Glyxambi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

empagliflozin и линаглиптин

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

A10BD19

INN (Международно Name):

empagliflozin, linagliptin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Glyxambi, фиксирани дози комбинация empagliflozin и и линаглиптин, е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2:за подобряване на гликемичния контрол при метформина и/или сульфонилмочевины (Су) и един от однокомпонентных от Glyxambi не осигуряват адекватен гликемичен контрол;когато вече съм третирани от свободната комбинация линаглиптин empagliflozin и и.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-11-11

Листовка

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
GLYXAMBI 10 MG/5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
GLYXAMBI 25 MG/5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
eмпаглифлозин/линаглиптин
(empagliflozin/linagliptin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Glyxambi и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемeте Glyxambi
3.
Как да приемате Glyxambi
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Glyxambi
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GLYXAMBI И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Glyxambi 10 mg/5 mg филмирани таблетки
Glyxambi 25 mg/5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Glyxambi 10 mg/5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
емпаглифлозин (empagliflozin) и 5 mg
линаглиптин
(linagliptin).
Glyxambi 25 mg/5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 25 mg
емпаглифлозин (empagliflozin) и 5 mg
линаглиптин
(linagliptin).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Glyxambi 10 mg/5 mg филмирани таблетки
Бледожълти, триъгълни със заоблени
ъгли, с плоски страни, със скосени
ръбове филмирани
таблетки. От едната страна имат
вдлъбнат релефен символ на компанията
Boehringer Ingelheim
и вдлъбнато релефно означение „10/5“
от другата страна (размер на
таблетката: на всяка страна
по 8 mm).
Glyxambi 25 mg/5 mg филмирани таблетки
Бледoрозови, триъгълни със заоблени
ъгли, с плоски страни, със скосени
ръбове филмирани
таблетки. От едната страна имат
вдлъбнат релефен символ на компанията
Boehringer Ingelheim
и вдлъбнато релефно означение „25/5“
от другата страна (размер на
таблетката: на всяка страна
по 8 mm).
4.
КЛИНИЧН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-09-2023
Листовка Листовка чешки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-09-2023
Листовка Листовка датски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-09-2023
Листовка Листовка немски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-09-2023
Листовка Листовка естонски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-09-2023
Листовка Листовка гръцки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-09-2023
Листовка Листовка английски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-11-2016
Листовка Листовка френски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-09-2023
Листовка Листовка италиански 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-11-2016
Листовка Листовка латвийски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-11-2016
Листовка Листовка литовски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-09-2023
Листовка Листовка унгарски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-09-2023
Листовка Листовка малтийски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-11-2016
Листовка Листовка нидерландски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-11-2016
Листовка Листовка полски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-09-2023
Листовка Листовка португалски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-11-2016
Листовка Листовка румънски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-09-2023
Листовка Листовка словашки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-09-2023
Листовка Листовка словенски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-11-2016
Листовка Листовка фински 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-09-2023
Листовка Листовка шведски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-09-2023
Листовка Листовка норвежки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-09-2023
Листовка Листовка исландски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-09-2023
Листовка Листовка хърватски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-11-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите