Eurican Herpes 205

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

20-08-2020

Активна съставка:
Кучешки херпесвирус (щам F205) антигени
Предлага се от:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
АТС код:
QI07AA
INN (Международно Name):
Canine herpes vaccine (inactivated subunit)
Терапевтична група:
Кучета
Терапевтична област:
Имунологични средства за канидите
Терапевтични показания:
Активна имунизация на кучки за предотвратяване на смъртност, клинични признаци и лезии при кученца в резултат на инфекции на кучешки херпес вирус, придобити през първите няколко дни от живота.
Каталог на резюме:
Revision: 11
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/000059
Дата Оторизация:
2001-03-26
EMEA код:
EMEA/V/C/000059

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

20-08-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

02-05-2007

Листовка Листовка - чешки

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

20-08-2020

Листовка Листовка - датски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

20-08-2020

Листовка Листовка - немски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

20-08-2020

Листовка Листовка - естонски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

20-08-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

02-05-2007

Листовка Листовка - гръцки

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

20-08-2020

Листовка Листовка - английски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

20-08-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

02-05-2007

Листовка Листовка - френски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

20-08-2020

Листовка Листовка - италиански

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

20-08-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

02-05-2007

Листовка Листовка - латвийски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

20-08-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

02-05-2007

Листовка Листовка - литовски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

20-08-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

02-05-2007

Листовка Листовка - унгарски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

20-08-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

02-05-2007

Листовка Листовка - малтийски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

20-08-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

02-05-2007

Листовка Листовка - нидерландски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

20-08-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

02-05-2007

Листовка Листовка - полски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

20-08-2020

Листовка Листовка - португалски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

20-08-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

02-05-2007

Листовка Листовка - румънски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

20-08-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

02-05-2007

Листовка Листовка - словашки

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

20-08-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

02-05-2007

Листовка Листовка - словенски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

20-08-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

02-05-2007

Листовка Листовка - фински

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

20-08-2020

Листовка Листовка - шведски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

20-08-2020

Листовка Листовка - норвежки

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

20-08-2020

Листовка Листовка - исландски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

20-08-2020

Листовка Листовка - хърватски

20-08-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

20-08-2020

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Eurican Herpes 205 прах и разтворител за инжекционна емулсия

1.

ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА

УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

ГЕРМАНИЯ

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS,

Laboratoire Porte des Alpes,

Rue de l’Aviation,

69800 Saint Priest,

Франция

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Eurican Herpes 205 прах и разтворител за инжекционна емулсия

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И

ЕКСЦИПИЕНТА(ИТЕ)

За доза 1 ml:

Лиофилизат

:

Активна субстанция:

Антигени на кучешки херпесвирус (щам F205 ) ........................................................ 0.3 до 1.75 µg*

изразени в µg gB гликопротеини

Разтворител:

Аджувант:

Леко парафиново масло...........................................................................................224.8 до 244.1 mg

Лиофилизат: бяла пелета.

Разтворител: хомогенна бяла емулсия

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Активна имунизация на бременни кучета за предотвратяване на смъртност, клинични признаци

и лезии при кученца, в резултат на заразяване с кучешки херпесвирус в първите дни след

раждане, чрез предаване на пасивен имунинтет.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Ваксината често може да причини преходен оток на мястото на инжектирането. Такива

реакции обикновено преминават до 1 седмица.

В много редки случаи може да се наблюдава реакции на свръхчувствителност. Подходящо

симптоматично лечение трябва да се приложи.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

-

много чести (повече от 1 на 10 третирани животни проявяващи неблагоприятни

реакции).

-

чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

-

не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

-

редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

-

много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително

изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани

в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да

уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА

ПРИЛАГАНЕ

След разтваряне на прахта с разтворителя, се инжектира 1 доза (1 ml) подкожно, съгласно

следната схема:

Първо инжектиране: По време на разгонване или 7 до 10 дни след предполагаемата дата на

заплождане.

Второ инжектиране: 1 до 2 седмици преди очакваната дата на раждане.

Реваксинация: По време на всяка бременност, съгласно същата схема.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Разтворете асептично съдържанието (прахта) с разтворителя, предоставен за употреба с тази

ваксина.

Разтвореното съдържание трябва да бъде като млечна емулсия.

10.

КАРЕНТЕН СРОК/КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

Срок на годност след разтваряне, съгласно указанията: използвай незабавно.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане на срока на годност

посочен върху етикета.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Да се ваксинират само здрави животни.

Може да се наблюдават аборти и преждевременни раждания в резултат от инфекция с CHV.

Няма проучвания за тази ваксина доказващи предпазване на женските кучета от инфекцията. За

предаване на пасивен имунитет на кученцата е необходимо те да приемат достатъчно

количество коластра.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта :

Няма.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

За потребителите :

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Случайното

инжектиране/самоинжектиране може да предизвика силна болка и подуване, особено при

инжектиране в става или пръст и в редки случаи е възможно да се загуби засегнатия пръст, ако

не е оказана навреме лекарска помощ.

Ако по случайност сте инжектирани с този ветеринарномедицински продукт, потърсете спешно

съвет от лекар и носете листовката с Bас, дори да е инжектирано съвсем малко количество.

Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново съвет

от лекаря.

За лекарите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Дори да са инжектирани

малки количества, случайното инжектиране с този ветеринарномедицински продукт може да

предизвика поява на силен оток. При инжектиране в пръста е възможно развитие на исхемична

некроза и дори загуба на пръста. Нeoбходима е незабавна, компетентна хирургическа намеса.

Възможно е да се наложи инцизия и иригация на инжектираното място, особено, ако са

засегнати пулпата на пръста или сухожилието.

Бременност и лактация:

Тази ваксина е специално предназначена за прилагане по време на бременност.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се

прецени според индивидуалния случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не са наблюдавани неблагоприятни реакции освен тези отбелязани в „Неблагоприятни

реакции“, след инжектиране на няколко дози.

Основни несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт с изключение на разтворителя

предоставен за употреба с ветеринарномедицинския продукт.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар или фармацевт какво да правите с ненужните ВМП. Тези

мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Пречистена субединична ваксина за активна имунизация на бременни кучки за предаване на

пасивен имунитет при кученцата срещу причиняваното от херпес вирус фатално неонатално

заболяване.

Кутия от 2 х 1 флакон, 2 х 10 флакона и 2 х 50 флакона.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Да се отпуска само по лекарско предписание.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Eurican Herpes 205 прах и разтворител за инжекционна емулсия.

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

За доза 1 ml:

Лиофилизат:

Активна субстанция:

Антигени на кучешки херпесвирус (щам F205 ) ........................................................ 0.3 до 1.75 µg*

изразени в µg gB гликопротеини

Разтворител:

Аджувант:

Леко парафиново масло ............................................................................................224.8 до 244.1 mg

Ексципиенти:

За пълния списък на ексципиентите виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционна емулсия.

Лиофилизат: бяла пелета.

Разтворител: хомогенна бяла емулсия.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1.

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Кучета.

4.2.

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Активна имунизация на бременни кучета за предотвратяване на смъртност, клинични признаци

и лезии при кученца в резултат на заразяване с кучешки херпесвирус в първите дни след

раждане, чрез предаване на пасивен имунитет.

4.3.

Противопоказания

Няма.

4.4.

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Да се ваксинират само здрави животни.

Може да се наблюдават аборти и преждевременни раждания в резултат от инфекция с CHV.

Няма проучвания за тази ваксина доказващи предпазване на женските кучета от инфекцията. За

предаване на пасивен имунитет на кученцата е необходимо те да приемат достатъчно

количество коластра.

4.5.

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Няма.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

За потребителите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Случайното

инжектиране/самоинжектиране може да предизвика силна болка и подуване, особено при

инжектиране в става или пръст

в редки случаи е възможно да се загуби засегнатия пръст, ако

не е оказана навреме лекарска помощ.

Ако по случайност сте инжектирани с този ветеринарномедицински продукт, потърсете спешно

съвет от лекар и носете листовката с Bас, дори да е инжектирано съвсем малко количество.

Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново съвет

от лекаря.

За лекарите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Дори да са инжектирани

малки количества, случайното инжектиране с този ветеринарномедицински продукт може да

предизвика поява на силен оток. При инжектиране в пръста е възможно развитие на исхемична

некроза и дори загуба на пръста. Нeoбходима е незабавна, компетентна хирургическа намеса.

Възможно е да се наложи инцизия и иригация на инжектираното място, особено, ако са

засегнати пулпата на пръста или сухожилието.

4.6.

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Ваксината може често да причини преходен оток на мястото на инжектирането. Такива

реакции обикновено преминават до1 седмица.

В много редки случаи може да се наблюдава реакции на свръхчувствителност. .Подходящо

симптоматично лечение трябва да се приложи.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

-

много чести (повече от 1 на 10 третирани животни проявяващи неблагоприятни реакции).

-

чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

-

не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

-

редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

-

много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително

изолирани съобщения).

4.7.

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Тази ваксина e специално предназначен за приложение по време на бременност.

4.8.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се

прецени според индивидуалния случай.

4.9.

Доза и начин на приложение

След разтваряне на прахта с разтворителя, се инжектира подкожно 1 доза (1 ml) от ваксината,

съгласно следната схема:

Първо инжектиране: По време на разгонване или 7 до 10 дни след предполагаемата дата на

заплождане.

Второ инжектиране: 1 до 2 седмици преди очакваната дата на раждане.

Реваксинация: По време на всяка бременност, съгласно същата схема.

Разтвореното съдържание трябва да бъде подобно на млечна емулсия.

4.10. Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Не са наблюдавани други неблагоприятни реакции освен тези отбелязани в „Неблагоприятни

реакции”, след инжектиране на няколко дози.

4.11. Карентен срок/карентни срокове

Не е приложимо.

5.

ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: имунологични продукти за кучета, инактивирани вирусни

ваксини, кучешки херпесвирус.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код:

QI07AA06

Пречистена субединична ваксина за активна имунизация на бременни кучета за предаване на

пасивен имунитет на кученцата срещу причиняваното от херпес вирус фатално заболяване при

новородените.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1.

Списък на ексципиентите

Light paraffin oil

Polyoxyethylene fatty acids

Ether of fatty alcohols and of polyols

Sucrose

Sorbitol

Dextran 40

Casein hydrolysate

Collagen hydrolysate

Salts

Triethanolamine

6.2.

Основни несъвместимости

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт с изключение на разтворителя

предоставен за употреба с ветеринарномедицинския продукт..

6.3.

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.

Срок на годност след разтваряне в съответствие с инструкциите: използвай незабавно.

6.4.

Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

6.5.

Вид и състав на първичната опаковка

Тип I стъклен флакон съдържащ прах за 1 доза и стъклен флакон съдържащ 1 ml разтворител.

Флаконите са затворени с тапи от бутил еластомер, покрити с алуминиеви капсули.

Кутия от 2 х 1 флакон, 2 х 10 флакона и 2 х 50 флакона.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6.

Специални мерки за унищожаване на неизползвания продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

ГЕРМАНИЯ

8.

НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/01/029/001- 003

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 26/03/2001

Дата на последното подновяване на лиценз за употреба: 18/04/2006

10.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на

Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/V/C/059

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)

EURICAN HERPES 205

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият

документ

представлява

резюме

на

Европейския

доклад

за

обществена

оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за

ветеринарна употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите

препоръки как да се използва лекарството. Този документ не може да замени прякото

обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се нуждаете от повече информация за

медицинско състояние или лечение на Вашето животно, попитайте Вашия ветеринарен

лекар.

Ако

желаете

повече

информация

за

основанията

на

препоръките

на

CVMP,

прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 е пудра и разтворител, които се смесват в емулсия за инжектиране. Eurican

Herpes 205 съдържа като активно вещество антигени на кучешки херпесен вирус (щам F205) в

дозировка от 0,3 до 1,75 µg.

За какво се използва Eurican Herpes 205?

Eurican

Herpes

се използва

за

имунизация

на

бременни

кучки с

цел

да

се

избегнат

смъртността, клиничните белези и лезиите при новородените кученца, причинени от инфекция

с кучешки херпесен вирус, придобита в първите няколко дни от живота им.

Eurican Herpes 205 се прилага под формата на две подкожни дози от по 1 ml. Първата инжекция

се прави или когато кучката е разгонена, или 7 до 10 дни след чифтосването. Втората инжекция

се

прави

до

седмици

преди

очакваната

дата

на

раждане.

Кучката

трябва

да

бъде

реваксинирана по същата схема при всяка бременност.

Как действа Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 съдържа малки количества антигени на кучешкия херпесен вирус. При

инжектиране това малко количество зараза помага на имунната система на кучето да синтезира

антитела срещу кучешкия херпесен вирус и да го неутрализира. След като са ваксинирани,

кучките

предават

антителата

на

малките

си

чрез

кърмата.

Ако

по-късно

през

живота

си

кученцата бъдат изложени на зараза от кучешки херпесен вирус, те или няма да се заразят, или

ще развият много лека инфекция. Целта на Eurican Herpes 205 е да предпази малките кученца от

инфекция през първите няколко дни от живота им.

Как е проучен Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 е проучен в рамките на три лабораторни изследвания и две практически

проучвания.

едно

от

практическите

проучвания

измерен

серологичният

отговор

(производството на антитела). При другото изследване е проучен ефектът на ваксината върху

възможността

на

кучките

да

се

размножават

заразена

глутница.

Първото

лабораторно

изследване е проучило необходимата доза за осигуряване на защита срещу вируса. Второто е

извършено с цел да демонстрира защитата на малките кученца, родени от ваксинирани майки,

срещу кучешки херпесен вирус. При това изследване Eurican Herpes 205 е сравняван с липсата

EMEA 2007

на

ваксинация

(контроли).

Последното

изследване

показва,

че

индукцията

на

антитела

еднаква в случаите, когато кучките са ваксинирани по време на разгонване и 7-10 дни след

чифтосване.

Какви ползи от Eurican Herpes 205 са установени в проучванията?

Eurican

Herpes

показва

добро

ниво

на

защита

срещу

кучешки

херпесен

вирус.

проучването, чиято цел е да покаже нивото на защита на кученцата (от ваксинирани майки)

срещу кучешки херпесен вирус, над 80% от кученцата от ваксинирани майки са оцелели.

Какви са рисковете, свързани с Eurican Herpes 205?

Инжекцията с Eurican Herpes 205 може да причини временна едема (течност под кожата) на

мястото

на

поставянето

до

от

животните.

Тази

нежелана

реакция

обикновено

отшумява

рамките

на

една

седмица.

редки

случаи

може

да

се

появи

реакция

на

свръхчувствителност (алергия), при която се налага лечение.

Какви мерки се предприемат за осигуряване на безопасна употреба за лицето, което дава

лекарството или влиза в контакт с животното?

Eurican Herpes 205 съдържа минерални масла. Случайното убождане може да предизвика силна

болка и подуване, особено, ако е в става или в пръста - в редки случаи може да доведе до загуба

на пръста. Ако някой се убоде по невнимание с този продукт, незабавно трябва да се потърси

медицинска помощ, дори да е инжектирано съвсем малко количество. Листовката на продукта

трябва

да

бъде

показана

на

лекаря.

Ако

болката

продължава

повече

от

часа

след

медицинския преглед, трябва отново да се свържете с лекаря.

Основания за одобряване на Eurican Herpes 205?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) решава, че ползите от

Eurican Herpes 205 са по-големи от рисковете при имунизирането на здрави кучки срещу

кучешки херпесен вирус. Той препоръчва на Eurican Herpes 205 да бъде издадено разрешение за

употреба. Съотношението полза-риск може да бъде намерено в модул 6 на този EPAR.

Допълнителна

информация за Eurican Herpes 205:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския

съюз, за Eurican Herpes 205 на фирма Merial на 26 март 2001 г. Информация за начина на

отпускане на този продукт може да се намерите на етикета.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2006.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация