Loosyn 2,5 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Synthon BV

АТС код:

L02BG4

дозиране:

2,5 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

Loosyn, 2.5 mg film-coated tablets x 10, x 28, x 30, x 50, x 60, x 84, x 90, x 100

Дата Оторизация:

2012-11-02

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите