Entyvio

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

vedolizumab

Предлага се от:

Takeda Pharma A/S

АТС код:

L04AA

INN (Международно Name):

vedolizumab

Терапевтична група:

Селективни имуносупресори

Терапевтична област:

Colitis, Ulcerative; Crohn Disease

Терапевтични показания:

ColitisEntyvio улцерозен е показан за лечение на възрастни пациенти с вмеру до строго активен язвенному колиту, които са имали недостатъчен отговор, загубил отговор, или с непоносимост или традиционна терапия или некротизиращ алфа (Фноа) антагонист. DiseaseEntyvio на крон е показан за лечение на възрастни пациенти с болест на Крон, ревматоиден, които са имали недостатъчен отговор, загубил отговор, или с непоносимост или традиционна терапия или некротизиращ алфа (Фноа) антагонист. PouchitisEntyvio is indicated for the treatment of adult patients with moderately to severely active chronic pouchitis, who have undergone proctocolectomy and ileal pouch anal anastomosis for ulcerative colitis, and have had an inadequate response with or lost response to antibiotic therapy.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-05-22

Листовка

                72
Б. ЛИСТОВКА
73
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ENTYVIO 300 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ведолизумаб (vedolizumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
•
Вашият лекар ще Ви даде и сигнална
карта на пациента, която да носите в
себе си
постоянно.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Entyvio и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Entyvio
3.
Как да използвате Entyvio
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Entyvio
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ENTYVIO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ENTYVIO
Entyvio съдържа активното вещество
ведолизумаб. Ведолизумаб принадлежи
към група
биологични лекарства, на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Entyvio 300 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 300 mg ведолизумаб.
След разтваряне всеки милилитър
съдържа 60 mg ведолизумаб (vedolizumab).
Ведолизумаб е хуманизирано IgG
1
моноклонално антитяло, което се
произвежда от яйчник на
китайски хамстер (CHO) чрез
рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Бяла до почти бяла лиофилизирана
компактна маса или прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Улцерозен колит
Entyvio е показан за лечение на възрастни
пациенти с активен улцерозен колит в
умерена до
тежка степен, които са отговорили
неадекватно, не са отговорили, или са
имали непоносимост
към конвенционална терапия или към
антагонист на тумор некротизиращ
фактор-алфа (TNFα).
Болест на Crohn
Entyvio е показан за лечение на възрастни
пациенти с умерена до тежка активна
болест на
Crohn, които са имали недостатъчен
отговор при, загубили са отговор към,
или са имали
непоносимост към конвенционална

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-04-2023
Листовка Листовка чешки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-04-2023
Листовка Листовка датски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-04-2023
Листовка Листовка немски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-04-2023
Листовка Листовка естонски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-04-2023
Листовка Листовка гръцки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-04-2023
Листовка Листовка английски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-03-2022
Листовка Листовка френски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-04-2023
Листовка Листовка италиански 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-03-2022
Листовка Листовка латвийски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-03-2022
Листовка Листовка литовски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-04-2023
Листовка Листовка унгарски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-04-2023
Листовка Листовка малтийски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-03-2022
Листовка Листовка нидерландски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-03-2022
Листовка Листовка полски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-04-2023
Листовка Листовка португалски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-03-2022
Листовка Листовка румънски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-04-2023
Листовка Листовка словашки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-04-2023
Листовка Листовка словенски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-03-2022
Листовка Листовка фински 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-04-2023
Листовка Листовка шведски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-04-2023
Листовка Листовка норвежки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-04-2023
Листовка Листовка исландски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-04-2023
Листовка Листовка хърватски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-03-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите