Loosyn 2,5 mg film - coated tablets

בולגריה - בולגרית - Изпълнителна агенция по лекарствата

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)
14-01-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר (SPC)
14-01-2020
זמין מ:
Synthon BV
קוד ATC:
L02BG4
כמות:
2,5 mg film - coated tablets
leaflet_short:
Loosyn, 2.5 mg film-coated tablets x 10, x 28, x 30, x 50, x 60, x 84, x 90, x 100
מספר אישור:
20110392
תאריך אישור:
2012-11-02

קרא את המסמך השלם

קרא את המסמך השלם

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה