Kyprolis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

carfilzomib

Предлага се от:

Amgen Europe B.V.

АТС код:

L01XX45

INN (Международно Name):

carfilzomib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Множествена миелома

Терапевтични показания:

Kyprolis in combination with daratumumab and dexamethasone, with lenalidomide and dexamethasone, or with dexamethasone alone is indicated for the treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least one prior therapy.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-19

Листовка

                55
Б. ЛИСТОВКА
56
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
KYPROLIS 10 MG ПРАХ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
KYPROLIS 30 MG ПРАХ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
KYPROLIS 60 MG ПРАХ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
карфилзомиб (carfilzomib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Kyprolis и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Kyprolis
3.
Как да използвате Kyprolis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Kyprolis
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА KYPROLIS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Kyprolis е лекарство, което съдържа
активното вещество карфилзомиб.
Карфилзомиб действа като блокира
протеазомата. Протеазомата е система
в клетките, която
разгражда б
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Kyprolis 10 mg прах за инфузионен разтвор
Kyprolis 30 mg прах за инфузионен разтвор
Kyprolis 60 mg прах за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Kyprolis 10 mg прах за инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 10 mg карфилзомиб
(carfilzomib).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всеки флакон съдържа 37 mg натрий.
Всеки флакон съдържа 500 mg
циклодекстрин (сулфобутилбетадекс
натрий).
Kyprolis 30 mg прах за инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 30 mg карфилзомиб
(carfilzomib).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всеки флакон съдържа 109 mg натрий.
Всеки флакон съдържа 1 500 mg
циклодекстрин (сулфобутилбетадекс
натрий).
Kyprolis 60 mg прах за инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 60 mg карфилзомиб
(carfilzomib).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всеки флакон съдържа 216 mg натрий.
Всеки флакон съдържа 3 000 mg
циклодекстрин (сулфобутилбетадекс
натрий).
След реконституиране, 1 ml разтвор
съдържа 2 mg карфилзомиб.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инфузионен разтвор
Бял до почти бял лиофилизиран прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-04-2024
Листовка Листовка чешки 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-04-2024
Листовка Листовка датски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-04-2024
Листовка Листовка немски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-04-2024
Листовка Листовка естонски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-04-2024
Листовка Листовка гръцки 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-04-2024
Листовка Листовка английски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-01-2021
Листовка Листовка френски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-04-2024
Листовка Листовка италиански 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-01-2021
Листовка Листовка латвийски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-01-2021
Листовка Листовка литовски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-04-2024
Листовка Листовка унгарски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-04-2024
Листовка Листовка малтийски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-01-2021
Листовка Листовка нидерландски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-01-2021
Листовка Листовка полски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-04-2024
Листовка Листовка португалски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-01-2021
Листовка Листовка румънски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-04-2024
Листовка Листовка словашки 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-04-2024
Листовка Листовка словенски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-01-2021
Листовка Листовка фински 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-04-2024
Листовка Листовка шведски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-04-2024
Листовка Листовка норвежки 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-04-2024
Листовка Листовка исландски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-04-2024
Листовка Листовка хърватски 10-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-01-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите