NovoRapid

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин аспарт

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10AB05

INN (Международно Name):

insulin aspart

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

NovoRapid е показан за лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст над 1 година.

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-09-07

Листовка

                58
Б. ЛИСТОВКА
59
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NOVORAPID 100 ЕДИНИЦИ/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ВЪВ ФЛАКОН
инсулин аспарт (insulin aspart)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт.
•
Това лекарство е предписано само на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
медицинска сестра или фармацевт. Това
включва и всякакви възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NovoRapid и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NovoRapid
3.
Как да използвате NovoRapid
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NovoRapid
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NOVORAPID И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
NovoRapid 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NovoRapid 100 единици/ml инжекционен разтвор
във флакон
NovoRapid Penfill 100 единици/ml инжекционен
разтвор в патрон
NovoRapid FlexPen 100 единици/ml инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
NovoRapid InnoLet 100 единици/ml инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
NovoRapid FlexTouch 100 единици/ml инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
NovoRapid PumpCart 100 единици/ml инжекционен
разтвор в патрон
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
NovoRapid флакон
1 флакон съдържа 10 ml, еквивалентно на 1
000 единици. 1 ml разтвор съдържа 100
единици
инсулин аспарт* (insulin aspart)
(еквивалентно на 3,5 mg).
NovoRapid Penfill
1 патрон съдържа 3 ml, еквивалентно на 300
единици. 1 ml разтвор съдържа 100 единици
инсулин аспарт* (insulin aspart)
(еквивалентно на 3,5 mg).
NovoRapid FlexPen/NovoRapid InnoLet/NovoRapid FlexTouch
1 предварително напълнена писалка
съдържа 3 ml, еквивалентно на 300 единици.
1 ml разтвор
съдържа 100 единици инсулин аспарт*
(insulin aspart) (еквивалентно на 3,5 mg).
NovoRapid PumpCart
1 патрон съдържа 1,6 ml, еквивалентно на
160 единици. 1 ml разтвор съдържа 100
единици
инсулин аспарт* (insulin aspart)
(еквивалентно на 3,5 mg).
*Инсулин аспарт е произведен в
_Sacc
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-03-2023
Листовка Листовка чешки 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-03-2023
Листовка Листовка датски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-03-2023
Листовка Листовка немски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-03-2023
Листовка Листовка естонски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-03-2023
Листовка Листовка гръцки 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-03-2023
Листовка Листовка английски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-11-2016
Листовка Листовка френски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-03-2023
Листовка Листовка италиански 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-11-2016
Листовка Листовка латвийски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-11-2016
Листовка Листовка литовски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-03-2023
Листовка Листовка унгарски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-03-2023
Листовка Листовка малтийски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-11-2016
Листовка Листовка нидерландски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-11-2016
Листовка Листовка полски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-03-2023
Листовка Листовка португалски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-11-2016
Листовка Листовка румънски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-03-2023
Листовка Листовка словашки 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-03-2023
Листовка Листовка словенски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-11-2016
Листовка Листовка фински 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-03-2023
Листовка Листовка шведски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-03-2023
Листовка Листовка норвежки 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-03-2023
Листовка Листовка исландски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-03-2023
Листовка Листовка хърватски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-11-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите