Copalia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

valsartan, amlodipine (as amlodipine besilate)

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

C09DB01

INN (Международно Name):

amlodipine, valsartan

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония. Copalia е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-01-15

Листовка

                54
Б. ЛИСТОВКА
55
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
COPALIA 5 MG/80 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
COPALIA 5 MG/160 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
COPALIA 10 MG/160 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
амлодипин/валсартан (amlodipine/valsartan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Copalia и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Copalia
3.
Как да приемате Copalia
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Copalia
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА COPALIA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Copalia таблетки съдържат две вещ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Copalia 5 mg/80 mg филмирани таблетки
Copalia 5 mg/160 mg филмирани таблетки
Copalia 10 mg/160 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Copalia 5 mg/80 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипин
безилат)
и 80 mg валсартан (valsartan).
Copalia 5 mg/160 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипин
безилат)
и 160 mg валсартан (valsartan).
Copalia 10 mg/160 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипин
безилат)
и 160 mg валсартан (valsartan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Copalia 5 mg/80 mg филмирани таблетки
Тъмно жълти, кръгли филмирани
таблетки със скосени ръбове, с надпис
“NVR” от едната
страна и “NV” от другата.
Приблизителна големина: диаметър 8,20 mm.
Copalia 5 mg/160 mg филмирани таблетки
Тъмно жълти, овални филмирани
таблетки, с надпис “NVR” от едната
страна и “ECE” от
другата. Приблизителна големина: 14,2 mm
(дължина) x 5,7 mm (ширина).
Copalia 10 mg/160 mg филмирани таблетки
Светло жълти, овални филмирани
таблетки, с 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-11-2022
Листовка Листовка чешки 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-11-2022
Листовка Листовка датски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-11-2022
Листовка Листовка немски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-11-2022
Листовка Листовка естонски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-11-2022
Листовка Листовка гръцки 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-11-2022
Листовка Листовка английски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-06-2015
Листовка Листовка френски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-11-2022
Листовка Листовка италиански 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-06-2015
Листовка Листовка латвийски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-06-2015
Листовка Листовка литовски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-11-2022
Листовка Листовка унгарски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-11-2022
Листовка Листовка малтийски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-06-2015
Листовка Листовка нидерландски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-06-2015
Листовка Листовка полски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-11-2022
Листовка Листовка португалски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-06-2015
Листовка Листовка румънски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-11-2022
Листовка Листовка словашки 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-11-2022
Листовка Листовка словенски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-06-2015
Листовка Листовка фински 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-11-2022
Листовка Листовка шведски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-11-2022
Листовка Листовка норвежки 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-11-2022
Листовка Листовка исландски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-11-2022
Листовка Листовка хърватски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-06-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите