Iclusig

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
08-03-2022
Активна съставка:
ponatinib
Предлага се от:
Incyte Biosciences Distribution B.V.
АТС код:
L01EA05
INN (Международно Name):
ponatinib
Терапевтична група:
Antineoplastic agents, Protein kinase inhibitors
Терапевтична област:
Leukemia, Myeloid; Leukemia, Lymphoid
Терапевтични показания:
Iclusig is indicated in adult patients withchronic phase, accelerated phase, or blast phase chronic myeloid leukaemia (CML) who are resistant to dasatinib or nilotinib; who are intolerant to dasatinib or nilotinib and for whom subsequent treatment with imatinib is not clinically appropriate; or who have the T315I mutationPhiladelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia (Ph+ ALL) who are resistant to dasatinib; who are intolerant to dasatinib and for whom subsequent treatment with imatinib is not clinically appropriate; or who have the T315I mutation. Вижте раздели 4. 2 Assessment of cardiovascular status prior to start of therapy and 4. 4 situations where an alternative treatment may be considered.
Каталог на резюме:
Revision: 22
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002695
Дата Оторизация:
2013-07-01
EMEA код:
EMEA/H/C/002695

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 08-03-2022
Листовка Листовка
чешки 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 08-03-2022
Листовка Листовка
датски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 08-03-2022
Листовка Листовка
немски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 08-03-2022
Листовка Листовка
естонски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 08-03-2022
Листовка Листовка
гръцки 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 08-03-2022
Листовка Листовка
английски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 03-08-2018
Листовка Листовка
френски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 08-03-2022
Листовка Листовка
италиански 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 03-08-2018
Листовка Листовка
латвийски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 03-08-2018
Листовка Листовка
литовски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 08-03-2022
Листовка Листовка
унгарски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 08-03-2022
Листовка Листовка
малтийски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 03-08-2018
Листовка Листовка
нидерландски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 03-08-2018
Листовка Листовка
полски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 08-03-2022
Листовка Листовка
португалски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 03-08-2018
Листовка Листовка
румънски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 08-03-2022
Листовка Листовка
словашки 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 08-03-2022
Листовка Листовка
словенски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 03-08-2018
Листовка Листовка
фински 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 08-03-2022
Листовка Листовка
шведски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 08-03-2022
Листовка Листовка
норвежки 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 08-03-2022
Листовка Листовка
исландски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 08-03-2022
Листовка Листовка
хърватски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 03-08-2018

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Iclusig 15 mg филмирани таблетки

Iclusig 30 mg филмирани таблетки

Iclusig 45 mg филмирани таблетки

понатиниб (ponatinib)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Iclusig и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Iclusig

Как да приемате Iclusig

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Iclusig

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Iclusig и за какво се използва

Iclusig се използва за лечение на възрастни пациенти със следните видове левкемия, при

които вече няма полза от лечение с други лекарства или имат определено генетично различие,

известно като T315I мутация:

хронична миелоидна левкемия (ХМЛ): рак на кръвта, свързан с твърде много абнормни

бели кръвни клетки в кръвта и костния мозък (където се образуват кръвните клетки).

остра лимфобластна левкемия, положителна за Филаделфийска хромозома (Ph+ ОЛЛ):

вид левкемия, свързана с прекалено много незрели бели кръвни клетки в кръвта и

кръвотворния костен мозък. При този вид левкемия, част от ДНК (генетичният материал)

е пренареден и образува променена хромозома – филаделфийската хромозома.

Iclusig принадлежи към група лекарства, наречени тирозинкиназни инхибитори. При пациенти

с ХМЛ и Ph+ ОЛЛ, промени в ДНК създават сигнал, който нарежда на организма да

произвежда абнормни бели кръвни клетки. Iclusig блокира този сигнал като по този начин

спира производството на тези клетки.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Iclusig

Не приемайте Iclusig

ако сте алергични към понатиниб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Iclusig, ако имате:

чернодробно или панкреатично заболяване или нарушена бъбречна функция. Вашият

лекар може да иска да вземе допълнителни предпазни мерки.

данни за злоупотреба с алкохол

предходен сърдечен инфаркт или инсулт

образуване на кръвни съсиреци в кръвоносните съдове в миналото

стеноза на бъбречната артерия (стесняване на кръвоносните съдове на единия или на

двата бъбрека) в миналото

сърдечни проблеми, включително сърдечна недостатъчност, неравномерен сърдечен

ритъм и удължен QT-интервал

високо кръвно налягане

или сте имали аневризма (разширяване и отслабване на стена на кръвоносен съд) или

разкъсване на стена на кръвоносен съд

проблеми, свързани с кървене в миналото

или някога сте имали инфекция с хепатит В. Това е така, защото Iclusig може да причини

преминаването на инфекцията с хепатит В отново в активна форма, което може да бъде

със смъртен изход в някои случаи. Пациентите ще бъдат внимателно прегледани от лекар

за признаци на тази инфекция, преди да започне лечението.

Вашият лекар ще направи:

оценки на работата на сърцето Ви и състоянието на Вашите артерии и вени

пълна кръвна картина

Това ще се повтаря на всеки 2 седмици в първите 3 месеца след започване на терапията.

След това ще се прави ежемесечно или по преценка на лекаря.

изследване на серумен белтък, наречен липаза

Серумен белтък, наречен липаза, ще се проверява на всеки 2 седмици за първите 2 месеца

и периодично след това. При повишаване на липазата може да се наложи прекъсване на

лечението или намаляване на дозата.

чернодробни изследвания

Чернодробни функционални тестове ще се правят периодично, по преценка на Вашия

лекар.

Съобщава се за заболяване на мозъка, наречено синдром на постериорна обратима

енцефалопатия (PRES) при пациенти, лекувани с понатиниб. Симптомите могат да включват

внезапно настъпване на тежко главоболие, объркване, припадъци и промени в зрението.

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако получите някой от тези симптоми по време на

лечението Ви с понатиниб, тъй като това може да бъде сериозно.

Деца и юноши

Не давайте това лекарство на деца под 18 години, защото няма налични данни при деца.

Други лекарства и Iclusig

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно

да приемете други лекарства.

Следните лекарства могат да повлияят върху или да бъдат повлияни от Iclusig:

кетоконазол, итраконазол, вориконазол: лекарства за гъбични инфекции;

индинавир, нелфинавир, ритонавир, саквинавир: лекарства за ХИВ инфекция.

кларитромицин, телитромицин, тролеандомицин: лекарства за бактериални

инфекции.

нефазодон: лекарство за депресия.

жълт кантарион: билков продукт, използван за лечение на депресия.

карбамазепин: лекарство за епилепсия, еуфорични/депресивни състояния и определени

болкови състояния.

фенобарбитал, фенитоин: лекарства за епилепсия.

рифабутин, рифампицин: лекарства за туберкулоза или определени други инфекции.

дигоксин: лекарство за сърдечна слабост.

дабигатран: лекарство за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци.

колхицин: лекарство за подагрозни пристъпи.

правастатин, розувастатин: лекарства за намаляване на повишени нива на холестерол.

метотрексат: лекарство за тежки ставни възпаления (ревматоиден артрит), рак и кожното

заболяване псориазис.

сулфасалазин: лекарство за тежки чревни и ревматични ставни възпаления.

Iclusig с храна и напитки

Избягвайте продукти от грейпфрут, като сок от грейпфрут.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Съвети за контрацепция при мъже и жени

Жени в детеродна възраст, които се лекуват с Iclusig, не трябва да забременяват. Мъже,

лекувани с Iclusig, не трябва да зачеват дете по време на лечение. По време на лечение

трябва да се използва ефективна контрацепция.

Използвайте Iclusig по време на бремнност само ако Вашият лекар Ви каже, че е

абсолютно наложително, тъй като съществуват потенциални рискове за плода.

Кърмене

Спрете кърменето по време на лечение с Iclusig. Не е известно дали Iclusig преминава в

кърмата.

Шофиране и работа с машини

Трябва да сте особено внимателни при шофиране и работа с машини, тъй като пациентите,

приемащи Iclusig може да получат зрителни нарушения, замаяност, сънливост и умора.

Iclusig съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него,

преди да приемете този лекарствен продукт.

3.

Как да приемате Iclusig

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Лечението с Iclusig трябва да бъде предписано от лекар с опит в лечението на левкемията.

Iclusig е наличен под формата на:

45 mg филмирани таблетки за препоръчителната доза.

15 mg филмирани таблетки и 30 mg филмирани таблетки, които позволяват корекции на

дозата.

Препоръчителната начална доза е една филмирана таблетка от 45 mg веднъж дневно.

Вашият лекар може да намали дозата Ви или да Ви каже временно да спрете да приемате

Iclusig, ако:

е постигнато достатъчно повлияване от лечението.

броят на белите кръвни клетки, наречени неутрофили, намалее.

броят на тромбоцитите в кръвта намалее.

възникне тежка нежелана реакция, която не засяга кръвта

възпаление на панкреаса.

повишени нива на серумните белтъци липаза или амилаза.

развиете проблеми със сърцето или кръвоносните съдове.

имате чернодробно нарушение.

Употребата на Iclusig може да се възобнови със същата доза или с намалена доза след

отшумяване или постигане на контрол над събитието. Вашият лекар ще оценява редовно как се

повлиявате от лечението.

Начин на приложение

Поглъщайте таблетките цели, с чаша вода. Таблетките могат да се приемат със или без храна.

Не разчупвайте и не разтваряйте таблетките.

Не поглъщайте контейнера със сушител, който се намира в бутилката.

Продължителност на употреба

Непременно приемайте Iclusig ежедневно за периода, за който Ви е предписано. Това е

дългосрочно лечение.

Ако сте приели повече от необходимата доза Iclusig

Говорете веднага с Вашия лекар, ако това се случи.

Ако сте пропуснали да приемете Iclusig

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Вземете следващата си доза в

редовното време.

Ако сте спрели приема на Iclusig

Не спирайте да приемате Iclusig без разрешението на Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

При пациентите на възраст 65 и повече години е по-вероятно да възникнат нежелани реакции.

Потърсете медицинска помощ веднага, ако получите някоя от следните сериозни нежелани

реакции.

Ако се получат резултати от кръвните изследвания с отклонения от нормата, трябва незабавно

да се свържете с лекар.

Сериозни нежелани реакции (чести: могат да засегнат до 1 на 10 души):

инфекция на белите дробове (може да причини затруднения в дишането)

възпаление на панкреаса. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако развиете възпаление на

панкреаса. Симптомите са силна болка в стомаха и гърба.

повишена температура, често с други симптоми на инфекция, вследствие на намален

брой бели кръвни клетки

сърдечен инфаркт (симптомите включват: внезапно усещане за ускорен сърдечен ритъм,

болка в гърдите, задух)

промени в кръвните нива:

намален брой червени кръвни клетки (симптомите включват: слабост,

замаяност, умора)

намален брой тромбоцити в кръвта (симптомите включват: повишена тенденция

за кървене или образуване на синини)

намален брой бели кръвни клетки, наречени неутрофили (симптомите включват:

повишена тенденция за инфекции)

повишено ниво на серумен белтък, известен като липаза

нарушение на сърдечния ритъм, неравномерен пулс

сърдечна недостатъчност (симптомите включват: слабост, умора, подуване на краката)

неприятно усещане за натиск, тежест, стягане или болка в центъра на гръдния кош

(стенокардия) и болка в гръдния кош, която не е свързана със сърцето

високо кръвно налягане

стесняване на артериалните съдове в мозъка

проблеми с кръвоносните съдове в сърдечния мускул

инфекция на кръвта

подута или зачервена област от кожата, която се усеща като гореща и болезнена

(целулит)

дехидратация

затруднения в дишането

течност в гръдния кош (може да причини затруднения в дишането)

диария

кръвен съсирек в дълбока вена, внезапно запушване на вена, кръвен съсирек в

кръвоносен съд в белия дроб (симптомите включват: топли вълни, зачервяване,

зачервяване на лицето, затруднения в дишането)

инсулт (симптомите включват: затруднен говор или движение, сънливост, мигрена,

абнормни усещания)

проблеми с кръвообръщението (симптомите включват: болка в краката или ръцете,

студенина в крайниците)

кръвен съсирек в главните артерии, пренасящи кръв към главата или шията (сънната

артерия)

запек

намаляване на натрия в кръвта

повишена тенденция за кървене или образуване на синини

Други възможни нежелани реакции, които могат да възникнат със следните честоти, са:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

инфекция на горните дихателни пътища (може да причини затруднения в дишането)

намален апетит

безсъние

главоболие, замаяност

кашлица

диария, повръщане, гадене

повишени нива в кръвта на някои чернодробни ензими, наречени:

аланин аминотрансфераза

аспартат аминотрансфераза

обрив, суха кожа, сърбеж

болка в костите, ставите, болка в мускулите, ръцете или краката, мускулни спазми

умора, натрупване на течност в ръцете и/или краката, повишена температура, болка

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

възпаление на космените фоликули, подута зачервена област от кожата или под кожата,

която се усеща гореща и болезнена

намалена активност на щитовидната жлеза

задръжка на течности

ниски нива на калций, фосфати или калий в кръвта

повишена кръвна захар или повишени нива на пикочна киселина в кръвта, високи

стойности на масти и триглицериди в кръвта

загуба на тегло

микроинсулт

неврологично нарушение в ръцете и/или краката (често причинява изтръпване и болка в

ръцете и ходилата)

летаргия, мигрена

засилено или отслабено усещане за допир, необичайно усещане, подобно на боцкане,

мравучкане и сърбеж

замъглено зрение, сухота в очите, инфекция в окото, нарушение на зрението

подуване на тъкани в клепачите или около очите, причинено от голямо количество

течност

сърцебиене

болка в единия или двата крака, когато ходите или правите упражнения, която изчезва

след няколко минути покой

топли вълни, почервеняване

кървене от носа, затруднено произнасяне на звуци, белодробна хипертония

повишени нива в кръвта на чернодробни и панкреатични ензими:

амилаза

алкална фосфатаза

гама-глутамилтрансфераза

парене зад гръдната кост, причинено от връщане на стомашни сокове, възпаление в

устата, раздуване на корема или дискомфорт, или затруднено храносмилане, сухота в

устата

стомашно кървене (симптомите включват: болка в стомаха, повръщане на кръв)

повишено ниво на билирубин в кръвта - жълтото вещество, получаващо се от разпада на

кръвния пигмент (симптомите включват: тъмна, кехлибареножълта урина)

болка в скелетната система или шията

кожен обрив, лющене на кожата, анормално задебеляване на кожата, зачервяване, болка в

кожата, промени в цвета на кожата, косопад

подуване на лицето, причинено от прекомерно количество течност

нощни изпотявания, повишено потене

невъзможност за постигане или поддържане на ерекция

втрисане, грипоподобно заболяване

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

метаболитни нарушения, причинени от разпадните продукти на умиращите ракови

клетки

кървене в мозъка

запушване на кръвоносните съдове в окото

проблеми със сърцето, болка в лявата страна на гръдния кош, нарушена функция на

лявата сърдечна камера

стесняване на кръвоносните съдове, слаба циркулация на кръвта, внезапно повишаване на

кръвното налягане

стеноза на бъбречна артерия (стесняване на кръвоносните съдове на единия или на двата

бъбрека)

нарушение на кръвообръщението в далака

увреждане на черния дроб, жълтеница (симптомите включват: пожълтяване на кожата и

очите)

главоболие, объркване, припадъци и загуба на зрение, които могат да бъдат симптоми на

заболяване на мозъка, известно като синдром на постериорна обратима енцефалопатия

(PRES).

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1000 души):

болезнени червени бучки, болка в кожата, зачервяване на кожата (възпаление на

подкожната мастна тъкан)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата)

рецидив (повторно активиране) на инфекция с хепатит В, когато сте имали хепатит B в

миналото (инфекция на черния дроб).

тревожни кожни обриви, включващи образуване на мехури или лющене на кожата и

разпространението им по цялото тяло, включително и умора. Съобщете незабавно на

Вашия лекар, ако получите тези симптоми.

разширяване и отслабване на стена на кръвоносен съд или разкъсване на стена на

кръвоносен съд (аневризми и артериални дисекации).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване

на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Iclusig

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на бутилката и

на картонената опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Бутилката съдържа един запечатан пластмасов контейнер, в който е поставен сушител

молекулно сито. Съхранявайте контейнера в бутилката. Не поглъщайте контейнера със

сушителя.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Iclusig

Активното вещество е понатиниб.

Всяка филмирана таблетка от 15 mg съдържа 15 mg понатиниб (като понатиниб

хидрохлорид).

Всяка филмирана таблетка от 30 mg съдържа 30 mg понатиниб (като понатиниб

хидрохлорид).

Всяка филмирана таблетка от 45 mg съдържа 45 mg понатиниб (като понатиниб

хидрохлорид).

Другите съставки са лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, натриев нишестен

гликолат, силициев диоксид (колоиден безводен), магнезиев стеарат, талк, макрогол 4000,

поливинилов алкохол, титанов диоксид (E171). Вижте точка 2 „Iclusig съдържа лактоза“.

Как изглежда Iclusig и какво съдържа опаковката

Iclusig филмирани таблетки са бели, кръгли и заоблени от горната и долната страна.

Iclusig 15 mg филмирани таблетки са с диаметър приблизително 6 mm с "A5" от едната страна.

Iclusig 30 mg филмирани таблетки са с диаметър приблизително 8 mm с "C7" от едната страна.

Iclusig 45 mg филмирани таблетки са с диаметър приблизително 9 mm с "AP4" от едната страна.

Iclusig се предлага в пластмасови бутилки, всяка, съдържаща един контейнер със сушител

молекулно сито. Бутилките са опаковани в картонена кутия.

Бутилките с Iclusig 15 mg съдържат 30, 60 или 180 филмирани таблетки.

Бутилките с Iclusig 30 mg съдържат 30 филмирани таблетки.

Бутилките с Iclusig 45 mg съдържат 30 или 90 филмирани таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Incyte Biosciences Distribution B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Нидерландия

Производител

Haupt Pharma Amareg GmbH

Donaustaufer Str. 378

93055 Regensburg

Германия

Incyte Biosciences Distribution B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Нидерландия

Tjoapack Netherlands B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Нидерландия

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Iclusig 15 mg филмирани таблетки

Iclusig 30 mg филмирани таблетки

Iclusig 45 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Iclusig 15 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg понатиниб (ponatinib) (като хидрохлорид).

Помощни вещества с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 40 mg лактоза монохидрат.

Iclusig 30 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 30 mg понатиниб (ponatinib) (като хидрохлорид).

Помощни вещества с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 80 mg лактоза монохидрат.

Iclusig 45 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 45 mg понатиниб (ponatinib) (като хидрохлорид).

Помощни вещества с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 120 mg лактоза монохидрат.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка)

Iclusig 15 mg филмирани таблетки

Бяла, двойноизпъкнала, кръгла филмирана таблетка, с размер приблизително 6 mm в диаметър,

с вдлъбнато релефно означение „A5” от едната страна.

Iclusig 30 mg филмирани таблетки

Бяла, двойноизпъкнала, кръгла филмирана таблетка, с размер приблизително 8 mm в диаметър,

с вдлъбнато релефно означение „C7” от едната страна.

Iclusig 45 mg филмирани таблетки

Бяла, двойноизпъкнала, кръгла филмирана таблетка, с размер приблизително 9 mm в диаметър,

с вдлъбнато релефно означение „AP4” от едната страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Iclusig е показан при възрастни пациенти с

хронична миелоидна левкемия (ХМЛ) в хронична фаза, фаза на акселерация или бластна

фаза, които са резистентни към дазатиниб или нилотиниб; които имат непоносимост към

дазатиниб или нилотиниб и за които последващо лечение с иматиниб не е клинично

уместно, или които са с мутация T315I

остра лимфобластна левкемия, положителна за Филаделфийска хромозома (Ph+ ОЛЛ),

които са резистентни към дазатиниб; които имат непоносимост към дазатиниб и за които

последващо лечение с иматиниб не е клинично уместно, или които са с мутация T315I.

Вижте точки 4.2 за оценяването на сърдечносъдовия статус преди започване на терапия и 4.4 за

ситуации, в които може да се обмисли алтернативно лечение.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да се започне от лекар с опит в диагностицирането и лечението на пациенти с

левкемия. Хематологични поддържащи мерки, като тромбоцитна трансфузия и хемопоетични

растежни фактори, могат да се използват по време на лечение, ако са клинично показани.

Преди започване на лечение с понатиниб, трябва да се оцени сърдечносъдовият статус на

пациента, включително анамнеза и физикален преглед, и сърдечносъдовите рискови фактори

трябва активно да се контролират. Сърдечносъдовият статус трябва да продължи да се

наблюдава и медикаментозното и поддържащо лечение на заболявания, които допринасят за

сърдечносъдов риск, трябва да се оптимизира по време на лечението с понатиниб.

Дозировка

Препоръчителната начална доза е 45 mg понатиниб веднъж дневно. За стандартната доза 45 mg

веднъж дневно е налична 45 mg филмирана таблетка. Лечението трябва да се продължи, докато

пациентът не показва данни за прогресия на заболяването или неприемлива токсичност.

Пациентите трябва да се наблюдават за отговор в съответствие със стандартните клинични

препоръки.

Трябва да се обмисли прекратяване на понатиниб, ако не настъпи пълен хематологичен отговор

до 3 месеца (90 дни).

Рискът от артериални оклузивни събития вероятно е свързан с дозата. Трябва да се обмисли

намаляване на дозата на Iclusig до 15 mg за пациенти с ХМЛ в хронична фаза (ХФ), които са

постигнали голям цитогенетичен отговор, като при всеки отделен пациент трябва да се вземат

предвид следните фактори: сърдечносъдов риск, нежелани реакции от терапията с понатиниб,

време до цитогенетичен отговор и нива на BCR-ABL транскрипти (вж. точки 4.4 и 5.1). Ако се

предприеме намаляване на дозата, е препоръчително стриктно наблюдение на отговора.

Лечение на случаи на токсичност

Трябва да се обмисли промяна на дозата или прекъсване на прилагането за контролиране на

хематологични и нехематологични случаи на токсичност. В случай на тежки нежелани реакции,

лечението трябва да се преустанови.

При пациенти, чиито нежелани реакции са отшумели или отслабнали по тежест, Iclusig може да

се започне отново и може да се обмисли увеличаване на дозата обратно до дневната доза,

използвана преди нежеланата реакция, ако е клинично уместно.

За доза 30 mg или 15 mg веднъж дневно са налични филмирани таблетки от 15 mg и 30 mg.

Миелосупресия

Промените на дозата при неутропения (ANC* < 1,0 x 10

/l) и тромбоцитопения (тромбоцити

< 50 x 10

/l), които не са свързани с левкемия, са обобщени в Таблица 1.

Таблица 1

Модификации на дозата за миелосупресия

ANC* < 1,0 x 10

или

тромбоцити < 50 x 10

Първа проява:

Трябва да се спре приложението на Iclusig и да се

възобнови със същата доза след възстановяване на ANC

≥ 1,5 x 10

/l и тромбоцити ≥ 75 x 10

Повторна проява при 45mg:

Трябва да се спре приложението на Iclusig и да се

възобнови с доза 30 mg след възстановяване на ANC

≥ 1,5 x 10

/l и тромбоцити ≥ 75 x 10

Повторна проява при 30 mg:

Трябва да се спре приложението на Iclusig и да се

възобнови с доза 15 mg след възстановяване на ANC

≥ 1,5 x 10

/l и тромбоцити ≥ 75 x 10

*ANC = абсолютен брой неутрофили

Артериална оклузия и венозен тромбоемболизъм

При пациент, при който има съмнение за развитие на артериално оклузивно събитие или

венозен тромбоемболизъм, приемът на Iclusig трябва веднага да се прекрати. Преценката на

съотношението полза/риск трябва да ръководи решението за подновяване на терапията с Iclusig

(вж. точки 4.4 и 4.8) след овладяване на събитието.

Наличието на хипертония може да допринесе за риск от артериални оклузивни събития.

Лечението с Iclusig трябва временно да се прекъсне, ако хипертонията не е с добър

медикаментозен контрол.

Панкреатит

Препоръчителните промени при панкреатични нежелани реакции са обобщени в Таблица 2.

Таблица 2

Промени на дозата при панкреатит и повишение на липазата/амилазата

Панкреатит степен 2 и/или

асимптоматично повишение на

липазата/амилазата

Iclusig трябва да се продължи със същата доза

Асимптоматично повишение на

липазата/амилазата, само

степен 3 или 4 (> 2,0 x IULN*)

Поява при доза 45 mg:

Трябва да се спре приложението на Iclusig и да се

възобнови с доза 30 mg след възстановяване до

≤ степен 1 (< 1,5 x IULN)

Поява при доза 30 mg:

Трябва да се спре приложението на Iclusig и да се

възобнови с доза 15 mg след възстановяване до

≤ степен 1 (< 1,5 x IULN)

Поява при доза 15 mg:

Трябва да се обмисли прекратяване на приложението на

Iclusig

Панкреатит, степен 3

Поява при доза 45 mg:

Трябва да се спре приложението на Iclusig и да се

възобнови с доза 30 mg след възстановяване до

< степен 2

Поява при доза 30

Трябва да се спре приложението на Iclusig и да се

възобнови с доза 15 mg след възстановяване до

< степен 2

Поява при доза 15 mg:

Трябва да се обмисли прекратяване на приложението на

Iclusig

Панкреатит, степен 4

Трябва да се прекрати приложението на Iclusig

*IULN = горна граница на нормата за здравното заведение

Чернодробна токсичност

Може да се изисква прекъсване или прекратяване на приложението на дозата, както е описано в

Таблица 3.

Таблица 3 Препоръчителни промени на дозата при чернодробна токсичност

Повишение на чернодробните

трансаминази >3 x ULN*

Персистираща степен 2 (повече

от 7 дни)

Степен 3 или по-висока

Поява при доза 45 mg:

Трябва да се прекъсне приложението на Iclusig и да се

проследи чернодробната функция

Трябва да се възобнови приложението на Iclusig с доза

30 mg след възстановяване до ≤ степен 1 (< 3 x ULN)

или възстановяване на степента преди лечението

Поява при доза 30 mg:

Трябва да се прекъсне приложението на Iclusig и да се

възобнови с доза 15 mg след възстановяване до

≤ степен 1 или възстановяване на степента преди

лечението

Поява при доза 15 mg:

Трябва да се прекрати приложението на Iclusig

Повишение на АСАТ или

АЛАТ > 3 x ULN със

съпътстващо повишение на

билирубина > 2 x ULN или на

алкалната фосфатаза >2 x ULN

Трябва да се прекрати приложението на Iclusig

*ULN = горна граница на нормата за лабораторията

Пациенти в старческа въраст

От 449-те пациенти в клиничното проучване на Iclusig, 155 (35%) са били на възраст

≥ 65 години. В сравнение с пациентите на възраст < 65 години, за по-възрастните пациенти е

по-вероятно да получат нежелани реакции.

Чернодробно увреждане

Пациенти с чернодробно увреждане могат да получават препоръчителната начална доза.

Препоръчва се повишено внимание при прилагане на Iclusig на пациенти с чернодробно

увреждане (вж. точки 4.4 и 5.2).

Бъбречно увреждане

Бъбречната екскреция не е основен път на елиминиране на понатиниб. Iclusig не е бил проучван

при пациенти с бъбречно увреждане. Пациенти с изчислен креатининов клирънс ≥ 50 ml/min би

трябвало да могат да получават безопасно Iclusig без корекция на дозата. Препоръчва се

повишено внимание при прилагане на Iclusig на пациенти с изчислен креатининов клирънс

< 50 ml/min или терминална бъбречна недостатъчност.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Iclusig при деца на възраст под 18 години все още не са

установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Iclusig е за перорална употреба. Таблетките трябва да се поглъщат цели. Пациентите не трябва

да разчупват или разтварят таблетките. Iclusig може да се приема със или без храна.

Пациентите трябва да бъдат информирани да не поглъщат контейнера със сушител, който се

намира в бутилката.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Важни нежелани реакции

Миелосупресия

Iclusig е свързван с тежка (степен 3 или 4 по общите терминологични критерии за нежелани

лекарствени реакции на Националния институт по ракови заболявания) тромбоцитопения,

неутропения и анемия. Повечето пациенти със степен 3 или 4 тромбоцитопения, анемия или

неутропения я развиват в рамките на първите 3 месеца от лечението. Честотата на тези събития

е по-голяма при пациенти с ХМЛ във фаза на акселерация (ФА-ХМЛ) или в бластна фаза

(БФ-ХМЛ)/Ph+ ОЛЛ, отколкото при пациенти с ХМЛ в хронична фаза (ХФ-ХМЛ). Трябва да се

прави пълна кръвна картина на всеки 2 седмици за първите 3 месеца, a след това - на всеки

месец или според клиничните нужди. Миелосупресията е била в повечето случаи обратима и

обикновено контролирана чрез временно спиране на Iclusig или намаляване на дозата (вж.

точка 4.2).

Артериална оклузия

При пациенти, лекувани с Iclusig, са възниквали артериални оклузии, включително инфаркт на

миокарда с летален изход, инсулт, артериални оклузии на ретината, свързани в някои случаи с

трайно нарушение или загуба на зрението, артериална стеноза на големи съдове на мозъка,

тежка болест на периферните съдове, стеноза на бъбречната артерия (свързана с влошаваща се,

лабилна или резистентна на лечение хипертония) и нужда от спешни процедури на

реваскуларизация. Тези събития са се получили при пациенти със или без сърдечносъдови

рискови фактори, включително пациенти на възраст 50 години или по-малко. Нежеланите

събития, свързани с артериална оклузия, са били по-чести с увеличаването на възрастта и при

пациенти с анамнеза за исхемия, хипертония, диабет или хиперлипидемия.

Рискът от артериални оклузивни събития вероятно е свързан с дозата (вж. точки 4.2 и 5.1).

В проучването фаза 2 (с проследяване минимум 64 месеца) оклузивни нежелани реакции на

артериалните съдове са възникнали при 25% от пациентите (честота на настъпващи по време на

лечението). При някои пациенти е възникнало повече от 1 тип събитие. Артериални оклузивни

нежелани реакции по отношение на съдовете на сърцето, мозъчните съдове и периферните

съдове (честота на настъпващи по време на лечението) са възникнали съответно при 13%, 9% и

11% от пациентите, лекувани с Iclusig.

В проучването фаза 2 сериозни артериални оклузивни нежелани реакции са възникнали при

20% от пациентите (честота на настъпващи по време на лечението). Сериозни артериални

оклузивни нежелани реакции по отношение на съдовете на сърцето, мозъчните съдове и

периферните съдове (честота на настъпващи по време на лечението) са възникнали съответно

при 10%, 7% и 9% от пациентите, лекувани с Iclusig (вж. точка 4.8).

Медианата на времето до настъпване на първите оклузивни събития по отношение на

артериалните съдове на сърцето, мозъчните съдове и периферните съдове е съответно 351, 611

и 605 дни.

Iclusig не трябва да се използва при пациенти с анамнеза за инфаркт на миокарда, предходна

реваскуларизация или инсулт, освен ако потенциалната полза от лечението не е по-голяма от

потенциалния риск (вж. точки 4.2 и 4.8). При тези пациенти трябва да се обмислят и

алтернативни възможности за лечение, преди започване на лечение с понатиниб.

Преди започване на лечение с понатиниб, трябва да се оцени сърдечносъдовият статус на

пациента, включително анамнеза и физикален преглед, и сърдечносъдовите рискови фактори

трябва активно да се контролират. Сърдечносъдовият статус трябва да продължи да се

наблюдава и медикаментозното и поддържащо лечение на заболявания, които допринасят за

сърдечносъдов риск, трябва да се оптимизира по време на лечението с понатиниб.

Пациентите трябва да се наблюдават за данни за артериална оклузия и да се проведе

офталмологично изследване (включително фундоскопия) при поява на намалено или замъглено

зрение. Лечението с Iclusig трябва незабавно да се прекъсне в случай на артериална оклузия.

Преценката на съотношението полза/риск трябва да ръководи решението за подновяване на

терапията с Iclusig (вж. точки 4.2 и 4.8).

Венозен тромбоемболизъм

В проучването фаза 2 (с проследяване минимум 64 месеца) нежелани реакции, свързани с

венозен тромбоемболизъм, са възникнали при 6% от пациентите (честота на настъпващи по

време на лечението). Сериозни нежелани реакции, свързани с венозен тромбоемболизъм, са

възникнали при 5% от пациентите (честота на настъпващи по време на лечението) (вж. точка

4.8).

Пациентите трябва да се наблюдават за данни за тромбоемболизъм. Лечението с Iclusig трябва

незабавно да се прекъсне в случай на тромбоемболизъм. Преценката на съотношението

полза/риск трябва да ръководи решението за подновяване на терапията с Iclusig (вж. точки 4.2 и

4.8).

Венозни оклузии на ретината, свързани в някои случаи с трайно зрително нарушение или

загуба на зрението, са възниквали при пациенти, лекувани с Iclusig. При поява на намалено или

замъглено зрение трябва да се проведе офталмологично изследване (включително

фундоскопия).

Хипертония

Наличието на хипертония може да допринесе за риск от артериални тромботични събития,

включително стеноза на бъбречната артерия. По време на лечение с Iclusig кръвното налягане

трябва да се наблюдава и контролира на всяко посещение в клиниката, а хипертонията трябва

да се лекува до нормални стойности на кръвното налягане. Лечението с Iclusig трябва временно

да се прекъсне, ако хипертонията не е с добър медикаментозен контрол (вж. точка 4.2).

В случай на значително влошаваща се, лабилна или резистентна на лечение хипертония трябва

да се прекъсне лечението и да се обмисли изследване във връзка със стеноза на бъбречната

артерия.

Хипертония, свързана с лечението (включително хипертонична криза), е възниквала при

пациенти, лекувани с Iclusig. При пациентите може да има нужда от спешна клинична

интервенция за хипертония, свързана с обърканост, главоболие, болка в гърдите или задух.

Аневризми и артериални дисекации

Използването на инхибитори на пътя на VEGF при пациенти със или без хипертония може да

подпомогне образуването на аневризми и/или артериални дисекации. Преди започването на

лечение с Iclusig трябва внимателно да се прецени този риск при пациенти с рискови фактори

като хипертония или анамнеза за аневризма.

Застойна сърдечна недостатъчност

При пациенти, лекувани с Iclusig, са възниквали летална и сериозна сърдечна недостатъчност

или левокамерна дисфункция, включително събития, свързани с предхождащи артериални

оклузивни събития. Пациентите трябва да се наблюдават за признаци или симптоми,

насочващи към сърдечна недостатъчност, и да се лекуват според клиничните показания,

включително прекъсване на Iclusig. Трябва да се обмисли прекратяване на приложението на

понатиниб при пациенти, които развиват сериозна сърдечна недостатъчност (вж. точки 4.2 и

4.8).

Панкреатит и серумна липаза

Iclusig е свързан с панкреатит. Честотата на възникване на панкреатит е по-висока в първите

2 месеца на употреба. Проверявайте серумната липаза на всеки 2 седмици за първите 2 месеца и

периодично след това. Може да се наложи прекъсване на приема или намаляване на дозата. Ако

повишенията на липазата се придружават от абдоминални симптоми, приемът на Iclusig трябва

да се спре и пациентите да се оценят за данни за панкреатит (вж. точка 4.2). Препоръчва се

повишено внимание при пациенти с анамнеза за панкреатит или злоупотреба с алкохол.

Пациенти с тежка или много тежка хипертриглицеридемия трябва да бъдат лекувани по

подходящ начин, за да се намали рискът от панкреатит.

Хепатотоксичност

Iclusig може да доведе до повишение на АЛАТ, АСАТ, билирубина и алкалната фосфатаза. При

повечето пациенти със събитие на хепатотоксичност първото събитие е настъпило през първата

година от лечението. Наблюдавана е чернодробна недостатъчност (включително с ле

тален изход). Чернодробни функционални тестове трябва да се правят преди започване на

лечението и да се наблюдават периодично, според клиничните нужди.

Кръвоизлив

При пациенти, лекувани с Iclusig, са възниквали тежки кръвоизливи, включително случаи с

летален изход. Честотата на тежките събития на кървене е била по-висока при пациенти с ФА-

ХМЛ, БФ-ХМЛ и Ph+ ОЛЛ. Най-често съобщаваните събития на кървене степен 3/4 са били

стомашно-чревен кръвоизлив и субдурален хематом. Повечето хеморагични събития, но не

всички, са възниквали при пациенти с тромбоцитопения степен 3/4. Трябва да се прекъсне

приложението на Iclusig при серизен или тежък кръвоизлив и да се оцени състоянието.

Реактивация на хепатит В

Наблюдавана е реактивация на хепатит В при пациенти, които са хронични носители на този

вирус, след като приемат BCR-ABL тирозинкиназни инхибитори. В някои случаи настъпва

остра чернодробна недостатъчност или фулминантен хепатит, водещ до чернодробна

трансплантация или летален изход.

Преди да започнат лечение с Iclusig, пациентите трябва да бъдат изследвани за HBV инфекция.

Преди да започнат лечение, пациентите с позитивна серология за хепатит В (включително тези

с активно заболяване) и пациенти, които са положителни за HBV инфекция по време на

лечението, трябва бъдат консултарани със специалисти в лечението на хепатит В. Носителите

на HBV, които имат нужда от лечение с Iclusig, трябва да бъдат внимателно проследявани за

признаци и симптоми на активна HBV инфекция по време на лечението и няколко месеца след

края на лечението (вж. точка 4.8).

Синдром на постериорна обратима енцефалопатия (PRES)

Постмаркетингови случаи на синдром на постериорна обратима енцефалопатия (PRES) се

съобщават при пациенти, лекувани с Iclusig.

PRES е неврологично разстройство, което може да се прояви с признаци и симптоми като

припадъци, главоболие, намалена бдителност, промяна в психичните функции, загуба на зрение

и други визуални и неврологични смущения.

Ако се диагностицира, прекъснете лечението с Iclusig и възобновете лечението само след като

събитието отшуми и ако ползата от продължаването на лечението превишава риска от PRES.

Взаимодействия с лекарствени продукти

Трябва да се внимава при едновременна употреба на Iclusig с умерени и силни инхибитори на

CYP3A и умерени и силни индуктори на CYP3A (вж. точка 4.5).

Към едновременна употреба на понатиниб с антикоагуланти трябва да се подхожда с повишено

внимание при пациенти, при които може да има риск от събития на кървене

(вж. „Миелосупресия“ и „Кръвоизлив“). Не са провеждани официални проучвания на

понатиниб с антикоагуланти.

Удължаване на QT-интервала

Възможността за удължаване на QT-интервала при Iclusig е оценена при 39 пациенти с

левкемия и не е наблюдавано клинично значимо удължаване на QT-интервала (вж. точка 5.1).

Цялостно проучване по отношение на QT-интервала обаче не е провеждано. Поради това не

може да бъде изключен клинично значим ефект върху QT-интервала.

Специални популации

Чернодробно увреждане

Пациенти с чернодробно увреждане могат да получават препоръчителната начална доза.

Препоръчва се повишено внимание при прилагане на Iclusig на пациенти с чернодробно

увреждане (вж. точки 4.2 и 5.2).

Бъбречно увреждане

Препоръчва се повишено внимание при прилагане на Iclusig на пациенти с изчислен

креатининов клирънс < 50 ml/min или терминална бъбречна недостатъчност (вж. точка 4.2).

Лактоза

Този лекарствен продукт съдържа лактоза монохидрат. Пациенти с редки наследствени

заболявания като галактозна непоносимост, Lapp-лактазен дефицит или глюкозо-галактозна

малабсорбция, не трябва да приемат този лекарствен продукт.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Вещества, които могат да увеличат серумните концентрации на понатиниб

Инхибитори на CYP3A

Понатиниб се метаболизира чрез CYP3A4.

Едновременното приложение на единична перорална доза 15 mg Iclusig при наличието на

кетоконазол (400 mg дневно), силен инхибитор на CYP3A, води до умерено увеличение на

системната експозиция на понатиниб със стойности на AUC

0-∞

и C

, които са съответно със

78% и 47% по-високи от стойностите, наблюдавани при самостоятелно прилагане на

понатиниб.

Трябва да се внимава и трябва да се обмисли намаляване на началната доза на Iclusig на 30 mg

при съпътстващо приложение н силни инхибитори на CYP3A, като кларитромицин, индинавир,

итраконазол, кетоконазол, нефазодон, нелфинавир, ритонавир, сакинавир, телитромицин,

тролеандомицин, вориконазол и сок от грейпфрут.

Вещества, които могат да намалят серумните концентрации на понатиниб

Индуктори на CYP3A

Едновременно приложение на единична доза 45 mg Iclusig с рифампин (600 mg дневно), силен

индуктор на CYP3A, при 19 здрави доброволци, намалява AUC

0-∞

и C

на понатиниб

съответно с 62% и 42% в сравнение със самостоятелното приложение на понатиниб.

Едновременно приложение на силни индуктори на CYP3A4, като карбамазепин, фенобарбитал,

фенитоин, рифабутин, рифампицин и жълт кантарион с понатиниб трябва да се избягва и да се

търсят алтернативи на индуктора на CYP3A4, освен ако ползата превишава възможния риск от

намалена експозиция на понатиниб.

Вещества, чиито серумни концентрации могат да се променят от понатиниб

Субстрати на транспортерите

In vitro понатиниб е инхибитор на P-gp и BCRP. Поради това, понатиниб може да има

потенциала да повиши плазмените концентрации на съпътстващо приложени субстрати на P-gp

(напр. дигоксин, дабигатран, колхицин, правастатин) или BCRP (напр. метотрексат,

розувастатин, сулфасалазин) и може да увеличи техния терапевтичен ефект и нежелани

реакции. Препоръчва се внимателно клинично наблюдение, когато понатиниб се прилага с тези

лекарствени продукти.

Педиатрична популация

Проучвания за взаимодействия са провеждани само при възрастни.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/контрацепция при мъже и жени

Жени с детероден потенциал, които се лекуват с Iclusig, трябва да бъдат съветвани да не

забременяват и мъже, които се лекуват с Iclusig, трябва да бъдат съветвани да не зачеват дете

по време на лечението. Трябва да се използва ефективен метод за контрацепция по време на

лечението. Не е известно дали понатиниб влияе върху ефективността на системните

хормонални контрацептиви. Трябва да се използва друг или допълнителен метод за

контрацепция.

Бременност

Липсват адекватни данни от употребата на Iclusig при бременни жени. Проучванията при

животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора не е

известен. Iclusig трябва да се използва по време на бременност само при категорична

необходимост. Ако се използва по време на бременност, пациентката трябва да бъде

информирана за възможния риск за плода.

Кърмене

Не е известно дали Iclusig се екскретира в кърмата. Наличните фармакодинамични и

токсикологични данни не могат да изключат възможна екскреция в кърмата. Кърменето трябва

да се преустанови по време на лечение с Iclusig.

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/418308/2018

EMEA/H/C/002695

Iclusig (ponatinib)

Общ преглед на Iclusig и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Iclusig и за какво се използва?

Iclusig е лекарство за рак, което съдържа активното вещество понатиниб (ponatinib). Използва се

за лечение на възрастни пациенти със следните видове левкемия (рак на белите кръвни клетки):

хронична миелоидна левкемия (ХМЛ) в различните ѝ стадии, известни като хронична фаза,

фаза на акцелерация и бластна фаза;

остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ) при пациенти, положителни за Филаделфийска

хромозома (Ph+). Ph+ означава, че някои от гените на пациента са се прегрупирали и са

образували специфична хромозома, наречена Филаделфийска хромозома, което води до

развитието на левкемия. Филаделфийски хромозоми се установяват при някои пациенти с

ОЛЛ и са налични при повечето пациенти с ХМЛ.

Iclusig се използва при пациенти, които имат непоносимост или не се повлияват от лечение с

дазатиниб (при пациенти с ХМЛ или ОЛЛ) или нилотиниб (при пациенти с ХМЛ) — други

лекарства за рак от същия клас, и за които последващо лечение с иматиниб (трето подобно

лекарство) не се счита за подходящо. Използва се също при пациенти, които имат генетична

мутация, наречена T315I, което ги прави резистентни на лечение с иматиниб, дазатиниб и

нилотиниб.

Тези заболявания се считат за „редки“ и Iclusig е определен като „лекарство сирак“ (лекарство,

използвано при редки заболявания) на 2 февруари 2010 г. Допълнителна информация за

„лекарства сираци“ можете да намерите тук: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare

disease designation (ХМЛ; ОЛЛ).

Как се използва Iclusig?

Iclusig се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се започне от лекар с опит в

диагностицирането и лечението на пациенти с левкемия.

Iclusig се предлага под формата на таблетки (15 mg, 30 mg и 45 mg). Препоръчителната начална

доза е 45 mg веднъж дневно. Лечението продължава, докато пациентът се повлиява

положително. Ако даден пациент развие определени тежки нежелани реакции, лекарят може да

реши да намали последващите дози, да отложи, или да прекрати лечението. Лекарят трябва да

Iclusig (ponatinib)

EMA/418308/2018

Страница 2/4

обмисли спиране на лечението, ако нивото на белите кръвни клетки в кръвта не се нормализира

до три месеца.

Iclusig може да доведе до съсиреци или блокиране на артериите и вените, затова състоянието на

сърцето и кръвообращението на пациента трябва да бъде взето предвид преди започване и по

време на лечението, а пациентите да бъдат лекувани подходящо в случай на проблеми. Ако

пациентът изпита определени нежелани реакции, може да се наложи дозата да бъде намалена

или спряна; тя трябва да бъде спряна незабавно, ако настъпи блокиране на артерия или вена.

За повече информация относно употребата на Iclusig вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Iclusig?

Активното вещество в Iclusig, понатиниб, принадлежи към група лекарства, наречени

„тирозинкиназни инхибитори“. Тези молекули действат, като блокират ензимите, познати като

тирозинкинази. Понатиниб блокира ензима тирозинкиназа, наречен Bcr-Abl. Този ензим се намира

по повърхността на левкемичните клетки и участва в стимулирането на клетките да се делят

неконтролирано. Като блокира Bcr-Abl, Iclusig помага да се контролират растежът и

разпространението на левкемичните клетки.

Какви ползи от Iclusig са установени в проучванията?

Iclusig е изследван в едно основно проучване при 449 пациенти с ХМЛ или Ph+ ОЛЛ, които имат

непоносимост или резистентност към лечение с дазатиниб или нилотиниб или които имат мутация

T315I. В проучването Iclusig не е сравнен с друго лечение. Повлияването от лечението е оценено

чрез измерване на дела на пациентите с „голям хематологичен отговор“ (броят на белите кръвни

клетки се връща в нормата или липсват данни за левкемия) или с „голям цитогенетичен отговор“

(делът на белите кръвни клетки, съдържащи Филаделфийска хромозома, спада под 35%).

Резултатите от проучването показват, че лечението с Iclusig води до клинично значим отговор при

всички групи пациенти:

сред пациентите с ХМЛ в хронична фаза при около 54% (144 от 267) се наблюдава голям

цитогенетичен отговор;

сред пациентите с ХМЛ във фаза на акцелерация при около 58% (48 от 83) се наблюдава

голям хематологичен отговор;

сред пациентите с ХМЛ в бластна фаза при около 31% (19 от 62) се наблюдава голям

хематологичен отговор;

сред пациентите с Ph+ ОЛЛ при около 41% (13 от 32) се наблюдава голям хематологичен

отговор.

Какви са рисковете, свързани с Iclusig?

Най-често срещаните сериозни нежелани реакции при Iclusig (които може да засегнат повече от 2

на 100 души) са пневмония (инфекция на белите дробове), панкреатит (възпаление на

панкреаса), пирексия (повишена температура), болка в корема (стомашна болка), инфаркт на

миокарда (инфаркт), предсърдно мъждене (нередовни бързи контракции на горните камери на

сърцето), периферна артериална оклузивна болест (проблем с кръвообращението в артериите),

Iclusig (ponatinib)

EMA/418308/2018

Страница 3/4

анемия (нисък брой на червените кръвни клетки), ангина пекторис (болки в гръдния кош,

челюстта и гърба поради проблеми с притока на кръв към сърцето), понижаване на кръвните нива

на тромбоцитите (компоненти, които помагат на кръвта да се съсирва), фебрилна неутропения

(нисък брой бели кръвни клетки с повишена температура), хипертония (високо кръвно налягане),

коронарна артериална болест (сърдечно заболяване, причинено от запушване на кръвоносните

съдове, които доставят сърдечния мускул), сърдечна недостатъчност (когато сърцето не работи

както трябва), мозъчно-съдово заболяване (инсулт), сепсис (натравяне на кръвта), целулит

(възпаление на дълбоката кожна тъкан), остро бъбречно увреждане (увреждане на бъбреците),

инфекция на пикочните пътища (инфекция на структурите, които пренасят урина) и повишени

нива на липаза (ензим).

Артериалните оклузивни нежелани събития (съсиреци или блокиране на артериите) се

наблюдават при 25% от пациентите, като сериозните нежелани събития се проявяват при 20% от

пациентите. Сериозни венозни оклузивни нежелани събития (съсиреци или блокиране във

вените) се наблюдават при 5% от пациентите. Венозни тромбоемболични реакции (проблеми,

дължащи се на кръвни съсиреци във вените) се наблюдават при 6% от пациентите.

За пълния списък на всички нежелани реакции и ограничения при Iclusig вижте листовката.

Защо Iclusig е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Iclusig са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. Iclusig е показал ефективност

при пациентите с ХМЛ или Ph+ОЛЛ, които имат ограничени терапевтични възможности. По

отношение на безопасността нежеланите лекарствени реакции при Iclusig са много сходни с тези

при другите тирозинкиназни инхибитори и повечето се лекуват с намаляване на дозата или с

удължаване на дозовия интервал. Рискът от проблеми (включително сърдечни пристъпи и удари)

в резултат от кръвосъсирвания или запушване на артерии и вени може да се намали, като се

проверяват и лекуват съпътстващите заболявания, например високо кръвно налягане и повишен

холестерол, преди и по време на лечението.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Iclusig?

Фирмата, която предлага Iclusig на пазара, ще предостави обучителни материали за всички

лекари, които се очаква да предписват лекарствения продукт. В материалите ще са обяснени

важните рискове, за които се препоръчва наблюдение и коригиране на дозата. Освен това

фирмата ще проведе проучване, за да определи най-добрата начална доза Iclusig и за да оцени

безопасността и ефективността на Iclusig след намаляване на дозата при пациенти с хронична

фаза на ХМЛ, при които се наблюдава голям цитогенетичен отговор.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Iclusig, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени и в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Iclusig непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Iclusig, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Iclusig (ponatinib)

EMA/418308/2018

Страница 4/4

Допълнителна информация за Iclusig

Iclusig получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 01 юли 2013 г.

Допълнителна информация за Iclusig можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Дата на последно актуализиране на текста: 07-2018 г.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация