Econor

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

валнемулин

Предлага се от:

Elanco GmbH

АТС код:

QJ01XQ02

INN (Международно Name):

valnemulin

Терапевтична група:

Pigs; Rabbits

Терапевтична област:

Противоинфекционные за подаване на заявления,

Терапевтични показания:

PigsThe лечение и профилактика на дизентерия прасета. Лечението на клинични признаци на пролиферативна ентеропатия при свинете (илеит). Превенцията на клинични признаци на свинска колонична спирохезетоза (колит), когато болестта е диагностицирана в стадото. Лечение и профилактика на ензоотична пневмония при свинете. При препоръчваната доза от 10-12 mg / kg телесно тегло лезиите на белите дробове и загубата на тегло са намалени, но инфекцията с Mycoplasma hyopneumoniae не е елиминирана. RabbitsReduction смъртност по време на епидемия эпизоотическая заек ентеропатия (ЭРД). Лечението трябва да започне в началото на епидемията, когато първият заек е диагностициран с клинично заболяване.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-03-12

Листовка

                36
B. ЛИСТОВКА
37 ЛИСТОВКА:
Еconor 50 % премикс за медикаментозен
фураж за свине
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ОТГОВОРЕН ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА
ПАРТИДАТА, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl
Австрия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Еconor 50 % премикс за медикаментозен
фураж за свине
Валнемулин хидрохлорид
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Еconor 50 % премикс съдържа valnemulin под
формата на valnemulin hydrochloride.
Valnemulin hydrochloride
532,5 mg/g
еквивалентен на valnemulin
500 mg/g
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Хипромелоза
Талк
Бял до бледожълт прах.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение и профилактика на дизентерия
при свине.
Лечение на клинични признаци на
пролиферативната ентеропатия при
свине (илеит).
Предпазване от клинични признаци на
колонова спирохетоза при свине
(колит), в случаите
когато заболяването е
диагностицирано в стадото.
Лечение и профилактика на ензоотична
пневмония при свинете. При
препоръчваното дозиране
от 10 - 12 mg/kg телесна маса, случаи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Еconor 50 % премикс за медикаментозен
фураж за свине
Еconor 10 % премикс за медикаментозен
фураж за свине и зайци
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Еconor съдържа
valnemulin
под формата на
valnemulin hydrochloride
.
ЕCONOR 50 %
ЕCONOR 10 %
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Valnemulin hydrochloride
532,5 mg/g
106,5 mg/g
Еквивалентно на
Valnemulin base
500 mg/g
100 mg/g
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Премикс за медикаментозен фураж.
Бял до бледо жълтеникав прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Свине и зайци.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
ЕCONOR 50 %
Лечение и профилактика на дизентерия
при свине.
Лечение на клинични признаци на
пролиферативната ентеропатия при
свине (илеит).
Предпазване от клинични признаци на
колонова спирохетоза при свине
(колит), в случаите
когато заболяването е
диагностицирано в стадото.
Лечение и профилактика на ензоотична
пневмония при свинете. При
препоръчваното дозиране
от 10 - 12 mg/kg телесна маса, случаите на
белодробните увреждания и загубата на
тегло
намаляват, но инфекци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-09-2019
Листовка Листовка чешки 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-09-2019
Листовка Листовка датски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-09-2019
Листовка Листовка немски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-09-2019
Листовка Листовка естонски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-09-2019
Листовка Листовка гръцки 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-09-2019
Листовка Листовка английски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-12-2018
Листовка Листовка френски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-09-2019
Листовка Листовка италиански 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-12-2018
Листовка Листовка латвийски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-12-2018
Листовка Листовка литовски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-09-2019
Листовка Листовка унгарски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-09-2019
Листовка Листовка малтийски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-12-2018
Листовка Листовка нидерландски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-12-2018
Листовка Листовка полски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-09-2019
Листовка Листовка португалски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-12-2018
Листовка Листовка румънски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-09-2019
Листовка Листовка словашки 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-09-2019
Листовка Листовка словенски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-12-2018
Листовка Листовка фински 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-09-2019
Листовка Листовка шведски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-09-2019
Листовка Листовка норвежки 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-09-2019
Листовка Листовка исландски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-09-2019
Листовка Листовка хърватски 03-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-12-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите