Clopidogrel Teva Generics B.V.

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel (as hydrochloride)

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Терапевтични показания:

Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Patients suffering from acute coronary syndrome:Non-ST segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (ASA). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. За повече информация, моля, вижте раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2010-10-28

Листовка

                21
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА КУТИЯ
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel Teva Generics B.V. 75 mg филмирани
таблетки
Клопидогрел
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (като хидрохлорид)
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Съдържа също хидрогенирано рициново
масло. За допълнителна информация
прочетете
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
28 филмирани таблетки
28x1 филмирани таблетки
30 филмирана таблетка
30x1 филмирани таблетки
50 филмирани таблетки
50x1 филмирани таблетки
56 филмирани таблетки
56x1 филмирани таблетки
84 филмирани таблетки
84x1 филмирани таблетки
90 филмирани таблетки
90x1 филмирани таблетки
100 филмирани таблетки
100x1 филмирани таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА
ВЪВЕЖДАНЕ
_ _
Преди употреба прочетете листовката.
За перорално приложение
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е
НЕОБХОДИМО
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИК
А НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel Teva Generics B.V. 75 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)
_ _
(като хидрохлорид).
Помощни вещества:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛ
ИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Клопидогрел е показан за предпазване
от атеротромботични инциденти при
възрастни при:
•
Пациенти, страдащи от миокарден
инфаркт (от няколко дни до не повече от
35 дни),
исхемичен инсулт (от 7 дни до не повече
от 6 месеца) или доказано заболяване на
периферните артерии.
•
Пациенти, страдащи от остър коронарен
синдром:
-
Остър коронарен синдро
м без елевация на ST-сегмента
(нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Ост
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-05-2014
Листовка Листовка чешки 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-05-2014
Листовка Листовка датски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-05-2014
Листовка Листовка немски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-05-2014
Листовка Листовка естонски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-05-2014
Листовка Листовка гръцки 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-05-2014
Листовка Листовка английски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-05-2014
Листовка Листовка френски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-05-2014
Листовка Листовка италиански 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-05-2014
Листовка Листовка латвийски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-05-2014
Листовка Листовка литовски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-05-2014
Листовка Листовка унгарски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-05-2014
Листовка Листовка малтийски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-05-2014
Листовка Листовка нидерландски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-05-2014
Листовка Листовка полски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-05-2014
Листовка Листовка португалски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-05-2014
Листовка Листовка румънски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-05-2014
Листовка Листовка словашки 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-05-2014
Листовка Листовка словенски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-05-2014
Листовка Листовка фински 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-05-2014
Листовка Листовка шведски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-05-2014
Листовка Листовка норвежки 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-05-2014
Листовка Листовка исландски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-05-2014
Листовка Листовка хърватски 12-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-05-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите