Miglustat Gen.Orph

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

миглустат

Предлага се от:

Gen.Orph

АТС код:

A16AX06

INN (Международно Name):

miglustat

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Болест на Гоше

Терапевтични показания:

Miglustat Gen. Orph е показан за перорално лечение на възрастни пациенти с лека до умерена болест на Гоше тип 1. Miglustat Поколение. К. RUF може да се използва само за лечение на пациенти, за които ферментозаместительная терапия не е подходяща. Miglustat Gen. Orph-това е показан за лечение на неврологични прояви при пациенти, възрастни и педиатрични пациенти с болест на Ниманна-Пик тип с .

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-11-09

Листовка

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
МИГЛУСТАТ GEN.ORPH 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
миглустат (miglustat)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора.То може
да им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите както
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Миглустат Gen.Orph и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Миглустат Gen.Orph
3.
Как да приемате Миглустат Gen.Orph
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Миглустат Gen.Orph
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МИГЛУСТАТ GEN.ORPH И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Миглустат Gen.Orph съдържа активното
вещес
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Миглустат Gen.Orph 100 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
миглустат (miglustat)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Бели, непрозрачни (капаче и тяло)
твърди желатинови капсули, размер 4, с
дължина около
14 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Миглустат Gen.Orph е показан за перорално
лечение на възрастни пациенти с лек до
умерен
тип 1 на болестта на Gaucher. Миглустат
Gen.Orph може да се използва само за
лечението на
пациенти, при които
ензим-заместващата терапия е
неподходяща (вж. точки 4.4 и 5.1).
Миглустат Gen.Orph е показан за лечение на
прогресиращи неврологични прояви при
възрастни пациенти и при педиатрични
пациенти с болест на Niemann-Pick тип С (вж.
точки
4.4 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се ръководи от
лекари, които имат опит в лечението на
болестта на
Gaucher или съответно болестта на Niemann-Pick
тип С.
Дозировка
_Доза при болест на Gaucher тип 1 _
_Bъзрастни _
Препоръчителната начална доза за
лечението на възрастни пациенти с
болестта
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-03-2023
Листовка Листовка чешки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-03-2023
Листовка Листовка датски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-03-2023
Листовка Листовка немски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-03-2023
Листовка Листовка естонски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-03-2023
Листовка Листовка гръцки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-03-2023
Листовка Листовка английски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-07-2019
Листовка Листовка френски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-03-2023
Листовка Листовка италиански 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-07-2019
Листовка Листовка латвийски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-07-2019
Листовка Листовка литовски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-03-2023
Листовка Листовка унгарски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-03-2023
Листовка Листовка малтийски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-07-2019
Листовка Листовка нидерландски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-07-2019
Листовка Листовка полски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-03-2023
Листовка Листовка португалски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-07-2019
Листовка Листовка румънски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-03-2023
Листовка Листовка словашки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-03-2023
Листовка Листовка словенски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-07-2019
Листовка Листовка фински 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-03-2023
Листовка Листовка шведски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-03-2023
Листовка Листовка норвежки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-03-2023
Листовка Листовка исландски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка исландски 23-11-2017
Листовка Листовка хърватски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-07-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите