Dexdor

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Dexmedetomidine hydrochloride

Предлага се от:

Orion Corporation

АТС код:

N05CM18

INN (Международно Name):

dexmedetomidine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Съзнателно седация

Терапевтични показания:

За седация на възрастни интензивното пациенти, изискващи седация ниво не по-дълбоко от възбуда в отговор на словесни стимулация (съответстваща на Ричмънд възбуда-седация скала (RASS) 0 -3).

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-09-15

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DEXDOR 100 МИКРОГРАМА/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
дексмедетомидин (dexmedetomidine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНАТ ДА ВИ ПРИЛАГАТ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинската
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Dexdor и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
прилагат Dexdor
3.
Как да приемате Dexdor
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Dexdor
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DEXDOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Dexdor съдържа активно вещество,
наречено дексмедетомидин, което
принадлежи към група
лекарства, наречени седативи.
Използва се да осигури седация
(състояние на спокойствие,
сънливост или сън) на възрастни
пациенти, в отделенията за интензивно
лече
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Dexdor 100 микрограма/ml концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки 1 ml от концентрата съдържа
дексмедетомидинов хидрохлорид
(dexmedetomidine
hydrochloride), еквивалентен на 100 микрограма
дексмедетомидин.
Всяка ампула от 2 ml съдържа 200
микрограма дексмедетомидин.
Всеки флакон от 2 ml съдържа 200
микрограма дексмедетомидин.
Всеки флакон от 4 ml съдържа 400
микрограма дексмедетомидин.
Всеки флакон от 10 ml съдържа 1000
микрограма дексмедетомидин.
Концентрацията на крайния разтвор
след разреждане трябва да бъде или 4
микрограма/ml или
8 микрограма/ml.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Концентратът е прозрачен, безцветен
разтвор, с pH 4,5–7,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За седация на възрастни пациенти в ОИЛ
(отделение за интензивно лечение), при
които се
изисква ниво на седиране, което да не е
по-дълбоко от реагиране в отговор на
говорна
стимулация (съответства на оценка за
степен на седация от 0 до -3 по скалата
за седиране-
възб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-07-2022
Листовка Листовка чешки 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-07-2022
Листовка Листовка датски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-07-2022
Листовка Листовка немски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-07-2022
Листовка Листовка естонски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-07-2022
Листовка Листовка гръцки 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-07-2022
Листовка Листовка английски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-10-2018
Листовка Листовка френски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-07-2022
Листовка Листовка италиански 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-10-2018
Листовка Листовка латвийски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-10-2018
Листовка Листовка литовски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-07-2022
Листовка Листовка унгарски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-07-2022
Листовка Листовка малтийски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-10-2018
Листовка Листовка нидерландски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-10-2018
Листовка Листовка полски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-07-2022
Листовка Листовка португалски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-10-2018
Листовка Листовка румънски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-07-2022
Листовка Листовка словашки 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-07-2022
Листовка Листовка словенски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-10-2018
Листовка Листовка фински 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-07-2022
Листовка Листовка шведски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-07-2022
Листовка Листовка норвежки 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-07-2022
Листовка Листовка исландски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-07-2022
Листовка Листовка хърватски 14-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-10-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите