Incurin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

естриол

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QG03CA04

INN (Международно Name):

Estriol

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Сексуални хормони и модулатори на гениталната система

Терапевтични показания:

Лечението на хормонално зависимата уринарна инконтиненция, дължаща се на некомпетентност на сфинктерния механизъм при овариохиректомирани кучки.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-03-24

Листовка

                13
B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
14
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
INCURIN 1 mg
таблетка
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата:
Intervet International B.V.
Wim de Koerverstraat 35
5831 AN BOXMEER
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
INCURIN 1 mg
таблетка
Estriol
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ПОМОЩНИТЕ
ВЕЩЕСТВА
Еstriol 1 mg таблетка
Кръгли таблетки с разделителна линия
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Incurin е показан за третиране на
хормонално зависима инконтиненция на
урината,
предизвикана от нарушен сфинктерен
механизъм при женски кучета.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при здрави кучета,
тъй като ефикасността на продукта е
доказана само при
женски кучета след
овариохистеректомия.
Животни, проявяващи
полиурия-полидипсия не бива да бъдат
третирани с Incurin.
Използването на Incurin не се препоръчва
по време на бременност, лактация и при
животни
по-млади от 1 година.
6.
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ
Умерени, естрогенни ефекти като оток
на вулвата, нарастване на млечните
жлези и/или
привличане на мъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
INCURIN 1 mg
таблетка
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Еstriol 1 mg таблетка
ПОМОЩНО (НИ) ВЕЩЕСТВО(А):
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Кръгли таблетки с разделителна линия
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета (женски).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За третирането на хормонално зависима
инконтиненция на урината,
предизвикана от нарушен
сфинктерен механизъм след
овариохистеректомия при женски
кучета.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при здрави кучета,
тъй като ефикасността на продукта е
доказана само при
женски кучета след
овариохистеректомия.
Животни, проявяващи синдрома на
полиурия-полидипсия не бива да бъдат
третирани с Incurin.
Не се препоръчва прилагането на
продукта по време на бременност,
лактация и при животни на
възраст под 1 година
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Естрогените във високи дози може да
проявят туморо стимулиращ ефект в
органи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-06-2015
Листовка Листовка чешки 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-06-2015
Листовка Листовка датски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-06-2015
Листовка Листовка немски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-06-2015
Листовка Листовка естонски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-06-2015
Листовка Листовка гръцки 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-06-2015
Листовка Листовка английски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-06-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-02-2021
Листовка Листовка френски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-06-2015
Листовка Листовка италиански 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-06-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-02-2021
Листовка Листовка латвийски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-06-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-02-2021
Листовка Листовка литовски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-06-2015
Листовка Листовка унгарски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-06-2015
Листовка Листовка малтийски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-06-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-06-2008
Листовка Листовка нидерландски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-06-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-02-2021
Листовка Листовка полски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-06-2015
Листовка Листовка португалски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-06-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-02-2021
Листовка Листовка румънски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-06-2015
Листовка Листовка словашки 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-06-2015
Листовка Листовка словенски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-06-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-02-2021
Листовка Листовка фински 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-06-2015
Листовка Листовка шведски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-06-2015
Листовка Листовка норвежки 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-06-2015
Листовка Листовка исландски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-06-2015
Листовка Листовка хърватски 29-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-06-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите