Exelon

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ривастигмин

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

N06DA03

INN (Международно Name):

rivastigmine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Dementia; Alzheimer Disease; Parkinson Disease

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер. Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция при пациенти с идиопатична болест на Паркинсон.

Каталог на резюме:

Revision: 46

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-05-11

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Exelon 1,5 mg твърди капсули
Exelon 3,0 mg твърди капсули
Exelon 4,5 mg твърди капсули
Exelon 6,0 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Exelon 1,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигминов
хидрогентартарат, съответстващ на 1,5 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Exelon 3,0 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигминов
хидрогентартарат, съответстващ на 3,0 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Exelon 4,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигминов
хидрогентартарат, съответстващ на 4,5 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Exelon 6,0 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигминов
хидрогентартарат, съответстващ на 6,0 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърди капсули
Exelon 1,5 mg твърди капсули
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с жълта капачка и жълто тяло с
отпечатан надпис в
червено “EXELON 1,5 mg” върху тялото.
Exelon 3,0 mg твърди капсули
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с оранжева капачка и оранжево тяло с
отпечатан
надпис в червено “EXELON 3 mg” върху
тялото.
Exelon 4,5 mg твърди капсули
Почти бял до бледожълт прах в 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Exelon 1,5 mg твърди капсули
Exelon 3,0 mg твърди капсули
Exelon 4,5 mg твърди капсули
Exelon 6,0 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Exelon 1,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигминов
хидрогентартарат, съответстващ на 1,5 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Exelon 3,0 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигминов
хидрогентартарат, съответстващ на 3,0 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Exelon 4,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигминов
хидрогентартарат, съответстващ на 4,5 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Exelon 6,0 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигминов
хидрогентартарат, съответстващ на 6,0 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърди капсули
Exelon 1,5 mg твърди капсули
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с жълта капачка и жълто тяло с
отпечатан надпис в
червено “EXELON 1,5 mg” върху тялото.
Exelon 3,0 mg твърди капсули
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с оранжева капачка и оранжево тяло с
отпечатан
надпис в червено “EXELON 3 mg” върху
тялото.
Exelon 4,5 mg твърди капсули
Почти бял до бледожълт прах в 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-06-2023
Листовка Листовка чешки 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-06-2023
Листовка Листовка датски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-06-2023
Листовка Листовка немски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-06-2023
Листовка Листовка естонски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-06-2023
Листовка Листовка гръцки 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-06-2023
Листовка Листовка английски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-02-2013
Листовка Листовка френски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-06-2023
Листовка Листовка италиански 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-02-2013
Листовка Листовка латвийски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-02-2013
Листовка Листовка литовски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-06-2023
Листовка Листовка унгарски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-06-2023
Листовка Листовка малтийски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-02-2013
Листовка Листовка нидерландски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-02-2013
Листовка Листовка полски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-06-2023
Листовка Листовка португалски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-02-2013
Листовка Листовка румънски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-06-2023
Листовка Листовка словашки 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-06-2023
Листовка Листовка словенски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-02-2013
Листовка Листовка фински 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-06-2023
Листовка Листовка шведски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-06-2023
Листовка Листовка норвежки 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-06-2023
Листовка Листовка исландски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-06-2023
Листовка Листовка хърватски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-06-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите