Eurican Herpes 205

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Кучешки херпесвирус (щам F205) антигени

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI07AA

INN (Международно Name):

Canine herpes vaccine (inactivated subunit)

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Имунологични средства за канидите

Терапевтични показания:

Активна имунизация на кучки за предотвратяване на смъртност, клинични признаци и лезии при кученца в резултат на инфекции на кучешки херпес вирус, придобити през първите няколко дни от живота.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-03-26

Листовка

                14
B. ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА:
EURICAN HERPES 205 ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА
УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА
РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS,
Laboratoire Porte des Alpes,
Rue de l’Aviation,
69800 Saint Priest,
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Eurican Herpes 205 прах и разтворител за
инжекционна емулсия
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И
ЕКСЦИПИЕНТА(ИТЕ)
За доза 1 ml:
Лиофилизат
:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Антигени на кучешки херпесвирус (щам
F205 ) ........................................................ 0.3
до 1.75 µg*
*
изразени в µg gB гликопротеини
Разтворител:
АДЖУВАНТ:
Леко парафиново
масло...........................................................................................224.8
до 244.1 mg
Лиофилизат: бяла пелета.
Разтворител: хомогенна бяла емулсия
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на бременни кучета
за предотвратяване на смъртност,
клинични признаци
и лезии при кученца, в резултат на
заразяване с кучешки херпесвирус в
първите дни след
раждане, чрез предаване на пасивен
имунинт
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Eurican Herpes 205 прах и разтворител за
инжекционна емулсия.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
За доза 1 ml:
Лиофилизат:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Антигени на кучешки херпесвирус (щам
F205 ) ........................................................ 0.3
до 1.75 µg*
*
изразени в µg gB гликопротеини
Разтворител:
АДЖУВАНТ:
Леко парафиново масло
............................................................................................224.8
до 244.1 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционна
емулсия.
Лиофилизат: бяла пелета.
Разтворител: хомогенна бяла емулсия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1.
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на бременни кучета
за предотвратяване на смъртност,
клинични признаци
и лезии при кученца в резултат на
заразяване с кучешки херпесвирус в
първите дни след
раждане, чрез предаване на пасивен
имунитет.
4.3.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Да се ваксинират с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-08-2020
Листовка Листовка чешки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-08-2020
Листовка Листовка датски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-08-2020
Листовка Листовка немски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-08-2020
Листовка Листовка естонски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-08-2020
Листовка Листовка гръцки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-08-2020
Листовка Листовка английски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-02-2021
Листовка Листовка френски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-08-2020
Листовка Листовка италиански 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-02-2021
Листовка Листовка латвийски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-02-2021
Листовка Листовка литовски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-08-2020
Листовка Листовка унгарски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-08-2020
Листовка Листовка малтийски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-02-2021
Листовка Листовка полски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-08-2020
Листовка Листовка португалски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-02-2021
Листовка Листовка румънски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-08-2020
Листовка Листовка словашки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-08-2020
Листовка Листовка словенски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-02-2021
Листовка Листовка фински 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-08-2020
Листовка Листовка шведски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-08-2020
Листовка Листовка норвежки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-08-2020
Листовка Листовка исландски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-08-2020
Листовка Листовка хърватски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-08-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите