Duloxetine Zentiva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дулоксетин

Предлага се от:

Zentiva, k.s.

АТС код:

N06AX21

INN (Международно Name):

duloxetine

Терапевтична група:

Други антидепресанти

Терапевтична област:

Neuralgia; Depressive Disorder, Major; Anxiety Disorders; Diabetes Mellitus

Терапевтични показания:

Лечение на депресивно разстройство, диабетна невропатична болка, тревожно разстройство. Дулоксетин Зентива се посочва в възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-08-20

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ДУЛОКСЕТИН ZENTIVA 30 MG ТВЪРДИ
СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ КАПСУЛИ
ДУЛОКСЕТИН ZENTIVA 60 MG ТВЪРДИ
СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ КАПСУЛИ
дулоксетин (duloxetine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Дулоксетин Zentiva и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Дулоксетин Zentiva
3.
Как да приемате Дулоксетин Zentiva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Дулоксетин Zentiva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДУЛОКСЕТ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Дулоксетин Zentiva 30 mg твърди
стомашно-устойчиви капсули
Дулоксетин Zentiva 60 mg твърди
стомашно-устойчиви капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Дулоксетин Zentiva 30 mg твърди
стомашно-устойчиви капсули
Всяка капсула съдържа дулоксетин
хидрохлорид, еквивалентен на 30 mg
дулоксетин
(duloxetine).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Bсяка капсула съдържа 42,26 – 46,57 mg
захароза.
Дулоксетин Zentiva 60 mg твърди
стомашно-устойчиви капсули
Всяка капсула съдържа дулоксетин
хидрохлорид, еквивалентен на 60 mg
дулоксетин
(duloxetine).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Bсяка капсула съдържа 84,51 – 93,14 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Стомашно-устойчива капсула, твърда.
Дулоксетин Zentiva 30 mg твърди
стомашно-устойчиви капсули
Твърди, непрозрачни желатинови
капсули с дължина приблизително 15,9 mm с
бяло
непрозрачно тяло и светлосиньо
непрозрачно капаче, които съдържат
почти бели до
светлокафяво-жълти сферични пелети.
Дулоксетин Zentiva 60 mg твърди
стомашно-устойчиви капсули
Твърди, непрозрачни желатинови
капсу
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-08-2022
Листовка Листовка чешки 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-08-2022
Листовка Листовка датски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-08-2022
Листовка Листовка немски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-08-2022
Листовка Листовка естонски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-08-2022
Листовка Листовка гръцки 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-08-2022
Листовка Листовка английски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-08-2015
Листовка Листовка френски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-08-2022
Листовка Листовка италиански 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-08-2015
Листовка Листовка латвийски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-08-2015
Листовка Листовка литовски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-08-2022
Листовка Листовка унгарски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-08-2022
Листовка Листовка малтийски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-08-2015
Листовка Листовка нидерландски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-08-2015
Листовка Листовка полски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-08-2022
Листовка Листовка португалски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-08-2015
Листовка Листовка румънски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-08-2022
Листовка Листовка словашки 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-08-2022
Листовка Листовка словенски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-08-2015
Листовка Листовка фински 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-08-2022
Листовка Листовка шведски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-08-2022
Листовка Листовка норвежки 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-08-2022
Листовка Листовка исландски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-08-2022
Листовка Листовка хърватски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-08-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите