Melosus

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мелоксикам

Предлага се от:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

АТС код:

QM01AC06

INN (Международно Name):

meloxicam

Терапевтична група:

Dogs; Cats; Guinea pigs

Терапевтична област:

Мускулно-скелетна система

Терапевтични показания:

Куче:намаляване на възпалението и болката при остри и хронични опорно-двигателния апарат при кучета. Котки:облекчаване на лека до умерена постоперативна болка и възпаление след хирургични интервенции при котки, e. ортопедия и хирургия на меките тъкани . Намаляване на болката и възпалението при хронични заболявания на опорно-двигателния апарат при котки. Морските свинчета са:облекчаване на лека до умерена постоперативна болка, свързани с хирургия на меките тъкани, като например кастрация на мъжки.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-02-21

Листовка

                25
B. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА:
Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за
кучета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH
Ostlandring 13
D-31303 Burgdorf
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за
кучета
Мелоксикам
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА
(ИТЕ)
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Мелоксикам
1,5 mg/ml
ЕКСЦИПИЕНТ:
Натриев бензоат
1,75 mg/ml
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпалението и
намаляване на болката както при остри,
така и при хронични
мускулно-скелетни нарушения при
кучета.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се прилага при бременни и
лактиращи животни.
Да не се използва при кучета, страдащи
от гастроинтестинални смущения като
възпаление и
хеморагия, нарушена чернодробна,
сърдечна или бъбречна функция и
хеморагични нарушения.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или някое от помощните
вещества.
Да не се използва при кучета на
в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за
кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Мелоксикам
1,5 mg
ЕКСЦИПИЕНТ:
Натриев бензоат
1,75 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорална суспензия.
Жълта/зелена суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучетa
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалението и
намаляване на болката както при остри,
така и при хронични
мускулно-скелетни нарушения при
кучета.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се прилага при бременни и
лактиращи животни.
Да не се използва при кучета, страдащи
от гастроинтестинални смущения като
възпаление и
хеморагия, нарушена чернодробна,
сърдечна или бъбречна функция и
хеморагични нарушения.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или някое от помощните
вещества.
Да не се използва при кучета на
възраст под 6 седмици.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Ням
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-05-2019
Листовка Листовка чешки 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-05-2019
Листовка Листовка датски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-05-2019
Листовка Листовка немски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-05-2019
Листовка Листовка естонски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-05-2019
Листовка Листовка гръцки 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-05-2019
Листовка Листовка английски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-05-2019
Листовка Листовка френски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-05-2019
Листовка Листовка италиански 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-05-2019
Листовка Листовка латвийски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-05-2019
Листовка Листовка литовски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-05-2019
Листовка Листовка унгарски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-05-2019
Листовка Листовка малтийски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-05-2019
Листовка Листовка нидерландски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-05-2019
Листовка Листовка полски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-05-2019
Листовка Листовка португалски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-05-2019
Листовка Листовка румънски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-05-2019
Листовка Листовка словашки 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-05-2019
Листовка Листовка словенски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-05-2019
Листовка Листовка фински 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-05-2019
Листовка Листовка шведски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-05-2019
Листовка Листовка норвежки 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-05-2019
Листовка Листовка исландски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-05-2019
Листовка Листовка хърватски 15-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-05-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите