Imlygic

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

талимогена лахерпарепвец

Предлага се от:

Amgen Europe B.V.

АТС код:

L01XX51

INN (Международно Name):

talimogene laherparepvec

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Меланомът

Терапевтични показания:

Imlygic е показан за лечение на възрастни с неоперабилен меланом, която е регионален или далечен метастатичен (етап IIIB, IIIC и IVM1a) с не костите, мозъка, белите дробове или други висцерална болест.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-12-16

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
IMLYGIC 10
6 ПЛАКООБРАЗУВАЩИ ЕДИНИЦИ (PFU)/ML
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
IMLYGIC 10
8 ПЛАКООБРАЗУВАЩИ ЕДИНИЦИ (PFU)/ML
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
талимоген лахерпарепвек (talimogene
laherparepvec)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия медицински
специалист
(лекар или медицинска сестра).
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия медицински
специалист.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
-
Вашият лекар ще Ви даде сигнална карта
на пациента. Прочетете я внимателно и
следвайте указанията в нея.
-
Винаги показвайте сигналната карта на
пациента на Вашия лекар или
медицинска сестра,
когато ги посещавате или отидете в
болница.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Imlygic и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Imlygic
3.
Как да използвате Imlygic
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Iml
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
_ _
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Imlygic 10
6
плакообразуващи единици (PFU)/ml
инжекционен разтвор
Imlygic 10
8
плакообразуващи единици (PFU)/ml
инжекционен разтвор
_ _
_ _
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
2.1
ОБЩО ОПИСАНИЕ
Талимоген лахерпарепвек (talimogene
laherparepvec) е атенюиран херпес симплекс
вирус тип-1
(HSV-1), получен чрез функционална
делеция на 2 гена (ICP34,5 и ICP47) и инсерция
на
кодираща последователност за човешки
гранулоцит-макрофаг
колониостимулиращ фактор
(GM-CSF) (вж. точка 5.1).
_ _
Талимоген лахерпарепвек се
произвежда във Vero клетки чрез
рекомбинантна ДНК технология.
2.2
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Imlygic 10
6
плакообразуващи единици (PFU)/ml
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 1 ml обем за
доставяне Imlygic при номинална
концентрация 1 x 10
6
(1 милион) плакообразуващи единици
(PFU)/ml.
Imlygic 10
8
плакообразуващи единици (PFU)/ml
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 1 ml обем за
доставяне Imlygic при номинална
концентрация 1 x 10
8
(100 милиона) плакообразуващи единици
(PFU)/ml.
Помощно вещество с известно действие
Всеки 1 ml във флакон съдържа 7,7 mg натрий
и 20 mg сорбитол.
За пълния списък на помощните
вещества 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-11-2022
Листовка Листовка чешки 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-11-2022
Листовка Листовка датски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-11-2022
Листовка Листовка немски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-11-2022
Листовка Листовка естонски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-11-2022
Листовка Листовка гръцки 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-11-2022
Листовка Листовка английски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-02-2016
Листовка Листовка френски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-11-2022
Листовка Листовка италиански 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-02-2016
Листовка Листовка латвийски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-02-2016
Листовка Листовка литовски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-11-2022
Листовка Листовка унгарски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-11-2022
Листовка Листовка малтийски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-02-2016
Листовка Листовка нидерландски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-02-2016
Листовка Листовка полски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-11-2022
Листовка Листовка португалски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-02-2016
Листовка Листовка румънски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-11-2022
Листовка Листовка словашки 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-11-2022
Листовка Листовка словенски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-02-2016
Листовка Листовка фински 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-11-2022
Листовка Листовка шведски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-11-2022
Листовка Листовка норвежки 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-11-2022
Листовка Листовка исландски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-11-2022
Листовка Листовка хърватски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-02-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите