Cymbalta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дулоксетин

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

N06AX21

INN (Международно Name):

duloxetine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Anxiety Disorders; Diabetic Neuropathies; Depressive Disorder, Major

Терапевтични показания:

Лечение на тежко депресивно разстройство. Лечение на диабетна периферна невропатична болка. Лечение на генерализирано тревожно разстройство . Cymbalta, се посочва в възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-12-17

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CYMBALTA 30 MG ТВЪРДИ СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ
КАПСУЛИ
CYMBALTA 60 MG ТВЪРДИ СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ
КАПСУЛИ
Дулоксетин (като хидрохлорид) (Duloxetine
(като hydrochloride))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cymbalta и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cymbalta
3.
Как да приемате Cymbalta
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cymbalta
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CYMBALTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cymbalta съдържа ак
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cymbalta 30 mg твърди стомашно-устойчиви
капсули
Cymbalta 60 mg твърди стомашно-устойчиви
капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Cymbalta 30 mg
Всяка капсула съдържа 30 mg дулоксетин
(duloxetine) (като хидрохлорид).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка капсула може да съдържа до 56 mg
захароза.
Cymbalta 60 mg
Всяка капсула съдържа 60 mg дулоксетин
(duloxetine) (като хидрохлорид).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка капсула може да съдържа до 111 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда стомашно-устойчива капсула
Cymbalta 30 mg
Непрозрачно бяло тяло, с надпис ‘30 mg’
и непрозрачна синя капачка с
напечатано ‘9543’.
Cymbalta 60 mg
Непрозрачно зелено тяло, с надпис ‘60
mg’ и непрозрачна синя капачка с
напечатано ‘9542’.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на голямо депресивно
разстройство
Лечение на диабетна периферна
невропатна болка
Лечение на генерализирано тревожно
разстройство
Cymbalta е показан при възрастни.
За допълнителна информация вижте
точка 5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозиров
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-12-2021
Листовка Листовка чешки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-12-2021
Листовка Листовка датски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-12-2021
Листовка Листовка немски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-12-2021
Листовка Листовка естонски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-12-2021
Листовка Листовка гръцки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-12-2021
Листовка Листовка английски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-01-2010
Листовка Листовка френски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-12-2021
Листовка Листовка италиански 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-01-2010
Листовка Листовка латвийски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-01-2010
Листовка Листовка литовски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-12-2021
Листовка Листовка унгарски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-12-2021
Листовка Листовка малтийски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-01-2010
Листовка Листовка нидерландски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-01-2010
Листовка Листовка полски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-12-2021
Листовка Листовка португалски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-01-2010
Листовка Листовка румънски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-12-2021
Листовка Листовка словашки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-12-2021
Листовка Листовка словенски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-01-2010
Листовка Листовка фински 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-12-2021
Листовка Листовка шведски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-12-2021
Листовка Листовка норвежки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-12-2021
Листовка Листовка исландски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-12-2021
Листовка Листовка хърватски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-12-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите