Bovalto Ibraxion

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
13-08-2019
Активна съставка:
инактивиран IBR вирус
Предлага се от:
Merial
АТС код:
QI02AA03
INN (Международно Name):
Infectious bovine rhinotracheitis vaccine (inactivated)
Терапевтична група:
Говеда
Терапевтична област:
Имунологични средства за животни от рода на едрия рогат добитък
Терапевтични показания:
Активна имунизация на едър рогат добитък за намаляване на клинични признаци на инфекциозно котешки ринотрахеит (IDB) и вирусната екскреция поле. Офанзивата на имунитета е 14 дни, а продължителността на имунитета е 6 месеца.
Каталог на резюме:
Revision: 10
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/000051
Дата Оторизация:
2000-03-09
EMEA код:
EMEA/V/C/000051

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
испански 13-08-2019
Листовка Листовка
чешки 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 13-08-2019
Листовка Листовка
датски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
датски 13-08-2019
Листовка Листовка
немски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
немски 13-08-2019
Листовка Листовка
естонски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 13-08-2019
Листовка Листовка
гръцки 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 13-08-2019
Листовка Листовка
английски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
английски 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 13-08-2019
Листовка Листовка
френски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
френски 13-08-2019
Листовка Листовка
италиански 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 13-08-2019
Листовка Листовка
латвийски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 13-08-2019
Листовка Листовка
литовски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 13-08-2019
Листовка Листовка
унгарски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 13-08-2019
Листовка Листовка
малтийски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 13-08-2019
Листовка Листовка
нидерландски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 13-08-2019
Листовка Листовка
полски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
полски 13-08-2019
Листовка Листовка
португалски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 13-08-2019
Листовка Листовка
румънски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 13-08-2019
Листовка Листовка
словашки 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 13-08-2019
Листовка Листовка
словенски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 13-08-2019
Листовка Листовка
фински 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
фински 13-08-2019
Листовка Листовка
шведски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 13-08-2019
Листовка Листовка
норвежки 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 13-08-2019
Листовка Листовка
исландски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 13-08-2019
Листовка Листовка
хърватски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 13-08-2019

Прочетете целия документ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

B. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЛИСТОВКА ЗА

Bovalto Ibraxion инжекционна емулсия

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба <и производител:

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

MERIALl

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest

France

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Bovalto Ibraxion инжекционна емулсия

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка доза (2 ml) съдържа:

Инактивиран вирус на IBR, лишен от gE, най-малко ...................................................... 0.75 VN.U*

Аджувант: леко парафиново масло .........................................................................449.6 до 488.2 mg

* VN.U: Титър на вируснеутрализиращи антитела получени след инжектиране на ваксината на морски

свинчета.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Активна имунизация на едри преживни животни за редуциране на клиничните признаци и

екскрецията на вируса на инфекциозния ринотрахеит при говедата (IBR).

Начало на имунитета: 14 дни

Продължителност на имунитета: 6 месеца

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Инжектирането на ваксината може да причини появата на преходна тъканна реакция на

мястото на инжектирането, която продължава до три и рядко до пет седмици.

Ваксинацията може да причини леко повишявяне на телесната температура (по-малко от 1°C )

за кратък период (по-малко от 48 часа след инжектиране), без последствия за здравето и

продуктивността на животните.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Възможна е появата на реакции на свръхчувствителност. Те са изключение и трябва да се

приложи подходящо симптоматично третиране.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време

на курса на едно лечение)

чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани

съобщения)

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Едри преживни животни.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Да се разклати добре преди употреба.

Ваксината да се остави да достигне температура от 15°C-25°C

Да се използват стерилни спринцовки и игли.

Прилагане на една доза (2 ml), чрез подкожно инжектиране във врата (пред раменната област)

според следната схема:

Наличието на майчини антитела срещу вируса на инфекциозния ринотрахеит при говедата

магат да взаимодействат с ваксината, поради което е необходимо спазването на правилната

ваксинална програма:

Начална ваксинация:

двукратно инжектиране през интервал от 21 дни. При отсъствие на майчини антитела срещу

вируса на IBR ваксинацията трябва да започне от 2 седмична възраст, а при наличие на

майчини антитела – съответно от 3 месечна възраст.

Реваксинация: реваксинация трябва да се прави през интервали от 6 месеца.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Виж по-горе

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C и 8

Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 6 часа

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикета.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта :

Да се ваксинират само здрави животни.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

За потребителите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Случайното

инжектиране/самоинжектиране може да предизвика силна болка и подутина, особено при

инжектиране в става или пръст, в редки случаи е възможно да се загуби засегнатия пръст, ако

не е оказана навреме лекарска помощ.

Ако случайно се инжектирате с този продукт, потърсете спешно съвет от лекар и носете

листовката за употреба с вас, дори да е инжектирано съвсем малко количество.

Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново съвет

от лекаря.

За лекарите:

Този

ветеринарномедицински

продукт съдържа минерално масло. Дори да са инжектирани

малки количества, при случайно инжектиране с този продукт е възможно поява на силен оток.

При инжектиране в пръста, в редки случай е възможно развитие на исхемична некроза и загуба

на пръста. Ноебходима е незабавна, компетентна хирургическа намеса. Възможно е да се

наложи инцизия и иригация на инжектираното място, особено, ако са засегнати пулпата на

пръста или сухожилието.

Бременност и лактация:

Bovalto Ibraxion може да се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на

ваксината преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да

прецени според индивидуалния случай

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

След предозиране на ваксината не са наблюдавани нежелани реакции, различни от тези

описани в ”Неблагоприятни реакции”.

Несъвместимости:

Да не се смесва с друг ветеринарномедицински продукт.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива,

трябва да бъдат унищожени съобразно изискванията на действащото в страната законодателство.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Bovalto Ibraxion е ваксина, лишена от специфичен ген (gE), инактивирана и аджувантна (o/w

емулсия) която цели активна имунизация на едри преживни животни чрез продуциране на

вируснеутрализиращи антитела срещу инфекциозния ринотрахеит при говедата (IBR).

gE генно лишаване дава възможност за разграничаване на животните ваксинирани с gE-

отрицателни ваксини (отрицателни за анти gE анитела, позитивни за IBR вируснеутрализиращи

антитела) и естествено заразените животни (положителни както за IBR вируснеутрализиращи

антитела така и за анти gE антитела). Следователно Bovalto Ibraxion може да се използва като

маркерна ваксина в асоциация с подходящ диагностичен тест.

Производство, вноса, притежаването, продажбата, снабдяването и/ или употреба на Bovalto

Ibraxion могат да бъдат забранени в Държава членка – на цялата или част от нейната територия,

в съответствие с националното законодателство. Всяко лице, което планира да произвежда,

внесе, притежава, продаде, снабди и/ или употреби Bovalto Ibraxion трябва да се съгласува c

компетентните власти на съответната страна членка, относно действащата ваксинационна

политика преди производството, вноса, притежаването, продажбата, снабдяването и/ или

употребата на продукта

Стъклени флакони тип I със запушалка от нитрилов еластомер и запечатан с алуминиева

капсула.

Картонена кутия с 1 или 10 флакона от 5 дози

Картонена кутия с 1 или 10 флакона от 10 дози

Картонена кутия с 1 или 10 флакона от 25 дози

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Прочетете целия документ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Bovalto Ibraxion инжекционна емулсия

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активна субстанция:

Всяка доза от 2 ml съдържа:

Лишен от gE инактивиран вирус на IBR, най-малко ....................................................... 0.75 VN.U*

* VN.U: Титър на вируснеутрализиращи антитела получени след инжектиране на ваксината на

морски свинчета.

Аджувант(и):

Леко парафиново масло ............................................................................................449.6 до 488.2 mg

За пълния списък на иксципиентите, виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционна емулсия

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Едри преживни животни

4.2

Терапевтични показания за отделните видове животни

Активна имунизация на едри преживни животни за редуциране на клиничните признаци и

екскрецията на вируса на инфекциозния ринотрахеит при говедата (IBR).

Начало на на имунитета: 14 дни

Продължителност на имунитета: 6 месеца

4.3

Противопоказания

Няма.

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Няма.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да се ваксинират само здрави животни.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

За потребителите:

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Случайното

инжектиране/самоинжектиране може да предизвика силна болка и подутина, особено при

инжектиране в става или пръст, в редки случаи е възможно да се загуби засегнатия пръст, ако

не е оказана навреме лекарска помощ.

Ако случайно се инжектирате с този продукт, потърсете спешно съвет от лекар и носете

листовката за употреба с вас, дори да е инжектирано съвсем малко количество.

Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново съвет

от лекаря.

За лекарите:

Този

ветеринарномедицински

продукт съдържа минерално масло. Дори да са инжектирани

малки количества, при случайно инжектиране с този продукт е възможно поява на силен оток.

При инжектиране в пръста, в редки случай е възможно развитие на исхемична некроза и загуба

на пръста. Ноебходима е НЕЗАБАВНА, компетентна хирургическа намеса. Възможно е да се

наложи инцизия и иригация на инжектираното място, особено, ако са засегнати пулпата на

пръста или сухожилието.

4.6

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Инжектирането на ваксината може да причини появата на преходна тъканна реакция на

мястото на инжектирането, която продължава до три и рядко до пет седмици.

Ваксинацията може да причини леко повишявяне на телесната температура (по-малко от 1°C )

за кратък период (по-малко от 48 часа след инжектиране), без последствия за здравето и

продуктивността на животните.

Възможна е появата на реакции на свръхчувствителност. Те са изключение и трябва да се

приложи подходящо симптоматично третиране.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време

на курса на едно лечение)

чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани

съобщения)

4.7

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Bovalto Ibraxion може да се прилага по време на бременност и лактация.

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на

ваксината преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да

прецени според индивидуалния случай.

4.9

Доза и начин на приложение

Прилагане на една доза (2мл), чрез подкожно инжектиране във врата (пред раменната област)

според следната схема:

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Наличието на майчини антитела срещу вируса на инфекциозния ринотрахеит при говедата

магат да взаимодействат с ваксината, поради което е необходимо спазването на правилната

ваксинална програма:

Начална ваксинация: двукратно инжектиране през интервал от 21 дни. При отсъствие на

майчини антитела срещу вируса на IBR ваксинацията трябва да започне

от 2 седмична възраст, а при наличие на майчини антитела – съответно

от 3 месечна възраст.

Реваксинация:

реваксинация трябва да се прави през интервали от 6 месеца.

Да се разклати добре преди употреба.

Ваксината да се остави да достигне температура от 15°C-25°C

Да се използват стерилни спринцовки и игли.

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

След предозиране на ваксината не са наблюдавани нежелани реакции, различни от тези

описани в раздел 4.6.

4.11

Карентен срок (карентни срокове)

Нула дни

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ/ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: имунологични продукти, говежди, ринотрахеитен вирус (IBR)

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QI02AA03

Bovalto Ibraxion е ваксина, лишена от специфичен ген (gE), инактивирана и аджувантна (o/w

емулсия) която цели активна имунизация на едри преживни животни чрез продуциране на

вируснеутрализиращи антитела срещу инфекциозния ринотрахеит при говедата (IBR) .

gE генно лишаване дава възможност за разграничаване на животните ваксинирани с gE-

отрицателни ваксини (отрицателни за анти gE анитела, позитивни за IBR вируснеутрализиращи

антитела) и естествено заразените животни (положителни както за IBR вируснеутрализиращи

антитела така и за анти gE антитела). Следователно Bovalto Ibraxion може да се използва като

маркерна ваксина в асоциация с подходящ диагностичен тест.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Light paraffin oil

Benzyl alcohol

Triethanolamine

olyoxyethylene oleate

Polyoxyethylene oleic alcohol

Potassium chloride,

Sodium chloride,

Potassium dihydrogen phosphate,

Disodium phosphate dihydrate,

Magnesium chloride,

Calcium chloride

6.2

Несъвместимости

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Да не се смесва с друг ветеринарномедицински продукт.

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 18 месеца

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 6 часа

6.4

Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C и 8

Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Стъклени флакони тип I със запушалка от нитрилов еластомер и запечатан с алуминиева

капсула.

Картонена кутия с 1 или 10 флакона от 5 дози (1 x 10 ml или 10 x 10 ml)

Картонена кутия с 1 или 10 флакона от 10 дози (1 x 20 ml или 10 x 20 ml)

Картонена кутия с 1 или 10 флакона от 25 дози (1 x 50 ml или 10 x 50 ml)

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него,

трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANCE

8.

НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/99/017/001-006

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо издаване: 09/03/2000

Дата на последно подновяване: 23/03/2010

10.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И/ИЛИ УПОТРЕБА

Производство, вноса, притежаването, продажбата, снабдяването и/ или употреба на Bovalto

Ibraxion могат да бъдат забранени в Държава членка – на цялата или част от нейната територия,

в съответствие с националното законодателство. Всяко лице, което планира да произвежда,

внесе, притежава, продаде, снабди и/ или употреби Bovalto Ibraxionтрябва да се съгласува c

компетентните власти на съответната страна членка, относно действащата ваксинационна

политика преди производството, вноса, притежаването, продажбата, снабдяването и/ или

употребата на продукта.

Прочетете целия документ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5545

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

EMEA/CVMP/189712/2007

EMEA/V/C/000051

Резюме на EPAR за обществено ползване

Bovalto Ibraxion

Ваксина срещу ринотрахеит при говеда (инактивирана)

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен доклад за оценка (EPAR) за

Bovalto Ibraxion. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт

(ВМП), за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба.

Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Bovalto

Ibraxion.

За практическа информация относно употребата на Bovalto Ibraxion собствениците на животни или

животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или

фармацевт.

Какво представлява Bovalto Ibraxion и за какво се използва?

Bovalto Ibraxion е ветеринарна ваксина, използвана за защита на едри преживни животни срещу

вируса на инфекциозен ринотрахеит при говедата (IBR). Инфекциите с вируса на IBR засягат

дихателните пътища с отделяне на носов секрет, конюнктивит (възпаление на окото) и кашлица.

Bovalto Ibraxion съдържа като активна субстанция инактивиран вирус на IBR с отстранен ген.

Как се използва Bovalto Ibraxion?

Bovalto Ibraxion се предлага като емулсия и се отпуска по лекарско предписание. Ваксината се

прилага във врата пред раменната област. Две инжекции през интервал от 3 седмици се поставят на

телета на възраст над 2 седмици, които не са придобили майчини антитела срещу вируса на IBR. При

наличие на майчини антитела ваксинацията трябва да започне от 3-месечна възраст. Реваксинация

се прави през интервали от 6 месеца.

Защитата започва 2 седмици след ваксинацията и продължава 6 месеца.

За повече информация вижте листовката.

Как действа Bovalto Ibraxion?

Bovalto Ibraxion е ваксина, която съдържа инактивиран вирус на IBR, който не може да причини

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Bovalto Ibraxion

EMA/CVMP/189712/2007

Страница 2/3

инфекция. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените защитни сили на

организма) как да се защитава срещу дадено заболяване. При прилагане на Bovalto Ibraxion на едри

преживни животни имунната им система разпознава инактвирания вирус като „чужд“ и произвежда

антитела срещу него. Впоследствие, ако животните са изложени на активния вирус, имунната им

система може да реагира много по-бързо. Освен това вирусът във ваксината е модифициран, за да

позволи различаването на ваксинираните животни от заразените животни по естествен път, като по

този начин предоставя възможност за по-добро овладяване на заболяването.

Bovalto Ibraxion съдържа като аджувант леко парафиново масло за засилване на имунния отговор.

Какви ползи от Bovalto Ibraxion са установени в проучванията?

Проведени са практически проучвания с приблизително 300 едри преживни животни на различна

възраст както в заразена, така и в незаразена среда с IBR. При едрите преживни животни,

ваксинирани с Bovalto Ibraxion, наличието на защитни нива на антитела срещу вируса на IBR е

установено две седмици след ваксинацията, а продължителността на защитата е 6 месеца.

Какви са рисковете, свързани с Bovalto Ibraxion?

Инжектирането на Bovalto Ibraxion може да причини преходна тъканна реакция на мястото на

инжектирането, която може да продължи до три и рядко до пет седмици. Ibraxion може да причини

леко повишаване на телесната температура (по-малко от 1°C) за по-малко от 48 часа след

инжектирането. Това няма последствия за здравето или продуктивността на животното.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага

ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

Bovalto Ibraxion е емулсия, съдържаща минерално масло. Случайното инжектиране може да

предизвика силна болка и подутина, особено при инжектиране в става или пръст. Това може да

доведе до загуба на засегнатия пръст, ако не е оказана навреме лекарска помощ. Ако някой се

инжектира случайно с този продукт, трябва незабавно да потърси лекарска помощ, дори да е

инжектирано съвсем малко количество. Листовката трябва да бъде показана на лекаря. Ако болката

продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново съвет от лекаря.

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на

храни?

Карентен срок е необходимият период след приема на ветеринарномедицинския продукт, преди

животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от хора. Това

е също необходимият период след прилагане на ветеринарномедицинския продукт, преди млякото

да може да бъде използвано за консумация от хора.

Карентният срок за месо и мляко от едри преживни животни, третирани с Bovalto Ibraxion, е „нула“

дни, което означава, че не е необходим период на изчакване.

Защо Bovalto Ibraxion е лицензиран за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че

ползите от Bovalto Ibraxion са по-големи от рисковете, и препоръча Bovalto Ibraxion да бъде

лицензиран за употреба в ЕС.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Bovalto Ibraxion

EMA/CVMP/189712/2007

Страница 3/3

Допълнителна информация за Bovalto Ibraxion:

На 9 март 2000 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Bovalto Ibraxion, валиден в

Европейския съюз.

Името на лекарствения продукт е променено на Bovalto Ibraxion на 10 август 2016 г.

Пълният текст на EPAR за Bovalto Ibraxion може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно третирането с Bovalto Ibraxion собствениците на животни или животновъдите

следва да прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста: август 2016 г.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация