Eurican Herpes 205

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
20-08-2020
Активна съставка:
Кучешки херпесвирус (щам F205) антигени
Предлага се от:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
АТС код:
QI07AA
INN (Международно Name):
Canine herpes vaccine (inactivated subunit)
Терапевтична група:
Кучета
Терапевтична област:
Имунологични средства за канидите
Терапевтични показания:
Активна имунизация на кучки за предотвратяване на смъртност, клинични признаци и лезии при кученца в резултат на инфекции на кучешки херпес вирус, придобити през първите няколко дни от живота.
Каталог на резюме:
Revision: 12
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/000059
Дата Оторизация:
2001-03-26
EMEA код:
EMEA/V/C/000059

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
испански 20-08-2020
Листовка Листовка
чешки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 20-08-2020
Листовка Листовка
датски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
датски 20-08-2020
Листовка Листовка
немски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
немски 20-08-2020
Листовка Листовка
естонски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 20-08-2020
Листовка Листовка
гръцки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 20-08-2020
Листовка Листовка
английски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
английски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 16-02-2021
Листовка Листовка
френски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
френски 20-08-2020
Листовка Листовка
италиански 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 16-02-2021
Листовка Листовка
латвийски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 16-02-2021
Листовка Листовка
литовски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 20-08-2020
Листовка Листовка
унгарски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 20-08-2020
Листовка Листовка
малтийски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 16-02-2021
Листовка Листовка
нидерландски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 16-02-2021
Листовка Листовка
полски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
полски 20-08-2020
Листовка Листовка
португалски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 16-02-2021
Листовка Листовка
румънски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 20-08-2020
Листовка Листовка
словашки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 20-08-2020
Листовка Листовка
словенски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 16-02-2021
Листовка Листовка
фински 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
фински 20-08-2020
Листовка Листовка
шведски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 20-08-2020
Листовка Листовка
норвежки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 20-08-2020
Листовка Листовка
исландски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 20-08-2020
Листовка Листовка
хърватски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 20-08-2020

Прочетете целия документ

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Eurican Herpes 205 прах и разтворител за инжекционна емулсия

1.

ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА

УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

ГЕРМАНИЯ

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS,

Laboratoire Porte des Alpes,

Rue de l’Aviation,

69800 Saint Priest,

Франция

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Eurican Herpes 205 прах и разтворител за инжекционна емулсия

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И

ЕКСЦИПИЕНТА(ИТЕ)

За доза 1 ml:

Лиофилизат

:

Активна субстанция:

Антигени на кучешки херпесвирус (щам F205 ) ........................................................ 0.3 до 1.75 µg*

изразени в µg gB гликопротеини

Разтворител:

Аджувант:

Леко парафиново масло...........................................................................................224.8 до 244.1 mg

Лиофилизат: бяла пелета.

Разтворител: хомогенна бяла емулсия

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Активна имунизация на бременни кучета за предотвратяване на смъртност, клинични признаци

и лезии при кученца, в резултат на заразяване с кучешки херпесвирус в първите дни след

раждане, чрез предаване на пасивен имунинтет.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Ваксината често може да причини преходен оток на мястото на инжектирането. Такива

реакции обикновено преминават до 1 седмица.

В много редки случаи може да се наблюдава реакции на свръхчувствителност. Подходящо

симптоматично лечение трябва да се приложи.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

-

много чести (повече от 1 на 10 третирани животни проявяващи неблагоприятни

реакции).

-

чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

-

не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

-

редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

-

много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително

изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани

в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да

уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА

ПРИЛАГАНЕ

След разтваряне на прахта с разтворителя, се инжектира 1 доза (1 ml) подкожно, съгласно

следната схема:

Първо инжектиране: По време на разгонване или 7 до 10 дни след предполагаемата дата на

заплождане.

Второ инжектиране: 1 до 2 седмици преди очакваната дата на раждане.

Реваксинация: По време на всяка бременност, съгласно същата схема.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Разтворете асептично съдържанието (прахта) с разтворителя, предоставен за употреба с тази

ваксина.

Разтвореното съдържание трябва да бъде като млечна емулсия.

10.

КАРЕНТЕН СРОК/КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

Срок на годност след разтваряне, съгласно указанията: използвай незабавно.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане на срока на годност

посочен върху етикета.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Да се ваксинират само здрави животни.

Може да се наблюдават аборти и преждевременни раждания в резултат от инфекция с CHV.

Няма проучвания за тази ваксина доказващи предпазване на женските кучета от инфекцията. За

предаване на пасивен имунитет на кученцата е необходимо те да приемат достатъчно

количество коластра.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта :

Няма.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

За потребителите :

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Случайното

инжектиране/самоинжектиране може да предизвика силна болка и подуване, особено при

инжектиране в става или пръст и в редки случаи е възможно да се загуби засегнатия пръст, ако

не е оказана навреме лекарска помощ.

Ако по случайност сте инжектирани с този ветеринарномедицински продукт, потърсете спешно

съвет от лекар и носете листовката с Bас, дори да е инжектирано съвсем малко количество.

Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново съвет

от лекаря.

За лекарите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Дори да са инжектирани

малки количества, случайното инжектиране с този ветеринарномедицински продукт може да

предизвика поява на силен оток. При инжектиране в пръста е възможно развитие на исхемична

некроза и дори загуба на пръста. Нeoбходима е незабавна, компетентна хирургическа намеса.

Възможно е да се наложи инцизия и иригация на инжектираното място, особено, ако са

засегнати пулпата на пръста или сухожилието.

Бременност и лактация:

Тази ваксина е специално предназначена за прилагане по време на бременност.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се

прецени според индивидуалния случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не са наблюдавани неблагоприятни реакции освен тези отбелязани в „Неблагоприятни

реакции“, след инжектиране на няколко дози.

Основни несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт с изключение на разтворителя

предоставен за употреба с ветеринарномедицинския продукт.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар или фармацевт какво да правите с ненужните ВМП. Тези

мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Пречистена субединична ваксина за активна имунизация на бременни кучки за предаване на

пасивен имунитет при кученцата срещу причиняваното от херпес вирус фатално неонатално

заболяване.

Кутия от 2 х 1 флакон, 2 х 10 флакона и 2 х 50 флакона.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Да се отпуска само по лекарско предписание.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Eurican Herpes 205 прах и разтворител за инжекционна емулсия.

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

За доза 1 ml:

Лиофилизат:

Активна субстанция:

Антигени на кучешки херпесвирус (щам F205 ) ........................................................ 0.3 до 1.75 µg*

изразени в µg gB гликопротеини

Разтворител:

Аджувант:

Леко парафиново масло ............................................................................................224.8 до 244.1 mg

Ексципиенти:

За пълния списък на ексципиентите виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционна емулсия.

Лиофилизат: бяла пелета.

Разтворител: хомогенна бяла емулсия.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1.

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Кучета.

4.2.

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Активна имунизация на бременни кучета за предотвратяване на смъртност, клинични признаци

и лезии при кученца в резултат на заразяване с кучешки херпесвирус в първите дни след

раждане, чрез предаване на пасивен имунитет.

4.3.

Противопоказания

Няма.

4.4.

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Да се ваксинират само здрави животни.

Може да се наблюдават аборти и преждевременни раждания в резултат от инфекция с CHV.

Няма проучвания за тази ваксина доказващи предпазване на женските кучета от инфекцията. За

предаване на пасивен имунитет на кученцата е необходимо те да приемат достатъчно

количество коластра.

4.5.

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Няма.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

За потребителите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Случайното

инжектиране/самоинжектиране може да предизвика силна болка и подуване, особено при

инжектиране в става или пръст

в редки случаи е възможно да се загуби засегнатия пръст, ако

не е оказана навреме лекарска помощ.

Ако по случайност сте инжектирани с този ветеринарномедицински продукт, потърсете спешно

съвет от лекар и носете листовката с Bас, дори да е инжектирано съвсем малко количество.

Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново съвет

от лекаря.

За лекарите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Дори да са инжектирани

малки количества, случайното инжектиране с този ветеринарномедицински продукт може да

предизвика поява на силен оток. При инжектиране в пръста е възможно развитие на исхемична

некроза и дори загуба на пръста. Нeoбходима е незабавна, компетентна хирургическа намеса.

Възможно е да се наложи инцизия и иригация на инжектираното място, особено, ако са

засегнати пулпата на пръста или сухожилието.

4.6.

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Ваксината може често да причини преходен оток на мястото на инжектирането. Такива

реакции обикновено преминават до1 седмица.

В много редки случаи може да се наблюдава реакции на свръхчувствителност. .Подходящо

симптоматично лечение трябва да се приложи.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

-

много чести (повече от 1 на 10 третирани животни проявяващи неблагоприятни реакции).

-

чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

-

не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

-

редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

-

много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително

изолирани съобщения).

4.7.

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Тази ваксина e специално предназначен за приложение по време на бременност.

4.8.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се

прецени според индивидуалния случай.

4.9.

Доза и начин на приложение

След разтваряне на прахта с разтворителя, се инжектира подкожно 1 доза (1 ml) от ваксината,

съгласно следната схема:

Първо инжектиране: По време на разгонване или 7 до 10 дни след предполагаемата дата на

заплождане.

Второ инжектиране: 1 до 2 седмици преди очакваната дата на раждане.

Реваксинация: По време на всяка бременност, съгласно същата схема.

Разтвореното съдържание трябва да бъде подобно на млечна емулсия.

4.10. Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Не са наблюдавани други неблагоприятни реакции освен тези отбелязани в „Неблагоприятни

реакции”, след инжектиране на няколко дози.

4.11. Карентен срок/карентни срокове

Не е приложимо.

5.

ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: имунологични продукти за кучета, инактивирани вирусни

ваксини, кучешки херпесвирус.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код:

QI07AA06

Пречистена субединична ваксина за активна имунизация на бременни кучета за предаване на

пасивен имунитет на кученцата срещу причиняваното от херпес вирус фатално заболяване при

новородените.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1.

Списък на ексципиентите

Light paraffin oil

Polyoxyethylene fatty acids

Ether of fatty alcohols and of polyols

Sucrose

Sorbitol

Dextran 40

Casein hydrolysate

Collagen hydrolysate

Salts

Triethanolamine

6.2.

Основни несъвместимости

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт с изключение на разтворителя

предоставен за употреба с ветеринарномедицинския продукт..

6.3.

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.

Срок на годност след разтваряне в съответствие с инструкциите: използвай незабавно.

6.4.

Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

6.5.

Вид и състав на първичната опаковка

Тип I стъклен флакон съдържащ прах за 1 доза и стъклен флакон съдържащ 1 ml разтворител.

Флаконите са затворени с тапи от бутил еластомер, покрити с алуминиеви капсули.

Кутия от 2 х 1 флакон, 2 х 10 флакона и 2 х 50 флакона.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6.

Специални мерки за унищожаване на неизползвания продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

ГЕРМАНИЯ

8.

НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/01/029/001- 003

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 26/03/2001

Дата на последното подновяване на лиценз за употреба: 18/04/2006

10.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на

Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

Прочетете целия документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CVMP/189440/2007

EMEA/V/C/000059

Eurican Herpes 205 (антигени на кучешки херпесвирус

(щам F205)

Преглед на Eurican Herpes 205 и причините за лицензирането му в ЕС

Какво представлява Eurican Herpes 205 и за какво се използва?

Eurican Herpes 205 е ветеринарна ваксина, която се използва за имунизация на бременни кучета

за предотвратяване на смъртност, клинични признаци и лезии при кученца в резултат на

заразяване с кучешки херпесвирус в първите дни след раждане.

Eurican Herpes 205 съдържа активното вещество антигени на кучешки херпесвирус (щам F205).

Как се използва Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 се предоставя под формата на прах и разтворител за инжекционна емулсия

под кожата. Той се отпуска по лекарско предписание.

Eurican Herpes 205 се прилага като две инжекции по 1 ml всяка. Първата инжекция се поставя по

време на разгонване или 7 – 10 дни след предполагаемата дата на заплождане. Втората инжекция

се поставя от 1 до 2 седмици преди очакваната дата на раждане. По време на всяка бременност

кучето трябва да бъде реваксинирано по същия начин.

За практическа информация относно употребата на Eurican Herpes 205, прочетете листовката или

попитайте своя ветеринарен лекар или фармацевт.

Как действа Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 съдържа малко количество антигени на кучешки херпесвирус. При

инжектиране тези малки количества помагат на имунната система на кучето да образува антитела

срещу кучешки херпесвирус и да го неутрализира. След ваксинация женските кучета предават

чрез коластрата тези антитела на кученцата. Ако на по-късен етап от живота си кученцата бъдат

изложени на кучешкия херпесвирус, те или няма да се заразят, или инфекцията ще протече

много по-леко. Eurican Herpes 205 е предназначен за предпазване на кученца от тази инфекция

по време на първите дни след раждането им.

Eurican Herpes 205 (антигени на кучешки херпесвирус (щам F205)

EMA/CVMP/189440/2007

Страница 2/2

Какви ползи от Eurican Herpes 205 са установени в проучванията?

Eurican Herpes 205 е изследван в три лабораторни проучвания и две полеви изпитвания. По време

на едното полево изпитване е измерена серологичната реакция (образуване на антитела). По

време на другото изпитване е проучен ефектът на ваксинацията върху способността на женските

кучета да се размножават в заразен развъдник. По време на първото лабораторно проучване е

тествана необходимата доза за предоставяне на защита. Второто проучване е проведено, за да се

покаже защитата, предоставена на кученцата от ваксинираните женски кучета, срещу кучешкия

херпесвирус. В това проучване Eurican Herpes 205 е съпоставен с отсъствие на ваксина

(контроли). Последното проучване показва, че индукцията на антитела е еквивалентна, когато

женските кучета са ваксинирани в деня преди разгонване или 7 – 10 дни след заплождане.

Eurican Herpes 205 е показал добра защита срещу кучешки херпесвирус. В проучването, в което е

показана защитата на кученцата (предоставена от ваксинираните женски кучета) срещу

кучешкия херпесвирус, над 80% от кученцата, родени от ваксинираните женски кучета,

оцеляват.

Какви са рисковете, свързани с Eurican Herpes 205?

Инжектирането на Eurican Herpes 205 може да предизвика временен оток (течност под кожата) на

инжектираното място при най-много до 10% от животните. Тази неблагоприятна реакция

обикновено изчезва в рамките на една седмица. Рядко могат да настъпят свръхчувствителни

(алергични) реакции, които изискват лечение.

За пълния списък на неблагоприятните реакции и ограниченията при Eurican Herpes 205 вижте

листовката.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага

ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

Eurican Herpes 205 съдържа минерално масло. Случайното инжектиране може да причини силна

болка и подуване, особено при инжектиране в става или пръст — това рядко може да доведе до

загуба на пръста. При случайно самоинжектиране с този продукт трябва незабавно да се потърси

медицински съвет, дори да е инжектирано съвсем малко количество. Листовката за употреба

трябва да се предостави на лекаря. Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския

преглед, потърсете отново съвет от лекаря.

Защо Eurican Herpes 205 е лицензиран в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Eurican Herpes 205 са по-големи от

рисковете, и препоръча Eurican Herpes 205 да бъде лицензиран за употреба в ЕС.

Допълнителна информация за Eurican Herpes 205:

На 26 март 2001 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Eurican Herpes 205,

валиден в ЕС.

Пълният текст на EPAR за Eurican Herpes 205 може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/eurican-herpes-205

Дата на последно актуализиране на текста 03-2020.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация