Entyvio

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

vedolizumab

Предлага се от:

Takeda Pharma A/S

АТС код:

L04AA

INN (Международно Name):

vedolizumab

Терапевтична група:

Селективни имуносупресори

Терапевтична област:

Colitis, Ulcerative; Crohn Disease

Терапевтични показания:

ColitisEntyvio улцерозен е показан за лечение на възрастни пациенти с вмеру до строго активен язвенному колиту, които са имали недостатъчен отговор, загубил отговор, или с непоносимост или традиционна терапия или некротизиращ алфа (Фноа) антагонист. DiseaseEntyvio на крон е показан за лечение на възрастни пациенти с болест на Крон, ревматоиден, които са имали недостатъчен отговор, загубил отговор, или с непоносимост или традиционна терапия или некротизиращ алфа (Фноа) антагонист. PouchitisEntyvio is indicated for the treatment of adult patients with moderately to severely active chronic pouchitis, who have undergone proctocolectomy and ileal pouch anal anastomosis for ulcerative colitis, and have had an inadequate response with or lost response to antibiotic therapy.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-05-22

Листовка

                72
Б. ЛИСТОВКА
73
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ENTYVIO 300 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ведолизумаб (vedolizumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Entyvio и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Entyvio
3.
Как да използвате Entyvio
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Entyvio
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ENTYVIO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ENTYVIO
Entyvio съдържа активното вещество
ведолизумаб. Ведолизумаб принадлежи
към група
биологични лекарства, наречени
моноклонални антитела (MAb).
КАК ДЕЙСТВА ENTYVIO
Entyvio действа като блокира един протеин
по 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Entyvio 300 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 300 mg ведолизумаб.
След разтваряне всеки милилитър
съдържа 60 mg ведолизумаб (vedolizumab).
Ведолизумаб е хуманизирано IgG
1
моноклонално антитяло, което се
произвежда от яйчник на
китайски хамстер (CHO) чрез
рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Бяла до почти бяла лиофилизирана
компактна маса или прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Улцерозен колит
Entyvio е показан за лечение на възрастни
пациенти с активен улцерозен колит в
умерена до
тежка степен, които са отговорили
неадекватно, не са отговорили, или са
имали непоносимост
към конвенционална терапия или към
антагонист на тумор некротизиращ
фактор-алфа (TNFα).
Болест на Crohn
Entyvio е показан за лечение на възрастни
пациенти с умерена до тежка активна
болест на
Crohn, които са имали недостатъчен
отговор при, загубили са отговор към,
или са имали
непоносимост към конвенционална

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-09-2023
Листовка Листовка чешки 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-09-2023
Листовка Листовка датски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-09-2023
Листовка Листовка немски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-09-2023
Листовка Листовка естонски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-09-2023
Листовка Листовка гръцки 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-09-2023
Листовка Листовка английски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-11-2023
Листовка Листовка френски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-09-2023
Листовка Листовка италиански 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-11-2023
Листовка Листовка латвийски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-11-2023
Листовка Листовка литовски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-09-2023
Листовка Листовка унгарски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-09-2023
Листовка Листовка малтийски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-11-2023
Листовка Листовка нидерландски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-11-2023
Листовка Листовка полски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-09-2023
Листовка Листовка португалски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-11-2023
Листовка Листовка румънски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-09-2023
Листовка Листовка словашки 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-09-2023
Листовка Листовка словенски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-11-2023
Листовка Листовка фински 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-09-2023
Листовка Листовка шведски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-09-2023
Листовка Листовка норвежки 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-09-2023
Листовка Листовка исландски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-09-2023
Листовка Листовка хърватски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-11-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите