Iclusig

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ponatinib

Предлага се от:

Incyte Biosciences Distribution B.V.

АТС код:

L01EA05

INN (Международно Name):

ponatinib

Терапевтична група:

Antineoplastic agents, Protein kinase inhibitors

Терапевтична област:

Leukemia, Myeloid; Leukemia, Lymphoid

Терапевтични показания:

Iclusig is indicated in adult patients withchronic phase, accelerated phase, or blast phase chronic myeloid leukaemia (CML) who are resistant to dasatinib or nilotinib; who are intolerant to dasatinib or nilotinib and for whom subsequent treatment with imatinib is not clinically appropriate; or who have the T315I mutationPhiladelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia (Ph+ ALL) who are resistant to dasatinib; who are intolerant to dasatinib and for whom subsequent treatment with imatinib is not clinically appropriate; or who have the T315I mutation. Вижте раздели 4. 2 Assessment of cardiovascular status prior to start of therapy and 4. 4 situations where an alternative treatment may be considered.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-07-01

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ICLUSIG 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ICLUSIG 30 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ICLUSIG 45 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
понатиниб (ponatinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Iclusig и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Iclusig
3.
Как да приемате Iclusig
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Iclusig
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ICLUSIG И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Iclusig се
ИЗПОЛЗВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ
на възрастни пациенти със с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Iclusig 15 mg филмирани таблетки
Iclusig 30 mg филмирани таблетки
Iclusig 45 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Iclusig 15 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg
понатиниб (ponatinib) (като хидрохлорид).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 40 mg
лактоза монохидрат.
Iclusig 30 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 30 mg
понатиниб (ponatinib) (като хидрохлорид).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 80 mg
лактоза монохидрат.
Iclusig 45 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 45 mg
понатиниб (ponatinib) (като хидрохлорид).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 120 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Iclusig 15 mg филмирани таблетки
Бяла, двойноизпъкнала, кръгла
филмирана таблетка, с размер
приблизително 6 mm в диаметър,
с вдлъбнато релефно означение „A5” от
едната страна.
Iclusig 30 mg филмирани таблетки
Бяла, двойноизпъкнала, кръгла
ф
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-10-2022
Листовка Листовка чешки 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-10-2022
Листовка Листовка датски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-10-2022
Листовка Листовка немски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-10-2022
Листовка Листовка естонски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-10-2022
Листовка Листовка гръцки 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-10-2022
Листовка Листовка английски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-08-2018
Листовка Листовка френски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-10-2022
Листовка Листовка италиански 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-08-2018
Листовка Листовка латвийски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-08-2018
Листовка Листовка литовски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-10-2022
Листовка Листовка унгарски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-10-2022
Листовка Листовка малтийски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-08-2018
Листовка Листовка нидерландски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-08-2018
Листовка Листовка полски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-10-2022
Листовка Листовка португалски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-08-2018
Листовка Листовка румънски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-10-2022
Листовка Листовка словашки 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-10-2022
Листовка Листовка словенски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-08-2018
Листовка Листовка фински 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-10-2022
Листовка Листовка шведски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-10-2022
Листовка Листовка норвежки 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-10-2022
Листовка Листовка исландски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-10-2022
Листовка Листовка хърватски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-08-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите