Ivabradine JensonR

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ивабрадин хидрохлорид

Предлага се от:

JensonR+ Limited

АТС код:

C01EB17

INN (Международно Name):

ivabradine

Терапевтична група:

Сърдечна терапия

Терапевтична област:

Angina Pectoris; Heart Failure

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис при коронарна артериална болест при възрастни с нормален синусов ритъм и сърдечен ритъм ≥ 70 bpm. Ivabradine е посочено: - при възрастни не може да понесе или с контра-указание за използване на бета-блокери - или в комбинация с бета-блокери при пациенти, недостатъчно добре контролирани с оптимална бета-блокер доза. Лечение на хронична сърдечна недостатъчност Ivabradine е посочена в хронична сърдечна недостатъчност NYHA II до IV клас със систолното дисфункция, при пациентите в синусов ритъм и чиито пулс е ≥ 75 bpm, в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокер терапия или Когато терапия с бета-блокер е противопоказано или не понася.

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-11-11

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ИВАБРАДИН JENSONR 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Ивабрадин(Ivabradine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
–
Това лек
арство е предписано лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите както
Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в таз
и листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Ивабрадин JensonR и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Ивабрадин JensonR
3.
Как да приемате Ивабрадин JensonR
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ивабрадин JensonR
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИВАБРАДИН JENSONR И ЗА

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ивабрадин JensonR 5 mg филмирани таблетки
Ivabradine JensonR 7,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ивабрадин JensonR 5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
ивабрадин (ivabradine) (като хидрохлорид).
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 36,73 mg
лактоза (безводна).
Ивабрадин JensonR 7,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 7,5 mg
ивабрадин (ivabradine) (като хидрохлорид).
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 55,09 mg
лактоза (безводна).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Ивабрадин JensonR 5 mg филмирани таблетки
Розови на цвят, с овална форма, двойно
изпъкнали филмирани таблетки с
делителна черта с
размери приблизително 7,9 mm на 4,15 mm, с
вдлъбнато релефно означение „I 5“ от
едната
страна и „М“ от другата страна на
таблетката.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
Ивабрадин JensonR 7,5 mg филмирани таблетки
Розови на цвят, кръгли, със скосе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-12-2018
Листовка Листовка чешки 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-12-2018
Листовка Листовка датски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-12-2018
Листовка Листовка немски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-12-2018
Листовка Листовка естонски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-12-2018
Листовка Листовка гръцки 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-12-2018
Листовка Листовка английски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-12-2018
Листовка Листовка френски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-12-2018
Листовка Листовка италиански 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-12-2018
Листовка Листовка латвийски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-12-2018
Листовка Листовка литовски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-12-2018
Листовка Листовка унгарски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-12-2018
Листовка Листовка малтийски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-02-2017
Листовка Листовка нидерландски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-12-2018
Листовка Листовка полски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-12-2018
Листовка Листовка португалски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-02-2017
Листовка Листовка румънски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-12-2018
Листовка Листовка словашки 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-12-2018
Листовка Листовка словенски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-12-2018
Листовка Листовка фински 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-12-2018
Листовка Листовка шведски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-12-2018
Листовка Листовка норвежки 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-12-2018
Листовка Листовка исландски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-12-2018
Листовка Листовка хърватски 20-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-12-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите