Moventig

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

налоксегол оксалат

Предлага се от:

Kyowa Kirin Holdings B.V.

АТС код:

A06AH03

INN (Международно Name):

naloxegol

Терапевтична група:

Периферните опиоидните рецептори, лекарства срещу запек

Терапевтична област:

Constipation; Opioid-Related Disorders

Терапевтични показания:

Лечение на опиоид-предизвикана запек (OIC) при възрастни пациенти, които са имали неадекватен отговор към слабително (и).

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-12-07

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
MOVENTIG 12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
MOVENTIG 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
налоксегол (naloxegol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Moventig и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Moventig
3.
Как да приемате Moventig
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Moventig
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MOVENTIG И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Moventig съдържа активното вещество
налоксег
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Moventig 12,5 mg филмирани таблетки
Moventig 25 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Moventig 12,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
налоксеголов оксалат, еквивалентен на
12,5 mg налоксегол
(naloxegol).
Moventig 25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
налоксеголов оксалат, еквивалентен на
25 mg налоксегол
(naloxegol).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Moventig 12,5 mg филмирана таблетка
(таблетка)
Овална, 10,5x5,5 mm, бледоморава таблетка.
Moventig 25 mg филмирана таблетка (таблетка).
Овална, 13x7 mm, бледоморава таблетка.
Таблетките са гравирани с „nGL” от
едната страна и с количеството на
активното вещество в
таблетката от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Moventig е показан за лечение на индуциран
от опиоиди запек (ИОЗ) при възрастни
пациенти
на и над 18-годишна възраст, които не са
се повлияли достатъчно от лаксатив(и).
За определението на недостатъчен
отговор към лаксатив(и) вижте точка 5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза Moventig е 25 mg
ведн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-12-2023
Листовка Листовка чешки 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-12-2023
Листовка Листовка датски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-12-2023
Листовка Листовка немски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-12-2023
Листовка Листовка естонски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-12-2023
Листовка Листовка гръцки 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-12-2023
Листовка Листовка английски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-12-2014
Листовка Листовка френски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-12-2023
Листовка Листовка италиански 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-12-2014
Листовка Листовка латвийски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-12-2014
Листовка Листовка литовски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-12-2023
Листовка Листовка унгарски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-12-2023
Листовка Листовка малтийски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-12-2014
Листовка Листовка нидерландски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-12-2014
Листовка Листовка полски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-12-2023
Листовка Листовка португалски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-12-2014
Листовка Листовка румънски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-12-2023
Листовка Листовка словашки 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-12-2023
Листовка Листовка словенски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-12-2014
Листовка Листовка фински 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-12-2023
Листовка Листовка шведски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-12-2023
Листовка Листовка норвежки 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-12-2023
Листовка Листовка исландски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-12-2023
Листовка Листовка хърватски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-12-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите