмена

концентрация на тези лекарствени продукти, водеща до удължаване на QTс интервала и рядка

поява на torsades de pointes (вж. точки 4.4 и 4.5).

Едновременно приложение с HMG-CoA редуктазните инхибитори симвастатин, ловастатин и

аторвастатин (вж. точка 4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Свръхчувствителност

Няма информация относно кръстосана чувствителност между позаконазол и други

противогъбични азоли. Noxafil трябва да се изписва с повишено внимание на пациенти,

свръхчувствителни към други азоли.

Чернодробна токсичност

Чернодробни реакции (напр. леко до умерено повишение на АЛАТ, АСАТ, алкална фосфатаза,

общ билирубин и/или клинични данни за развитие на хепатит) са съобщавани по време на

лечение с позаконазол. Повишаването на чернодробни ензими обикновено е обратимо след

преустановяване на лечението, а в отделни случаи стойностите се нормализират без прекъсване

на терапията. Макар и рядко, съобщавани са и чернодробни нарушения в по-тежка степен с

летален изход.

Позаконазол трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с чернодробно

увреждане, поради ограничения клиничен опит и възможността плазмените нива на

позаконазол при тези пациенти да са повишени (вж. точки 4.2 и 5.2).

Контрол на чернодробната функция

Чернодробната функция трябва да се изследва както в началото, така и по време на лечението с

позаконазол. Пациенти, които показват отклонения в тестовете за чернодробна функция по

време на терапията с Noxafil, трябва да бъдат рутинно мониторирани за развитие на

чернодробно увреждане в по-тежка степен. Лечението на пациента трябва да включва

лабораторно изследване на чернодробната функция (най-вече тестове за чернодробна функция

и билирубин). Лечението с Noxafil трябва да се преустанови при наличие на клинични

признаци и симптоми за развитие на чернодробно заболяване.

Удължен QTс интервал

Някои азоли се свързват с удължаване на QTc интервала. Noxafil не трябва да се приема с

лекарствени продукти, които са субстрати на CYP3A4 и за които се знае, че удължават QTc

интервала (вж. точки 4.3 и 4.5). Noxafil трябва да се прилага с повишено внимание на пациенти

със състояния на проаритмия като:

Вроден или придобит удължен QTc интервал

Кардиомиопатия, особено при наличие на сърдечна недостатъчност

Синусова брадикардия

Съществуваща симптоматична аритмия

Съпътстваща терапия с лекарства, за които се знае, че удължават QTc интервала (други

освен изброените в точка 4.3).

Електролитни нарушения, особено онези свързани с нивата на калий, магнезий или калций,

трябва да бъдат наблюдавани и коригирани при необходимост, преди и по време на терапията с

позаконазол.

Лекарствени взаимодействия

Позаконазол е инхибитор на CYP3A4 и трябва да се прилага само при изключителни

обстоятелства по време на лечение с други лекарства, които се метаболизират чрез CYP3A4

(вж. точка 4.5).

Мидазолам и други бензодиазепини

Поради риск от удължена седация и възможна респираторна депресия, едновременното

приложение на позаконазол с бензодиазепини, метаболизирани от CYP3A4 (напр. мидазолам,

триазолам, алпразолам), трябва да се обмисля само ако е изрично необходимо. Необходимо е

да се обмисли корекция на дозата на бензодиазепини, които се метаболизират от CYP3A4 (вж.

точка 4.5).

Токсичност на винкристин

Съпътстващото приложение на азолови антимикотици, включително позаконазол, с

винкристин се свързва с невротоксичност и други сериозни нежелани реакции, включително

припадъци, периферна невропатия, синдром на неадекватна секреция на антидиуретичния

хормон и паралитичен илеус. Запазете азоловите антимикотици, включително позаконазол, за

пациенти, приемащи винка алкалоиди, включително винкристин, които нямат други

възможности за противогъбично лечение (вж. точка 4.5).

Антибактериални средства от групата на рифамицин (рифампицин, рифабутин), някои

антиконвулсанти (фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал, примидон) ефавиренц и циметидин

В комбинация концентрациите на позаконазол могат значително да се занижат, затова

едновременният прием с позаконазол трябва да се избягва, освен ако ползата за пациента не

надвишава риска (вж. точка 4.5).

Стомашно-чревна дисфункция

Данните за фармакокинетиката при пациенти със стомашно-чревна дисфункция в тежка степен

(напр. тежка диария) са ограничени. Пациентите с тежка диария или повръщане трябва да

бъдат стриктно проследявани за пробив на гъбични инфекции.

Глюкоза

Този лекарствен продукт съдържа приблизително 1,75 g глюкоза на 5 ml от суспензията.

Пациенти с рядка глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

Натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се

каже, че практически не съдържа натрий.

Натриев бензоат

Този лекарствен продукт съдържа 10 mg натриев бензоат (E211) на 5 ml от суспензията.

Бензилов алкохол

Този лекарствен продукт съдържа до 1,25 mg бензилов алкохол на 5 ml от суспензията.

Бензиловият алкохол може да причини анафилактоидни реакции.

Пропиленгликол

Този лекарствен продукт съдържа до 24,75 mg пропиленгликол (E1520) на 5 ml от суспензията.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ефекти на други лекарства върху позаконазол

Позаконазол се метаболизира чрез UDP глюкурониране (ензими от фаза 2) и е субстрат за

ефлукса на р-гликопротеин (P-gp) in vitro. Затова инхибиторите (напр. верапамил,

циклоспорин, хинидин, кларитромицин, еритромицин и др.) или индукторите (напр.

рифампицин, рифабутин, някои антиконвулсанти и др.) на тези клирънсови пътища могат да

повишат или съответно да понижат плазмените концентрации на позаконазол.

Рифабутин

Рифабутин (300 mg веднъж дневно) понижава C

(максималната плазмена концентрация) и

AUC (площта под кривата на плазмената концентрация) на позаконазол съответно до 57 % и

51 %. Едновременният прием на позаконазол и рифабутин или подобни индуктори (напр.

рифампицин) трябва да се избягва, освен ако ползата за пациента не надвишава риска. За

ефекта на позаконазол върху плазмените нива на рифабутин вижте по-долу.

Ефавиренц

Ефавиренц (400 mg веднъж дневно) намалява C

и AUC на позаконазол с 45 % и 50 %

съответно. Съпътстващата употреба на позаконазол и ефавиренц трябва да се избягва, освен

ако ползата за пациента не надвишава риска.

Фозампренавир

Комбинацията на фозампренавир с позаконазол може да доведе до намаляване на плазмените

концентрации на позаконазол. Ако се налага едновременно приложение, се препоръчва

внимателно проследяване за пробив на гъбични инфекции. Прилагането на многократни дози

фозампренавир (700 mg два пъти дневно в продължение на 10 дни) намалява C

и AUC на

позаконазол перорална суспензия (200 mg еднократно дневно първия ден, 200 mg два пъти

дневно на втория ден и след това 400 mg два пъти дневно за 8 дни) съответно с 21% и 23%.

Ефектът на позаконазол върху нивата на фозампренавир, когато фозампренавир е даван с

ритонавир е неизвестен.

Фенитоин

Фенитоин (200 mg веднъж дневно) понижава C

и AUC на позаконазол съответно с 41 % и

50 %. Съпътстващата употреба на позаконазол и фенитоин или подобни индуктори (напр.

карбамазепин, фенобарбитал, примидон) трябва да се избягва, освен ако ползата за пациента не

надвишава риска.

H

2

рецепторни антагонисти и инхибитори на протонната помпа

Плазмените концентрации на позаконазол (C

и AUC) се редуцират с 39 %, когато

позаконазол се приема с циметидин (400 mg два пъти дневно) поради понижена абсорбция,

вероятно вследствие намаляване на продукцията на стомашна киселина. Едновременното

приложение на позаконозол и H

рецепторни антагонисти трябва да се избягва, ако е възможно.

Също така, приложението на позаконазол 400 mg и езомепразол (40 mg дневно) намалява

средната C

и AUC съответно с 46 % и 32 %, в сравнение със самостоятелното приложение на

400 mg позаконазол. Едновременното приложение на позаконозол и инхибитори на протонната

помпа трябва да се избягва, ако е възможно.

Храна

Абсорбцията на позаконазол се повишава значимо от приема на храна (вж. точки 4.2 и 5.2).

Въздействие на позаконазол върху други лекарствени продукти

Позаконазол е мощен инхибитор на CYP3A4. Едновременното приложение на позаконазол и

субстрати на CYP3A4 може да доведе до значително увеличаване на експозицията към CYP3A4

субстратите, както при посочените по-долу примери на въздействие върху такролимус,

сиролимус, атазанавир и мидазолам. Необходимо е повишено внимание при едновременно

приложение на позаконазол и интравенозно приложени CYP3A4 субстрати, и може да се

наложи дозата на CYP3A4 субстратите да бъде редуцирана. Ако позаконазол се прилага

едновременно със CYP3A4 субстрати, приемани перорално, и при които повишаване на

плазмената концентрация може да бъде свързано с неприемливи нежелани реакции, плазмената

концентрация на CYP3A4 субстратите и/или нежеланите реакции трябва да бъдат внимателно

следени и при необходимост дозата да бъде коригирана. Няколко от проучванията за

взаимодействия са проведени със здрави доброволци, при които се постига по-висока

експозиция към позаконазол в сравнение с пациенти, приемали същата доза. Ефектът на

позаконазол върху субстратите на CYP3A4 би могъл да бъде малко по-слаб при пациенти,

отколкото при здрави доброволци и се очаква да варира при различните пациенти поради

променливата експозиция на позаконазол. Ефектът от едновременно приложение с позаконазол

върху плазмените нива на субстратите на CYP3A4 може да бъде променлив и при отделния

пациент, освен ако позаконазол не се прилага по стриктно стандартизиран начин с храна,

отчитайки значителния ефект на храната върху експозицията на позаконазол (вж. точка 5.2).

Терфенадин, астемизол, цизаприд, пимозид, халофантрин и хинидин (CYP3A4 субстрати)

Едновременното приложение на позаконазол и терфенадин, астемизол, цизаприд, пимозид,

халофантрин или хинидин е противопоказано. Едновременното приложение може да доведе до

повишени плазмени концентрации на тези лекарства, водещо до удължаване на QTc интервала

и редки прояви на torsades de pointes (вж. точка 4.3).

Ергоалкалоиди

Позаконазол може да увеличи плазмената концентрация на ергоалкалоидите (ерготамин и

дихидроерготамин), което може да доведе до ерготизъм. Едновременното приложение на

позаконазол и ергоалкалоиди е противопоказано (вж. точка 4.3).

Инхибитори на HMG-CоА редуктазата, метаболизирани от CYP3A4 (напр. симвастатин,

ловастатин и аторвастатин)

Позаконазол може значително да повиши плазмените нива на HMG-CoA редуктазните

инхибитори, метаболизирани от CYP3A4. Лечението с тези инхибитори на HMG-CoA

редуктаза трябва да бъде прекъснато по време на лечението с позаконазол, тъй като

повишените нива се свързват с рабдомиолиза (вж. точка 4.3).

Винка алкалоиди

Повечето от винка алкалоидите (напр. винкристин и винбластин), са субстрати на CYP3A4.

Съпътстващото приложение на азолови антимикотици, включително позаконазол, с

винкристин се свързва със сериозни нежелани реакции (вж. точка 4.4). Позаконазол може да

повиши плазмените концентрации на винка алкалоидите, което може да доведе до

невротоксичност и други сериозни нежелани реакции. Затова запазете азоловите

антимикотици, включително позаконазол, за пациенти, приемащи винка алкалоиди,

включително винкристин, които нямат други възможности за противогъбично лечение.

Рифабутин

Позаконазол повишава C

и AUC на рифабутин съответно с 31 % и 72 %. Едновременната

употреба на позаконазол и рифабутин трябва да се избягва, освен ако ползата за пациента не

надвишава риска (виж по-горе за ефекта на рифабутин върху плазмените нива на позаконазол).

Ако тези лекарствени продукти се приемат едновременно, е препоръчително внимателно

проследяване на диференциалнато броене и на нежеланите лекарствени реакции, свързани с

повишеното ниво на рифабутин (напр. увеит).

Сиролимус

Многократното приложение на позаконазол перорална суспензия (400 mg два пъти дневно в

продължение на 16 дни) повишава C

и AUC на сиролимус (2 mg еднократна доза) средно

съответно с 6,7 и 8,9 пъти (диапазон от 3,1 до 17,5 пъти) при здрави участници. Ефектът на

позаконазол върху сиролимус при пациенти е неизвестен, но се очаква да варира поради

променливата експозиция на позаконазол при пациентите. Едновременното приложение на

позаконазол и сиролимус не се препоръчва, и трябва да се избягва винаги, когато е възможно.

Ако едновременното приложение не може да бъде избегнато, се препоръчва дозата на

сиролимус силно да се намали при започване на лечението с позаконазол и най-ниските

концентрации на сиролимус в кръвта да се проследяват много често. Концентрациите на

сиролимус трябва да се проследяват при започване на лечението, по време на едновременно

приложение и при прекъсване на лечението с позаконазол, като дозата на сиролимус съответно

се коригира. Трябва да се отбележи, че отношението между най-ниската плазмена

концентрация на сиролимус и AUC се променя при едновременно приложение с позаконазол. В

резултат на това най-ниската концентрация на сиролимус, която нормално е в рамките на

терапевтичния диапазон, може да падне до субтерапевтични нива. Следователно трябва да се

цели най-ниските концентрации да попадат в горната част на терапевтичния диапазон и

внимателно да се проследяват клиничните признаци и симптоми, лабораторните параметри и

тъканните биопсии.

Циклоспорин

При пациенти със сърдечна трансплантация на постоянна доза циклоспорин, позаконазол

перорална суспензия 200 mg веднъж дневно повишава концентрацията на циклоспорин и

налага намаляване на дозата. В клинични проучвания за ефикасност има съобщения за случаи

на повишени нива на циклоспорин, довели до сериозни нежелани реакции, включително

нефротоксичност и един случай на левкоенцефалопатия с фатален изход. При започване на

лечение с позаконазол при пациенти, които са на лечение с циклоспорин, дозата на

циклоспорина трябва да се намали (напр. до около ¾ от предишната доза). След това нивата на

циклоспорин в кръвта трябва да бъдат проследявани внимателно по време на едновременното

приложение и след прекратяване на лечението с позаконазол, а дозата на циклоспорин да се

коригира при необходимост.

Такролимус

Позаконазол повишава C

и AUC на такролимус (при единична доза от 0,05 mg/kg телесно

тегло) съответно със 121 % и 358 %. В клиничните проучвания за ефикасност са докладвани

клинично значими взаимодействия, довели до хоспитализация и/или прекъсване на лечението с

позаконазол. При започване на лечение с позаконазол при пациенти, които вече приемат

такролимус, дозата на такролимус трябва да се намали (напр. до около една трета от дозата,

която приемат до момента). След това нивата на такролимус в кръвта трябва да бъдат

проследявани внимателно по време на едновременното приложение и след прекъсване на

лечението с позаконазол, а дозата на такролимус да се коригира при необходимост.

HIV протеазни инхибитори

Тъй като HIV протеазните инхибитори са субстрати на CYP3A4, се очаква позаконазол да

увеличи нивата на плазмена концентрация на тези антиретровирусни агенти. След

едновременно приложение на позаконазол перорална суспензия (400 mg два пъти дневно) с

атазанавир (300 mg веднъж дневно) в продължение на 7 дни при здрави индивиди, C

и AUC

на атазанавир са се увеличили средно с 2,6 и съответно 3,7 пъти (диапазон от 1,2 до 26 пъти).

След едновременно приложение на позаконазол перорална суспензия (400 mg два пъти дневно)

с атазанавир и ритонавир (300/100 mg веднъж дневно) за период от 7 дни при здрави индивиди,

и AUC на атазанавир са се увеличили средно съответно 1,5 и 2,5 пъти (диапазон от 0,9 до

4,1 пъти). Добавянето на позаконазол към лечение с атазанавир или лечение с атазанавир плюс

ритонавир се свързва с повишаване на плазмените нива на билирубина. По време на

едновременно приложение с позаконазол се препоръчва редовно проследяване на нежеланите

реакции и токсичността, които се свързват с антиретровирусните агенти, субстрати на CYP3A4.

Мидазолам и други бензодиазепини, метаболизирани от CYP3A4

При проучване със здрави доброволци, позаконазол перорална суспензия (200 mg веднъж

дневно в продължение на 10 дни) е увеличил експозицията (AUC) на интравенозно приложения

мидазолам (0,05 mg/kg) с 83 %. При друго проучване със здрави доброволци, многократното

приложение на позаконазол перорална суспензия (200 mg два пъти дневно в продължение на

7 дни) е увеличило C

и AUC на интравенозния мидазолам (единична доза от 0,4 mg) средно

съответно 1,3 и 4,6 пъти (диапазон от 1,7 до 6,4 пъти); позаконазол перорална суспензия 400 mg

два пъти дневно за 7 дни е увеличил C

и AUC на интравенозния мидазолам съответно 1,6 и

6,2 пъти (диапазон от 1,6 до 7,6 пъти). И в двете дози позаконазол е увеличил C

и AUC на

пероралния мидазолам (еднократна доза от 2 mg за перорално приложение) съответно 2,2 и

4,5 пъти. Освен това позаконазол перорална суспензия (200 mg или 400 mg) е удължил средния

полуживот на терминална фаза на мидазолам, от средно 3-4 часа на 8-10 часа по време на

едновременно приложение.

Поради риск от удължена седация се препоръчва да се обсъди корекция на дозата, когато

позаконазол се прилага едновременно с бензодиазепини, които се метаболизират от CYP3A4

(напр. мидазолам, триазолам, алпразолам) (вж. точка 4.4).

Калциеви антагонисти, метаболизирани от CYP3A4 (напр. дилтиазем, верапамил, нифедипин,

низолдипин)

Честото проследяване за нежелани лекарствени реакции и токсичност, свързани с калциевите

антагонисти се препоръчва по време на едновременното приложение с позаконазол. Може да се

наложи корекция в дозата на калциевите антагонисти.

Дигоксин

Приемът на други азоли се свързва с повишаване нивото на дигоксин. Затова позаконазол може

да повиши плазмената концентрация на дигоксин и нивото на дигоксин трябва да се проследи

при започване или прекъсване на лечението с позаконазол.

Сулфонилуреи

Концентрациите на глюкоза се понижават при някои здрави доброволци, когато са приемали

глипизид едновременно с позаконазол. Проследяването на глюкозните концентрации се

препоръчва при пациенти с диабет.

Педиатрична популация

Проучвания за взаимодействията са провеждани само при възрастни.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма достатъчно данни за употребата на позаконазол при бременни жени. Проучванията при

животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора не е

известен.

Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на

лечението. Позаконазол не трябва да се използва по време на бременност, освен ако ползата за

майката ясно надвишава потенциалния риск за плода.

Кърмене

Позаконазол се екскретира в млякото на плъхове с лактация (вж. точка 5.3). Няма проучвания

за екскрецията на позаконазол в кърмата. Кърменето трябва да бъде преустановено при

започване на лечение с позаконазол.

Фертилитет

Позаконазол не е повлиял фертилитета при мъжки плъхове в дози до 180 mg/kg (1,7 пъти

дозата при схема 400 mg два пъти дневно, базирано на стационарните плазмени концентрации

при здрави доброволци) или при женски плъхове при дози до 45 mg/kg (2,2 пъти дозата при

схема 400 mg два пъти дневно). Липсва клиничен опит за оценка на влиянието на позаконазол

върху фертилитета при хора.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Необходимо е повишено внимание при употребата на позаконазол, тъй като са докладвани

някои нежелани реакции (напр. замайване, сънливост и т.н.), които биха могли да повлияят

шофирането/работата с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила за безопасност

Безопасността на позаконазол перорална суспензия е оценена при > 2 400 пациенти и здрави

доброволци, включени в клинични изпитвания, и от постмаркетинговия опит. Най-често

съобщаваните сериозни нежелани реакции, свързани с лечението, включват гадене, повръщане,

диария, повишена температура и повишени нива на билирубин.

Безопасността на позаконазол таблетки е оценена при 336 пациенти и здрави доброволци,

включени в клинични изпитвания. Профилът на безопасност на таблетките е сходен с този на

пероралната суспензия.

Табличен списък на нежеланите лекарствени реакции

В рамките на системо-органните класове нежеланите реакции са изброени по честота, като са

използвани следните категории: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести

(≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (<1/10 000); с неизвестна

честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Таблица 2. Нежелани реакции по системи и честота, съобщени при клинични изпитвания

и/или постмаркетингова употреба*

Нарушения на кръвта и лимфната система

Чести:

неутропения

Нечести:

тромбоцитопения, левкопения, анемия,

еозинофилия, лимфаденопатия, инфаркт на

далака

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/485457/2014

EMEA/H/C/000610

Резюме на EPAR за обществено ползване

Noxafil

posaconazole

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Noxafil. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Noxafil.

Какво представлява Noxafil?

Noxafil е противогъбично лекарство, което съдържа активното вещество позаконазол

(posaconazole); предлага се под формата на перорална суспензия (40 mg/ml), концентрат

(300 mg) за инфузионен разтвор (вливане във вена) и под формата на стомашно-устойчиви

таблетки (100 mg). „Стомашно-устойчиви“ означава, че съдържанието на таблетките преминава

през стомаха, без да се разгражда, преди да достигне червата.

За какво се използва Noxafil?

Noxafil се използва за лечение на възрастни (на и над 18 години) със следните гъбични

заболявания, когато лечението с други противогъбични лекарства (амфотерицин Б, итраконазол

или флуконазол) не се понася от пациента или е било неуспешно:

инвазивна аспергилоза (гъбична инфекция, причинена от Aspergillus),

фузариоза (гъбична инфекция, причинена от Fusarium),

хромобластомикоза и мицетома (хронични гъбични инфекции на кожата или подкожната тъкан,

обикновено причинени от гъбични спори, които инфектират рани от трънчета или трески),

кокцидиоидомикоза (гъбична инфекция на белите дробове, причинена от вдишването на

спори).

Noxafil перорална суспензия се използва също за лечение от първа линия на „млечница“, гъбична

инфекция на устата и гърлото, дължаща се на Candida. Използва се при пациенти с тежка

Noxafil

EMA/485457/2014

Страница 2/4

инфекция или пациенти с отслабена имунна система, когато е малко вероятно лекарствата за

локално приложение (прилагани пряко върху млечницата) да подействат.

Noxafil перорална суспензия, инфузионен разтвор и стомашно-устойчиви таблетки се използват

също за профилактика на инвазивни гъбични инфекции при пациенти с отслабена имунна система

поради лечение за рак на кръвта или костния мозък или прием на лекарства, прилагани при

трансплантация на хемопоетични стволови клетки (трансплантация на клетки, които произвеждат

кръвни клетки).

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Noxafil?

Лечението с Noxafil трябва да бъде започнато от лекар, който има опит в лечението на гъбични

инфекции или в лечението на пациенти с висок риск от инвазивни гъбични инфекции.

Noxafil перорална суспензия и таблетки се предлагат в различни дозировки, които не трябва да се

объркват.

Noxafil таблетки могат да се приемат със или без храна и трябва да се поглъщат цели с вода;

таблетките не трябва да се трошат, дъвчат, чупят или разтварят.

Noxafil перорална суспензия се приема с храна или хранителна добавка; суспензията трябва

да се разклати преди употреба.

За лечение на гъбични инфекции, с изключение на орална кандидиаза, Noxafil перорална

суспензия се прилага в доза от 400 mg (10 ml) два пъти дневно или 200 mg (5 ml) четири пъти

дневно при пациенти, които имат непоносимост към храна. Продължителността на лечението

зависи от тежестта на заболяването и повлияването на пациента. За орална кандидиаза Noxafil

перорална суспензия се прилага в доза от 200 mg (5 ml) на първия ден, последвани от 100 mg

(2,5 ml) веднъж дневно през следващите 13 дни. За профилактика на инвазивни гъбични

инфекции Noxafil перорална суспензия се прилага в доза от 200 mg (5 ml) три пъти дневно.

Продължителността на лечението зависи от състоянието на пациента.

За лечение и профилактика на гъбични инфекции препоръчителната доза Noxafil таблетки или

Noxafil инфузионен разтвор е 300 mg, два пъти дневно на първия ден, последвани от 300 mg

веднъж дневно след това; продължителността на лечението зависи от тежестта на заболяването и

повлияването на пациента. Noxafil таблетки и инфузионен разтвор не трябва да се използват за

лечение на млечница.

Пациентите, на които се прилага инфузионният разтвор, трябва да преминат към Noxafil таблетки

или перорална суспензия веднага щом състоянието им го позволява.

За допълнителна информация вижте листовката.

Как действа Noxafil?

Активното вещество в Noxafil, позаконазол, е противогъбично лекарство, което принадлежи към

групата на триазолите. Действа, като предотвратява образуването на ергостерол, който е важна

част от гъбичната клетъчна стена. Без ергостерол гъбичките се унищожават или се предотвратява

тяхното разпространение. Списъкът от гъбички, срещу които действа Noxafil, може да бъде

намерен в кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Noxafil

EMA/485457/2014

Страница 3/4

Как е проучен Noxafil?

В едно основно проучване Noxafil перорална суспензия е проучен при 238 пациенти с инвазивни

гъбични инфекции, които не са се повлияли от стандартно противогъбично лечение. Проучването

включва 107 пациенти с аспергилоза, 18 пациенти с фузариоза, 11 пациенти с

хромобластомикоза или мицетома и 16 пациенти с кокцидиоидомикоза. Резултатите, получени с

Noxafil, са сравнени с тези при 218 пациенти, лекувани с други противогъбични лекарства. В

друго основно проучване, обхващащо 350 инфектирани с ХИВ пациенти с орофарингеална

кандидиаза, Noxafil перорална суспензия е сравнен с флуконазол. В двете проучвания основната

мярка за ефективност е броят на пациентите с пълно или частично повлияване от лечението.

Способността на Noxafil да предотвратява инфекции е изследвана в две допълнителни основни

проучвания, при които Noxafil перорална суспензия е сравнен с флуконазол при 600 пациенти с

трансплантация на стволови клетки и с флуконазол или итраконазол при 602 пациенти с рак на

кръвта и костния мозък. Проучванията разглеждат броя на пациентите, които развиват инвазивна

гъбична инфекция.

Какви ползи от Noxafil са установени в проучванията?

При инвазивна аспергилоза успешно повлияване в края на лечението се наблюдава при 42% от

пациентите, приемали Noxafil перорална суспензия, в сравнение с 26% от пациентите в

контролната група. Също така с Noxafil са излекувани успешно 11 от 18 пациенти с доказана или

вероятна фузариоза, 9 от 11 пациенти с хромобластомикоза или мицетома и 11 от 16 пациенти с

кокцидиоидомикоза.

При орофарингелана кандидиаза Noxafil перорална суспензия е също толкова ефективен, колкото

флуконазол. След 14 дни на лечение и двете лекарства успешно са излекували или са подобрили

състоянието при около 92% от пациентите.

В проучванията за профилактика Noxafil перорална суспензия е също толкова ефективен, колкото

флуконазол при пациенти с трансплантация на стволови клетки, като инфекция са развили 5% от

пациентите в групата с Noxafil и 9% в контролната група. Лекарството е по-ефективно от

флуконазол или итраконазол при пациенти с рак, като инфекция са развили 2% от пациентите в

групата с Noxafil и 8% в контролната група.

Какви са рисковете, свързани с Noxafil?

Най-честата нежелана лекарствена реакция при Noxafil, наблюдавана при повече от един на 10

пациенти, е гадене (позиви за повръщане). Други чести нежелани лекарствени реакции са

повръщане, диария, пирексия (повишена температура) и увеличен билирубин (признак за

чернодробни проблеми) в кръвта. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции,

съобщени при Noxafil, вижте листовката.

Noxafil не трябва да се прилага при пациенти, които приемат някое от следните лекарства:

ерготамин или дихидроерготамин (използван за лечение на мигрена),

терфенадин, астемизол (използван за алергия),

цизаприд (използван за проблеми със стомаха),

пимозид (използван за лечение на умствени заболявания),

хинидин (използван за неправилен сърдечен ритъм),

Noxafil

EMA/485457/2014

Страница 4/4

халофантрин (използван за лечение на малария),

симвастатин, ловастатин или аторвастатин (използвани за понижаване на холестерола).

Noxafil трябва да се прилага с повишено внимание и при едновременен прием с други лекарства.

За пълния списък с ограниченията вижте листовката.

Защо Noxafil е разрешен за употреба?

CHMP заключи, че ефективността на Noxafil е показана, въпреки че първото проучване сравнява

Noxafil с резултатите на пациенти, които са се записали за участие в проучването. Комитетът

реши, че ползите от Noxafil са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде разрешение за

употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Noxafil?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Noxafil се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и листовката за Noxafil, включително подходящи предпазни мерки за

здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Noxafil:

На 25 октомври 2005 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Noxafil, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Noxafil може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече

информация относно лечението с Noxafil прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте

вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 09-2014.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация