Loosyn 2,5 mg film - coated tablets

Բուլղարիա - բուլղարերեն - Изпълнителна агенция по лекарствата

Գնել հիմա

Հասանելի է:
Synthon BV
ATC կոդը:
L02BG4
Դոզան:
2,5 mg film - coated tablets
Ապրանքի ամփոփագիր:
Loosyn, 2.5 mg film-coated tablets x 10, x 28, x 30, x 50, x 60, x 84, x 90, x 100
Լիցենզավորման համարը:
20110392
Հաստատման ամսաթիվը:
2012-11-02

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Նմանատիպ ապրանքներ

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը

Կիսվեք այս տեղեկատվությամբ