Ingelvac PCV FLEX

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

свински цирковирус тип 2 ORF2 протеин

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI09AA07

INN (Международно Name):

Porcine circovirus vaccine (inactivated)

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Имунологични средства за суици

Терапевтични показания:

За активна имунизация на свинете с ЦВС2 получени майка антитела на възраст от 2 седмици срещу свинският цирковирус тип 2 (ЦВС2),.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2017-05-24

Листовка

                16
Б. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
INGELVAC PCV FLEX ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Ingelvac PCV FLEX инжекционна суспензия за
прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза (1 ml) съдържа:
Porcine circovirus тип 2 ORF2 протеин
ОА* 1,0 - 3,75
* Относителна активност (ELISA тест) чрез
сравнение с референтна ваксина.
Аджувант: Carbomer 1 mg
Бистра до леко опалесцентна,
безцветна до жълтеникава инжекционна
суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на прасета без
придобити от майката PCV2-антитела и на
възраст от 2
седмици срещу цирковирус по прасетата
тип 2 (PCV2).
В условия на лабораторно изпитване, в
което са включени само серонегативни
животни, е
показано, че ваксинирането понижава
смъртността, клиничните признаци и
лезиите в
лимфоидни тъкани, свързани с PCV2
цирковирусни болести по прасетата
(PCVD).
Освен това е доказано, че ваксинацията
понижав
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Ingelvac PCV FLEX инжекционна суспензия за
прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (1 ml) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Porcine circovirus тип 2 ORF2 протеин
ОА* 1,0–3,75
* Относителна активност (ELISA тест) чрез
сравняване с референтна ваксина
АДЖУВАНТ:
Carbomer
1 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Бистра до леко опалесцентна,
безцветна до жълтеникава инжекционна
суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на прасета без
придобити от майката PCV2-антитела и на
възраст oт
2 седмици срещу цирковирус по
прасетата тип 2 (PCV2).
В условия на лабораторно изпитване, в
което са включени само серонегативни
животни, е
показано, че ваксинирането понижава
смъртността, клиничните признаци и
лезиите в
лимфоидни тъкани, свързани с PCV2
цирковирусни болести по прасетата
(PCVD).
Освен това е доказано, че ваксинацията
понижава назалната секреция на PCV2,
вирусния
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-11-2017
Листовка Листовка чешки 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-11-2017
Листовка Листовка датски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-11-2017
Листовка Листовка немски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-11-2017
Листовка Листовка естонски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-11-2017
Листовка Листовка гръцки 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-11-2017
Листовка Листовка английски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-06-2017
Листовка Листовка френски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-11-2017
Листовка Листовка италиански 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-06-2017
Листовка Листовка латвийски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-06-2017
Листовка Листовка литовски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-11-2017
Листовка Листовка унгарски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-11-2017
Листовка Листовка малтийски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-06-2017
Листовка Листовка нидерландски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-06-2017
Листовка Листовка полски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-11-2017
Листовка Листовка португалски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-06-2017
Листовка Листовка румънски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-11-2017
Листовка Листовка словашки 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-11-2017
Листовка Листовка словенски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-06-2017
Листовка Листовка фински 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-11-2017
Листовка Листовка шведски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-11-2017
Листовка Листовка норвежки 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-11-2017
Листовка Листовка исландски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-11-2017
Листовка Листовка хърватски 30-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-06-2017

Преглед на историята на документите