Intanza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вирусът на грипа (инактивированная, сплит) следните щамове:a/Калифорния/7/2009 (Н1N1)pdm09 - подобен щам (A/Калифорния/7/2009, NYMC х-179а)И/Хонг конг/4801/2014 А (H3N2) - подобен щам (A/Хонг конг/4801/2014, NYMC х-263B)Б/Бризбейн/60/2008 - как напрежение (В/Brisbane/60/2008, дивия тип)

Предлага се от:

Sanofi Pasteur Europe

АТС код:

J07BB02

INN (Международно Name):

influenza vaccine (split virion, inactivated)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization

Терапевтични показания:

Профилактика на грип при индивиди над 60-годишна възраст, особено при тези, които имат повишен риск от свързани усложнения. Използването на Интанза трябва да се основава на официални препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-02-24

Листовка

                20
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INTANZA 15 МИКРОГРАМА/ЩАМ ИНЖЕКЦИОННА
СУСПЕНЗИЯ
Ваксина срещу грип (фрагментиран
инактивиран вирион) (Influenza vaccine
(split virion, inactivated))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ
ВАКСИНА,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Тази ваксина е предписана лично на
Вас. Не я преотстъпвайте на други хора.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява INTANZA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете INTANZA
3.
Как да приемате INTANZA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате INTANZA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INTANZA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
INTANZA е ваксина. Тази 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
INTANZA 15 микрограма/щам инжекционна
суспензия
Ваксина срещу грип (фрагментиран
инактивиран вирион) (Influenza vaccine (split virion,
inactivated))
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Грипен вирус (инактивиран,
фрагментиран) на следните щамове*:
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – подобен щам
(A/Michigan/45/2015, NYMC X-275)
........................................................................................................................
15 микрограма HA**
A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - подобен щам (A/Hong
Kong/4801/2014, NYMC X-263B)
........................................................................................................................
15 микрограма HA**
B/Brisbane/60/2008 - подобен щам (B/Brisbane/60/2008, див
тип) ........... 15 микрограма HA**
на доза 0,1 ml
*
произведен в кокоши ембриони от групи
здрави кокошки
**
хемаглутинин
Тази ваксина съответства на
препоръките на СЗО (за Северното
полукълбо) и решението на ЕС
за сезон 2017/2018.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
INTANZA може да съдържа следи от яйца,
като овалбумин и следи от неомицин,
формалдехид
и октоксинол 9, които се използват по
време на производствения процес (вж
точка 4.3).
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-09-2018
Листовка Листовка чешки 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-09-2018
Листовка Листовка датски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-09-2018
Листовка Листовка немски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-09-2018
Листовка Листовка естонски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-09-2018
Листовка Листовка гръцки 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-09-2018
Листовка Листовка английски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-09-2018
Листовка Листовка френски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-09-2018
Листовка Листовка италиански 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-09-2018
Листовка Листовка латвийски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-09-2018
Листовка Листовка литовски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-09-2018
Листовка Листовка унгарски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-09-2018
Листовка Листовка малтийски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-09-2018
Листовка Листовка нидерландски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-09-2018
Листовка Листовка полски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-09-2018
Листовка Листовка португалски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-09-2018
Листовка Листовка румънски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-09-2018
Листовка Листовка словашки 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-09-2018
Листовка Листовка словенски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-09-2018
Листовка Листовка фински 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-09-2018
Листовка Листовка шведски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-09-2018
Листовка Листовка норвежки 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-09-2018
Листовка Листовка исландски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-09-2018
Листовка Листовка хърватски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-09-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите