Exforge HCT

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

valsartan, hydrochlorothiazide, Amlodipine besilate

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

C09DX01

INN (Международно Name):

amlodipine besilate, valsartan, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (HCT), взети като три Еднокомпонентна формули или като Dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-10-15

Листовка

                76
Б. ЛИСТОВКА
77
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EXFORGE HCT 5 MG/160 MG/12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
EXFORGE HCT 10 MG/160 MG/12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
EXFORGE HCT 5 MG/160 MG/25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
EXFORGE HCT 10 MG/160 MG/25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
EXFORGE HCT 10 MG/320 MG/25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
амлодипин/валсартан/хидрохлоротиазид
(amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Exforge HCT и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Exforge HCT
3.
Как да приемате Exforge HCT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Exforge HCT
6.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 25 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide)
_._
Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 25 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide)
_. _
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безила
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-09-2023
Листовка Листовка чешки 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-09-2023
Листовка Листовка датски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-09-2023
Листовка Листовка немски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-09-2023
Листовка Листовка естонски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-09-2023
Листовка Листовка гръцки 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-09-2023
Листовка Листовка английски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-12-2013
Листовка Листовка френски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-09-2023
Листовка Листовка италиански 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-12-2013
Листовка Листовка латвийски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-12-2013
Листовка Листовка литовски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-09-2023
Листовка Листовка унгарски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-09-2023
Листовка Листовка малтийски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-12-2013
Листовка Листовка нидерландски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-12-2013
Листовка Листовка полски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-09-2023
Листовка Листовка португалски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-12-2013
Листовка Листовка румънски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-09-2023
Листовка Листовка словашки 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-09-2023
Листовка Листовка словенски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-12-2013
Листовка Листовка фински 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-09-2023
Листовка Листовка шведски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-09-2023
Листовка Листовка норвежки 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-09-2023
Листовка Листовка исландски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-09-2023
Листовка Листовка хърватски 29-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-12-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите