Cerdelga

Европейски съюз - фински - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

06-01-2020

Активна съставка:
eliglustat
Предлага се от:
Genzyme Europe BV
АТС код:
A16AX10
INN (Международно Name):
eliglustat
Терапевтична група:
Muut ruuansulatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet,
Терапевтична област:
Gaucherin tauti
Терапевтични показания:
Cerdelga on tarkoitettu aikavälin hoitoon aikuispotilailla, joilla on Gaucherin taudin tyypin 1 (GD1), jotka ovat CYP2D6 huono metabolisers (PMs), keskitason metabolisers (IMs) tai laaja metabolisers (EMs).
Каталог на резюме:
Revision: 11
Статус Оторизация:
valtuutettu
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003724
Дата Оторизация:
2015-01-19
EMEA код:
EMEA/H/C/003724

Документи на други езици

Листовка Листовка - български

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - български

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - български

07-08-2018

Листовка Листовка - испански

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

07-08-2018

Листовка Листовка - чешки

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

06-01-2020

Листовка Листовка - датски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

06-01-2020

Листовка Листовка - немски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

06-01-2020

Листовка Листовка - естонски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

07-08-2018

Листовка Листовка - гръцки

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

06-01-2020

Листовка Листовка - английски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

07-08-2018

Листовка Листовка - френски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

06-01-2020

Листовка Листовка - италиански

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

07-08-2018

Листовка Листовка - латвийски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

07-08-2018

Листовка Листовка - литовски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

07-08-2018

Листовка Листовка - унгарски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

07-08-2018

Листовка Листовка - малтийски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

07-08-2018

Листовка Листовка - нидерландски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

07-08-2018

Листовка Листовка - полски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

06-01-2020

Листовка Листовка - португалски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

07-08-2018

Листовка Листовка - румънски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

07-08-2018

Листовка Листовка - словашки

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

07-08-2018

Листовка Листовка - словенски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

07-08-2018

Листовка Листовка - шведски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

06-01-2020

Листовка Листовка - норвежки

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

06-01-2020

Листовка Листовка - исландски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

06-01-2020

Листовка Листовка - хърватски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

07-08-2018

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Cerdelga 84 mg kovat kapselit

eliglustaatti

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Cerdelga on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cerdelga-valmistetta

Miten Cerdelga-valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Cerdelga-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Cerdelga on ja mihin sitä käytetään

Cerdelga sisältää vaikuttavana aineena eliglustaattia ja sitä käytetään tyypin 1 Gaucher’n tautia

sairastavien aikuispotilaiden pitkäaikaiseen hoitoon.

Tyypin 1 Gaucher’n tauti on harvinainen, perinnöllinen sairaus, jossa keho ei pilko tehokkaasti

glukosyylikeramidi-nimistä ainetta. Tämän vuoksi glukosyylikeramidi kertyy pernaan, maksaan ja

luihin. Aineen kertyminen estää näitä elimiä toimimasta kunnolla. Cerdelga sisältää vaikuttavana

aineena eliglustaattia, joka vähentää glukosyylikeramidin tuotantoa ja estää siten sen kertymistä. Tämä

puolestaan auttaa sairaita elimiäsi toimimaan paremmin.

Keho pilkkoo tätä lääkettä eri nopeudella eri ihmisillä. Sen takia tämän lääkkeen määrä veressä voi

vaihdella eri potilailla, mikä voi vaikuttaa potilaan vasteeseen. Cerdelga on tarkoitettu niiden

potilaiden käyttöön, joiden keho pilkkoo tätä lääkettä normaalilla nopeudella (ja joita kutsutaan

keskinopeiksi ja nopeiksi metaboloijiksi) tai hitaalla nopeudella (hitaat metaboloijat). Lääkäri

määrittelee yksinkertaisella laboratoriokokeella sen, sopiiko Cerdelga sinulle, ennen kuin aloitat sen

ottamisen.

Tyypin 1 Gaucher’n tauti on elinikäinen sairaus ja sinun täytyy jatkaa tämän lääkkeen ottamista

lääkärin määräyksen mukaisesti saadaksesi mahdollisimman paljon hyötyä lääkkeestä.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cerdelga-valmistetta

Älä ota Cerdelga-valmistetta

jos olet allerginen eliglustaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

jos olet keskinopea tai nopea metaboloija ja käytät lääkkeitä, joita sanotaan vahvoiksi tai

kohtalaisiksi CYP2D6:n estäjiksi (esimerkiksi kinidiiniä tai terbinafiiniä) yhdessä vahvojen tai

kohtalaisten CYP3A:n estäjien (esimerkiksi erytromysiinin tai itrakonatsolin) kanssa. Näiden

lääkkeiden yhdistelmä häiritsee kehosi kykyä pilkkoa Cerdelga-valmistetta ja tämä voi aiheuttaa

korkeamman vaikuttavan aineen määrän veressä (ks. kohdasta ”Muut lääkevalmisteet ja

Cerdelga” pidempi luettelo näistä lääkkeistä).

jos olet hidas metaboloija ja käytät lääkkeitä, joita kutsutaan vahvoiksi CYP3A:n estäjiksi

(esimerkiksi itrakonatsolia). Tämän tyyppiset lääkkeet häiritsevät kehosi kykyä pilkkoa

Cerdelga-valmistetta, mikä voi lisätä vaikuttavan aineen pitoisuutta veressä (ks. kohdasta ”Muut

lääkevalmisteet ja Cerdelga” pidempi luettelo näistä lääkkeistä).

jos olet nopea metaboloija ja sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta

jos olet nopea metaboloija ja sinulla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta ja käytät

vahvaa tai kohtalaista CYP2D6:n estäjää.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Cerdelga-valmistetta, jos:

saat tällä hetkellä lääkehoitoa tai aiot aloittaa lääkehoidon millä tahansa lääkkeellä, joka on

mainittu kohdassa "

Muut lääkevalmisteet ja Cerdelga"

sinulla on ollut sydänkohtaus tai sydämen vajaatoimintaa

sinulla on hidas sydämen syke

sinulla on epäsäännöllinen tai epänormaali sydämen syke, mukaan lukien sydänsairaus, jonka

nimi on pitkän QT-ajan oireyhtymä

sinulla on ollut muita sydänongelmia

käytät rytmihäiriölääkettä (jota käytetään epäsäännöllisten sydämenlyöntien hoitoon) kuten

kinidiiniä, amiodaronia tai sotalolia

olet nopea metaboloija ja sinulla on kohtalainen maksan vajaatoiminta

olet keskinopea tai hidas metaboloija ja sinulla on minkä tahansa vaikeusasteen maksan

vajaatoiminta

olet keskinopea tai hidas metaboloija ja sinulla on munuaisten vajaatoiminta

sinulla on loppuvaiheen munuaissairaus.

Lapset ja nuoret

Cerdelga-valmisteen käyttöä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa ei ole tutkittu. Älä anna tätä

lääkettä lapsille tai nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Cerdelga

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Lääkkeet, joita ei saa ottaa samanaikaisesti keskenään ja Cerdelga-valmisteen kanssa

Cerdelga-valmistetta ei saa käyttää tietyntyyppisten lääkkeiden kanssa. Nämä lääkkeet voivat häiritä

kehosi kykyä pilkkoa Cerdelga-valmistetta ja tämä voi aiheuttaa korkeamman Cerdelga-valmisteen

määrän veressä. Näitä lääkkeitä sanotaan vahvoiksi tai kohtalaisiksi CYP2D6:n estäjiksi ja vahvoiksi

tai kohtalaisiksi CYP3A:n estäjiksi. Näihin luokkiin kuuluu monia lääkkeitä ja niiden vaikutukset eri

henkilöillä saattavat olla erilaiset sen mukaan, miten keho pilkkoo Cerdelga-valmistetta. Keskustele

lääkärin kanssa näistä lääkkeistä ennen kuin aloitat Cerdelga-valmisteen oton. Lääkäri päättää sinulle

sopivat lääkkeet sen perusteella, miten nopeasti kehosi pilkkoo eliglustaattia.

Lääkkeet, jotka voivat lisätä Cerdelga-valmisteen määrää veressä, kuten:

paroksetiini, fluoksetiini, fluvoksamiini, duloksetiini, bupropioni, moklobemidi –

masennuslääkkeitä

(käytetään masennuksen hoidossa)

dronedaroni, kinidiini, verapamiili –

rytmihäiriölääkkeitä

(käytetään epäsäännöllisten

sydämenlyöntien hoidossa)

siprofloksasiini, klaritromysiini, erytromysiini, telitromysiini –

antibiootteja

(käytetään

infektioiden hoidossa)

terbinafiini, itrakonatsoli, flukonatsoli, posakonatsoli, vorikonatsoli –

sienilääkkeitä

(käytetään

sieni-infektioiden hoidossa)

mirabegroni – käytetään yliaktiivisen virtsarakon hoidossa

sinakalsetti –

kalsimimeettilääke (

käytetään joidenkin dialyysipotilaiden ja tiettyjen syöpien

hoidossa)

atatsanaviiri, darunaviiri, fosamprenaviiri, indinaviiri, lopinaviiri, ritonaviiri, sakinaviiri,

tipranaviiri –

retroviruslääkkeitä

(käytetään HIV:n hoidossa)

kobisistaatti – käytetään parantamaan antiretroviraalisten lääkkeiden (käytetään HIV:n

hoidossa) vaikutuksia

aprepitantti –

pahoinvointilääke

(käytetään oksentelun vähentämiseen)

diltiatseemi –

verenpainelääke

(käytetään verenvirtauksen lisäämiseen ja sydämen sykkeen

hidastamiseen)

konivaptaani –

virtsaneritystä lisäävä lääke

(käytetään nostamaan matalaa veren

natriumpitoisuutta)

bosepreviiri, telapreviiri –

viruslääke

(käytetään hepatiitti C:n hoidossa)

imatinibi –

syöpälääke

(käytetään syövän hoidossa)

amlodipiini, ranolatsiini – käytetään rasitusrintakivun hoitoon

silostatsoli – käytetään hoidettaessa kouristuksenomaista jalkakipua, jota ilmenee kävellessä

joka johtuu jalkojen riittämättömästä verenkierrosta

isoniatsidi – käytetään tuberkuloosin hoidossa

simetidiini, ranitidiini –

haponestolääkkeitä

(käytetään ruuansulatushäiriön hoidossa)

hydrastisjuuri – (tunnetaan myös nimellä

Hydrastis canadensis)

ilman reseptiä saatava

yrittivalmiste, jota käytetään edistämään ruuansulatusta.

Lääkkeet, jotka voivat vähentää Cerdelga-valmisteen määrää veressä:

rifampisiini, rifabutiini –

antibiootteja

(käytetään infektioiden hoidossa)

karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini –

epilepsialääkkeitä

(käytetään epilepsian ja

kouristuskohtausten hoidossa)

mäkikuisma –

(tunnetaan myös nimellä

Hypericum perforatum

) rohdosvalmiste, jota saa ilman

reseptiä ja jota käytetään

masennuksen

ja muiden sairauksien hoidossa

Cerdelga voi lisätä seuraavan tyyppisten lääkkeiden määrää veressä:

dabigatraani

veren hyytymistä ehkäisevä lääke

(käytetään veren ohentamiseen)

fenytoiini –

epilepsialääke

(käytetään epilepsian ja kouristuskohtausten hoidossa)

nortriptyliini, amitriptyliini, imipramiini, desipramiini –

masennuslääkkeitä

(käytetään

masennuksen hoidossa)

fenotiatsiinit –

psykoosilääkkeitä

(käytetään skitsofrenian ja psykoosien hoidossa)

digoksiini – käytetään

sydämen vajaatoiminnan ja eteisvärinän hoidossa

kolkisiini – käytetään

kihdin hoidossa

metoprololi

käytetään

alentamaan verenpainetta ja/tai hidastamaan sydämen sykettä

dekstrometorfaani –

yskänlääke

tomoksetiini – käytetään

aktiivisuuden ja tarkkaavaisuushäiriön (attention deficit

hyperactivity disorder, ADHD) hoidossa

pravastatiini – käytetään

kolesterolin alentamisessa ja sydänsairauksien ehkäisyssä

Cerdelga ruuan ja juoman kanssa

Vältä greippihedelmän ja greippimehun nauttimista, koska se voi lisätä Cerdelga-valmisteen määrää

veressäsi.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tämän lääkkeen vaikuttavan aineen on osoitettu siirtyvän pieninä määrinä eläinten rintamaitoon.

Imetystä ei suositella tämän lääkkeen käytön aikana. Kerro lääkärille, jos imetät parhaillaan.

Lääkkeen normaaleilla annoksilla ei ole tiedossa olevia vaikutuksia hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Cerdelga-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta tai on vain vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden

käyttökykyyn.

Cerdelga sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut sinulle, että sinulla on yliherkkyys joillekin sokereille, ota yhteyttä lääkäriisi

ennen tämän lääkkeen ottamista.

3.

Miten Cerdelga-valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Jos olet keskinopea tai nopea metaboloija:

Niele yksi 84 mg:n kapseli kokonaisena kahdesti päivässä veden kanssa. Se voidaan ottaa ruuan

kanssa tai ilman ruokaa. Ota yksi kapseli aamulla ja yksi kapseli illalla.

Jos olet hidas metaboloija:

Niele yksi 84 mg:n kapseli kokonaisena kerran vuorokaudessa veden kanssa. Voidaan ottaa ruuan

kanssa tai tyhjään mahaan. Ota yksi kapseli joka päivä samaan aikaan.

Älä avaa, murskaa, liuota äläkä pureskele kapselia ennen sen nielemistä. Jos et pysty nielemään

kapselia kokonaisena, kerro asiasta lääkärillesi.

Jatka Cerdelga-valmisteen ottamista joka päivä niin kauan kuin lääkärisi niin suosittaa.

Miten läpipainolevy otetaan sisäkotelosta

Paina peukaloasi ja sormeasi yhteen sisäkotelon päästä (1) ja vedä kevyesti

läpipainolevystä avataksesi sisäkotelon (2).

Jos otat enemmän Cerdelga-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos otat useampia kapseleita kuin sinulle annetuissa ohjeissa sanottiin, kysy asiasta lääkäriltäsi

välittömästi. Sinulle saattaa tulla pyörrytystä, johon liittyy tasapainon menettämistä, hidasta sydämen

sykettä, pahoinvointia ja pökertyneisyyttä.

Jos unohdat ottaa Cerdelga-valmistetta

Ota seuraava kapseli normaalina aikana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi

kerta-annoksen.

Jos lopetat Cerdelga-valmisteen oton

Älä lopeta Cerdelga-valmisteen ottoa keskustelematta lääkärisi kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleinen

(saattaa vaikuttaa enintään 1:een 10 henkilöstä):

päänsärky

huimaus

makuhäiriö

sydämentykytys

kurkun ärsytys

närästys (ylävatsavaivat)

huonovointisuus (pahoinvointi)

ripuli

ummetus

vatsakipu

mahakipu (ylävatsan kipu)

hapon nouseminen ruokatorveen (ruokatorven refluksitauti)

turvotus (vatsan pingotus)

mahatulehdus (gastriitti)

nielemishäiriö

oksentelu

suun kuivuus

ilmavaivat

kuiva iho

nokkosihottuma

nivelkipu

käsi-, jalka- tai selkäkipu

väsymys.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V* luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Cerdelga-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvipakkauksessa, sisäkotelossa ja läpipainolevyssä mainitun viimeisen

käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä

päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cerdelga sisältää

Vaikuttava aine on eliglustaatti (tartraattina). Yksi kapseli sisältää 84 mg eliglustaattia.

Muut aineet ovat:

Kapseli: mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti (ks. kohta 2, otsikko ”Cerdelga

sisältää laktoosia”), hypromelloosi ja glyserolidibehenaatti.

Kapselin kuori: gelatiini, kaliumalumiinisilikaatti (E555), titaanidioksidi (E171),

keltainen rautaoksidi (E172) ja indigotiini (E132).

Painomuste: sellakka, musta rautaoksidi (E172), propeeniglykoli ja väkevä

ammoniakkiliuos.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Cerdelga-kapseleissa on sinivihreän värinen läpinäkymätön kansiosa ja valkoinen runko-osa. Kapselin

runko-osaan on painettu mustalla värillä merkintä ”GZ02”.

Pakkauskokona on 14 kovaa kapselia 1 läpipainolevyssä, 56 kovaa kapselia 4 läpipainolevyssä, joissa

on 14 kapselia, tai 196 kovaa kapselia 14 läpipainolevyssä, joissa on 14 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Genzyme Europe B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Alankomaat

Valmistaja

Genzyme Ireland Ltd

IDA Industrial Park

Old Kilmeaden Road

Waterford

Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel. +370 5 275 5224

България

SANOFI-BULGARIA EOOD

Tел: +359 2 9705300

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt

Tel: +36 1 505 0050

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Malta

Sanofi S.p.A.

Tel: +39 02 39394275

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel. +372 6 273 488

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 1600

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 4800

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 2 33 100 100

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800536389

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

United Kingdom/Ireland

anofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu/. Siellä on myös linkkejä muille harvinaisten sairauksien ja

harvinaislääkkeiden www-sivuille.

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Cerdelga 84 mg kovat kapselit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kapseli sisältää eliglustaattitartraattia määrän, joka vastaa 84,4 mg eliglustaattia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi kapseli sisältää laktoosimonohydraattia määrän, joka vastaa 106 mg laktoosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kapseli, kova.

Kapseli, jossa on sinivihreän värinen läpinäkymätön kansiosa sekä valkoinen läpinäkymätön runko-

osa. Kapselin runko-osaan on painettu mustalla värillä merkintä ”GZ02”. Kapselin koko on ”koko 2”

(mitat 18,0 x 6,4 mm).

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Cerdelga on tarkoitettu niiden tyypin 1 Gaucher’n tautia (GD1) sairastavien aikuispotilaiden

pitkäaikaiseen hoitoon, joilla CYP2D6-metabolia on hidasta, keskinopeaa tai nopeaa.

4.2

Annostus ja antotapa

Lääkärin, jolla on osaamista Gaucher’n taudin hoidosta, on vastattava Cerdelga-hoidon aloituksesta ja

seurannasta.

Annostus

Suositeltu annos on 84 mg eliglustaattia kahdesti vuorokaudessa keskinopeille ja nopeille CYP2D6-

metaboloijille. Hitaille CYP2D6-metaboloijille suositeltu annos on 84 mg eliglustaattia kerran

vuorokaudessa.

Unohtunut annos

Jos annos jää väliin, lääkemääräyksen mukainen annos otetaan seuraavana aikataulun mukaisena

aikana. Seuraavaa annosta ei oteta kaksinkertaisena.

Erityispotilaat

Potilaat, joilla CYP2D6-metabolia on erittäin nopeaa ja määrittämätöntä

Eliglustaattia ei pidä käyttää hoitona potilaille, joilla CYP2D6-metabolia on erittäin nopeaa tai

määrittämätöntä (ks. kohta 4.4).

Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta

Eliglustaatti on vasta-aiheinen nopeille CYP2D6-metaboloijille, joilla on vaikea (Child-Pugh C)

maksan vajaatoiminta (ks. kohdat 4.3 ja 5.2).

Eliglustaattia ei suositella nopeille CYP2D6-metaboloijille, joilla on kohtalainen (Child-Pugh B)

maksan vajaatoiminta (ks. kohdat 4.4 ja 5.2)

Annosta ei tarvitse muuttaa nopeilla CYP2D6-metaboloijilla, joilla on lievä maksan vajaatoiminta

(Child-Pugh A), ja suositeltu annos on 84 mg eliglustaattia kahdesti vuorokaudessa.

Eliglustaattia ei suositella keskinopeille tai hitaille CYP2D6-metaboloijille, joilla on minkä tahansa

vaikeusasteen maksan vajaatoiminta (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Eliglustaatti on vasta-aiheinen nopeille CYP2D6-metaboloijille, joilla on lievä tai kohtalainen maksan

vajaatoiminta ja jotka käyttävät vahvaa tai kohtalaista CYP2D6:n estäjää (ks. kohdat 4.3 ja 5.2).

Nopeille CYP2D6-metaboloijille, joilla on lievä maksan vajaatoiminta ja jotka käyttävät heikkoa

CYP2D6:n estäjää tai vahvaa, kohtalaista tai heikkoa CYP3A:n estäjää, on harkittava eliglustaatin

annosta 84 mg kerran vuorokaudessa (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa nopeilla CYP2D6-metaboloijilla, joilla on lievä, kohtalainen tai vaikea

munuaisten vajaatoiminta, ja suositeltu annos on 84 mg eliglustaattia kahdesti vuorokaudessa (ks.

kohdat 4.4 ja 5.2)

Eliglustaattia ei suositella nopeille CYP2D6-metaboloijille, joilla on loppuvaiheen munuaissairaus (ks.

kohdat 4.4 ja 5.2).

Eliglustaattia ei suositella keskinopeille tai hitaille CYP2D6-metaboloijille, joilla on lievä, kohtalainen

tai vaikea munuaisten vajaatoiminta tai loppuvaiheen munuaissairaus (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Iäkkäät

Eliglustaatin käytöstä iäkkäille on vain vähän tietoja. Tietojen mukaan annosmuutoksia ei pidetä

tarpeellisina (ks. kohdat 5.1 ja 5.2).

Pediatriset potilaat

Cerdelga-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten ja nuorten hoidossa ei ole

varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Cerdelga otetaan suun kautta. Kapselit niellään kokonaisina, mieluiten veden kanssa. Kapseleita ei saa

murskata, liuottaa eikä avata.

Kapselit voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Greippihedelmän ja sen mehun nauttimista on

vältettävä (ks. kohta 4.5).

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Potilaat, jotka ovat keskinopeita tai nopeita CYP2D6-metaboloijia ja jotka käyttävät vahvaa tai

kohtalaista CYP2D6:n estäjää samanaikaisesti vahvan tai kohtalaisen CYP3A:n estäjän kanssa, ja

potilaat, jotka ovat hitaita CYP2D6-metaboloijia ja jotka käyttävät vahvaa CYP3A:n estäjää.

Cerdelga-valmisteen käyttö tässä tilanteessa aiheuttaa merkittävästi kohonneen eliglustaatin

plasmapitoisuuden (ks. kohdat 4.4 ja 4.5).

Merkittävästi kohonneen plasman eliglustaattipitoisuuden vuoksi Cerdelga on vasta-aiheinen nopeille

CYP2D6-metaboloijille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta, ja nopeille CYP2D6-metaboloijille,

joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta ja jotka käyttävät vahvaa tai kohtalaista

CYP2D6:n estäjää (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Hoidon aloitus: CYP2D6-genotyypitys

Potilaille pitää tehdä CYP2D6-genotyypitys CYP2D6- metaboloijastatuksen selvittämiseksi ennen

Cerdelga-hoidon aloittamista (ks. kohta 4.2, Erityispotilaat).

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Cerdelga on vasta-aiheinen potilailla, jotka ovat keskinopeita tai nopeita CYP2D6-metaboloijia ja

jotka käyttävät vahvaa tai kohtalaista CYP2D6:n estäjää samanaikaisesti vahvan tai kohtalaisen

CYP3A:n estäjän kanssa, ja potilailla, jotka ovat hitaita CYP2D6-metaboloijia ja jotka käyttävät

vahvaa CYP3A:n estäjää (ks. kohta 4.3).

Katso kohdasta 4.5 tietoja eliglustaatin käytöstä vahvan tai kohtalaisen CYP2D6:n tai CYP3A:n

estäjän kanssa.

Eliglustaatin käyttö vahvojen CYP3A:n induktorien kanssa vähentää merkittävästi eliglustaatti

altistusta, mikä voi vähentää eliglustaatin hoitotehoa. Tämän vuoksi näiden lääkkeiden samanaikaista

antoa ei suositella (ks. kohta 4.5).

Potilaat, joilla on aiemmin todettuja sydänsairauksia

Eliglustaatin käyttöä potilaiden hoitoon, joilla on aiemmin todettuja sydänsairauksia, ei ole tutkittu

kliinisten tutkimusten aikana. Koska eliglustaatin ennakoidaan pidentävän lievästi EKG-aikoja

merkittävästi kohonneilla plasmapitoisuuksilla, eliglustaatin käyttöä tulee välttää niiden potilaiden

kohdalla, joilla on sydänsairaus (kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, tuore akuutti sydäninfarkti,

bradykardia, sydämen johtumiskatkos, ventrikulaarinen arytmia) tai pitkän QT-ajan oireyhtymä, sekä

yhdessä luokan IA (esim. kinidiini) ja luokan III (esim. amiodaroni, sotaloli) rytmihäiriölääkkeiden

kanssa.

Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta

Tietoja on vain vähän nopeista CYP2D6-metaboloijista, joilla on kohtalainen maksan vajaatoiminta.

Eliglustaatin käyttöä näille potilaille ei suositella (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Tietoja on vain vähän tai niitä ei ole keskinopeista tai hitaista CYP2D6-metaboloijista, joilla on minkä

tahansa vaikeusasteen maksan vajaatoiminta. Eliglustaatin käyttöä näille potilaille ei suositella (ks.

kohdat 4.2 ja 5.2).

Eliglustaatin samanaikainen käyttö CYP2D6:n tai CYP3A4:n estäjien kanssa nopeille

CYP2D6-metaboloijille, joilla on lievä maksan vajaatoiminta, voi johtaa plasman

eliglustaattipitoisuuden kohoamiseen edelleen. Vaikutuksen suuruus riippuu inhibition

kohde-entsyymistä ja estäjän voimakkuudesta. Nopeille CYP2D6-metaboloijille, joilla on lievä

maksan vajaatoiminta ja jotka käyttävät heikkoa CYP2D6:n estäjää tai vahvaa, kohtalaista tai heikkoa

CYP3A:n estäjää, on harkittava eliglustaatin annosta 84 mg kerran vuorokaudessa (ks. kohdat 4.2

ja 5.2).

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Tietoja on vain vähän tai niitä ei ole nopeista, keskinopeista tai hitaista CYP2D6-metaboloijista, joilla

on loppuvaiheen munuaissairaus, ja keskinopeista tai hitaista CYP2D6-metaboloijista, joilla on lievä,

kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta. Eliglustaatin käyttöä näille potilaille ei suositella (ks.

kohta 4.2 ja 5.2).

Kliinisen vasteen seuranta

Joillakin aiemmin hoitamattomilla potilailla pernan tilavuus pieneni alle 20 % (suboptimaalinen tulos)

yhdeksän kuukauden hoidon jälkeen (ks. kohta 5.1). Näille potilaille on harkittava hoidon edistymisen

seurantaa tai vaihtoehtoista hoitomuotoa.

Vakaassa tautitilassa olevien entsyymikorvaushoidosta eliglustaattiin vaihtavien potilaiden sairauden

etenemistä on seurattava (esim. kuuden kuukauden kuluttua ja sen jälkeen säännöllisesti) kaikilla

sairauden osa-alueilla taudin vakauden arvioimiseksi. Entsyymikorvaushoidon uudelleen aloittamista

tai vaihtoehtoista hoitomuotoa on harkittava yksittäisillä potilailla, joiden hoitovaste ei ole

optimaalinen.

Laktoosi

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai

glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Eliglustaattia metaboloivat pääosin CYP2D6-entsyymi ja vähemmässä määrin CYP3A4-entsyymi.

Samanaikainen CYP2D6- tai CYP3A4-entsyymin toimintaan vaikuttavien aineiden anto voi muuttaa

eliglustaatin plasmapitoisuutta. Eliglustaatti on P-gp:n ja CYP2D6:n estäjä

in vitro-

ympäristössä

.

Samanaikainen eliglustaatin ja P-gp:n tai CYP2D6:n substraattien anto voi nostaa näiden aineiden

plasmapitoisuutta.

Luettelo aineista kohdassa 4.5 ei ole täydellinen ja lääkkeen määrääjää kehotetaan tutustumaan

muiden potilaalle määrättyjen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvetoihin niiden ja eliglustaatin

mahdollisten yhteisvaikutusten selvittämiseksi.

Aineet, jotka lisäävät mahdollisesti eliglustaattialtistusta

Cerdelga-valmisteen käyttö on vasta-aiheista potilaille, jotka ovat keskinopeita tai nopeita CYP2D6-

metaboloijia ja jotka käyttävät vahvaa tai kohtalaista CYP2D6:n estäjää samanaikaisesti vahvan tai

kohtalaisen CYP3A:n estäjän kanssa, ja potilailla, jotka ovat hitaita CYP2D6-metaboloijia ja jotka

käyttävät vahvaa CYP3A:n estäjää (ks. kohta 4.3). Cerdelga-valmisteen käyttö näissä tilanteissa

aiheuttaa merkittävästi kohonneen eliglustaatin plasmapitoisuuden.

CYP2D6:n estäjät

Keskinopeat ja nopeat metaboloijat:

Toistuvilla, kahdesti vuorokaudessa ei-hitaille metaboloijille annetuilla 84 mg:n eliglustaattiannoksilla

samanaikainen paroksetiinin, joka on vahva CYP2D6:n estäjä, anto toistuvilla kerran vuorokaudessa

annettavilla 30 mg:n annoksilla nosti eliglustaatin C

-pitoisuutta 7,3-kertaisesti ja AUC

0-12

-arvoa

8,9-kertaisesti. Keskinopeille ja nopeille metaboloijille, jotka käyttävät samanaikaisesti vahvaa

CYP2D6:n estäjää (esim. paroksetiini, fluoksetiini, kinidiini, bupropioni), on harkittava 84 mg:n

eliglustaattiannosta kerran vuorokaudessa.

Kahdesti vuorokaudessa ei-hitaille metaboloijille annettavalla 84 mg:n eliglustaattiannoksella

samanaikaisen kohtalaisten CYP2D6:n estäjien (esim. duloksetiini, terbinafiini, moklobemidi,

mirabegroni, sinakalsetti, dronedaroni) annon ennakoidaan lisäävän eliglustaattialtistusta jopa noin

nelinkertaisesti. Kohtalaisten CYP2D6:n estäjien käytössä keskinopeille ja nopeille metaboloijille on

noudatettava varovaisuutta.

Nopeat metaboloijat, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta:

ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 4.4.

Nopeat metaboloijat, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta:

ks. kohdat 4.2 ja 4.3.

CYP3A:n estäjät

Keskinopeat ja nopeat metaboloijat:

Toistuvilla, kahdesti vuorokaudessa ei-hitaille metaboloijille annetuilla 84 mg:n eliglustaattiannoksilla

samanaikainen ketokonatsolin, joka on vahva CYP3A:n estäjä, anto toistuvilla 400 mg:n annoksilla

kerran vuorokaudessa nosti eliglustaatin C

-pitoisuutta 3,8-kertaisesti ja AUC

0-12

-arvoa

4,3-kertaisesti. Samanlaisia vaikutuksia on odotettavissa muiden vahvojen CYP3A:n estäjien osalta

(esim. klaritromysiini, ketokonatsoli, itrakonatsoli, kobisistaatti, indinaviiri, lopinaviiri, ritonaviiri,

sakinaviiri, telapreviiri, tipranaviiri, posakonatsoli, vorikonatsoli, telitromysiini, konivaptaani,

bosepreviiri). Vahvojen CYP3A:n estäjien käytössä keskinopeille ja nopeille metaboloijille on

noudatettava varovaisuutta.

Kahdesti vuorokaudessa ei-hitaille metaboloijille annettavalla 84 mg:n eliglustaattiannoksella

samanaikaisen kohtalaisten CYP3A:n estäjien (esim. erytromysiini, siprofloksasiini, flukonatsoli,

diltiatseemi, verapamiili, aprepitantti, atatsanaviiri, darunaviiri, fosamprenaviiri, imatinibi, simetidiini)

annon ennakoidaan lisäävän eliglustaattialtistusta jopa noin kolminkertaisesti. Kohtalaisten CYP3A:n

estäjien käytössä keskinopeille ja nopeille on noudatettava varovaisuutta.

Nopeat metaboloijat, joilla on lievä maksan vajaatoiminta:

ks. kohdat 4.2 ja 4.4.

Nopeat metaboloijat, joilla on kohtalainen tai vaikea maksan vajaatoiminta:

ks. kohdat 4.2 ja 4.3.

Hitaat metaboloijat:

Kerran vuorokaudessa hitaille metaboloijille annettavalla 84 mg:n eliglustaattiannoksella

samanaikaisen vahvojen CYP3A:n estäjien (esim. ketokonatsoli, klaritromysiini, itrakonatsoli,

kobisistaatti, indinaviiri, lopinaviiri, ritonaviiri, sakinaviiri, telapreviiri, tipranaviiri, posakonatsoli,

vorikonatsoli, telitromysiini, konivaptaani, bosepreviiri) annon ennakoidaan nostavan eliglustaatin

-pitoisuutta 4,3-kertaisesti ja AUC

0-24

-arvoa 6,2-kertaisesti. Vahvojen CYP3A:n estäjien käyttö on

vasta-aiheista hitaille metaboloijille.

Kerran vuorokaudessa hitaille metaboloijille annettavalla 84 mg:n eliglustaattiannoksella

samanaikaisen kohtalaisten CYP3A:n estäjien (esim. erytromysiini, siprofloksasiini, flukonatsoli,

diltiatseemi, verapamiili, aprepitantti, atatsanaviiri, darunaviiri, fosamprenaviiri, imatinibi, simetidiini)

annon ennakoidaan nostavan eliglustaatin C

-pitoisuutta 2,4-kertaisesti ja AUC

0-24

-arvoa

3,0-kertaisesti. Kohtalaisten CYP3A:n estäjien käyttöä yhdessä eliglustaatin kanssa ei suositella

hitaille metaboloijille.

Heikkoja CYP3A:n estäjiä (esim. amlodipiini, silostatsoli, fluvoksamiini, hydrastisjuuri, isoniatsidi,

ranitidiini, ranolatsiini) on käytettävä varoen hitaille metaboloijille.

CYP2D6:n estäjien samanaikainen käyttö CYP3A:n estäjien kanssa

Keskinopeat ja nopeat metaboloijat

Kahdesti vuorokaudessa ei-hitaille metaboloijille annettavalla 84 mg:n eliglustaattiannoksella

samanaikaisen vahvojen tai kohtalaisten CYP2D6:n estäjien ja vahvojen tai kohtalaisten CYP3A:n

estäjien annon ennakoidaan nostavan C

-pitoisuutta 17-kertaisesti ja AUC

0-24

-arvoa 25-kertaisesti.

Vahvojen tai kohtalaisten CYP2D6:n estäjien samanaikainen käyttö vahvojen tai kohtalaisten

CYP3A:n estäjien kanssa on vasta-aiheista keskinopeille ja nopeille metaboloijille.

Greippivalmisteet sisältävät yhtä tai useampaa CYP3A-entsyymiä estävää ainesosaa ja voivat lisätä

eliglustaatin plasmapitoisuutta. Greippihedelmän ja sen mehun nauttimista on vältettävä.

Aineet, jotka voivat vähentää eliglustaattialtistusta

Vahvat CYP3A:n induktorit

Toistuvilla, kahdesti vuorokaudessa ei-hitaille metaboloijille annetuilla 127 mg:n

eliglustaattiannoksilla samanaikainen rifampisiinin (joka on vahva CYP3A:n ja

effluksikuljettajaproteiini P-gp:n induktori) anto toistuvilla 600 mg:n annoksilla kerran vuorokaudessa

vähensi eliglustaattialtistusta noin 85 prosenttia. Toistuvilla, kahdesti vuorokaudessa hitaille

metaboloijille annetuilla 84 mg:n eliglustaattiannoksilla samanaikainen rifampisiinin anto toistuvilla

600 mg:n annoksilla kerran vuorokaudessa vähensi eliglustaattialtistusta noin 95 prosenttia. Vahvan

CYP3A:n induktorin (esim. rifampisiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini, rifabutiini ja

mäkikuisma) käyttöä yhdessä eliglustaatin kanssa ei suositella keskinopeille, nopeille ja hitaille

metaboloijille.

Aineet, joiden altistusta eliglustaatti mahdollisesti lisää

P-gp:n substraatit

Digoksiinin, joka on P-gp:n substraatti, 0,25 mg:n kerta-annoksen jälkeen samanaikainen eliglustaatin

127 mg:n annoksen anto kahdesti vuorokaudessa lisäsi digoksiinin C

-pitoisuutta 1,7-kertaisesti ja

last

-arvoa 1,5-kertaisesti. P-gp:n substraattien (esim. digoksiini, kolkisiini, dabigatraani,

fenytoiini, pravastatiini) annosten pienentäminen voi olla tarpeen.

CYP2D6:n substraatit

Metoprololin, joka on CYP2D6:n substraatti, 50 mg:n kerta-annoksen jälkeen samanaikainen

eliglustaatin 127 mg:n annoksen anto kahdesti vuorokaudessa lisäsi metoprololin C

-pitoisuutta

-

kertaisesti ja AUC-arvoa 2,1-kertaisesti. Lääkevalmisteiden, jotka ovat CYP2D6:n substraatteja,

annoksen pienentäminen voi olla tarpeen. Näihin valmisteisiin kuuluvat tietyt masennuslääkkeet

(trisykliset antidepressantit, esim. nortriptyliini, amitriptyliini, imipramiini ja desipramiini),

fenotiatsiinit, dekstrometorfaani ja atomoksetiini.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja eliglustaatin käytöstä raskaana oleville naisille.

Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta 5.3).

Varmuuden vuoksi Cerdelga-valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö/erittyvätkö eliglustaatti tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Olemassa olevat

farmakokineettiset/toksikologiset tiedot koe-eläimistä ovat osoittaneet eliglustaatin erittyvän

rintamaitoon (ks. kappale 5.3). Vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida sulkea. On

päätettävä lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Cerdelga-hoito ottaen huomioon

rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Rotilla havaittiin vaikutuksia kiveksiin ja kumottavissa olevaa spermatogeneesin estovaikutusta (ks.

kohta 5.3). Näiden löydösten merkitys ihmisille ei ole tiedossa.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Cerdelga-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta tai on vain vähäinen vaikutus ajokykyyn ja

koneidenkäyttökykyyn.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Cerdelga-valmisteen haittavaikutusprofiili perustuu 1 400 potilasvuotta vastaavaan hoitoaltistukseen

sekä yhdistettyihin tuloksiin kahden keskeisen faasin 3 -tutkimuksen (ENGAGE ja ENCORE) ja

yhden 8-vuotisen pitkäkestoisen faasin 2 tutkimuksen (tutkimus 304) ja yhden näyttöä tukevan

faasin 3b –tutkimuksen (EDGE) ensisijaisilta ja jatkoanalyysijaksoilta. Näissä neljässä tutkimuksessa

oli yhteensä 393 potilasta, joiden saaman eliglustaattihoidon mediaanipituus oli 3,5 vuotta

(enimmillään 9,3 vuotta) ja joiden ikähaarukka oli 16–75 vuotta.

Useimmin ilmoitettu Cerdelga-valmisteen haittavaikutus on dyspepsia, josta on ilmoitettu noin

6 prosentilla kliinisiin tutkimuksiin osallistuneista potilaista.

Taulukoitu yhteenveto haittavaikutuksista

Haittavaikutukset on jaettu elinluokan ja esiintymistiheyden mukaisesti ([hyvin yleinen (≥ 1/10);

yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000,

< 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000)]). Pitkäaikaisissa kliinisissä tutkimuksissa havaitut

haittavaikutukset, joita on ilmoitettu vähintään neljällä potilaalla, on esitetty taulukossa 1.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan

alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 1: Taulukoitu yhteenveto haittavaikutuksista

Elinluokka

Yleinen

Hermosto

päänsärky*, heitehuimaus*, makuhäiriö

Sydän

sydämentykytys

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

kurkun ärsytys

Ruoansulatuselimistö

dyspepsia, ylävatsan kipu*,

ripuli*, pahoinvointi, ummetus, vatsakipu*,

ruokatorven refluksitauti, vatsan pingottuminen*,

mahatulehdus, nielemishäiriö, oksentelu*, suun

kuivuminen, ilmavaivat

Iho ja ihonalainen kudos

kuiva iho, nokkosihottuma*

Luusto, lihakset ja sidekudos

nivelkipu, raajakipu*, selkäkipu*

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat

haitat

väsymys

* Haittavaikutuksen esiintymistiheys oli sama tai korkeampi lumelääkettä käyttäneillä kuin Cerdelga-

valmistetta käyttäneillä keskeisessä lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Korkein tähän mennessä havaittu eliglustaatin plasmapitoisuus esiintyi Faasin 1 nousevan kerta-

annoksen tutkimuksessa terveillä tutkittavilla, jossa yksi tutkittava otti 21-kertaisen annoksen

GD1-potilaiden suositusannokseen nähden. Korkeimman plasmapitoisuuden hetkellä (59-kertaisesti

korkeampi kuin normaali terapeuttinen pitoisuus) tutkittavalle tuli pyörrytystä, johon liittyi

tasapainovaikeuksia, hypotensiota, bradykardiaa, pahoinvointia ja oksentelua.

Akuutissa yliannostustilanteessa potilasta pitää seurata huolellisesti ja antaa hänelle oireenmukaista ja

supportiivista hoitoa.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut ruuansulatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien

lääkkeet, Muut ruuansulatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet, ATC-koodi:

A16AX10.

Vaikutusmekanismi

Eliglustaatti on voimakas ja spesifinen glukosyylikeramidisyntaasin estäjä ja se toimii substraattia

vähentävänä hoitona (substrate reduction therapy, SRT) GD1-taudissa. Substraattia vähentävällä

hoidolla pyritään vähentämään merkittävän substraatin glukosyylikeramidin (GL-1) synteesiä, jotta se

vastaa sen heikentynyttä kataboliaa GD1-potilailla. Näin estetään glukosyylikeramidin kertyminen ja

lievitetään kliinisiä ilmentymiä.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Kliinisissä tutkimuksissa GD1-potilailla, jotka eivät olleet saaneet eliglustaattihoitoa aiemmin,

plasman GL-1 -pitoisuudet olivat koholla suurimmalla osalla potilaista ja pienenivät Cerdelga-hoidon

myötä. Lisäksi kliinisessä tutkimuksessa GD1-potilailla, joiden tila oli vakautettu

entsyymikorvaushoidolla (potilaat olivat jo saavuttaneet entsyymikorvaushoidon tavoitteet ennen

Cerdelga-hoidon aloittamista), plasman GL-1 -pitoisuudet olivat normaaleja useimmilla potilailla ja

pienenivät Cerdelga-hoidon myötä.

Kliininen teho ja turvallisuus

Suositellut annosteluohjeet (ks. kohta 4.2) perustuvat joko keskinopeilla ja nopeilla metaboloijilla

kliinisissä tutkimuksissa käytetyistä annostitrauksista saatujen

farmakokineettisten/farmakodynaamisten tietojen tai hitaiden metaboloijien fysiologiaan perustuvien

farmakokineettisten tietojen mallinnukseen.

Keskeinen tutkimus Cerdelga-valmisteen käytöstä GD1-potilaiden hoitoon, jotka eivät olleet aiemmin

saaneet eliglustaattihoitoa – tutkimus 02507 (ENGAGE)

Tutkimus 02507 oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu monikeskustutkimus,

jossa oli 40 GD1-potilasta. Cerdelga-ryhmässä kolme potilasta (15 %) sai aloitusannoksena 42 mg

eliglustaattia kahdesti vuorokaudessa

9 kuukautta kestäneen ensisijaisen analyysijakson aikana ja

17 potilasta (85 %) sai annoksen, joka nostettiin 84 mg:aan kahdesti vuorokaudessa plasman

pohjapitoisuuden perusteella.

Taulukko 2: Muutos lähtötasolta kuukauteen 9 (ensisijainen analyysijakso) GD1-potilailla, jotka

eivät olleet aiemmin saaneet eliglustaattihoitoa ja jotka saivat Cerdelga-hoitoa

tutkimuksessa 02507

Lumelääke*

(n = 20)

Cerdelga

(n = 20)

(Cerdelga –

lumelääke)

[95 %:n CI]

p-arvo

Prosentuaalinen muutos pernan

tilavuudessa, MN (%)

(ensisijainen päätetapahtuma)

2,26

-27,77

-30,0

[-36,8; -23,2]

< 0,0001

Absoluuttinen muutos

hemoglobiinipitoisuudessa (g/dl)

(toissijainen päätetapahtuma)

-0,54

0,69

1,22

[0,57; 1,88]

0,0006

Prosentuaalinen muutos maksan

tilavuudessa, MN (%)

(toissijainen päätetapahtuma)

1,44

-5,20

-6,64

[-11,37; -1,91]

0,0072

Prosentuaalinen muutos

verihiutaleiden määrässä (%)

(toissijainen päätetapahtuma)

-9,06

32,00

41,06

[23,95; 58,17]

< 0,0001

MN = normaalin kerrannaiset (Multiples of Normal), CI = luottamusväli (confidence interval)

Lähtötasolla pernan tilavuuden keskiarvo oli 12,5 MN lumelääkeryhmässä ja 13,9 MN Cerdelga-

ryhmässä. Maksan tilavuuden keskiarvo oli molemmissa ryhmissä 1,4 MN. Keskimääräinen

hemoglobiinipitoisuus lumelääkeryhmässä oli 128 g/l ja Cerdelga-ryhmässä 121 g/l.

Verihiutaleiden määrä oli 78,5 x 10

/l lumelääkettä käyttäneillä ja 75,1 x 10

/l Cerdelga-

valmistetta käyttäneillä.

Estimaatit ja p-arvot perustuvat ANCOVA-malliin

* Kaikki potilaat siirrettiin Cerdelga-hoitoon 9. kuukauden jälkeen

Avoimen pitkäaikaisen Cerdelga-hoitojakson (jatkovaihe) aikana kaikilla tutkimuksen päättäneillä

potilailla, joilla Cerdelga-lääkityksen saaminen jatkui, paraneminen jatkui koko jatkovaiheen ajan.

Tulokset (muutos lähtötasosta) 18 kuukauden, 30 kuukauden ja 4,5 vuoden Cerdelga-valmisteelle

altistumisen jälkeen seuraavissa päätetapahtumissa olivat: hemoglobiiniarvon absoluuttinen muutos

(g/dl) 1,1 (1,03) [n=39], 1,4 (0,93) [n=35] ja 1,4 (1,31) [n=12]; verihiutalemäärän keskimääräinen

lisääntyminen (mm

) 58,5 % (40,57 %) [n=39], 74,6 % (49,57 %) [n=35] ja 86,8 % (54,20 %) [n=12];

pernan tilavuuden keskimääräinen pieneneminen (MN) 46,5 % (9,75 %) [n=38], 54,2 % (9,51 %)

[n=32] ja 65,6 % (7,43 %) [n=13]; ja maksan tilavuuden keskimääräinen pieneneminen (MN) 13,7 %

(10,65 %) [n=38], 18,5 % (11,22 %) [n=32] ja 23,4 % (10,59 %) [n=13].

Pitkän aikavälin hoitotulokset GD1-potilailla, jotka eivät olleet aiemmin saaneet eliglustaattihoitoa –

tutkimus 304

Tutkimus 304 oli yksihaarainen avoin monikeskustutkimus Cerdelga-valmisteen käytöstä

26 potilaalle. 19 potilasta suoritti loppuun neljä vuotta kestävän hoidon. 15 potilasta (79 %) sai

annoksen, joka nostettiin 84 mg:aan eliglustaattia kahdesti vuorokaudessa. Neljä potilasta (21 %) sai

edelleen 42 mg kahdesti vuorokaudessa.

18 potilasta oli mukana 8 vuotta kestäneen hoidon loppuun asti. Yhden potilaan (6 %) annos nostettiin

edelleen 127 mg:aan kahdesti vuorokaudessa. 14 potilasta (78 %) jatkoi annoksella 84 mg Cerdelga-

valmistetta kahdesti vuorokaudessa. Kolme potilasta (17 %) sai edelleen 42 mg kahdesti

vuorokaudessa. 16 potilaan tehoa mittaavat päätetapahtumat arvioitiin 8 vuoden kohdalla.

Cerdelga-valmisteen osoitettiin parantavan pitkäkestoisesti elinten tilavuutta ja hematologisia

parametreja 8-vuotisen hoitojakson myötä (ks. taulukko 3).

Taulukko 3: Muutos lähtötasosta vuoteen 8 tutkimuksessa 304

Lähtötason arvo

(keskiarvo)

Muutos lähtötasosta

(keskiarvo)

Keskihajonta

Pernan tilavuus (MN)

17,34

-67,9 %

17,11

Hemoglobiinipitoisuus

(g/dl)

11,33

2,08

1,75

Maksan tilavuus (MN)

1,60

-31,0 %

13,51

Verihiutaleiden määrä

(x10

67,53

109,8 %

114,73

MN = normaalin kerrannaiset (Multiples of Normal)

Keskeinen tutkimus Cerdelga-valmisteen käytöstä GD1-potilaiden hoidossa, joiden hoitomuoto vaihtui

entsyymikorvaushoidosta – Tutkimus 02607 (ENCORE)

Tutkimus 02607 oli avoin satunnaistettu, aktiivikontrolloitu paremmuudettomuutta (non-inferiority)

tutkiva kliininen monikeskustutkimus, jossa oli 159 potilasta, joiden vointi oli aiemmin vakautettu

entsyymikorvaushoidolla. Cerdelga-ryhmässä 34 potilasta (32 %) sai annoksen, joka nostettiin

84 mg:aan eliglustaattia kahdesti vuorokaudessa ja 51 potilasta (48 %) annoksen, joka nostettiin

127 mg:aan kahdesti vuorokaudessa 12 kuukauden ensisijaisen analyysijakson aikana. 21 potilasta

(20 %) sai edelleen 42 mg kahdesti vuorokaudessa.

Kaikista kyseisessä tutkimuksessa tutkituista annoksista yhdistettyjen tietojen perusteella Cerdelga

saavutti tutkimukseen asetetun paremmuudettomuuden kriteerin Cerezyme-valmisteeseen

(imigluseraasi) nähden potilaan vakauden ylläpidossa. 12 kuukauden hoidon jälkeen niiden potilaiden

prosenttiosuus, joiden kohdalla ensisijainen yhdistetty päätetapahtuma (joka koostuu kaikista

taulukossa 4 mainituista neljästä osatekijästä) toteutui, oli 84,8 % [95 %:n luottamusväli 76,2 % -

91,3 %] Cerdelga-ryhmässä ja 93,6 % Cerezyme-ryhmässä [95 %:n luottamusväli 82,5 % - 98,7 %].

Niistä potilaista, jotka eivät täyttäneet sairauden vakautumisen kriteerejä yksittäisten osatekijöiden

suhteen, 12/15:llä Cerdelga-valmistetta saaneella potilaalla ja 3/3:lla Cerezyme-valmistetta saaneella

potilaalla GD1:n hoitotavoitteiden täyttyminen säilyi ennallaan.

Ryhmien välillä ei ollut kliinisesti merkittäviä eroja minkään neljän yksittäisen tautiparametrin

suhteen (ks. taulukko 4).

Taulukko 4: Muutokset lähtötasolta kuukauteen 12 (ensisijainen analyysijakso) GD1-potilailla,

joiden hoitomuodoksi vaihtui Cerdelga tutkimuksessa 02607

Cerezyme

(N = 47)**

Keskiarvo [95 %:n CI]

Cerdelga

(N = 99)

Keskiarvo

[95 %:n CI]

Pernan tilavuus

Potilaiden prosenttiosuus, joiden

pernan tilavuus pysyi vakaana*

100 %

95,8 %

Prosentuaalinen muutos pernan

tilavuudessa, MN (%)*

-3,01 [-6,41; 0,40]

-6,17 [-9,54; -2,79]

Hemoglobiinipitoisuus

Potilaiden prosenttiosuus, joiden

hemoglobiinipitoisuus pysyi

vakaana

100 %

94,9 %

Absoluuttinen muutos

hemoglobiinipitoisuudessa (g/dl)

0,038 [-0,16; 0,23]

-0,21 [-0,35; -0,07]

Maksan tilavuus

Potilaiden prosenttiosuus, joiden

maksan tilavuus oli vakaantunut

93,6 %

96,0 %

Prosentuaalinen muutos maksan

tilavuudessa, MN (%)

3,57 [0,57; 6,58]

1,78 [-0,15; 3,71]

Verihiutaleiden määrä

Potilaiden prosenttiosuus, joiden

verihiutaleiden määrä pysyi

vakaana

100 %

92,9 %

Prosentuaalinen muutos

verihiutaleiden määrässä (%)

2,93 [-0,56; 6,42]

3,79 [0,01; 7,57]

MN = normaalin kerrannaiset (Multiples of Normal), CI = luottamusväli (confidence interval)

* Pois lukien potilaat, joilta perna oli poistettu täysin.

** Kaikki potilaat siirtyivät käyttämään Cerdelga-valmistetta 52 viikon jälkeen.

Lähtötason ja 12 kuukauden ajankohdan välisiin eroihin perustuvat vakautumisen kriteerit: hemoglobiinipitoisuudessa

≤ 1,5 g/dl:n vähenemä, verihiutaleiden määrässä ≤ 25 %:n vähenemä, maksan tilavuudessa ≤ 20 %:n lisäys, ja pernan

tilavuudessa ≤ 25 %:n lisäys.

Kaikkien potilaiden lukumäärä (N) = Tutkimussuunnitelman mukainen potilasjoukko

Avoimen pitkäaikaisen Cerdelga-hoitojakson (jatkovaihe) aikana niiden potilaiden osuus, joista saatiin

täydelliset tiedot ja joiden kohdalla yhdistetty sairauden vakautumisen päätetapahtuma saavutettiin, oli

edelleen 84,6 % (n = 136) 2 vuoden, 84,4 % (n = 109) 3 vuoden ja 91,1 % (n = 45) 4 vuoden kuluttua.

Suurin osa jatkovaiheen keskeytyksistä johtui siirtymisestä kaupalliseen valmisteeseen 3. vuodesta

alkaen. Yksittäiset tautiparametrit, pernan tilavuus, maksan tilavuus, hemoglobiinipitoisuus ja

verihiutaleiden määrä, pysyivät vakaina 4 vuoden ajan (ks. taulukko 5).

Taulukko 5: Muutokset kuukaudesta 12 (ensisijainen analyysijakso) kuukauteen 48 GD1-

potilailla pitkäaikaisen Cerdelga-hoitojakson aikana tutkimuksessa 02607

MN = normaalin kerrannaiset (Multiples of Normal), Cl = luottamusväli (confidence interval)

*Pois lukien potilaat, joilta perna oli poistettu täysin.

Cerezyme/Cerdelga – Alunperin satunnaistettu saamaan Cerezyme-valmistetta

Cerdelga – Alunperin satunnaistettu saamaan Cerdelga-valmistetta

Kliiniset kokemukset hitaista ja erittäin nopeista CYP2D6-metaboloijista

Cerdelga-valmisteen käytöstä potilailla, jotka ovat hitaita tai erittäin nopeita CYP2D6-metaboloijia, on

vain vähän kokemusta. Kolmen kliinisen tutkimuksen primaaristen analyysivaiheiden aikana viisi

hidasta ja viisi erittäin nopeaa metaboloijaa saivat Cerdelga-valmistetta. Kaikki hitaat metaboloijat

Vuosi 2

Vuosi 3

Vuosi 4

Cerezyme

/Cerdelga

Keskiarvo

[95 % CI]

Cerdelga

Keskiarvo

[95 % CI])

Cerezyme

/Cerdelga

Keskiarvo

[95 % CI]

Cerdelga

Keskiarvo

[95 % CI]

Cerezyme

/Cerdelga

Keskiarvo

[95 % CI]

Cerdelga

Keskiarvo

[95 % CI]

Potilaat vuoden alussa (N)

Potilaat vuoden lopussa

Potilaat, joista tiedot

saatavilla (N)

Pernan tilavuus

Potilaat, joiden pernan

tilavuus pysyi vakaana

(%)*

31/33 (93,9)

[0,798; 0,993]

69/72 (95,8)

[0,883; 0,991]

12/12 (100,0)

[0,735; 1,000]

65/68 (95,6)

[0,876; 0,991]

2/2 (100,0)

[0,158; 1,000]

28/30 (93,3)

[0,779; 0,992]

Muutos pernan

tilavuudessa MN (%)*

-3,946 [-8,80;

0,91]

-6,814 [-10,61;

-3,02]

-10,267 [-20,12;

-0,42]

-7,126 [-11,70;

-2,55]

-27,530 [-89,28;

34,22]

-13,945 [-20,61;

-7,28]

Hemoglobiinipitoisuus

Potilaat, joiden

hemoglobiinipitoisuus

pysyi vakaana (%)

38/39 (97,4)

[0,865; 0,999]

95/97 (97,9)

[0,927; 0,997]

16/16 (100,0)

[0,794; 1,000]

90/93 (96,8)

[0,909; 0,993]

3/3 (100,0)

(0,292; 1,000]

42/42 (100,0)

[0,916; 1,000]

Muutos

hemoglobiinipitoisuuden

lähtötasosta (g/dl)

0,034 [-0,31;

0,38]

-0,112 [-0,26;

0,04]

0,363 [-0,01;

0,74]

-0,103 [-0,27;

0,07]

0,383 [-1,62;

2,39]

0,290 [0,06;

0,53]

Maksan tilavuus

Potilaat, joiden maksan

tilavuus pysyi vakaana

38/39 (97,4)

[0,865; 0,999]

94/97 (96,9)

[0,912; 0,994]

15/16 (93,8)

[0,698; 0,998]

87/93 (93,5)

[0,865; 0,976]

3/3 (100,0)

[0,292; 1,000]

40/42 (95,2)

[0,838; 0,994]

Muutos maksan

tilavuuden lähtötasosta,

MN (%)

0,080 [-3,02;

3,18]

2,486 [0,50;

4,47]

-4,908 [-11,53;

1,71]

3,018 [0,52;

5,52]

-14,410 [-61,25;

32,43]

-1,503 [-5,27;

2,26]

Verihiutaleiden määrä

Potilaat, joiden

verihiutaleiden määrä

pysyi vakaana (%)

33/39 (84,6)

[0,695; 0,941]

92/97 (94,8)

[0,884; 0,983]

13/16 (81,3)

[0,544; 0,960]

87/93 (93,5)

[0,865; 0,976]

3/3 (100,0)

[0,292; 1,000]

40/42 (95,2)

[0,838; 0,994]

Muutos verihiutaleiden

määrässä (%)

-0,363 [-6,60;

5,88]

2,216 [-1,31;

5,74]

0,719 [-8,20;

9,63]

5,403 [1,28;

9,52]

-0,163 [-35,97;

35,64]

7,501 [1,01;

13,99]

Yhdistetty vakautumisen päätetapahtuma

Cerdelga-valmistetta

käyttäneet potilaat, joiden

tila oli vakaa (%)

30/39 (76,9)

[0,607; 0,889]

85/97 (87,6)

[0,794; 0,934]

12/16 (75,0)

[0,476; 0,927]

80/93 (86,0)

[0,773; 0,923]

3/3 (100,0)

[0,292; 1,000]

38/42 (90,5)

[0,774; 0,973]

saivat 42 mg eliglustaattia kaksi kertaa vuorokaudessa ja neljällä heistä (80 %) oli riittävä kliininen

vaste. Suurimmalla osalla erittäin nopeista metaboloijista (80 %) eliglustaattiannos nostettiin

127 mg:aan kahdesti vuorokaudessa, jolloin kaikki saivat riittävän kliinisen vasteen. Yhdellä 84 mg:n

annosta kaksi kertaa vuorokaudessa saaneella erittäin nopealla metaboloijalla kliininen vaste ei ollut

riittävä.

Eliglustaattia 84 mg kerran vuorokaudessa saavien hitaiden metaboloijien ennustetun altistuksen

odotetaan olevan samanlainen kuin altistus, joka havaitaan 84 mg eliglustaattia kaksi kertaa

vuorokaudessa saavilla keskinopeilla CYP2D6-metaboloijilla. Erittäin nopeat metaboloijat eivät

välttämättä saavuta terapeuttisen vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvittavaa pitoisuutta. Erittäin

nopeille metaboloijille ei voida antaa annossuositusta.

Vaikutukset luustopatologiaan

Yhdeksän kuukauden hoidon jälkeen tutkimuksessa 02507 Gaucher´n solujen luuydininfiltraatio, joka

määritettiin luuydinkuormituksen (Bone Marrow Burden, BMB) pistemäärällä (arvioitiin lannerangan

ja reiden magneettikuvauksella) väheni keskimäärin 1,1 pisteellä Cerdelga-hoitoa saaneilla potilailla

(n=19) verrattuna lumelääkettä saaneisiin potilaisiin (n=20), joilla ei ollut muutosta. Viidellä

Cerdelga-hoitoa saaneella potilaalla (26 %) BMB-pistemäärä väheni vähintään 2 pisteellä.

18 kuukauden hoidon jälkeen BMB-pistemäärä oli vähentynyt keskimäärin 2,2 pisteellä (n=18) ja

30 kuukauden hoidon jälkeen vastaavasti 2,7 pisteellä (n=15) niillä potilailla, jotka oli alun perin

satunnaistettu Cerdelga-ryhmään verrattuna lumelääkeryhmään alun perin satunnaistettujen potilaiden

pistemäärien keskimääräiseen vähenemiseen 1 pisteellä (n=20) ja 0,8 pisteellä (n=16).

18 kuukauden Cerdelga-hoidon jälkeisessä avoimessa jatkovaiheessa lannerangan luuntiheyden

T-pistemäärän keskiarvo (SD) lisääntyi lähtötason arvosta -1,14 (1.0118) (n=34) normaaliin

viitearvoon -0,918 (1,1601) (n=33). 30 kuukauden ja 4,5 vuoden hoidon jälkeen T-pistemäärä lisääntyi

edelleen arvoihin -0,722 (1,1250) (n=27) ja -0,533 (0,8031) (n=9) vastaavasti.

Tutkimuksen 304 tulokset osoittavat, että luustoon liittyvät parannukset säilyvät tai lisääntyvät

vähintään 8 vuoden Cerdelga-hoidon aikana.

Tutkimuksessa 02607 lannerangan ja reisiluun mineraalitiheyden (BMD) T- ja Z-pistemäärät säilyivät

normaalitasolla Cerdelga-valmistetta enintään 4 vuoden ajan saaneilla potilailla.

EKG-tutkimukset

Eliglustaatilla ei havaittu olevan kliinisesti merkittävää QTc-aikaa pidentävää vaikutusta

maksimissaan 675 mg:n kerta-annoksilla.

Syketiheyskorjattua QT-väliä, jossa käytettiin Friderician korjausta (QTcF) arvioitiin satunnaistetussa,

lumelääke- ja aktiivikontrolloidussa (aktiivivalmisteena moksifloksasiini 400 mg) vaihtovuoroisessa

(cross-over) kerta-annostutkimuksessa, jossa oli 47 tervettä tutkittavaa. Kyseisessä tutkimuksessa,

jonka osoitettiin havaitsevan pieniä vaikutuksia, yksipuolisen 95 %:n luottamusvälin yläraja

suurimmalle lumelääke- ja lähtötasokorjatulle QTcF-arvolle oli alle 10 millisekuntia. 10 millisekuntia

oli lääkevalvontaviranomaisten toimenpiteiden kynnysarvona. Vaikka tutkimuksessa ei havaittu selvää

vaikutusta sydämen syketiheyteen, siinä havaittiin pitoisuuteen liittyviä pidentymiä lähtötasosta

lumelääkekorjatuissa PR-, QRS- ja QTc-ajoissa. Farmakokineettisen/farmakodynaamisen

mallinnuksen perusteella ihmisen C

-pitoisuuteen nähden 11-kertaisen eliglustaatin pitoisuuden

odotetaan aiheuttavan keskimääräistä (suluissa 95 %:n luottamusvälin yläraja) pidentymistä PR-,

QRS- ja QTcF-ajoissa. PR-ajassa keskimääräinen pidentymän odotetaan olevan 18,8 (20,4), QRS-

ajassa 6,2 (7,1) ja QTcF-ajassa 12,3 (14,2) millisekuntia.

Iäkkäät

Vähintään 65-vuotiaita potilaita (n = 10) oli mukana pieni määrä kliinisissä tutkimuksissa. Iäkkäiden

ja nuorempien potilaiden teho- ja turvallisuusprofiileissa ei havaittu merkitseviä eroja.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Cerdelga-

valmisteen käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien hoidossa Gaucher’n taudin tyyppi 2:n osalta

(ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Cerdelga-

valmisteen käytöstä 24 kuukauden – alle 18 vuoden ikäisten pediatristen potilasryhmien hoidossa

Gaucher’n taudin tyyppi 1:n ja tyyppi 3:n osalta (ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden

hoidossa).

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Plasman maksimipitoisuuden saavuttamiseen kuluvan ajan mediaani on 1,5 - 6 tuntia annoksen

ottamisesta. Oraalinen biologinen hyötyosuus on vähäinen (< 5 %) merkittävästä alkureitin

metaboliasta johtuen. Eliglustaatti on effluksikuljettajaproteiini P-gp:n substraatti. Ruoalla ei ole

kliinisesti merkittävää vaikutusta eliglustaatin farmakokinetiikkaan. Vakaa tila saavutettiin

4 vuorokauden kuluessa, kun ei-hitaiden metaboloijien toistuva eliglustaattiannos oli 84 mg kahdesti

vuorokaudessa, ja hitaiden metaboloijien toistuva eliglustaattiannos 84 mg kerran vuorokaudessa.

Kertymissuhde oli korkeintaan 3-kertainen.

Jakautuminen

Eliglustaatti sitoutuu kohtalaisesti ihmisen plasman proteiineihin (76 - 83-prosenttisesti) ja jakautuu

lähinnä plasmaan. Laskimonsisäisen annon jälkeen jakautumistilavuus oli 816 l, jonka perusteella

eliglustaatti jakautuu laajalti kudoksiin

ihmisissä. Ei-kliinisissä tutkimuksissa eliglustaatti jakautui

laajalti kudoksiin, mukaan lukien luuytimeen.

Biotransformaatio

CYP2D6-entsyymi metaboloi eliglustaattia voimakkaasti ja poistuma on voimakasta. Myös

CYP3A4-entsyymi metaboloi vähemmässä määrin eliglustaattia. Ensisijaisia eliglustaatin

metaboliareittejä ovat sekventiaalinen oktanoyyliosan oksidaatio, jonka jälkeen

2,3-dihydro-1,4-bentsodioksaaniosan oksidaatio tai näiden kahden reitin yhdistelmä, joka tuottaa

useita oksidatiivisia metaboliitteja.

Eliminaatio

Suun kautta tapahtuvan annon jälkeen suurin osa otetusta annoksesta erittyy virtsaan (41,8 %) ja

ulosteisiin (51,4 %), pääosin metaboliitteina. Laskimonsisäisen annon jälkeen eliglustaatin

kokonaispoistuma kehosta oli 86 l/h. Kaksi kertaa vuorokaudessa suun kautta annettavien toistuvien

84 mg:n eliglustaattiannosten jälkeen eliglustaattieliminaation puoliintumisaika ei-hitailla

metaboloijilla on noin 4 - 7 tuntia ja hitailla metaboloijilla 9 tuntia.

Ominaisuudet erityisryhmissä

CYP2D 6-fenotyyppi

Populaatiofarmakokineettinen analyysi osoitti, että genotyypin perusteella ennustettu CYP2D6:n

fenotyyppi on tärkein farmakokineettiseen vaihteluun vaikuttava tekijä. Henkilöillä, joilla

CYP2D6-metabolia oli fenotyypin perusteella ennustettuna heikkoa (noin 5 - 10 % populaatiosta) oli

korkeampia eliglustaatin pitoisuuksia kuin henkilöillä, joilla CYP2D6-metabolia oli kohtalaista tai

voimakasta.

Sukupuoli, kehonpaino, ikä ja rotu

Populaatiofarmakokineettisen analyysin perusteella sukupuolella, kehonpainolla, iällä ja rodulla oli

vain vähän tai ei lainkaan vaikutusta eliglustaatin farmakokinetiikkaan.

Maksan vajaatoiminta

Lievän ja kohtalaisen maksan vajaatoiminnan vaikutuksia arvioitiin faasin 1

kerta-annostutkimuksessa. Kun nopeille CYP2D6-metaboloijille annettiin yksi 84 mg:n annos

eliglustaattia, eliglustaatin C

oli 1,2 kertaa suurempi ja AUC 1,2 kertaa suurempi nopeilla

CYP2D6-metaboloijilla, joilla oli lievä maksan vajaatoiminta, ja C

oli 2,8 kertaa suurempi ja AUC

oli 5,2 kertaa suurempi nopeilla CYP2D6-metaboloijilla, joilla oli kohtalainen maksan vajaatoiminta,

verrattuna terveisiin nopeisiin CYP2D6-metaboloijiin.

Kun Cerdelga-valmistetta annetaan toistuvasti 84 mg kahdesti vuorokaudessa, C

-arvon ennustetaan

olevan 2,4 kertaa suurempi ja AUC

0-12

-arvon 2,9 kertaa suurempi nopeilla CYP2D6-metaboloijilla,

joilla on lievä maksan vajaatoiminta, ja C

max-

arvon ennustetaan olevan 6,4 kertaa suurempi ja AUC

0-12

arvon 8,9 kertaa suurempi nopeilla CYP2D6-metaboloijilla, joilla on kohtalainen maksan

vajaatoiminta, verrattuna terveisiin nopeisiin CYP2D6-metaboloijiin.

Kun Cerdelga-valmistetta annetaan toistuvasti 84 mg kerran vuorokaudessa, C

-arvon ennustetaan

olevan 3,1 kertaa suurempi ja AUC

0-12

-arvon 3,2 kertaa suurempi nopeilla CYP2D6-metaboloijilla,

joilla on kohtalainen maksan vajaatoiminta, verrattuna terveisiin nopeisiin CYP2D6-metaboloijiin,

jotka saavat Cerdelga-valmistetta 84 mg kahdesti vuorokaudessa (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Vakaan tilan farmakokineettistä altistusta ei voitu ennustaa keskinopeilla ja hitailla

CYP2D6-metaboloijilla, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta, koska kerta-annokseen

liittyviä tietoja on vain vähän tai niitä ei ole. Vaikean maksan vajaatoiminnan vaikutusta ei tutkittu

minkään CYP2D6-fenotyypin osalta (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 4.4).

Munuaisten vajaatoiminta

Vaikean munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta arvioitiin faasin 1 kerta-annostutkimuksessa. Kun

tutkittaville annettiin 84 mg:n kerta-annos eliglustaattia, eliglustaatin C

ja AUC olivat samanlaiset

nopeilla CYP2D6-metaboloijilla, joilla oli vaikea munuaisten vajaatoiminta, ja terveillä nopeilla

CYP2D6-metaboloijilla.

Tietoja on vain vähän tai niitä ei ole potilaista, joilla on loppuvaiheen munuaissairaus, ja keskinopeista

CYP2D6-metaboloijista tai hitaista CYP2D6-metaboloijista, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta

(ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Pääasialliset kohde-elimet eliglustaatin toksikologisissa tutkimuksissa ovat maha-suolikanava,

imukudoselimet, maksa (vain rotilla) ja sukupuolielimet (vain urosrotilla). Eliglustaatin vaikutukset

toksikologisissa tutkimuksissa olivat kumottavissa eikä viiveellä tulevaa tai uusiutuvaa toksisuutta

ollut havaittavissa. Pitkäkestoisten rotta- ja koiratutkimusten turvallisuusmarginaalit vaihtelivat

8-kertaisesta 15-kertaiseen plasman kokonaisaltistusta käyttäen ja 1-kertaisesta 2-kertaiseen

sitomatonta (vapaiden fraktioiden) plasma-altistusta käyttäen.

Eliglustaatilla ei ollut vaikutuksia keskushermostoon tai hengitystoimintaan. Ei-kliinisissä

tutkimuksissa havaittiin pitoisuudesta riippuvia vaikutuksia sydämen toimintaan. Ihmisen sydämen

ionikanavien estovaikutusta esiintyi, mukaan lukien kalium-, natrium- ja kalsiumkanavat,

pitoisuuksilla, jotka olivat ≥ 7-kertaisia ennustettuun ihmisen C

-pitoisuuteen nähden. Lisäksi

elektrofysiologisessa koirien Purkinjen säikeiden ex-vivo -tutkimuksessa esiintyi natriumionikanavan

välittämiä vaikutuksia (2-kertainen pitoisuus ennustettuun ihmisen sitoutumattomaan plasman C

pitoisuuteen nähden). QRS- ja PR-ajoissa havaittiin myös pidentymiä koirien telemetria- ja sydämen

johtumistutkimuksissa nukutetuilla koirilla. Vaikutukset näkyivät pitoisuuksilla, jotka olivat

14-kertaisia ennustettuun ihmisen plasman C

-kokonaispitoisuuteen nähden tai 2-kertaisia

ennustettuun ihmisen sitoutumattomaan plasman C

-pitoisuuteen nähden.

Eliglustaatti ei ollut mutageeninen normaalin genotoksisten testien perusteella eikä sillä havaittu

karsinogeenista potentiaalia normaaleissa elinaikaisissa hiirille ja rotille tehdyissä biotesteissä.

Karsinogeenisuustutkimusten altistukset olivat noin 4-kertaisesti suurempia hiirillä ja 3-kertaisesti

suurempia rotilla verrattuna keskimääräiseen ennustettuun eliglustaatin ihmisen plasman

kokonaisaltistukseen, tai alle 1-kertaisia sitoutumatonta plasma-altistusta käyttäen.

Täysikasvuisilla urosrotilla ei havaittu vaikutuksia sperman parametreihin systeemisesti ei-toksisilla

annoksilla. Kumottavissa olevaa spermatogeneesin estovaikutusta havaittiin rotilla 10-kertaisella

altistuksella ennustettuun ihmisen altistukseen nähden AUC-arvon perusteella, systeemisesti toksista

annosta käytettäessä. Rotilla tehdyissä toistuvan annoksen toksisuustutkimuksissa todettiin

siemennestettä kuljettavan epiteelin degeneraatiota ja kivesten segmentaalista hypoplasiaa

altistuksella, joka oli 10-kertainen ennustettuun ihmisen altistukseen nähden AUC-arvon perusteella.

Eliglustaatin ja sen metaboliittien havaittiin siirtyvän istukan kautta rotilla. Kahden tunnin kuluttua

0,034 % leimatusta annoksesta havaittiin sikiön kudoksissa ja 24 tunnin kuluttua annoksesta havaittiin

0,013 %.

Emotoksisilla annoksilla rotan sikiöillä esiintyi enemmän laajentuneita aivokammioita, epänormaalia

kylkiluiden tai lannerangan nikamien määrää ja useissa luissa havaittiin puutteellista luutumista.

Sikiöiden ja alkioiden kehitys rotilla ja kaneilla ei häiriintynyt ennen kliinisesti merkittävää altistuksen

määrää (AUC-arvon perusteella).

Rotilla tehdyssä imetystutkimuksessa 0,23 % leimatusta annoksesta siirtyi pennuille annoksen

jälkeisten 24 tunnin aikana, mikä osoitti eliglustaatin ja/tai siihen liittyvien materiaalien erittyvän

rintamaitoon.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Kapselin sisältö

Mikrokiteinen selluloosa

Laktoosimonohydraatti

Hypromelloosi

Glyserolidibehenaatti

Kapselin kuori

Gelatiini

Kaliumalumiinisilikaatti (E555)

Titaanidioksidi (E171)

Keltainen rautaoksidi (E172)

Indigotiini (E132)

Painomuste

Sellakka

Musta rautaoksidi (E172)

Propeeniglykoli

Ammoniakkiliuos, väkevä

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

3 vuotta

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

PETG/COC.PETG/PCTFE-alumiiniläpipainopakkaus

Yksi läpipainolevy sisältää 14 kovaa kapselia.

Yksi pakkaus sisältää 14, 56 tai 196 kovaa kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Genzyme Europe B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Alankomaat

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/14/974/001 56 kapselia

EU/1/14/974/002 196 kapselia

EU/1/14/974/003 14 kapselia

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 19. tammikuuta 2015

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä:

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/393107/2018

EMEA/H/C/003724

Cerdelga (eliglustaatti)

Yleistiedot Cerdelgasta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Cerdelga on ja mihin sitä käytetään?

Cerdelga on lääke, jota käytetään 1-tyypin Gaucher’n tautia sairastavien aikuispotilaiden

pitkäaikaiseen hoitoon.

Gaucher’n tauti on perinnöllinen sairaus, jossa keho ei pilko tehokkaasti glukosyylikeramidi-nimistä

ainetta (eli glukoserebrosidia). Tämän vuoksi glukosyylikeramidi kertyy pernaan, maksaan ja luihin.

Tämä aiheuttaa anemiaa (punasolujen alhainen määrä), väsymystä, mustelmaherkkyyttä, pernan ja

maksan suurenemista sekä kipua luissa ja luunmurtumia. Tautia sairastavalla ei ole riittävästi

entsyymiä, joka pilkkoo rasva-ainetta.

Gaucher’n tauti on harvinainen; Cerdelga nimettiin ns. harvinaislääkkeeksi (harvinaisten sairauksien

hoidossa käytettävä lääke) 4. joulukuuta 2007. Lisää tietoa harvinaislääkkeistä löytyy

täältä: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Cerdelgan vaikuttava aine on eliglustaatti.

Miten Cerdelgaa käytetään?

Cerdelgaa on saatavana kapseleina (84 mg), jotka otetaan suun kautta. Ennen hoidon aloittamista

potilaalle tehdään testi sen selvittämiseksi, miten nopeasti hänen kehonsa pilkkoo lääkkeen. Potilaat,

joiden keho pilkkoo lääkettä normaalilla nopeudella, ottavat yhden kapselin kahdesti päivässä, ja

potilaat, joiden keho pilkkoo lääkettä hitaasti, ottavat yhden kapselin kerran päivässä.

Potilaiden, joiden keho pilkkoo lääkettä hyvin nopeasti (’hyvin nopeat metaboloijat’), ei pidä ottaa

Cerdelgaa. Myöskään potilaiden, joita ei ole testattu tai joiden testitulokset eivät ole selvillä, ei pidä

ottaa lääkettä.

Cerdelgaa saa ainoastaan lääkemääräyksestä. Hoidon saa aloittaa ja sitä tulee valvoa Gaucher’n taudin

hoitoon perehtynyt lääkäri. Lisätietoja Cerdelgan käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai

apteekista.

Cerdelga (eliglustaatti)

EMA/393107/2018

Sivu 2/3

Miten Cerdelga vaikuttaa?

Cerdelgan vaikuttava aine on eliglustaatti, joka estää glukosyylikeramidirasvan tuotantoon osallistuvan

entsyymin toiminnan. Tämän rasva-aineen kertyminen elimiin, kuten pernaan, maksaan ja luihin,

aiheuttaa tyypin 1 Gaucher’n taudin oireet, joten sen tuotannon vähentäminen auttaa estämään sen

kertymistä, mikä puolestaan auttaa kyseisiä elimiä toimimaan paremmin.

Mitä hyötyä Cerdelgasta on havaittu tutkimuksissa?

Tutkimuksissa on todettu, että Cerdelga on tehokas taudin hoidossa, mukaan lukien laajentuneen

pernan ja maksan pieneminen.

Tutkimuksessa, johon osallistui 40 1-tyypin Gaucher’n tautia sairastavaa henkilöä, jotka eivät olleet

saaneet sairauteensa aikaisempaa hoitoa, Cerdelgaa saaneiden potilaiden pernan koko pieneni

28 prosenttia ja lumelääkettä saaneiden pernan koko suureni 2 prosenttia 9 kuukauden hoitojakson

jälkeen. Cerdelgaa saaneilla potilailla havaittiin myös muiden sairauden merkkien vähenemistä, kuten

maksan koon pienenemistä ja hemoglobiinpitoisuuksien (happea elimistön eri osiin kuljettava

punasolujen proteiini) kohoamista.

Toiseen tutkimukseen osallistui 159 potilasta, jotka olivat saaneet ennen tutkimukseen osallistumista

puuttuvan entsyymin korvaushoitoa. Tässä tutkimuksessa vuoden hoitojakson jälkeen Cerdelgaa

saaneista 85 prosentilla sairaus oli pysynyt vakaana; entsyymikorvaushoitoa jatkaneiden vastaava

osuus oli 94 prosenttia.

Mitä riskejä Cerdelgaan liittyy?

Cerdelgan yleisin sivuvaikutus on dyspepsia (närästys), jota esiintyy noin kuudella sadasta potilaasta.

Yleisin vakava sivuvaikutus on pyörtyminen, jota esiintyy kahdeksalla tuhannesta potilaasta. Suurin

osa sivuvaikutuksista on vähäisiä ja lyhytaikaisia. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Cerdelgan

ilmoitetuista sivuvaikutuksista.

Potilaiden, joilla on tiettyjä maksasairauksia tai jotka käyttävät tiettyjä lääkkeitä, jotka voivat

vaikuttaa kehon kykyyn pilkkoa lääkettä, ei pidä ottaa Cerdelgaa. Pakkausselosteessa on luettelo

kaikista rajoituksista.

Miksi Cerdelga on hyväksytty EU:ssa?

Tutkimukset osoittavat, että Cerdelga parantaa tehokkaasti enemmistöllä sellaisten 1-tyypin Gaucher’n

tautia sairastavien potilaiden oireita, jotka eivät ole saaneet aikaisempaa hoitoa. Se myös auttaa

sairauden pysymistä vakaana useimmilla potilailla, jotka ovat aiemmin saaneet entsyymikorvaushoitoa.

Pienellä osalla potilaista (noin 15 prosenttia), jotka vaihtoivat entsyymikorvaushoidon Cerdelgaan, vaste

ei kuitenkaan ollut optimaalinen vuoden hoitojakson jälkeen. Näiden potilaiden osalta olisi harkittava

muita hoitovaihtoehtoja. Kaikkia entsyymikorvaushoidosta Cerdelgaan vaihtavia potilaita on seurattava

säännöllisesti taudin etenemisen osalta.

Turvallisuuden kannalta sivuvaikutukset olivat pääasiassa vähäisiä ja ohimeneviä, mutta lääkkeen

pitkäaikaisen käytön turvallisuutta suositellaan tutkittavan lisää.

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Cerdelgan hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan

myöntää myyntilupa EU:ssa.

Cerdelga (eliglustaatti)

EMA/393107/2018

Sivu 3/3

Miten voidaan varmistaa Cerdelgan turvallinen ja tehokas käyttö?

Cerdelgaa markkinoiva yhtiö toimittaa lääkäreille ja potilaille koulutusmateriaalia sen varmistamiseksi,

että Cerdelgaa annetaan vain 1-tyypin Gaucher’n tautia sairastaville potilaille ja että Cerdelgaa ei anneta

potilaille, joilla on tiettyjä maksaongelmia, eikä yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, jotka voivat

merkittävästi vaikuttaa Cerdelgan pitoisuuteen veressä. Kaikki potilaat, joille määrätään Cerdelgaa,

saavat potilaskortin. Kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka voivat määrätä Cerdelgaa,

toimitetaan lääkkeen määrääjän opas. Yhtiö pitää myös rekisteriä Cerdelgaa saaneista potilaista

tarkastellakseen lääkkeen turvallisuutta pitkällä aikavälillä.

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Cerdelgan käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Cerdelgan käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Cerdelgasta

ilmoitetut sivuvaikutukset arvioidaan huolellisesti ja suoritetaan kaikki tarvittavat toimet potilaiden

suojelemiseksi.

Muita tietoja Cerdelgasta

Cerdelga sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 19. tammikuuta 2015.

Lisää tietoa Cerdelgasta on saatavissa viraston verkkosivustolla: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 06-2018.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация