Clynav

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пук-SPDV-poly2#1 ДНК реципиент, кодиране на вирусни заболявания на панкреаса протеини сьомгата

Предлага се от:

Elanco GmbH

АТС код:

QI10AX

INN (Международно Name):

Salmon pancreas disease vaccine (recombinant DNA plasmid)

Терапевтична група:

Атлантическа сьомга

Терапевтична област:

Имуномодулатори за атлантическата сьомга,

Терапевтични показания:

За активна имунизация на Атлантическата сьомга, за да се намали нарушения ежедневно наддаване на телесна маса и намаляване на смъртността, сърцето, панкреаса и скелетни мускули лезии, причинени от задстомашната жлеза болест след заразяване сьомгата alphavirus подтип 3 (SAV3).

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-06-26

Листовка

                13
B. ЛИСТОВКА
14
ЛИСТОВКА:
CLYNAV инжекционен разтвор за
атлантическа сьомга
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Straβe 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Lohmann Animal Health GmbH
Heinz-Lohmann-Straβe 4
27472 Cuxhaven
Германия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
CLYNAV инжекционен разтвор за
атлантическа сьомга
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 0,05 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
pUK-SPDV-poly2#1 ДНК плазмид, кодиращ
протеини на вирус на заболяване на
панкреаса при
сьомгата: 6,0 – 9,4 μg.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на атлантическа
сьомга, с цел да се намали
понижаването на дневния
прираст и да се редуцират смъртността
и лезиите в панкреаса, сърдечната и
скелетната
мускулатури, причинени от заболяване
на панкреаса след инфекция с
пъстървов алфавирус
подтип 3 (SAV3).
Началото на имунитета настъпва в
рамките на 399 градусови дни (средната
температура на
водата в °C, умножена по броя на дни
задържане) след ваксинацията.
Продължителност на имуни
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
CLYNAV инжекционен разтвор за
атлантическа сьомга
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 0,05 ml
съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
pUK-SPDV-poly2#1 ДНК плазмид, кодиращ
протеини на вирус на заболяване на
панкреаса при
сьомгата: 6,0 – 9,4 μg.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър, безцветен разтвор, без видими
частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Атлантическа сьомга (
_Salmo salar_
).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на атлантическа
сьомга, с цел да се намали
понижаването на дневния
прираст и да се редуцират смъртността
и лезиите в панкреаса, сърдечната и
скелетната
мускулатура, причинени от заболяване
на панкреаса след инфекция с
пъстървов алфавирус
подтип 3 (SAV3).
Началото на имунитета настъпва в
рамките на 399 градусови дни (средната
температура на
водата в °C, умножена по броя на дни
задържане) след ваксинацията.
Продължителност на имунитета: 1 година
за намаляване пониж
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-09-2020
Листовка Листовка чешки 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-09-2020
Листовка Листовка датски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-09-2020
Листовка Листовка немски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-09-2020
Листовка Листовка естонски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-09-2020
Листовка Листовка гръцки 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-09-2020
Листовка Листовка английски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-09-2020
Листовка Листовка френски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-09-2020
Листовка Листовка италиански 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-09-2020
Листовка Листовка латвийски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-09-2020
Листовка Листовка литовски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-09-2020
Листовка Листовка унгарски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-09-2020
Листовка Листовка малтийски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-09-2020
Листовка Листовка нидерландски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-09-2020
Листовка Листовка полски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-09-2020
Листовка Листовка португалски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-09-2020
Листовка Листовка румънски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-09-2020
Листовка Листовка словашки 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-09-2020
Листовка Листовка словенски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-09-2020
Листовка Листовка фински 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-09-2020
Листовка Листовка шведски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-09-2020
Листовка Листовка норвежки 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-09-2020
Листовка Листовка исландски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-09-2020
Листовка Листовка хърватски 25-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-09-2020

Преглед на историята на документите