Fosavance

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

alendronic киселина, colecalciferol

Предлага се от:

N.V. Organon

АТС код:

M05BB03

INN (Международно Name):

alendronic acid, colecalciferol

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Остеопороза, постменопауза

Терапевтични показания:

Лечение на постменопаузална остеопороза при пациенти с риск от недостиг на витамин D. Fosavance намалява риска от фрактури на гръбначния стълб и бедрото .

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-08-24

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FOSAVANCE 70 MG/2 800 IU ТАБЛЕТКИ
FOSAVANCE 70 MG/5 600 IU ТАБЛЕТКИ
алендронова киселина/холекалциферол
(alendronic acid /cholecalciferol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
−
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
−
Особено важно е да разберете
информацията в точка 3, преди да
започнете да приемате
лекарството.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява FOSAVANCE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете FOSAVANCE
3.
Как да приемате FOSAVANCE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате FOSAVANCE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна инфо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
FOSAVANCE 70 mg/2 800 IU таблетки
FOSAVANCE 70 mg/5 600 IU таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
FOSAVANCE 70 mg/2 800 IU таблетки
Всяка таблетка съдържа 70 mg
алендронова киселина (alendronic acid) (като
натрий трихидрат)
и 70 микрограма (2 800 IU) холекалциферол
(cholecalciferol)
_ _
(витамин D
3
).
_Помощни вещества с известно действие_
Всяка таблетка съдържа 62 mg лактоза
(като лактоза, безводна) и 8 mg захароза.
FOSAVANCE 70 mg/5 600 IU таблетки
Всяка таблетка съдържа 70 mg
алендронова киселина (alendronic acid) (като
натрий трихидрат)
_ _
и 140 микрограма (5 600 IU) холекалциферол
(cholecalciferol)
_ _
(витамин D
3
).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 63 mg лактоза
(като лактоза, безводна) и 16 mg захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
FOSAVANCE 70 mg/2 800 IU таблетки
Бели до почти бели таблетки с форма,
модифицирана като капсула, маркирани
с контури на кост
от едната страна и „710“ от другата.
FOSAVANCE 70 mg/5 600 IU таблетки
Бели до почти бели таблетки с форма,
модифицирана като правоъгълник,
маркирани с контури
на кост от едната страна и „270“ от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-10-2023
Листовка Листовка чешки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-10-2023
Листовка Листовка датски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-10-2023
Листовка Листовка немски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-10-2023
Листовка Листовка естонски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-10-2023
Листовка Листовка гръцки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-10-2023
Листовка Листовка английски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-07-2015
Листовка Листовка френски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-10-2023
Листовка Листовка италиански 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-07-2015
Листовка Листовка латвийски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-07-2015
Листовка Листовка литовски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-10-2023
Листовка Листовка унгарски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-10-2023
Листовка Листовка малтийски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-07-2015
Листовка Листовка полски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-10-2023
Листовка Листовка португалски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-07-2015
Листовка Листовка румънски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-10-2023
Листовка Листовка словашки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-10-2023
Листовка Листовка словенски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-07-2015
Листовка Листовка фински 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-10-2023
Листовка Листовка шведски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-10-2023
Листовка Листовка норвежки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-10-2023
Листовка Листовка исландски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-10-2023
Листовка Листовка хърватски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите