Fungitraxx

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Итраконазол

Предлага се от:

Avimedical B.V.

АТС код:

QJ02AC02

INN (Международно Name):

itraconazole

Терапевтична група:

Птичият

Терапевтична област:

Антимикотиков за подаване на заявления, получени триазола, Итраконазол

Терапевтични показания:

За лечение на аспергилоза и кандидоза при домашните птици,.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-03-12

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА :
FUNGITRAXX 10 MG/ML ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР ЗА
ДЕКОРАТИВНИ ПТИЦИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Avimedical B.V.
Abbinkdijk 1
7255 LX Hengelo (Gld)
ХОЛАНДИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Floris Veterinaire Produkten B.V.
Kempenlandstraat 33
5262 GK Vught
ХОЛАНДИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Fungitraxx 10 mg/ml перорален разтвор за
декоративни птици
itraconazole
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Itraconazole 10 mg/ml
ОПИСАНИЕ:
Жълт до леко кехлибарен, прозрачен
разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Папагалоподобни, соколоподобни,
ястребоподобни, совоподобни и
гъскоподобни:
За лечение на аспергилоза.
Папагалоподобни (само):
И за лечение на кандидоза.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при птици,
предназначени за консумация от хора.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
17
Итраконазолът като цяло е с
незначителен коефициент на
безопасност при птици.
Често при третираните птици се
наблюдава повръщане,
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Fungitraxx 10 mg/ml перорален разтвор за
декоративни птици
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Itraconazole
10 mg.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален разтвор.
Жълт до леко кехлибарен, прозрачен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Декоративни птици, по-специално:
Папагалоподобни (по-конкретно какаду
и истински папагали: малки
дългоопашати папагали;
австралийски зелени папагалчета)
Соколоподобни (соколи)
Ястребоподобни (ястреби)
Совоподобни (сови)
Гъскоподобни (по-конкретно лебеди)
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Папагалоподобни, соколоподобни,
ястребоподобни, совоподобни и
гъскоподобни:
За лечение на аспергилоза.
Папагалоподобни (само):
Също така за лечение на кандидоза.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при птици,
предназначени за консумация от хора.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
4.4
СПЕЦИАЛН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-03-2019
Листовка Листовка чешки 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-03-2019
Листовка Листовка датски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-03-2019
Листовка Листовка немски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-03-2019
Листовка Листовка естонски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-03-2019
Листовка Листовка гръцки 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-03-2019
Листовка Листовка английски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-04-2014
Листовка Листовка френски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-03-2019
Листовка Листовка италиански 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-04-2014
Листовка Листовка латвийски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-04-2014
Листовка Листовка литовски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-03-2019
Листовка Листовка унгарски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-03-2019
Листовка Листовка малтийски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-04-2014
Листовка Листовка нидерландски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-04-2014
Листовка Листовка полски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-03-2019
Листовка Листовка португалски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-04-2014
Листовка Листовка румънски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-03-2019
Листовка Листовка словашки 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-03-2019
Листовка Листовка словенски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-04-2014
Листовка Листовка фински 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-03-2019
Листовка Листовка шведски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-03-2019
Листовка Листовка норвежки 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-03-2019
Листовка Листовка исландски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-03-2019
Листовка Листовка хърватски 27-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-04-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите