Bovalto Ibraxion

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инактивиран IBR вирус

Предлага се от:

Merial

АТС код:

QI02AA03

INN (Международно Name):

Infectious bovine rhinotracheitis vaccine (inactivated)

Терапевтична група:

Говеда

Терапевтична област:

Имунологични средства за животни от рода на едрия рогат добитък

Терапевтични показания:

Активна имунизация на едър рогат добитък за намаляване на клинични признаци на инфекциозно котешки ринотрахеит (IDB) и вирусната екскреция поле. Офанзивата на имунитета е 14 дни, а продължителността на имунитета е 6 месеца.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2000-03-09

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
15
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
16
ЛИСТОВКА ЗА
BOVALTO IBRAXION ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба <и
производител:
MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
France
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
MERIALl
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Bovalto Ibraxion инжекционна емулсия
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза (2 ml) съдържа:
Инактивиран вирус на IBR, лишен от gE,
най-малко
...................................................... 0.75 VN.U*
Аджувант: леко парафиново масло
.........................................................................449.6
до 488.2 mg
* VN.U: Титър на вируснеутрализиращи
антитела получени след инжектиране на
ваксината на морски
свинчета.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на едри преживни
животни за редуциране на клиничните
признаци и
екскрецията на вируса на инфекциозния
ринотрахеит при говедата (IBR).
Начало на имунитета: 14 дни
Продължителност на имунитета: 6 месе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Bovalto Ibraxion инжекционна емулсия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка доза от 2 ml съдържа:
Лишен от gE инактивиран вирус на IBR,
най-малко
....................................................... 0.75 VN.U*
* VN.U: Титър на вируснеутрализиращи
антитела получени след инжектиране на
ваксината на
морски свинчета.
АДЖУВАНТ(И):
Леко парафиново масло
............................................................................................449.6
до 488.2 mg
За пълния списък на иксципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна емулсия
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Едри преживни животни
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на едри преживни
животни за редуциране на клиничните
признаци и
екскрецията на вируса на инфекциозния
ринотрахеит при говедата (IBR).
Начало на на имунитета: 14 дни
Продължителност на имунитета: 6 месеца
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-08-2019
Листовка Листовка чешки 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-08-2019
Листовка Листовка датски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-08-2019
Листовка Листовка немски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-08-2019
Листовка Листовка естонски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-08-2019
Листовка Листовка гръцки 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-08-2019
Листовка Листовка английски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-08-2019
Листовка Листовка френски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-08-2019
Листовка Листовка италиански 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-08-2019
Листовка Листовка латвийски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-08-2019
Листовка Листовка литовски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-08-2019
Листовка Листовка унгарски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-08-2019
Листовка Листовка малтийски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-08-2019
Листовка Листовка нидерландски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-08-2019
Листовка Листовка полски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-08-2019
Листовка Листовка португалски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-08-2019
Листовка Листовка румънски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-08-2019
Листовка Листовка словашки 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-08-2019
Листовка Листовка словенски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-08-2019
Листовка Листовка фински 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-08-2019
Листовка Листовка шведски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-08-2019
Листовка Листовка норвежки 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-08-2019
Листовка Листовка исландски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-08-2019
Листовка Листовка хърватски 13-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-08-2019

Преглед на историята на документите