Improvac

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Synthetic peptide analogue of GnRF conjugated to diptheria toxoid

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI09AX

INN (Международно Name):

Gonadotropin releasing factor (GnRF) analogue-protein conjugate

Терапевтична група:

Male pigs (from 8 weeks of age); Female pigs (from 14 weeks of age)

Терапевтична област:

Имунологични средства за суици

Терапевтични показания:

Male pigs:Induction of antibodies against GnRF to produce a temporary immunological suppression of testicular function. For use as an alternative to physical castration for the reduction of boar taint caused by the key boar taint compound androstenone, in entire male pigs following the onset of puberty. Друг ключов фактор, допринасящ за разяждането на глиган, skatole, също може да бъде намален като косвен ефект. Агресивното и сексуално (монтажно) поведение също се намалява. Female pigs:Induction of antibodies against GnRF to produce a temporary immunological suppression of ovarian function (suppression of oestrus) in order to reduce the incidence of unwanted pregnancies in gilts intended for slaughter, and to reduce the associated sexual behaviour (standing oestrus).

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-05-11

Листовка

                19
B. ЛИСТОВКА
20
ЛИСТОВКА
IMPROVAC ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Improvac инжекционен разтвор за прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза (2 ml) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Гонадотропин релизинг фактор (GnRF)
аналог-протеинов конюгат мин. 300 µg.
(синтетичен пептиден аналог на GnRF,
свързан с дифтерия токсоид)
АДЖУВАНТ:
Diethylaminoethyl (DEAE)-Dextran, воднист,
неминерален аджувант на маслена
основа 300 mg.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Chlorocresol
2,0 mg
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Мъжки прасета:
Индукция на антитела срещу GnRF за
временно имунологично потискане на
функцията на
тестисите. Използва се като
алтернатива на физичната кастрацията
за редукция на
специфичната миризма на месото,
причинена от основния компонент на
специфичната миризма
андростенон при некастрираните мъжки
прасета след началото на пубертета.
Другият основен
компонен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Improvac инжекционен разтвор за прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (2 ml) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Гонадотропин релизинг фактор (GnRF)
аналог-протеинов конюгат
мин. 300 µg
(синтетичен пептиден аналог на GnRF,
свързан с дифтерия токсоид)
АДЖУВАНТ:
Diethylaminoethyl (DEAE)-Dextran, воднист,
неминерален
300 mg
аджувант на маслена основа
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Chlorocresol
2,0 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Мъжки прасета (след навършване на 8
седмици). Женски прасета (след
навършване на
14 седмици).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Мъжки прасета:
Индукция на антитела срещу GnRF за
временно имунологично потискане на
функцията на
тестисите. Използва се като
алтернатива на физическата
кастрацията за редукция на
специфичната миризма на месото,
причинена от основния компонент на
специфичната миризма
андростенон при некастрираните мъжки
прасета след началото на пубертета.
Другият основен ком
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-04-2022
Листовка Листовка чешки 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-04-2022
Листовка Листовка датски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-04-2022
Листовка Листовка немски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-04-2022
Листовка Листовка естонски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-04-2022
Листовка Листовка гръцки 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-04-2022
Листовка Листовка английски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-04-2022
Листовка Листовка френски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-04-2022
Листовка Листовка италиански 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-04-2022
Листовка Листовка латвийски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-04-2022
Листовка Листовка литовски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-04-2022
Листовка Листовка унгарски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-04-2022
Листовка Листовка малтийски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-04-2022
Листовка Листовка нидерландски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-04-2022
Листовка Листовка полски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-04-2022
Листовка Листовка португалски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-04-2022
Листовка Листовка румънски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-04-2022
Листовка Листовка словашки 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-04-2022
Листовка Листовка словенски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-04-2022
Листовка Листовка фински 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-04-2022
Листовка Листовка шведски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-04-2022
Листовка Листовка норвежки 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-04-2022
Листовка Листовка исландски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-04-2022
Листовка Листовка хърватски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-04-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите