Moventig

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Bulgar

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Unduh Selebaran informasi (PIL)
13-12-2023
Unduh Karakteristik produk (SPC)
13-12-2023

Bahan aktif:

налоксегол оксалат

Tersedia dari:

Kyowa Kirin Holdings B.V.

Kode ATC:

A06AH03

INN (Nama Internasional):

naloxegol

Kelompok Terapi:

Периферните опиоидните рецептори, лекарства срещу запек

Area terapi:

Constipation; Opioid-Related Disorders

Indikasi Terapi:

Лечение на опиоид-предизвикана запек (OIC) при възрастни пациенти, които са имали неадекватен отговор към слабително (и).

Ringkasan produk:

Revision: 15

Status otorisasi:

упълномощен

Tanggal Otorisasi:

2014-12-07

Selebaran informasi

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
MOVENTIG 12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
MOVENTIG 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
налоксегол (naloxegol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Moventig и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Moventig
3.
Как да приемате Moventig
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Moventig
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MOVENTIG И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Moventig съдържа активното вещество
налоксег
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Moventig 12,5 mg филмирани таблетки
Moventig 25 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Moventig 12,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
налоксеголов оксалат, еквивалентен на
12,5 mg налоксегол
(naloxegol).
Moventig 25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
налоксеголов оксалат, еквивалентен на
25 mg налоксегол
(naloxegol).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Moventig 12,5 mg филмирана таблетка
(таблетка)
Овална, 10,5x5,5 mm, бледоморава таблетка.
Moventig 25 mg филмирана таблетка (таблетка).
Овална, 13x7 mm, бледоморава таблетка.
Таблетките са гравирани с „nGL” от
едната страна и с количеството на
активното вещество в
таблетката от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Moventig е показан за лечение на индуциран
от опиоиди запек (ИОЗ) при възрастни
пациенти
на и над 18-годишна възраст, които не са
се повлияли достатъчно от лаксатив(и).
За определението на недостатъчен
отговор към лаксатив(и) вижте точка 5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза Moventig е 25 mg
ведн
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Dansk 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Dansk 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Dansk 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 17-12-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 13-12-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 13-12-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 13-12-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 13-12-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Kroasia 17-12-2014

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini

Lihat riwayat dokumen