Insulin lispro Sanofi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин лиспро

Предлага се от:

Sanofi Winthrop Industrie

АТС код:

A10AB04

INN (Международно Name):

insulin lispro

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

За лечение на възрастни и деца със захарен диабет, които се нуждаят от инсулин за поддържане на нормална глюкозна хомеостаза. Инсулин лиспро Sanofi е показан и за първоначалната стабилизация на захарния диабет.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-07-19

Листовка

                34
Б. ЛИСТОВКА
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ИНСУЛИН ЛИСПРО SANOFI 100 ЕДИНИЦИ/ML
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ВЪВ ФЛАКОН
инсулин лиспро (insulin lispro)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Инсулин Лиспро Sanofi
и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Инсулин Лиспро Sanofi
3.
Как да използвате Инсулин Лиспро Sanofi
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Инсулин Лиспро Sanofi
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНСУЛИН ЛИСПРО 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Инсулин Лиспро Sanofi 100 единици/ml
инжекционен разтвор във флакон
Инсулин Лиспро Sanofi 100 единици/ml
инжекционен разтвор в патрон
Инсулин Лиспро Sanofi 100 единици/ml
инжекционен разтвор в предварително
напълнена
писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml разтвор съдържа 100 единици
(еквивалентни на 3,5 mg) инсулин лиспро
(insilun
lispro)*.
Инсулин Лиспро Sanofi 100 единици/ml
инжекционен разтвор във флакон
Всеки флакон съдържа 10 ml, еквивалентни
на 1 000 единици инсулин лиспро.
Инсулин Лиспро Sanofi 100 единици/ml
инжекционен разтвор в патрон
Всеки патрон съдържа 3 ml, еквивалентни
на 300 единици инсулин лиспро.
Инсулин Лиспро Sanofi 100 единици/ml
инжекционен разтвор в предварително
напълнена
писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 3 ml, еквивалентни на 300
единици инсулин
лиспро.
Всяка предварително напълнена
писалка доставя 1-80 единици на стъпки
по 1 единица.
* Произвежда се по рекомбинантна ДНК
технология в
_E.coli_
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инсулин Лиспро Sanofi 100 единици/ml
инжекционен разтвор във флакон и в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-07-2023
Листовка Листовка чешки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-07-2023
Листовка Листовка датски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-07-2023
Листовка Листовка немски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-07-2023
Листовка Листовка естонски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-07-2023
Листовка Листовка гръцки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-07-2023
Листовка Листовка английски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-09-2017
Листовка Листовка френски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-07-2023
Листовка Листовка италиански 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-09-2017
Листовка Листовка латвийски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-09-2017
Листовка Листовка литовски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-07-2023
Листовка Листовка унгарски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-07-2023
Листовка Листовка малтийски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-09-2017
Листовка Листовка полски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-07-2023
Листовка Листовка португалски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-09-2017
Листовка Листовка румънски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-07-2023
Листовка Листовка словашки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-07-2023
Листовка Листовка словенски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-09-2017
Листовка Листовка фински 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-07-2023
Листовка Листовка шведски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-07-2023
Листовка Листовка норвежки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-07-2023
Листовка Листовка исландски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-07-2023
Листовка Листовка хърватски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите