Lyrica

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прегабалин

Предлага се от:

Upjohn EESV

АТС код:

N03AX16

INN (Международно Name):

pregabalin

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства, други противоэпилептические средства

Терапевтична област:

Epilepsy; Anxiety Disorders; Neuralgia

Терапевтични показания:

Нейропатическая painLyrica е показан за лечение на периферна и Централна нейропатической болка при възрастни. EpilepsyLyrica е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderLyrica е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 61

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-07-05

Листовка

                81
Б. ЛИСТОВКА
82
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LYRICA 25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
LYRICA 50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
LYRICA 75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
LYRICA 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
LYRICA 150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
LYRICA 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
LYRICA 225 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
LYRICA 300 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
прегабалин (pregabalin
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може
да се наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Lyrica и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Lyrica
3.
Как да приемате Lyrica
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Lyrica
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lyrica 25 mg твърди капсули
Lyrica 50 mg твърди капсули
Lyrica 75 mg твърди капсули
Lyrica 100 mg твърди капсули
Lyrica 150 mg твърди капсули
Lyrica 200 mg твърди капсули
Lyrica 225 mg твърди капсули
Lyrica 300 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Lyrica 25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
прегабалин (pregabalin).
Lyrica 50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
прегабалин (pregabalin).
Lyrica 75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
прегабалин (pregabalin).
Lyrica 100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
прегабалин (pregabalin).
Lyrica 150 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 150 mg
прегабалин (pregabalin).
Lyrica 200 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 200 mg
прегабалин (pregabalin).
Lyrica 225 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 225 mg
прегабалин (pregabalin).
Lyrica 300 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 300 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощни вещества с известно действие
Lyrica 25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа също 35 mg
лактоза монохидрат.
Lyrica 50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа също 70 mg
лактоза монохидрат.
Lyrica 75 mg твърди капсули
Вся
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-02-2024
Листовка Листовка чешки 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-02-2024
Листовка Листовка датски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-02-2024
Листовка Листовка немски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-02-2024
Листовка Листовка естонски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-02-2024
Листовка Листовка гръцки 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-02-2024
Листовка Листовка английски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-03-2023
Листовка Листовка френски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-02-2024
Листовка Листовка италиански 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-03-2023
Листовка Листовка латвийски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-03-2023
Листовка Листовка литовски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-02-2024
Листовка Листовка унгарски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-02-2024
Листовка Листовка малтийски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-03-2023
Листовка Листовка нидерландски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-03-2023
Листовка Листовка полски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-02-2024
Листовка Листовка португалски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-03-2023
Листовка Листовка румънски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-02-2024
Листовка Листовка словашки 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-02-2024
Листовка Листовка словенски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-03-2023
Листовка Листовка фински 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-02-2024
Листовка Листовка шведски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-02-2024
Листовка Листовка норвежки 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-02-2024
Листовка Листовка исландски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-02-2024
Листовка Листовка хърватски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-02-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите