Exelon

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ривастигмин

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

N06DA03

INN (Международно Name):

rivastigmine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Dementia; Alzheimer Disease; Parkinson Disease

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер. Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция при пациенти с идиопатична болест на Паркинсон.

Каталог на резюме:

Revision: 45

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-05-11

Листовка

                94
Б. ЛИСТОВКА
95
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EXELON 1,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
EXELON 3,0 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
EXELON 4,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
EXELON 6,0 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ривастигмин (rivastigmine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Exelon и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Exelon
3.
Как да приемате Exelon
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Exelon
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EXELON И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Exelon 1,5 mg твърди капсули
Exelon 3,0 mg твърди капсули
Exelon 4,5 mg твърди капсули
Exelon 6,0 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Exelon 1,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидрогентартрат, съответстващ на 1,5 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Exelon 3,0 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидрогентартрат, съответстващ на 3,0 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Exelon 4,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидрогентартрат, съответстващ на 4,5 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Exelon 6,0 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидрогентартрат, съответстващ на 6,0 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърди капсули
Exelon 1,5 mg твърди капсули
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с жълта капачка и жълто тяло с
отпечатан надпис в
червено “EXELON 1,5 mg” върху тялото.
Exelon 3,0 mg твърди капсули
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с оранжева капачка и оранжево тяло с
отпечатан
надпис в червено “EXELON 3 mg” върху
тялото.
Exelon 4,5 mg твърди капсули
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с чер
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-11-2022
Листовка Листовка чешки 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-11-2022
Листовка Листовка датски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-11-2022
Листовка Листовка немски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-11-2022
Листовка Листовка естонски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-11-2022
Листовка Листовка гръцки 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-11-2022
Листовка Листовка английски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-02-2013
Листовка Листовка френски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-11-2022
Листовка Листовка италиански 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-02-2013
Листовка Листовка латвийски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-02-2013
Листовка Листовка литовски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-11-2022
Листовка Листовка унгарски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-11-2022
Листовка Листовка малтийски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-02-2013
Листовка Листовка нидерландски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-02-2013
Листовка Листовка полски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-11-2022
Листовка Листовка португалски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-02-2013
Листовка Листовка румънски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-11-2022
Листовка Листовка словашки 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-11-2022
Листовка Листовка словенски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-02-2013
Листовка Листовка фински 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-11-2022
Листовка Листовка шведски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-11-2022
Листовка Листовка норвежки 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-11-2022
Листовка Листовка исландски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-11-2022
Листовка Листовка хърватски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-11-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите