Incurin

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Incurin
 • INN (Международно Name):
 • Estriol
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Incurin
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета
 • Терапевтична област:
 • ПОЛОВИ ХОРМОНИ И СЛИЗА НА ПОЛОВАТА СИСТЕМА
 • Терапевтични показания:
 • Лечението на хормонално зависимата уринарна инконтиненция, дължаща се на некомпетентност на сфинктерния механизъм при овариохиректомирани кучки.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 6

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000047
 • Дата Оторизация:
 • 23-03-2000
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000047
 • Последна актуализация:
 • 31-03-2019

Доклад обществена оценка

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/V/C/047

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)

INCURIN

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият

документ

представлява

резюме

на

Европейския

доклад

за

обществена

оценка. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна

употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да

се използва лекарството.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен

лекар. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или лечението

на Вашето животно, свържете се с Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече

информация за основанията за препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане

(също част от EPAR).

Kакво представлява Incurin?

Incurin

представлява таблетка, съдържаща естествения хормон естриол като активна

субстанция.

За какво се използва Incurin?

Incurin се използва за лечение на хормонозависима уринарна инконтиненция, дължаща

се на отслабване на сфиктерния апарат (SMI) при женски кучета, на които е приложена

овариохистеректомия (т.е. кучета, чийто яйчници и матка са отстранени по хирургичен

път).

Тъй като чувствителността към естриол на кучета с инконтиненция е променлива,

дозата

следва

да

се

определи

индивидуално.

За

повече

подробности

относно

дозировката – вижте листовката.

Как действа Incurin?

Естриолът, съдържащ се в Incurin, е естествен естроген с краткотрайно действие, който

се свързва с естрогенния рецептор.

Терминът уринарна инконтиненция се използва за описание на състоянието на неволно

изпускане на урина. Среща се при женски кучета, като честотата на случаите нараства след

овариектомия. Това състояние се придружава с нарастване на ендогенното производство

на естрогени. От научните констатации следва категоричното предположение за връзка

между случаите на уринарна инконтиненция и намаляването на естрогените. Естрогенните

рецептори се намират в сфинктера на уретрата, където естрогените предизвикват пълна

реакция и по този начин подобряват затварянето на уретрата и събирането на урината.

Как е проучен Incurin?

Incurin е проучен върху женски кучета в три мащабни практически изпитвания. По

време

на

проучванията

многократното

прилагане

на

до

естриол

на

куче

Страница 2/2

EMEA 2008

предизвиква благоприятни ефекти върху женските кучета със симптоми на неволно

изпускане на урина.

При проучванията е установено и, че не съществува явна връзка между дозировката и

телесното тегло на кучето – следователно дозировката следва да бъде определена

индивидуално.

Какви ползи от Incurin са установени в проучванията?

Мнозинството от женските кучета, участвали в проучването, реагират положително: те

са излекувани успешно и ефектите от лечението са дълготрайни. Резултатите показват,

че Incurin е ефикасен и безопасен за употреба за лечение на уринарна инконтинеция,

дължаща се на отслабване на сфиктерния апарат (SMI) при женски кучета, на които е

приложена овариохистеректомия.

Какви са рисковете, свързани с Incurin?

Incurin не

се препоръчва при некастрирани женски кучета, тъй като ефикасността на

лекарството

установена

единствено

при

женски

кучета,

на

които

приложена

овариохистеректомия. Не се препоръчва лечение с продукта и на животни със симптоми

на полиурия-полидипсия (прекомерно поемане на вода и съответно отделяне на големи

количества урина).

Типичните за естрогените ефекти, като подуване на вулвата, подуване на млечните

жлези и/или привлекателност за мъжки кучета и повръщане са наблюдавани при най-

високата препоръчана доза от 2 mg за куче. Честотата на случаите е около 5-9%. След

намаляване на дозата ефектите са обратими.

В редки случаи се наблюдава вагинално кървене. В много редки случаи се наблюдава и

алопеция (загуба на косми).

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или влиза в контакт с

животното?

Няма необходимост от специални предпазни мерки при прилагането на Incurin.

Основания за одобряване на Incurin?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че

ползите от Incurin са по-

големи от рисковете за лечение на хормонозависима уринарна

инконтиненция, дължаща се на отслабване на сфиктерния апарат (SMI) при женски

кучета, на които е приложена овариохистеректомия, и препоръчва на Incurin да бъде

издаден лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модул 6 на

настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Incurin:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в рамките на Европейския

съюз, за Incurin на Intervet International B.V. на 24 март 2000 г., като лицензът е

подновен през 2005 г. Информация за предписването на този продукт може да се

намери на етикета/опаковката.

Дата на последно актуализиране на текста април 2008.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

INCURIN 1 mg

таблетка

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител отговорен за освобождаване на партидата:

Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN BOXMEER

The Netherlands

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

INCURIN 1 mg

таблетка

Estriol

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ПОМОЩНИТЕ

ВЕЩЕСТВА

Еstriol 1 mg таблетка

Кръгли таблетки с разделителна линия

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Incurin е показан за третиране на хормонално зависима инконтиненция на урината,

предизвикана от нарушен сфинктерен механизъм при женски кучета.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при здрави кучета, тъй като ефикасността на продукта е доказана само при

женски кучета след овариохистеректомия.

Животни, проявяващи полиурия-полидипсия не бива да бъдат третирани с Incurin.

Използването на Incurin не се препоръчва по време на бременност, лактация и при животни

по-млади от 1 година.

6.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Умерени, естрогенни ефекти като оток на вулвата, нарастване на млечните жлези и/или

привличане на мъжките кучета са били наблюдавани след прилагане на най-високата

препоръчителна доза от 2 mg. Тези ефекти са обратими след намаляване на дозата. В

допълнение, при някои кучета са наблюдавани симптоми на гадене и, повдигане.

Поради краткотрайното си естрогенно действие, Incurin не предизвиква подтискане на костния

мозък при кучета.

В редки случаи се наблюдава вагинално кървене. В редки случаи е наблюдавана също така и

алопеция.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите

Вашия ветеринарен лекар

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета (женски).

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Incurin е предназначен за перорално приложение, един път дневно.

Тъй като не е установена зависимост между крайната ефективна доза и живото тегло,

определяне на дозата за килограм тегло не е приложима Дозата трябва да се определи

индивидуално за всяко куче. Следната схема на дозиране е препоръчителна: започнете

третирането с 1 таблетка дневно. Ако третирането е успешно, намалете дозата до ½ таблетка на

ден. Ако третирането не е успешно, увеличете дозата до 2 таблети дневно. При някои кучета не

е необходимо ежедневно лечение; може да се опита третиране през ден, веднага след

установяване на ефективната дневна доза.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Не е приложимо.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не се изисква.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

Да не се съхранява при температурa над 30

Да не се използва след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Естрогените във високи дози може да проявят туморостимулиращ ефект в органи с естрогенни

рецептори (млечни жлези).

При предозиране, може да се наблюдават типични естрогенни ефекти. Тези ефекти са обратими

след намаляване на дозата.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще

помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всяки блистер съдържа 30 таблетки. Всеки блистер е пакетиран в картонена кутия.

Estriol е натурален естроген с краткотрайно действие.

При женски кучета с инконтиненция има благоприятен ефект при инконтиненция на урината.

При перорално приолжение стабилно състояние е постигнато след втория ден на третиране и не

се наблюдава натрупване след многократни дози. Поради краткотрайното действие, estriol не

предизвиква подтискане на костния мозък при кучета.

За всяка информация относно този ветеринарномедецински продукт, моля свържете се с

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.