Convenia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

cefovecin (as sodium salt)

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QJ01DD91

INN (Международно Name):

cefovecin

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Антибактериални средства за системна употреба

Терапевтични показания:

DogsFor лечение на кожата и меките тъкани инфекции, включително пиодермии, рани и абсцеси, свързани с pseudintermedius стафилокок, β-гемолитический стрептокок, е. коли и / или Pasteurella multocida. За лечение на инфекции на пикочните пътища, свързани с Escherichia coli и / или Proteus spp. Като допълнително лечение с механични или хирургическа пародонтологического лечение при лечение на тежки инфекции на венците и тъканите на пародонта, свързани с Porphyromonas). и Prevotella spp. CatsFor лечение на кожата и меките тъкани абсцеси и рани, свързани с бактерии, Pasteurella multocida, Usobacterium). , Bacteroides spp. , Превотелл ла-корунье, β-гемолитический стрептокок и / или стафилокок pseudintermedius. За лечение на инфекции на пикочните пътища, свързани с Escherichia coli.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-06-19

Листовка

                21
В. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА:
CONVENIA 80 MG/ML ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА КУЧЕТА И КОТКИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Haupt Pharma Latina S.r.l
S.S. 156 Km 47,600
04100 Borgo San Michele
Latina
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Convenia 80 mg/ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор за кучета и котки
cefovecin
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всеки флакон от 23 ml лиофилизиран прах
съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
852 mg cefovecin (под формата на натриева
сол)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
19.17 mg methyl parahydroxybenzoate (E218)
2.13 mg propyl parahydroxybenzoate (E216)
Всеки флакон от 19 ml от разтворителя
съдържа:
ЕКСЦИПИЕНТИ:
13 mg/ml benzyl alcohol
10.8 ml water for injections
Всеки флакон от 5 ml лиофилизиран прах
съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
340 mg cefovecin (под формата на натриева
сол)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
7.67 mg methyl parahydroxybenzoate (E218)
0.85 mg propyl parahydroxybenzoate (E216)
Всеки флакон от 10 ml от разтворителя
съдържа:
ЕКСЦИПИЕНТИ:
13 mg/ml benzyl alcohol
4.45 ml water for injections
Когато бъде приготвен съгласно
указанията върху етикета,
инжекци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Convenia 80 mg/ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор за кучета и котки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ВСЕКИ ФЛАКОН ОТ 23 ML ЛИОФИЛИЗИРАН ПРАХ
СЪДЪРЖА:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
852 mg cefovecin (под формата на натриева
сол)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
19.17 mg methyl parahydroxybenzoate (E218)
2.13 mg propyl parahydroxybenzoate (E216)
ВСЕКИ ФЛАКОН ОТ 19 ML ОТ РАЗТВОРИТЕЛЯ
СЪДЪРЖА:
ЕКСЦИПИЕНТИ:
13 mg/ml benzyl alcohol
10.8 ml water for injections
ВСЕКИ ФЛАКОН ОТ 5 ML ЛИОФИЛИЗИРАН ПРАХ
СЪДЪРЖА:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
340 mg cefovecin (под формата на натриева
сол)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
7.67 mg methyl parahydroxybenzoate (E218)
0.85 mg propyl parahydroxybenzoate (E216)
ВСЕКИ ФЛАКОН ОТ 10 ML ОТ РАЗТВОРИТЕЛЯ
СЪДЪРЖА:
ЕКСЦИПИЕНТИ:
13 mg/ml benzyl alcohol
4.45 ml water for injections
Когато бъде приготвен съгласно
указанията върху етикета,
инжекционният разтвор съдържа:
80.0 mg/ml cefovecin (като sodium salt)
1.8 mg/ml methyl parahydroxybenzoate (E218)
0.2 mg/ml propyl parahydroxybenzoate (E216)
12.3 mg/ml benzyl alcohol
За пълния списък на ексципиентите, вж.
точка 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор.
Прахът е с белезникав до жълтеникав
цвят, а дилуентът (разтворителя) е
бистра, безцветна течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-12-2020
Листовка Листовка чешки 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-12-2020
Листовка Листовка датски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-12-2020
Листовка Листовка немски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-12-2020
Листовка Листовка естонски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-12-2020
Листовка Листовка гръцки 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-12-2020
Листовка Листовка английски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-05-2013
Листовка Листовка френски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-12-2020
Листовка Листовка италиански 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-05-2013
Листовка Листовка латвийски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-05-2013
Листовка Листовка литовски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-12-2020
Листовка Листовка унгарски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-12-2020
Листовка Листовка малтийски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-05-2013
Листовка Листовка нидерландски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-05-2013
Листовка Листовка полски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-12-2020
Листовка Листовка португалски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-05-2013
Листовка Листовка румънски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-12-2020
Листовка Листовка словашки 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-12-2020
Листовка Листовка словенски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-05-2013
Листовка Листовка фински 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-12-2020
Листовка Листовка шведски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-12-2020
Листовка Листовка норвежки 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-12-2020
Листовка Листовка исландски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-12-2020
Листовка Листовка хърватски 08-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-12-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите