Gripovac 3

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инактивированные грип-вирус, свински

Предлага се от:

Merial S.A.S. 

АТС код:

QI09AA03

INN (Международно Name):

inactivated influenza-A virus, swine

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

Активна имунизация на свинете на възраст 56 дни, включително и на бременни свине майки срещу свински грип, причинен от вирус подтип Н1N1, h3n2 и H1N2 за намаляване на клинични признаци на вирусен товар след инфекция на белите дробове. Начало на имунитета: 7 дни след основната ваксинация. Продължителност на имунитета: 4 месеца прасета, ваксинирани на възраст между 56 и 96 дни и 6 месеца в прасета, ваксинирани първи път през 96 дни и по-висока. Активна имунизация на бременни свине след завършена първична имунизация чрез прилагане на единична доза 14 дни преди раждането, за да се развие висок коластрален имунитет, който осигурява клинична защита на прасенца най-малко 33 дни след раждането.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2010-01-14

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
16
B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
17
ЛИСТОВКА ЗА
GRIPOVAC 3
Инжекционна суспензия за прасета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon,
France
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата
:
IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Roßlau
Германия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Gripovac 3 инжекционна суспензия за
прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА
(ИТЕ)
Бистра, жълтеникавооранжева до розова
инжекционна суспензия.
Всяка доза от 2 ml съдържа:
Активни субстанции:
Щамове на инактивиран вирус А на
инфлуенца /свине/
Bakum/IDT1769/2003 (H3N2)
≥ 10.53 log
2
GMNU
1
Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1)
≥ 10.22 log
2
GMNU
1
Bakum/1832/2000 (H1N2)
≥ 12.34 log
2
GMNU
1
1
GMNU = Геометрична средна стойност на
неутрализиращи единици, постигната
при морски
свинчета след двукратна имунизация с
0.5 ml от тази ваксина.
Аджувант:
Carbomer 971 P NF
2.0 mg
Ексципиент:
Thiomersal
0.21 mg
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За ктивна имунизация на прасета след 56
дневна възраст, включител
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Gripovac 3 инжекционна суспензия за
прасета
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 2 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Щамове на инактивиран вирус А на
инфлуенца /свине/
Bakum/IDT1769/2003 (H3N2)
≥ 10.53 log
2
GMNU
1
Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1)
≥ 10.22 log
2
GMNU
1
Bakum/1832/2000 (H1N2)
≥ 12.34 log
2
GMNU
1
1
GMNU = Геометрична средна стойност на
неутрализиращи единици, постигната
при морски
свинчета след двукратна имунизация с
0.5 ml от тази ваксина.
АДЖУВАНТ:
Carbomer 971 P NF
2.0 mg
ЕКСЦИПИЕНТ:
Thiomersal
0.21 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Бистра, жълтеникавооранжева до розова
инжекционна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на прасета след
56 дневна възраст, включително и на
бременни свине,
срещу инфлуенца при свинете,
причинена от субтипове H1N1, H3N2 и H1N2 за
редуциране на
клиничните признаци и вирусното
натоварв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-09-2018
Листовка Листовка чешки 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-09-2018
Листовка Листовка датски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-09-2018
Листовка Листовка немски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-09-2018
Листовка Листовка естонски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-09-2018
Листовка Листовка гръцки 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-09-2018
Листовка Листовка английски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-09-2018
Листовка Листовка френски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-09-2018
Листовка Листовка италиански 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-09-2018
Листовка Листовка латвийски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-09-2018
Листовка Листовка литовски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-09-2018
Листовка Листовка унгарски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-09-2018
Листовка Листовка малтийски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-09-2018
Листовка Листовка нидерландски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-09-2018
Листовка Листовка полски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-09-2018
Листовка Листовка португалски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-09-2018
Листовка Листовка румънски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-09-2018
Листовка Листовка словашки 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-09-2018
Листовка Листовка словенски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-09-2018
Листовка Листовка фински 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-09-2018
Листовка Листовка шведски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-09-2018
Листовка Листовка норвежки 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-09-2018
Листовка Листовка исландски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-09-2018
Листовка Листовка хърватски 04-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-09-2018

Преглед на историята на документите